Maximális egészségügyi hozzájárulás melletti eho

Kérdés: Egy nyugdíjas egyéni vállalkozó egyben egy kft. személyesen közreműködő tulajdonosa is. A kft.-ből munkabért nem, kizárólag osztalékot vesz fel. Az osztalék kifizetésekor a 450 000 Ft maximális eho-összeg a legelső osztalék kifizetésekor levonásra kerül. Az egyéni vállalkozásból szintén nincs jövedelemkivét, csak év végén az adózás utáni jövedelmet vezetjük ki a pénztárkönyvben. Terheli-e a kft. kifizetőt a havi tételes eho megfizetése (7050 Ft/hó)? Vagy a magánszemély tulajdonost terhelné? (Ha nyugdíjas, milyen ellenszolgáltatás jár érte cserébe?)
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. szerint a nyugdíjas egyéni vállalkozó kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül. A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozásnak kell 2017-ben havi 7110 forint (napi 237 forint) egészségügyi szolgáltatási járulékot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 15.

Őstermelőnél az egészségügyi hozzájárulás

Kérdés: A 6576. számú kérdésre adott válasz szerintem nem jó, mert a mezőgazdasági őstermelő esetében az egészségügyi hozzájárulást nem a Tbj-tv., hanem az Eho-tv. 3/B. §-ának (3) bekezdése szabályozza: "A tételes költségelszámolást választó, egyszerűsített bevallási nyilatkozatot benyújtó őstermelő által fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás a bevétel 5 százalékának a 15 százaléka." Mivel ennek elszámolását az Szja-tv. nem tiltja, ezért szerintem el lehet számolni.
Részlet a válaszából: […] ...és nyugdíj-biztosítási járulék nem számolható el költségként. Valójában nem a kérdésre válaszoltunk. A kérdésben hivatkozott Eho-tv. 4. §-ának (a 3/B. §-nak nincs) (3) bekezdése a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás mértékét határozza...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 14.

Osztalék utáni eho

Kérdés: A kft. kifizető 2012. évi eredménye terhére belföldi magánszemély tagnak fizetett osztalékot. A százalékos mértékű ehóval növelni vagy csökkenteni kell?
Részlet a válaszából: […] ...egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény (Eho-tv.) 3. §-a (3) bekezdésének c) pontja alapján a magánszemély az adóévben megszerzett osztalék (Szja-tv. 66. §), vállalkozói osztalékalap (Szja-tv. 49/C. §) után 14 százalékos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 9.

Bérleti díj utáni eho

Kérdés: A cég, ahol könyvelek, ingatlant bérel egy magánszemélytől. A magánszemély életvitelszerűen EU-s országban tartózkodik (ott dolgozik, ott adózik, de ezt nem igazolta hivatalosan az EU-s ország adóhatósága által). Minden hónapban kapok számlát tőle, melyből a cég levonja az szja-t, és befizeti az adóhatóságnak. Kell-e 14% ehót fizetni a magánszemélynek, ha a bérleti díj nem éri el az egymillió forintot (illetve ha túllépi az egymillió forintot)?
Részlet a válaszából: […] ...Eho-tv. 3. § (3) bekezdésének e) pontja alapján, ha abérbeadónak bérleti díjból származó egymillió forintot meghaladó jövedelme van,akkor a magánszemélynek 14 százalék ehofizetési kötelezettsége van, ha azEho-tv. 5. §-ának (3) bekezdésében foglaltak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 16.

Díjkiegészítés ehójának elszámolása

Kérdés: Az Eva-tv. hatálya alá nem tartozó, az Szja-tv. szerinti társas vállalkozás 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet azon összeg után, amelyet az Szt. szerint a vállalkozás tevékenységében személyesen közreműködő tag részére osztalékként, részesedésként meg lehetett volna állapítani, ki lehetett volna fizetni, de legfeljebb a pozitív adózott eredmény tag részesedésével arányos része után. Az így megállapított egészségügyihozzájárulás-alap nem lehet több, mint a Tbj-tv.-ben meghatározott tevékenységre jellemző kereset azon része, amely meghaladja a vállalkozói jogviszonyra tekintettel bevallott nyugdíjjárulék-alap és az (1) bekezdés ab) alpontjában meghatározott egészségügyi hozzájárulási alap együttes összegét. A hivatkozott jogszabályi előírás alapján a "potenciális" osztalékra megállapított, de a vállalkozást terhelő adó a társas vállalkozás melyik évét terhelő költség lesz? Ha a nyereséget terhelő költség, akkor az nem okoz megoldhatatlan számítást? (Az adózás utáni eredmény alapján megállapított egészségügyi hozzájárulás csökkenti az adózás előtti, illetve az adózott eredményt, ami alapján csökken a "potenciális" osztalék, csökken az erre jutó eho és így tovább!) Kivitelezhető a szabály "potenciális" osztalék eho-szabályának alkalmazása, ha a társas vállalkozás be kívánja tartani a teljesség elvét?
Részlet a válaszából: […] ...utolsó kérdésre a rövid válasz valójában az, hogy nemlehet a hivatkozott eho-szabályt a gyakorlatban alkalmazni. De van más problémais!Az Eho-tv. 11. §-ának (10) bekezdése szerint a társasvállalkozás a 3. § (1) bekezdésének ab) alpontjában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 21.

Osztalékot terhelő eho 2010-ben

Kérdés: Osztalékot terhelő eho 2010-ben 27% vagy 14%? A 2010-ben hatályos Eho-törvény 3. §-a (1) bekezdésének ab) pontját, valamint az új (4) bekezdését miként kell értelmezni? Ez azt jelentené, hogy a magánszemély tulajdonos, aki egyben ügyvezetést lát el (pl. bt., kft. ügyvezetője, de legyen az egy zrt. részvényes vezérigazgatója), a rá eső éves osztalék része után 27% ehót be kell fizessen még akkor is, ha nem vette ki a jövedelmét? Egyáltalán mit jelent a "Tbj-tv.-ben meghatározott tevékenység piaci értéke" kifejezés? A 2010-es Tbj-tv. 4. §-ának q) pontja szerint mi alapján határozom meg ezt, és milyen dokumentumokkal támasztom alá? Hiszen ugyanazon munkáért igen eltérő díjazásban lehet részesülni, még egy ugyanazon városban, kerületben is. Hogy viszonyul ez a jogszabályhely az Eho-tv. változatlan 3. §-ának (3) bekezdéséhez, mely szerint az osztalék 25%-os szja-val terhelt része után (márpedig most már csak ilyen van) 14% ehót kell fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...díját, illetve azegyéni vállalkozó kivétjét a piaci viszonyoknak megfelelő éves keresetnagyságára. Ezekhez a szabályokhoz az alábbi ehofizetési szabályokkapcsolódnak:Az Eho-tv. 3. §-a (1) bekezdésének ab) alpontja alapján27%-os ehoalapot képez:- a vállalkozói...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 18.

Osztalékelőleg ehója

Kérdés: A kft. 2008-ban 2 millió forint osztalékelőleget fizetett tagjainak. A 25 százalékos szja-t megfizette az osztalékelőleg-kifizetés időpontjában. Az ehót nem, mert a vonatkozó jogszabály alapján az előleg után nem kellett az ehót megfizetni. Jóváhagyott osztalékként az osztalékelőlegként kifizetett 2 millió forint került kimutatásra. Az ehót 2009-ben hogyan kell megfizetni, mivel 2009-ben osztalékkifizetés nem volt? Igaz lehet, hogy az osztalékelőleg után nem kell 14 százalékos egészségügyi hozzájárulást fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...után is van 14 százalékos egészségügyihozzájárulás-fizetésikötelezettség. A kérdés csak az lehet, hogy mikor kell megfizetni.Az Eho-tv. részletesen felsorolja, hogy mikor mentes ajövedelem a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetése alól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 7.

Eho-levonási kötelezettség

Kérdés: A Számviteli Levelek 3808-as és 3947-es kérdése foglalkozik a kis összegű osztalék utáni ehóval. A takarékszövetkezeteket érinti a kérdés, melyet eddig nem így értelmeztünk (minden osztalék után levontuk az ehót), ugyanakkor további kérdésünk, figyelemmel a kifizető eho-levonási kötelezettségére, hogy honnan tudjuk, hogy a magánszemélynek az adóévben az összes osztalékból származó jövedelme nem éri-e el az Szja-tv. 11. §-a (3) bekezdése szerinti határt? Nyilatkoztatni kell erről a magánszemélyt? Az Eho-tv. csak a bérbeadásból származó jövedelem és a felső korlát megfizetésének valószínűségéről ír elő nyilatkozattételi lehetőséget.
Részlet a válaszából: […] ...az az értelmezés, hogy minden osztalék után le kellvonni az ehót, figyelemmel a kifizető eho-levonási kötelezettségére, és arra,hogy nem tudja, hogy a magánszemélynek az adóévben mennyi az összes osztalékbólszármazó jövedelme, és az nem éri-e el az Szja-tv. 11...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 28.

Kis összegű osztalék után eho

Kérdés: A SZL 182/3808-as kérdés alatt megjelentekkel kapcsolatban kérdezem: Mi van akkor, ha e kis összeg után már levonták a 14%-ot? Hogyan lehetne ezt visszakérni? A levonó társaságtól, mely már átutalta az APEH-nek, vagy esetleg év végén, a bevallással egyidejűleg az APEH-en keresztül?
Részlet a válaszából: […]

Ha az 50 ezer forintot meg nem haladó összegből levonták a 14 százalék ehót, azt a társaság önellenőrzés keretében rendezheti és fizetheti vissza a tagnak (részvényesnek).

 

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 8.

Kis összegű osztalék után eho

Kérdés: Részvénytársaságunk magánszemély részvényeseinek kis összegű - 100 Ft-tól 4 000 Ft-ig - 25%-os szja alá tartozó osztalékjövedelmet fizet ki, kb. 5 000 főnek. Az szja-t levonjuk a kifizetéskor. Az Szja-tv. 11. §-a (3) bekezdésének f) pontja szerint az osztalékból származó jövedelmet, az árfolyamnyereségből származó jövedelmet és a vállalkozásból kivont jövedelmet, ha az adóévben ilyen jogcímeken megszerzett összes jövedelem nem haladja meg az 50 ezer forintot, és az adót a kifizető levonta, a magánszemély nem köteles bevallani. Az Eho-tv. 3. §-ának (3) bekezdése szerint a bevallási kötelezettség alá tartozó osztalékjövedelem után 14%-os egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. A magánszemélyek nem érik el az Eho-törvény 3. §-a (3) bekezdésének e) pontja szerinti 450 ezer forint egészségbiztosítási járulék felső határát. Kérdésünk az 1998. évi LXVI. Eho-tv.-re vonatkozik. A fent említett ilyen kis összegű osztalékjövedelem után kell-e a magánszemélynek 14%-os ehot fizetni, illetve a kifizetőnek azt levonni?
Részlet a válaszából: […] ...Eho-tv. szerint a magánszemély az adóévben megszerzett,bevallási kötelezettség alá tartozóa) vállalkozásból kivont jövedelem (Szja-tv. 68. §),b) értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem (Szja tv.65/A. §),c) 25, illetőleg 35 százalékos adóterhet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 11.
1
2
3