Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

27 találat a megadott eho tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Maximális egészségügyi hozzájárulás melletti eho

Kérdés: Egy nyugdíjas egyéni vállalkozó egyben egy kft. személyesen közreműködő tulajdonosa is. A kft.-ből munkabért nem, kizárólag osztalékot vesz fel. Az osztalék kifizetésekor a 450 000 Ft maximális eho-összeg a legelső osztalék kifizetésekor levonásra kerül. Az egyéni vállalkozásból szintén nincs jövedelemkivét, csak év végén az adózás utáni jövedelmet vezetjük ki a pénztárkönyvben. Terheli-e a kft. kifizetőt a havi tételes eho megfizetése (7050 Ft/hó)? Vagy a magánszemély tulajdonost terhelné? (Ha nyugdíjas, milyen ellenszolgáltatás jár érte cserébe?)
Részlet a válaszból: […]szolgáltatási járulékot kell fizetnie saját maga után.Több jogviszony egyidejű fennállása esetén a kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozó után az egészségügyi szolgáltatási járulékot csak egy jogviszonyban kell megfizetni. Ha az egyéni vállalkozó egyidejűleg társas vállalkozó is, az egészségügyi szolgáltatási járulékot egyéni vállalkozóként kell megfizetnie. Lehetőség van azonban arra, hogy az egyéni vállalkozó a tárgyév január 31-éig a társas vállalkozásnak tett nyilatkozata alapján az adóév egészére azt válassza, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékot a társas vállalkozás fizesse meg utána. Év közben ilyen nyilatkozatot nem lehet tenni, így ha az egyéni vállalkozó nem adott nyilatkozatot a kft.-nek, akkor 2017-ben egyéni vállalkozóként kell megfizetnie az egészségügyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. június 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7326
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Őstermelőnél az egészségügyi hozzájárulás

Kérdés: A 6576. számú kérdésre adott válasz szerintem nem jó, mert a mezőgazdasági őstermelő esetében az egészségügyi hozzájárulást nem a Tbj-tv., hanem az Eho-tv. 3/B. §-ának (3) bekezdése szabályozza: "A tételes költségelszámolást választó, egyszerűsített bevallási nyilatkozatot benyújtó őstermelő által fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás a bevétel 5 százalékának a 15 százaléka." Mivel ennek elszámolását az Szja-tv. nem tiltja, ezért szerintem el lehet számolni.
Részlet a válaszból: […]hozzájárulás elszámolásáról.A magánszemély által fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulásról - többek között - az Eho-tv. 3. §-ának (3) bekezdése, 3/A. §-a, 4. §-a intézkedik. Csak a mértékekben van eltérés, abban nincs, hogy a magánszemélynek kell fizetnie.Az Szja-tv. 3. számú melléklete tartalmazza az összevont adóalap megállapítása során elszámolható költségeket. A jellemzően előforduló költségek között több pontban is elismert költségek szerepelnek a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozóan. Ezek között egy sem utal az őstermelő által fizetendő egészségügyi hozzájárulásra. Az V/13. pont szerint viszont a jövedelem megállapításakor költségként figyelembe nem vehető kiadás a jövedelem után a magánszemély által fizetendő 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás.Bár az Szja-tv. nem tiltja a tételes költségelszámolást választó, egyszerűsített egészségügyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. május 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6661
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Osztalék utáni eho

Kérdés: A kft. kifizető 2012. évi eredménye terhére belföldi magánszemély tagnak fizetett osztalékot. A százalékos mértékű ehóval növelni vagy csökkenteni kell?
Részlet a válaszból: […]természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, az Eho-tv. 9. § (1) bekezdése alapján megfizetett egészségbiztosítási járulék, megfizetett egészségügyi szolgáltatási járulék, az egyéb jogcímen megfizetett egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben nem éri el a 450 ezer forintot (hozzájárulás-fizetési felső határ).A törvényi előírás alapján egyértelmű, hogy az osztalék utáni 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a magánszemélynek kell megfizetnie, a kifizető viszont köteles annak összegét megállapítani, levonni, bevallani és befizetni az osztalékkifizetés hónapját követő hónap 12. napjáig. Ahhoz, hogy a kifizető meg tudja állapítani, hogy le kell-e vonni a bruttó osztalék 14 százalékát, illetve milyen összegben kell levonni az egészségügyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5852
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Bérleti díj utáni eho

Kérdés: A cég, ahol könyvelek, ingatlant bérel egy magánszemélytől. A magánszemély életvitelszerűen EU-s országban tartózkodik (ott dolgozik, ott adózik, de ezt nem igazolta hivatalosan az EU-s ország adóhatósága által). Minden hónapban kapok számlát tőle, melyből a cég levonja az szja-t, és befizeti az adóhatóságnak. Kell-e 14% ehót fizetni a magánszemélynek, ha a bérleti díj nem éri el az egymillió forintot (illetve ha túllépi az egymillió forintot)?
Részlet a válaszból: […]származó egymillió forintot meghaladó jövedelme van, akkor a magánszemélynek 14 százalék ehofizetési kötelezettsége van, ha az Eho-tv. 5. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint nem tudja a külföldi hatóság
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. augusztus 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5545
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Díjkiegészítés ehójának elszámolása

Kérdés: Az Eva-tv. hatálya alá nem tartozó, az Szja-tv. szerinti társas vállalkozás 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet azon összeg után, amelyet az Szt. szerint a vállalkozás tevékenységében személyesen közreműködő tag részére osztalékként, részesedésként meg lehetett volna állapítani, ki lehetett volna fizetni, de legfeljebb a pozitív adózott eredmény tag részesedésével arányos része után. Az így megállapított egészségügyihozzájárulás-alap nem lehet több, mint a Tbj-tv.-ben meghatározott tevékenységre jellemző kereset azon része, amely meghaladja a vállalkozói jogviszonyra tekintettel bevallott nyugdíjjárulék-alap és az (1) bekezdés ab) alpontjában meghatározott egészségügyi hozzájárulási alap együttes összegét. A hivatkozott jogszabályi előírás alapján a "potenciális" osztalékra megállapított, de a vállalkozást terhelő adó a társas vállalkozás melyik évét terhelő költség lesz? Ha a nyereséget terhelő költség, akkor az nem okoz megoldhatatlan számítást? (Az adózás utáni eredmény alapján megállapított egészségügyi hozzájárulás csökkenti az adózás előtti, illetve az adózott eredményt, ami alapján csökken a "potenciális" osztalék, csökken az erre jutó eho és így tovább!) Kivitelezhető a szabály "potenciális" osztalék eho-szabályának alkalmazása, ha a társas vállalkozás be kívánja tartani a teljesség elvét?
Részlet a válaszból: […]következik, hogy az adóévet követő év február 12-éig be kell vallani és meg kell fizetni azt az egészségügyi hozzájárulást, amelyet az Eho-tv. 3. §-ának (4) bekezdése szerint a tárgyévet követő év május 31-éig jóváhagyott beszámoló alapján lehetne pontosan meghatározni. A leírtakból az következik, akkor lenne egyértelműen végrehajtható a törvényi előírás, ha a kérdésben leírt esetben például a közreműködőnek az igazolást június 15-ig kellene kiadni a közreműködő részére, akinek a személyijövedelemadó-bevallását június 20-ig kellene benyújtania, a társas vállalkozásnak pedig - törvényi rendelkezés alapján az adóévet követő év eredménye terhére történő elszámolás után - július 12-ig kellene bevallania és megfizetnie a kérdés szerinti ehót. Sajnálatos módon a vonatkozó törvények nem az előb­biek szerint rendelkeznek. Így a hivatkozott eho-szabályt egyértelműen és számszerűen helyesen nem lehet végrehajtani. Mint utaltunk rá, január végén még nincs jóváhagyott számviteli beszámoló. Így mind az adózás előtti, mind az adózott eredményt csak kalkulálni lehet, ami változhat. Ha van kalkulált adózott eredmény, abból matematikailag megállapítható (1,27-tel való osztással) a "potenciális" osztalék, így arról az igazolás kiadható, az egészségügyi hozzájárulás bevallható[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. október 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4766
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Osztalékot terhelő eho 2010-ben

Kérdés: Osztalékot terhelő eho 2010-ben 27% vagy 14%? A 2010-ben hatályos Eho-törvény 3. §-a (1) bekezdésének ab) pontját, valamint az új (4) bekezdését miként kell értelmezni? Ez azt jelentené, hogy a magánszemély tulajdonos, aki egyben ügyvezetést lát el (pl. bt., kft. ügyvezetője, de legyen az egy zrt. részvényes vezérigazgatója), a rá eső éves osztalék része után 27% ehót be kell fizessen még akkor is, ha nem vette ki a jövedelmét? Egyáltalán mit jelent a "Tbj-tv.-ben meghatározott tevékenység piaci értéke" kifejezés? A 2010-es Tbj-tv. 4. §-ának q) pontja szerint mi alapján határozom meg ezt, és milyen dokumentumokkal támasztom alá? Hiszen ugyanazon munkáért igen eltérő díjazásban lehet részesülni, még egy ugyanazon városban, kerületben is. Hogy viszonyul ez a jogszabályhely az Eho-tv. változatlan 3. §-ának (3) bekezdéséhez, mely szerint az osztalék 25%-os szja-val terhelt része után (márpedig most már csak ilyen van) 14% ehót kell fizetni?
Részlet a válaszból: […]összegének a vállalkozói jogviszonyra tekintettel a tárgyévre bevallott nyugdíjjárulék alapját meghaladó része (vagyis tevékenységre jellemző kereset - nyugdíjjárulék-alap). Az Eho-tv. 3. §-ának (2) bekezdése alapján több társas vállalkozásban is személyesen közreműködő tag esetén járulékalapként annál a társas vállalkozásnál bevallott járulékalapot kell figyelembe venni, amelynél a személyes közreműködőidíj-kiegészítést meg kell állapítani. Ez azt jelenti, hogy nem lehet összeszámítani a másik vállalkozásban, a vállalkozó más jogviszonyában, például munkaviszonyában bevallott járulékalapot. Mentesül a díjkiegészítés utáni ehofizetés alól a személyes közreműködőidíj-kiegészítés azon része, amelynek megfelelő összeg után a megelőző adóév(ek)ben a társas vállalkozás az adózott eredmény tagra eső arányos része után 27%-os ehót fizetett. A díjkiegészítés és a kivétkiegészítés utáni ehofizetés szabályát nem kell alkalmazni, ha a vállalkozó a bevételére az ekho szerinti elszámolást választja, illetőleg ha az eva hatálya alá tartozik. Az Eho-tv. 3. §-ának (4) bekezdése alapján az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá nem tartozó, Szja-tv. szerinti társas vállalkozás 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet azon összeg után, amelyet a számvitelről szóló törvény szerint a vállalkozás tevékenységében személyesen közreműködő tag részére osztalékként, részesedésként meg lehetett volna állapítani, ki lehetett volna fizetni, de legfeljebb a pozitív adózott eredmény tag részesedésével arányos része után (vagyis az eredménytartalékot - amely a vállalkozás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. március 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4511
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Osztalékelőleg ehója

Kérdés: A kft. 2008-ban 2 millió forint osztalékelőleget fizetett tagjainak. A 25 százalékos szja-t megfizette az osztalékelőleg-kifizetés időpontjában. Az ehót nem, mert a vonatkozó jogszabály alapján az előleg után nem kellett az ehót megfizetni. Jóváhagyott osztalékként az osztalékelőlegként kifizetett 2 millió forint került kimutatásra. Az ehót 2009-ben hogyan kell megfizetni, mivel 2009-ben osztalékkifizetés nem volt? Igaz lehet, hogy az osztalékelőleg után nem kell 14 százalékos egészségügyi hozzájárulást fizetni?
Részlet a válaszból: […]százalékos ehót megfizetni, ha pedig a jóváhagyás után, akkor meg kell. A jogszabályi előírásokkal szemben alapvető követelmény, hogy ne diszkrimináljon, az adott esetben ne hozza előnyösebb helyzetbe azt, aki az osztalékot osztalékelőleg formájában veszi fel, ne biztosítson nagyobb jövedelmet ennek a magánszemélynek, mint annak, aki csak a már jóváhagyott osztalékot kapja meg az szja és az eho levonása után. A kérdés legfeljebb az lehet, hogy mikor és milyen összegben kell az ehót megfizetni? Mivel az osztalékelőleg még nem tekinthető osztaléknak (ha az osztalékfizetés feltételei nem teljesülnek, azt vissza kell fizetni), a korábbi szabályozásból az következett, hogy az osztalékelőleg véglegesítésekor kell az ehót megfizetni (ha azt a hozzájárulás-fizetés felső határának el nem érése miatt fizetni kell). Az osztalékelőleg a legfőbb szerv (a taggyűlés) jóváhagyó döntése után lesz osztalék. Így az osztalékelőlegnek osztalékká minősítésekor kell az osztalék bruttó összege alapján az Eho-tv. 3. §-a (3) bekezdésének c) pontja szerint a magánszemélyt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. január 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4424
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Eho-levonási kötelezettség

Kérdés: A Számviteli Levelek 3808-as és 3947-es kérdése foglalkozik a kis összegű osztalék utáni ehóval. A takarékszövetkezeteket érinti a kérdés, melyet eddig nem így értelmeztünk (minden osztalék után levontuk az ehót), ugyanakkor további kérdésünk, figyelemmel a kifizető eho-levonási kötelezettségére, hogy honnan tudjuk, hogy a magánszemélynek az adóévben az összes osztalékból származó jövedelme nem éri-e el az Szja-tv. 11. §-a (3) bekezdése szerinti határt? Nyilatkoztatni kell erről a magánszemélyt? Az Eho-tv. csak a bérbeadásból származó jövedelem és a felső korlát megfizetésének valószínűségéről ír elő nyilatkozattételi lehetőséget.
Részlet a válaszból: […]eho-levonási kötelezettségére, és arra, hogy nem tudja, hogy a magánszemélynek az adóévben mennyi az összes osztalékból származó jövedelme, és az nem éri-e el az Szja-tv. 11. §-a (3) bekezdése szerinti határt.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4160
Kapcsolódó tárgyszavak:

9. találat: Kis összegű osztalék után eho

Kérdés: A SZL 182/3808-as kérdés alatt megjelentekkel kapcsolatban kérdezem: Mi van akkor, ha e kis összeg után már levonták a 14%-ot? Hogyan lehetne ezt visszakérni? A levonó társaságtól, mely már átutalta az APEH-nek, vagy esetleg év végén, a bevallással egyidejűleg az APEH-en keresztül?
Részlet a válaszból: […]levonták a 14 százalék ehót, azt a társaság önellenőrzés keretében rendezheti és fizetheti vissza
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. január 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3947
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Kis összegű osztalék után eho

Kérdés: Részvénytársaságunk magánszemély részvényeseinek kis összegű - 100 Ft-tól 4 000 Ft-ig - 25%-os szja alá tartozó osztalékjövedelmet fizet ki, kb. 5 000 főnek. Az szja-t levonjuk a kifizetéskor. Az Szja-tv. 11. §-a (3) bekezdésének f) pontja szerint az osztalékból származó jövedelmet, az árfolyamnyereségből származó jövedelmet és a vállalkozásból kivont jövedelmet, ha az adóévben ilyen jogcímeken megszerzett összes jövedelem nem haladja meg az 50 ezer forintot, és az adót a kifizető levonta, a magánszemély nem köteles bevallani. Az Eho-tv. 3. §-ának (3) bekezdése szerint a bevallási kötelezettség alá tartozó osztalékjövedelem után 14%-os egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. A magánszemélyek nem érik el az Eho-törvény 3. §-a (3) bekezdésének e) pontja szerinti 450 ezer forint egészségbiztosítási járulék felső határát. Kérdésünk az 1998. évi LXVI. Eho-tv.-re vonatkozik. A fent említett ilyen kis összegű osztalékjövedelem után kell-e a magánszemélynek 14%-os ehot fizetni, illetve a kifizetőnek azt levonni?
Részlet a válaszból: […]§), e) ingatlan bérbeadásából [Szja-tv. 16. § (1) bekezdés és 74. §] származó egymillió forintot meghaladó jövedelem esetén a teljes összeg után 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet mindaddig, amíg a biztosítási jogviszonyában a Tbj-tv. 19. §-ának (1) bekezdése és az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény 9. §-ának (2) bekezdése alapján megfizetett egészségbiztosítási járulék, a Tbj-tv. 36-37. §-a és 39. §-ának (2) bekezdése alapján megfizetett egészségügyi szolgáltatási járulék, valamint az a)-e) pontban meghatározott jövedelmek után megfizetett százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri a négyszázötvenezer forintot. Az Eho-tv. szerint 14%-os egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettsége[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3808
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 27 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést