Árukészlet mennyiségi nyilvántartással, elábé

Kérdés: A társaság az árukészletéről mennyiségi nyilvántartást vezet, a beszerzett áruk értékét a 814-re könyveli (T 814 - K 454, legyen ez 1000 egység). Év végén leltár alapján készletre veszi az árukészletet az utolsó beszerzési áron (T 261 - K 814, legyen ez 100 egység), majd értékvesztést számol el (T 86 - K 269, legyen ez 20 egység). Így az iparűzési adónál érvényesíthető eladott áruk beszerzési értéke 900 egység. Helyes ez így? Vagy már eleve az értékvesztéssel csökkentett áron (100-20 = 80 egység) kellett volna készletre venni, és akkor az elábé 920 egység? A következő évben hogyan kell eljárni? Az előző év végén meglévő árut eladjuk, annak értékét és értékvesztését is kivezetjük a 814-re (T 814 - K 261, 100 egység és T 269 - K 814, 20 egység), így az elábé értéke 80 egység lesz! Az előző év végén meglévő árut eladjuk, annak értékét kivezetjük (T 814 - K 261, 100 egység), az értékvesztést visszaírjuk (T 269 - K 96, 20 egység), így az elábé értéke 100 egység lesz? Melyik megoldás a jó?
Részlet a válaszából: […] Az értékvesztés elszámolása a készlethez kapcsolódik, a készletről mondhatjuk azt, hogy az jövőre az utolsó beszerzési áron nem lesz eladható. Így először a leltár alapján készletre kell venni a tényleges bekerülési értéken (beszerzési áron) a meglévő árukészletet: T...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 25.
Kapcsolódó címkék:  

Fuvarköltség lehet-e elábé?

Kérdés: Társaságunk jelentős mennyiségű árut vásárol Európából és a tengerentúlról. A belföldre eső fuvar és az importfuvar költségeit az 52. számlacsoportban elkülönítetten mutatjuk ki. Az eladási ár kalkulációjában (tehát az eladási ár része) szerepel a fuvarköltség, a vámköltség, a vámkezelési díj is. Az eladott áruk beszerzési értékében viszont csak a beszerzési ár és a vámköltség szerepel, a belföldre és külföldre eső fuvarköltség nem. A fuvarköltséget - a készletre jutó kivételével - elszámolhatjuk elábéként? Ugyanis sérelmes részünkre, hogy az árbevételben benne van, a készletben nincs, így nagyobb az iparűzési adó alapja.
Részlet a válaszából: […] ...áru készletértékét növelni kell. Az árukészlet - így megállapított -készletértékét a tényleges értékesítés megtörténtekor kell elábékéntelszámolni, és lehet az iparűzési adó alapját csökkentő tételként számításbavenni. Az adott áru és a beszerzése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 25.
Kapcsolódó címkék:  

Anyagköltség vagy elábé

Kérdés: Az anyagköltség és az elábé fogalmának meghatározása gondot jelent a vendéglátásnál és a bolti kiskereskedelemben. Például a vendéglátásban a felszolgált, kimért ital, a fagylalt áru vagy anyag, a kiskereskedelemben a 15-20 dkg-onként értékesített felvágott áru vagy anyag? Fontos ez a helyi adóbevallás miatt is, mert városunkban más mértékkel adózik a kereskedelmi tevékenység, mint a vendéglátás, mint szolgáltató.
Részlet a válaszából: […] ...változatlan formában eladott anyagok, áruk bekerülési értékét foglalja magában.A kérdés eldöntéséhez (tehát, hogy anyagköltség vagy elábé) arra kell választ adni, hogy a vásárolt anyagot, árut felhasználták vagy értékesítették jellemzően változatlan formában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 12.
Kapcsolódó címkék:  

Iparűzési adó alapja

Kérdés: Az iparűzési adó értelmező rendelkezései között az elábé, az anyagköltség, a közvetített szolgáltatás fogalmi meghatározásánál szereplő csökkentést hogyan kell értelmezni?
Részlet a válaszából: […] ...csak egyszer (egy ízben), egy jogcímen van mód a nettó árbevétel csökkentésére. Amennyiben tehát például valamely tétellel elábé címén a nettó árbevételt már csökkentették, az nem vehető figyelembe még egyszer anyagköltségként. [Ennek elsősorban az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. november 22.
Kapcsolódó címkék:    

Elábé elszámolása

Kérdés: Nagykereskedelmi céget könyvelek. Itt mindennaposak az árubeszerzési számlák. Miért éppen ezt a fő költségtényezőt nem lehet az 5. számlaosztályban könyvelni?
Részlet a válaszából: […] Az új Szt. 160. §-a (3) bekezdésének a) pontja alapján az 5. számlaosztály a költségeket költségnemek szerint csoportosítva tartalmazza. Az itt felsorolt költségek között az eladott áruk beszerzési értéke nem szerepel. Azért nem szerepel, mert a törvényi előírások...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. május 31.
Kapcsolódó címkék: