Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott EKK tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Könyvviteli számlákra történő hivatkozás

Kérdés: Elsődleges 6-7. számlaosztályban való könyveléskor helyesen járunk-e el, ha a megfelelő 6-7. számlaosztály számláinak kijelölésekor az 5. számlaosztály részletezésének megfelelő gyűjtőkódot is feltüntetjük a bizonylaton? Esetleg fel kell tüntetnünk a gyűjtőkódnak megfelelő 5. számla-osztályon belüli számlát is?
Részlet a válaszból: […]feltüntetik, és amellett csak az 5. számlaosztály részletezésének megfelelő gyűjtőkódot szerepeltetik, az Szt. követelményei akkor teljesülnek, ha biztosított, hogy a gyűjtőkódok alapján az adatok az 5. számlaosztályszámláin a szükséges, az előírt részletezésnek megfelelően legyenek könyvelve, gyűjtött, esetleg összevont adatként. A könyvelési bizonylat (például a szállítói számla) alapján megállapítható, hogy a számla szerinti költséget mely 6-7. számlaosztálybeli számlára könyvelték elsődlegesen, de megállapítható az is, hogy az 5. számlaosztály mely számlájára kerül a gyűjtőkód[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. május 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 696
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Elsődleges költséghely-költségviselő költségelszámolás: saját boltban vásárolt és saját előállítású termék értékesítése

Kérdés: Saját boltunkban vásárolt és saját előállítású terméket egyaránt értékesítünk, mennyiségi nyilvántartást vezetünk. Hogyan kell könyvelni, ha elsődlegesen a 6-7. számlaosztályokban könyvelünk, és az eredménykimutatást forgalmiköltség-eljárással készítjük el?
Részlet a válaszból: […]eladási (fogyasztói) áron, a saját előállítású termékeket közvetlen önköltségen, átlagos közvetlen önköltségen, elszámolási egységáron, célszerűen eladási (fogyasztói) áron. Elszámolóáron, elszámolási egységáron, eladási (fogyasztói) áron történő nyilvántartásnál mind a vásárolt, mind a saját előállítású termékekre két-két számlát kell megnyitni a 25. Késztermékek, illetve a 26. Kereskedelmi áruk számlacsoportokban például a következők szerint: 254. Késztermékek eladási áron 255. Késztermékek árrése 264. Vásárolt áruk eladási áron 265. Vásárolt áruk árrése A 6-7. számlaosztályok használata esetén alkalmazandó számlákat a 685. kérdésre adott válaszban ismertettük. Könyvelési tételek: a termelés közvetlen költségei: T 711 - K 1, 2, 3, 4, illetve T 51-57 - K 596; a saját előállítású termékek készletre vétele = eladási áron: 254 - K 255, = közvetlen önköltségen: T 255 - K 791, illetve T 597 - K 581; a vásárolt áruk készletre vétele = eladási áron: T 264 - K 265, = bekerülési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. május 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 690
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Elsődleges költséghely-költségviselő költségelszámolás: saját mintaboltban saját előállítású termék értékesítése

Kérdés: A saját mintaboltban kizárólag saját előállítású terméket árusítanak. Hogyan, milyen értéken kell azt kimutatni? Költségeinket elsődlegesen a 6-7. számlaosztályokban könyveljük, és az eredménykimutatást forgalmiköltség-eljárással készítjük.
Részlet a válaszból: […]költségek figyelembevételével meghatározott elszámolási egységáron vezetni, hiszen a bolt a mennyiségi nyilvántartás alapján elszámoltatható. Amennyiben a boltban lévő saját előállítású termékekről mennyiségi nyilvántartást nem vezetnek, akkor az értékbeni nyilvántartást az eladási (a fogyasztói) ár figyelembevételével kell vezetni. (A bolt elszámoltatása csak az értékbeni nyilvántartás alapján történhet.) Mindkét esetben a bolti nyilvántartás számláit a 25. Késztermékek számlacsoportban indokolt megnyitni úgy, hogy az egyik számlán (pl. a 254. számlán) elszámolási egységáron, illetve eladási (fogyasztói) áron szerepel a saját termelésű[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. május 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 689
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Elsődleges költséghely-költségviselő költségelszámolás: saját készletek értékvesztése

Kérdés: Hogyan könyveljük a saját termelésű készletek értékvesztését, ha költségeinket elsődlegesen a 6-7. számlaosztályokban könyveljük, és az eredménykimutatást forgalmiköltség-eljárással készítjük el?
Részlet a válaszból: […]tartalmát a 686. kérdésre adott válasznál ismertettük. Könyvelési tételek az értékvesztés elszámolásánál: a saját termelésű készletek készletre vétele közvetlen önköltségen: T 251-257 - K 791, illetve T 597 - K 581; a saját termelésű készlet értékvesztésével azonos összegben = készletváltozás elszámolása: T 791 - K 259, illetve T 581 - K 597, = saját előállítású eszközönkénti aktiválása a vásárolt készletek között: T 261 - K 792, illetve T 598 - K 582, = a vásárolt készletként aktivált értékvesztés elszámolása egyéb ráfordításként: T 8661 - K 261. Könyvelési tételek az értékvesztés visszaírásánál: […] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. május 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 688
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Elsődleges költséghely-költségviselő költségelszámolás: saját készletek felhasználása

Kérdés: Saját termelésű készletek felhasználásánál hogyan lehet kiszűrni a költséghalmozódásokat, ha költségeinket elsődlegesen a 6-7. számlaosztályokban könyveljük? Korábban erre az 57. számlacsoportot használtuk. Milyen 5-ös számlát kell használni a felhasznált saját termelésű készletek, a befejezetlen termelés elszámolásánál, a segédüzemi költségeknek az igénybe vevő ágazatokra történő áttételezésénél?
Részlet a válaszból: […]szállítás) áttételezését (átterhelését) az igénybe vevő ágazatokra (költséghelyekre), illetve költségviselőkre (termékekre, szolgáltatásokra) a 691. Költséghelyek költségeinek átvezetése számlával szemben kell könyvelni (T 61-68 - K 691, illetve T 71-78 - K 691). A 794. Saját termelésű készletek felhasználásának átvezetése számlán kell elszámolni elsődleges költséghely-, költségviselő-elszámolás esetén a termelőtevékenység során felhasznált saját termelésű készleteknek (ideértve a befejezetlen termelést, illetve annak arányos részét is) elsődlegesen a költséghelyekre, más költségviselőkre átvezetett - értékvesztéssel csökkentett - közvetlen önköltségét: T 61-68 - K 794, T 71-78 - K 794. (Idetartozik például az is, amikor a saját előállítású terméket a saját üzemi konyha használja fel.) Amennyiben a saját termelésű készleteket továbbfelhasználás előtt készletre vették, akkor könyvelni kell a saját termelésű készletek csökkenését is: T 791 - K 23-25, illetve T 581 - K 597. A 794. számla mindenkori egyenlege a továbbfelhasznált (készletre vétel nélkül, illetve készletre vett és készletre vételt követően felhasznált) saját termelésű készletek értékét mutatja, értékvesztéssel csökkentett, közvetlen önköltségen. Év végén a számla egyenlegét a 6-7. számlaosztályok megfelelő számláival szemben kell összevezetni. Nem a fentiek szerint kell eljárni akkor, ha a saját termelésű készletek felhasználása nem kapcsolódik közvetlenül a termelőtevékenységhez, ha a saját termelésű készletet például természetbeni juttatásként vagy természetbeni bérként adják tovább. Ez esetben a természetbeni juttatásként, természetbeni bérként adott, saját termelésű készletet saját előállítású eszközként a vásárolt készletek között aktiválni kell: T 261 - K 792, illetve T 598 - K 582, majd a vásárolt készletként aktivált értéket kell személyi jellegű egyéb kifizetésként (természetbeni juttatásnál): T 559[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. május 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 687
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Elsődleges költséghely-költségviselő költségelszámolás: saját készletek selejtezése

Kérdés: Hogyan könyveljük a saját termelésű készletek selejtezését, ha költségeinket elsődlegesen a 6-7. számlaosztályokban könyveljük, és az eredménykimutatást forgalmiköltség-eljárással készítjük el?
Részlet a válaszból: […]értékében bekövetkezett változások másodlagos elszámolásakor az 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke számlán elszámolt értékeket ellentételezi. Egyenlege mindenkor megegyezik az 582. számla egyenlegével.A 792. Saját előállítású eszközök aktivált értékének átvezetése számlán kell kimutatni elsődleges költséghely-költségviselő elszámolás esetén a saját előállítású eszközök aktiválásának közvetlen költségeit. A számla egyenlege a 16. Beruházások, felújítások és a 26-28. Áruk számlacsoportokban a tárgyévben állományba vett saját előállítású eszközök aktivált értékével, illetve az 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke számla egyenlegével egyezik meg.Könyvelési tételek:- a saját termelésű készletek készletre vétele közvetlen önköltségen: T 251-257 - K 791, illetve T 597 - K 581;- a hiányzó, a megsemmisült - korábban már készletre vett - saját termelésű készlet kivezetése:= elszámolási egységáron: T 791 - K 251-257, illetve T 581 - K 597,= a kapcsolódó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. május 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 686
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: Elsődleges költséghely-költségviselő költségelszámolás: saját boltba történő kiszállítás

Kérdés: Hogyan könyveljük a saját termelésű készlet saját boltba történő kiszállítását és készletre vételét, ha költségeinket elsődlegesen a 6-7. számlaosztályokban könyveljük, és az eredménykimutatást forgalmiköltség-eljárással készítjük el?
Részlet a válaszból: […]állományváltozása számla mellett, az 596. Költségnem ellenszámlát, az 597. Saját termelésű készletek állományváltozása ellenszámlát, a 711. Termelés költségei számlát, a 791. Saját termelésű készletek átvezetése számlát, a 793. Értékesített saját termelésű készletek átvezetése számlát, forgalmiköltség-eljárással készülő eredménykimutatás esetén a 811. Belföldi értékesítés elszámolt önköltsége számlát is vezetni kell. Az 596. Költségnem ellenszámla az 5. Költségnem számlaosztályban - az 51-57. számlacsoportokban - másodlagosan könyvelt költségnemeket ellentételezi, egyenlege mindenkor megegyezik az 51-57. számlacsoportok összevont egyenlegével. Az 597. Saját termelésű készletek állományváltozása ellenszámla a saját termelésű készletek állománya növekedésének, illetve csökkenésének másodlagos elszámolásakor az 581. Saját termelésű készletek állományváltozása számlán elszámolt értéket ellentételezi. Egyenlege mindenkor megegyezik az 581. számla egyenlegével. A 791. Saját termelésű készletek átvezetése számlán kell kimutatni elsődleges költséghely-költségviselő elszámolás esetén a saját termelésű készletek állománya növekedésének és csökkenésének közvetlen költségeit. A számla egyenlege a 23-25. számlacsoportok záró és nyitó értéke különbözetével, illetve az 581. számla egyenlegével egyezik meg. A 793. Értékesített saját termelésű készletek átvezetése számlán kell elszámolni elsődleges költséghely-költségviselő elszámolás esetén a készletre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. május 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 685
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Elsődleges költséghely-költségviselő költségelszámolás: könyvelés a 6-7. számlaosztályban

Kérdés: Hogyan könyveljük a termelés, a tevékenység költségeit, ha elsődlegesen a 6-7. számlaosztályban könyvelünk?
Részlet a válaszból: […]számlaosztályban számolja el. A költségelszámolás szabályozásánál a vállalkozó termelési, szervezeti, gyártási adottságait és sajátosságait, valamint az önköltségszámítás, a költséggazdálkodás és a vállalkozáson belüli önálló elszámolás követelményeit kell figyelembe venni. Elsődleges költséghely-költségviselő költségelszámolás mellett a vállalkozó a) elsődlegesen a 6. Költséghelyek, általános költségek és a 7. Tevékenységek költségei számlaosztályokban számolja el a termelés, a tevékenység elemi költségeit a felmerülés költségnemei szerint, azok bizonylata alapján (T 6-7 - K 1, 2, 3, 4), másodlagosan használja az 5. Költségnemek számlaosztályt; b) az 5. Költségnemek számlaosztályban az Szt.-ben előírt részletezéssel könyveli a költségnemeket (anyagköltség, igénybe vett szolgáltatások költségei, egyéb szolgáltatások költségei, bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok, értékcsökkenési leírás) ugyanazon bizonylatok alapján, mint a 6-7. számlaosztályokban (gyakorlatilag egyidejűleg: T 51-57 - K 596); c) a közvetlen és közvetett költségeket a könyvvitel zárt rendszerében (a 6-7. számlaosztályok megfelelő részletezésével) különíti el egymástól; d) a saját előállítású eszközök aktiválandó értékének megállapítását és elszámolását - az előállítás közvetlen önköltségén - folyamatosan biztosítja (T 16, 26-28 - K 792, illetve T 598 - K 582); e) a saját termelésű készletekről évközben folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet; f) a saját termelésű készletek változását év közben elszámolási egységáron folyamatosan elszámolja: készletrevétel: T 23-25 - K 791, illetve T 597 - K 581; értékesítés: T 791 - K 23-25, illetve T 581 - K 597, továbbá forgalmiköltség-eljárás esetén: T 81-84 - K 793; egyéb csökkenések (686., 688. kérdések); g) az elszámolási egységáron[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. május 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 684
Kapcsolódó tárgyszavak: ,