Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott egyszerűsített foglalkoztatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Egyszerűsített foglalkoztatott részére kifizetett többletbér

Kérdés: Az 5772. számú kérdésre adott válasszal nem teljesen értek egyet. A kérdező hivatkozik az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo-tv.) több, 2013-tól megváltozott elő­írására. Ezek értelmezésére kér választ.
Részlet a válaszból: […]korábbi előírást. Valójában törölte a 840 ezer forintos felső határt. Az Efo-tv. 9. §-ának új (2)-(3) bekezdése alapján a természetes személynek az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételből nem kell jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania, ha az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele nem haladja meg az e foglalkoztatás naptári napjai száma és az adóév első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napibérként meghatározott összegének szorzatát. (A törvény szerint: mentesített keretösszeg.) Ha a bevétel meghaladja a mentesített keretösszeget, a munkabérként kifizetett összegnek a mentesített keretösszeget meghaladó részét kell az szja-bevallásban jövedelemként figyelembe venni.Mit jelent az új előírás?A 390/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdése alapján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2013. január 1-jétől napibér alkalmazása esetén 4510 forint. Tehát a mentesített keretösszeg, 8 órás foglalkoztatás esetén, napi 4510 forint.Így ha az egyszerűsített foglalkoztatásban alkalmazott munkavállaló bevétele nem haladja meg a mentesített keretösszeget (a foglalkoztatás napjai számának és a 4510 forintnak a szorzatát), akkor 2013-ban nem kell azt jövedelemként megállapítani, és nem kell bevallania.Ha viszont a munkavállaló egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele meghaladja a mentesített keretösszeget (például 10 nyolcórás munkanapra 60 000 ezer forint a 45 100 forint helyett), akkor csak a mentesített keretösszeget meghaladó részt (14 900 forintot) kell a munkaviszonyból származó jövedelemként figyelembe vennie és bevallania a magánszemélynek.Az Efo-tv. új 16/A. §-a alapján az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem 2012. évi személyijövedelemadó-kötelezettségének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5859
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Egyszerűsített foglalkoztatott részére kifizetett többletbér

Kérdés:

Milyen jogcímen kell könyvelni az Efo-tv. szabályai szerint foglalkoztatott részére kifizetett munkabér minimálbér kétszeresét meghaladó részét? (A Tao-tv. szerint nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költség!) A társasági adó alapjának növelése mellett jelentkezik-e ebből következően más adó- vagy járulékfizetési kötelezettség akár a munkáltatónál, akár a munkavállalónál?

Részlet a válaszból: […]munkabér maximumösszegét tételes előírással nem korlátozza, így annak a munkáltatót terhelő közteher nagyságára nincs kihatása. (A minimálbér kétszeresét meghaladó rész, amelyet természetesen bérköltségként kell elszámolni, jogszabályban csak a társasági adónál jelenik meg adóalap-növelő tételként, az egynapi munkáért kifizetett munkabérből a minimálbér napi összegének kétszeresét meghaladó mértékű kifizetés összegében.) Probléma lehet azonban a magánszemély oldaláról. Az Efo-tv. 9. §-ának (2) bekezdéséből az következik, hogy ha a munkavállalónak az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme, illetve más, az Szja-tv. szerinti adóbevallási kötelezettség alá eső jövedelme együttesen az adóévben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. március 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5772
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Egyszerűsített foglalkoztatott napi bére

Kérdés: A Számviteli Levelek 276. számában az 5648. kérdésre adott válaszban téves az adóalap-korrekció nélkül kifizethető napi összeg számítása. Sem a Tao-tv., sem az Art. nem teszi lehetővé, hogy ezt a számítást kiterjesszék a garantált bérminimumra is, nem indokolt a minimális szorzókat sem figyelembe venni. A Tao-tv. 3. sz. melléklete alkalmazásában csak egy összeg lehet: 8552 forint. Más észrevételező szerint ez az összeg, a NAV főmunkatársára hivatkozással, maximum 6200 forint lehet. Melyik a helyes összeg?
Részlet a válaszból: […]minimumösszeget határozza meg, és nem zárja ki a garantált bérminimum melletti foglalkoztatást.A 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdése szerint- a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő esetén 2012. január 1-jétől napibér alkalmazása esetén 4280 forint;- az előzőtől eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2012. január 1-jétől napibér alkalmazása esetén 4970 forint.Az Efo-tv. hivatkozott előírására tekintettel ez azt jelenti, hogy minimálbér esetén a Korm. rendeletben meghatározott 4280 forint 85 százaléka 3638 forint, a garantált bérminimum esetén a 4970 forint 87 százaléka 4324 forint.Tekintettel arra, hogy a Tao-tv. külön nem határozza meg a minimálbért, az Art. sem, így a Korm. rendeletben és az Efo-tv.-ben előírtak figyelembevételével határozta meg az 5648. kérdésre adott válasz az előző bekezdés szerinti értékek kétszeresét 7276, illetve 8648 forint összegben.A kérdésben először hivatkozott észrevételt tevő, bonyolult számítással ugyan, de lényegében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. január 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5711
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Egyszerűsített foglalkoztatott napi bére

Kérdés: A Számviteli Levelek 272. számában az 5584. kérdésre adott válaszukban nem tértek ki az adóalap-korrekcióra vonatkozó kérdésre.
Részlet a válaszból: […]egynapi munkáért kifizetett munkabér meghaladja a minimálbér napi összegének kétszeresét. A Tao-tv. 3. számú mellékletének A/14. pontja alapján nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül az Efo-tv. szabályai szerint létesített munkaviszonyban foglalkoztatott részére az adózó által az egynapi munkáért kifizetett munkabérből a minimálbér napi összegének kétszeresét (2012-ben napi 7276 forintot, illetve 8648[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. november 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5648
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Egyszerűsített foglalkoztatott napi bére

Kérdés:

2012-ben mennyi az a maximum kifizethető napi összeg egyszerűsített foglalkoztatott részére, ami költségként, adóalap-korrekció nélkül elfogadható?

Részlet a válaszból: […]akkor mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén 500 Ft/nap, alkalmi munka esetén 1000 Ft/nap a munkáltatót terhelő közteher munkavállalónként. A kérdés szerinti maximumösszegre - a munkáltató oldaláról - a törvény nem ad választ. A munkavállaló oldaláról közelítve a következőkre kell figyelemmel lenni. Az Efo-tv. 9. §-ának (2) bekezdéséből az következik, hogy ha a munkavállalónak az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme az adóévben a 840 ezer forintot meghaladja, akkor személyijövedelemadó-bevallást kell teljesítenie. Ez esetben viszont az Szja-tv. és a Tbj-tv. hatálya alá tartozó jövedelemnek kell tekinteni az így megszerzett, nem önálló tevékenységből származó jövedelmet, és mint ilyent még szociális hozzájárulási adó is terheli, amelyet a magánszemélynek kell megfizetnie (a munkavállalónak a megkapott jövedelem mintegy 49 százalékát kell adóként, járulékként megfizetnie). A 840 ezer forint alapján az egy napra jutó összeg 120 nap terjedelmű idénymunka esetén 7 ezer forint, 90 nap terjedelmű alkalmi munka esetén 9333 forint. Nyilvánvalóan, ha az egyszerűsített foglalkoztatás napjainak száma éves szinten ennél kevesebb, akkor az elő­bbi összegeknél magasabb is lehet az egy napra kifizethető összeg, anélkül hogy a munkavállaló szja-bevallás benyújtására[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. szeptember 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5584
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Egyszerűsített foglalkoztatás

Kérdés: A cég 2011-ben a nyári mezőgazdasági idénymunkára harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztatott egyszerűsített foglalkoztatás keretében. Az alkalmi munkavállalók teljesítmény arányában kapták napidíjukat, több esetben a Tao-tv. 3. sz. mellékletében definiált minimálbér napi összegének kétszeresét meghaladó mértékben. A munkavállalók után a napi 500 forint közterhet befizettük. Amennyiben a cég a társasági adó alapját megnöveli a különbözettel, szabályszerűnek tekinthető-e az elszámolás?
Részlet a válaszból: […]teljesülnie kell, azon túlmenően, hogy a cég a foglalkoztatottak után a napi 500 forint közterhet befizette. Adózási szempontból - a hivatkozottak teljesülése mellett - valóban csak a társasági adónál jelentkezik többletteher akkor, ha az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szabályai szerint létesített munkaviszonyban foglalkoztatott részére a cég által az egynapi munkáért kifizetett munkabér a minimálbér[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5375
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó elszámolások

Kérdés: Milyen költségként kell elszámolni az egyszerűsített foglalkoztatáskor a dolgozói kifizetéseket, illetve a foglalkoztatót terhelő közterhet 2010. 04. 01-től és 2010. 08. 01-től?
Részlet a válaszból: […]szerinti mezőgazdasági, növénytermesztési, idegenforgalmi idénymunka esetében a munkavállalónak kifizetett (nettó) munkabér harminc százalékával megegyező összegű közterhet pedig a bérjárulékok között - elkülönített számlán - kell elszámolni. Alkalmi munkavállaló esetében a normál járulékfizetés szabályait kell alkalmazni, és ennek megfelelően kell a bérjárulékok között a foglalkoztatót terhelő járulékokat elszámolni. A 2010. 08. 01-től hatályos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4787
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: