Könyvviteli számlákra történő hivatkozás

Kérdés: Elsődleges 6-7. számlaosztályban való könyveléskor helyesen járunk-e el, ha a megfelelő 6-7. számlaosztály számláinak kijelölésekor az 5. számlaosztály részletezésének megfelelő gyűjtőkódot is feltüntetjük a bizonylaton? Esetleg fel kell tüntetnünk a gyűjtőkódnak megfelelő 5. számla-osztályon belüli számlát is?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 167. §-a (1) bekezdésének h) pontja alapján a bizonylat általános alaki és tartalmi kellékei közé tartozik az érintett könyvviteli számlára történő hivatkozás is. Ha a bizonylaton - elsődleges 6-7. számlaosztályban való könyveléskor - a 6-7. számlaosztály...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. május 23.
Kapcsolódó címkék:  

Elsődleges költséghely-költségviselő költségelszámolás: könyvelés a 6-7. számlaosztályban

Kérdés: Hogyan könyveljük a termelés, a tevékenység költségeit, ha elsődlegesen a 6-7. számlaosztályban könyvelünk?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 160. §-ának (4) bekezdése szerint a vállalkozó döntésének megfelelően használható a 6-7. számlaosztály.A 6. Költséghelyek, általános költségek számlaosztály - általában - a költséghelyen felmerült költségek, továbbá a közvetlen költségnek nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. május 9.
Kapcsolódó címkék:  

Elsődleges költséghely-költségviselő költségelszámolás: saját boltba történő kiszállítás

Kérdés: Hogyan könyveljük a saját termelésű készlet saját boltba történő kiszállítását és készletre vételét, ha költségeinket elsődlegesen a 6-7. számlaosztályokban könyveljük, és az eredménykimutatást forgalmiköltség-eljárással készítjük el?
Részlet a válaszából: […] A saját termelésű készletet a saját boltba történt kiszállítás után is saját termelésű készletként kell kimutatni. A saját boltba kiszállított termékekről indokolt mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezetni. Ehhez akkor is meg kell állapítani a saját boltba...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. május 9.
Kapcsolódó címkék:    

Elsődleges költséghely-költségviselő költségelszámolás: saját készletek selejtezése

Kérdés: Hogyan könyveljük a saját termelésű készletek selejtezését, ha költségeinket elsődlegesen a 6-7. számlaosztályokban könyveljük, és az eredménykimutatást forgalmiköltség-eljárással készítjük el?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 81. §-a (3) bekezdésének e) pontja szerint: a hiányzó, illetve a tárgyévben megsemmisült, az állományból kivezetett (a gyakorlatban: selejtezett, selejtezési jegyzőkönyvvel alátámasztott) saját termelésű készlet könyv szerinti értékét is egyéb ráfordításként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. május 9.
Kapcsolódó címkék:    

Elsődleges költséghely-költségviselő költségelszámolás: saját készletek felhasználása

Kérdés: Saját termelésű készletek felhasználásánál hogyan lehet kiszűrni a költséghalmozódásokat, ha költségeinket elsődlegesen a 6-7. számlaosztályokban könyveljük? Korábban erre az 57. számlacsoportot használtuk. Milyen 5-ös számlát kell használni a felhasznált saját termelésű készletek, a befejezetlen termelés elszámolásánál, a segédüzemi költségeknek az igénybe vevő ágazatokra történő áttételezésénél?
Részlet a válaszából: […] ...eredménykimutatásnál sem.A 691. Költséghelyek költségeinek átvezetése számlán indokolt elszámolni azokat az átvezetéseket, amelyekkel a költséghelyeken összegyűjtött költségeket más költséghelyekre, illetve költségviselőkre áttételezik, továbbá az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. május 9.
Kapcsolódó címkék:  

Elsődleges költséghely-költségviselő költségelszámolás: saját készletek értékvesztése

Kérdés: Hogyan könyveljük a saját termelésű készletek értékvesztését, ha költségeinket elsődlegesen a 6-7. számlaosztályokban könyveljük, és az eredménykimutatást forgalmiköltség-eljárással készítjük el?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 81. §-a (4) bekezdésének a) pontja szerint a saját termelésű készletek értékvesztését az egyéb ráfordítások között kell elszámolni, míg a visszaírt értékvesztését az Szt. 77. §-ának (5) bekezdése szerint az egyéb bevételek között.A 6-7....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. május 9.
Kapcsolódó címkék:  

Elsődleges költséghely-költségviselő költségelszámolás: saját mintaboltban saját előállítású termék értékesítése

Kérdés: A saját mintaboltban kizárólag saját előállítású terméket árusítanak. Hogyan, milyen értéken kell azt kimutatni? Költségeinket elsődlegesen a 6-7. számlaosztályokban könyveljük, és az eredménykimutatást forgalmiköltség-eljárással készítjük.
Részlet a válaszából: […] Mivel a saját mintaboltban kizárólag saját előállítású termékeket árusítanak, a bolti nyilvántartást célszerű úgy megszervezni, hogy a boltban lévő saját termelésű készletekről mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezetnek. Ez esetben az értékbeni nyilvántartást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. május 9.
Kapcsolódó címkék:  

Elsődleges költséghely-költségviselő költségelszámolás: saját boltban vásárolt és saját előállítású termék értékesítése

Kérdés: Saját boltunkban vásárolt és saját előállítású terméket egyaránt értékesítünk, mennyiségi nyilvántartást vezetünk. Hogyan kell könyvelni, ha elsődlegesen a 6-7. számlaosztályokban könyvelünk, és az eredménykimutatást forgalmiköltség-eljárással készítjük el?
Részlet a válaszából: […] A kérdés szerint a saját boltban egyaránt értékesítenek vásárolt és saját előállítású termékeket is, azokról mennyiségi nyilvántartást vezetnek. Így könnyen megállapítható, hogy vásárolt vagy saját előállítású terméket értékesítettek-e. Ez esetben célszerű a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. május 9.
Kapcsolódó címkék: