Egyszerűsített foglalkoztatás szja-kedvezménye

Kérdés: A 25 év alatti szja-kedvezmény kiterjed az egyszerűsített foglalkoztatásból származó (mentes keretösszeg feletti rész) jövedelem után is? Ezt majd az 53. számú bevallásnál kell jelölni? Az szja-törvény 3. § 21. bekezdésében munkaviszony szerepel, Idetartozik az egyszerűsített foglalkoztatás is?
Részlet a válaszából: […] ...25 év alatti fiatalok kedvezménye kiterjed az egyszerűsített foglalkoztatásból származó, a mentesített keretösszeg feletti munkaviszonyból származó jövedelemre. Ugyanis az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény alapján (Efo-tv.) az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 14.

Egyszerűsített foglalkoztatott részére kifizetett többletbér

Kérdés: Az 5772. számú kérdésre adott válasszal nem teljesen értek egyet. A kérdező hivatkozik az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo-tv.) több, 2013-tól megváltozott elő­írására. Ezek értelmezésére kér választ.
Részlet a válaszából: […] ...a 2012. évi CCXVI. törvénnyel való nagyon lényeges módosításait. A válasznál abból indultunk ki, hogy ha a magánszemélynek az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme az adóévben a 840 ezer forintot meghaladja, vagy ilyen jövedelme mellett más,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 9.

Egyszerűsített foglalkoztatott részére kifizetett többletbér

Kérdés:

Milyen jogcímen kell könyvelni az Efo-tv. szabályai szerint foglalkoztatott részére kifizetett munkabér minimálbér kétszeresét meghaladó részét? (A Tao-tv. szerint nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költség!) A társasági adó alapjának növelése mellett jelentkezik-e ebből következően más adó- vagy járulékfizetési kötelezettség akár a munkáltatónál, akár a munkavállalónál?

Részlet a válaszából: […] ...el az 5858-as választ is!Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 8. §-ának (2) bekezdése alapján, ha az egyszerűsített foglalkoztatás feltételei teljesülnek, akkor a mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén 500 Ft/nap,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 7.

Egyszerűsített foglalkoztatott napi bére

Kérdés: A Számviteli Levelek 276. számában az 5648. kérdésre adott válaszban téves az adóalap-korrekció nélkül kifizethető napi összeg számítása. Sem a Tao-tv., sem az Art. nem teszi lehetővé, hogy ezt a számítást kiterjesszék a garantált bérminimumra is, nem indokolt a minimális szorzókat sem figyelembe venni. A Tao-tv. 3. sz. melléklete alkalmazásában csak egy összeg lehet: 8552 forint. Más észrevételező szerint ez az összeg, a NAV főmunkatársára hivatkozással, maximum 6200 forint lehet. Melyik a helyes összeg?
Részlet a válaszából: […] ...vélt számokat jogszabályi előírással nem támasztották alá. Az 5648. kérdésre adott válasz viszont jogszabályi elő­íráson alapult.Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo-tv.) 2012. január 1-jétől hatályos 4. §-ának (1/a)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 31.

Egyszerűsített foglalkoztatott napi bére

Kérdés: A Számviteli Levelek 272. számában az 5584. kérdésre adott válaszukban nem tértek ki az adóalap-korrekcióra vonatkozó kérdésre.
Részlet a válaszából: […] Elnézést kérünk, igaza van a kérdezőnek, csak az Efo-tv., továbbá az Szja-tv. előírásai alapján válaszoltunk, arra nem, hogy a kifizetett munkabér nagysága befolyásolja-e a társaságiadó-alapot.Sajnos befolyásolja akkor, ha az egynapi munkáért kifizetett munkabér meghaladja a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 22.

Egyszerűsített foglalkoztatott napi bére

Kérdés:

2012-ben mennyi az a maximum kifizethető napi összeg egyszerűsített foglalkoztatott részére, ami költségként, adóalap-korrekció nélkül elfogadható?

Részlet a válaszából: […] ...kérdésre nem lehet forintban meghatározott választ adni. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo-tv.) 2012. január 1-jétől hatályos 4. §-ának (1a) bekezdése szerint az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 20.

Egyszerűsített foglalkoztatás

Kérdés: A cég 2011-ben a nyári mezőgazdasági idénymunkára harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztatott egyszerűsített foglalkoztatás keretében. Az alkalmi munkavállalók teljesítmény arányában kapták napidíjukat, több esetben a Tao-tv. 3. sz. mellékletében definiált minimálbér napi összegének kétszeresét meghaladó mértékben. A munkavállalók után a napi 500 forint közterhet befizettük. Amennyiben a cég a társasági adó alapját megnöveli a különbözettel, szabályszerűnek tekinthető-e az elszámolás?
Részlet a válaszából: […] ...egyszerűsített foglalkoztatásról a 2010. évi LXXV.törvény rendelkezik. Ezen törvénynek a létszámra, a foglalkoztatásidőkorlátjára vonatkozó rendelkezéseiben rögzített feltételeknek is teljesülniekell, azon túlmenően, hogy a cég a foglalkoztatottak után a napi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 22.

Egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó elszámolások

Kérdés: Milyen költségként kell elszámolni az egyszerűsített foglalkoztatáskor a dolgozói kifizetéseket, illetve a foglalkoztatót terhelő közterhet 2010. 04. 01-től és 2010. 08. 01-től?
Részlet a válaszából: […] A munkavállalónak kifizetett nettó munkabért 2010. 04.01-től is és 2010. 08. 01-től is bérköltségként kell elszámolni, mivel akifizetés munkaviszony alapján munkavállalónak történt.A 2010. 04. 01-től hatályos előírások szerintimezőgazdasági, növénytermesztési,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 18.