Nyílt végű lízingelt személygépkocsi átadása

Kérdés: A kft. nyílt végű lízingszerződése lejárt. A gépkocsit vevőkijelölés szerint idegen magánszemély veszi meg. A cég könyveiből hogyan kell kivezetni a gépkocsit? A bekerülési érték 10 millió Ft volt, maradványérték 1,5 millió Ft. Számviteli amortizáció 4 évre (48 hónapra) évi 1,7 millió Ft. Az adótörvény szerint 4 év×2,0 millió Ft-ot számoltunk el. Hogyan kell kivezetni a gépkocsit, és a társaságiadó-bevallásba milyen összegek kerülnek az adóalap-növelő és -csökkentő tételekhez?
Részlet a válaszából: […] ...A törlesztőrészletre felszámított áfa 50%-a személygépkocsinál levonható, 50%-a az egyéb ráfordítás. Ha nem így jártak el, akkor önellenőrzéssel az adatokat visszamenőlegesen helyesbíteni kell!A válaszhoz indokolt az eddig megtörtént és a jövőbeni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 25.

Társasházak könyvvizsgálata

Kérdés: Könyvvizsgáló kft. vagyunk. Cégünkön belül szeretnénk egymással egyetértésre jutni, ezért szakmai kérdésként tesszük fel a társasházak könyvvizsgálatával kapcsolatban, mivel megbízható kamarai állásfoglalást nem találunk. Nem jogszabályi előírás alapján könyvvizsgálatra kérnek fel. A megbízási szerződés, a jelentés szövegezése, a mérleg és az eredménylevezetés szigorúan a kamarai szövegezésnek kell, hogy megfeleljen, valamint a naplófőkönyv alapján könyvelt mérleg és eredménylevezetés formája. Abban egyetértünk, hogy az egyszerűsített beszámoló legyen, de kizárólag ebben.
Részlet a válaszából: […] ...évről készített 7. § (4) bekezdése szerinti beszámoló felülvizsgálatára az abban foglaltak valódiságának és jogszerűségének ellenőrzésére az Szt. 155. §-a (7) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő könyvvizsgálót, könyvvizsgáló céget...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 11.

Halasztott bevételként elszámolt támogatás visszafizetése

Kérdés: A társaság részben GINOP-pályázaton nyert összegből több tárgyi eszközt és szellemi terméket valósított meg. A záró elszámolásra 2019 júniusában került sor. A támogatás bevételként történő elszámolása a 2018. évben a halasztott bevétellel szemben megkezdődött. A 2022. évben egy szabálytalansági eljárás során közel 150 millió Ft visszafizetésére kötelezték a társaságot. Módosítanom kell-e visszamenőlegesen a lezárt években támogatás címén elszámolt bevételt a társaságiadó-bevallás önellenőrzése mellett, vagy csak csökkentenem kell a jelenleg nyilvántartott halasztott bevétel összegét, és kötelezettségként nyilvántartani a visszafizetendő támogatást?
Részlet a válaszából: […] ...szerinti könyvelést már a 2022. évre nem tudja megtenni, tehát csak 2023-ban tud könyvelni, akkor 2022. IV. negyedévét érintően önellenőrzést kell végrehajtani!)A visszafizetési kötelezettség egyéb ráfordításkénti elszámolásával egyidejűleg, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 11.

Raktárépület felújítása támogatásból

Kérdés: A társaság már meglévő (2018-ban beszerzett) raktárépület felújítására nyert fejlesztési támogatást 2021-ben, amelyet meg is valósított 2022-ben, az üzembe helyezés 2022. 09. 30-án megtörtént. A támogatás összegét 100%-ban megkapta, amit előlegként tart nyilván, az elszámolásról még nem kapott értesítést. A felújítás révén nem változott meg a várható használati idő (2068.), a leírási kulcs (2%) és a maradványérték sem. A raktár 2018-as bekerülési értéke 20 millió Ft, az akkor megállapított maradványérték 5 millió Ft. A felújítás összege 50 millió Ft, a támogatási arány 50%. Ha 2023-ban (mérlegkészítés időszaka után) megtörténik az elszámolás, mekkora időszakra kell felosztani a támogatás összegét, illetve a maradványértékre fog-e jutni a támogatási összegből? A helyzetet bonyolítja, hogy a felújítás üzembe helyezése időpontjában a támogatott beruházáson felül további beruházási érték is aktiválva lett. Mennyiben módosítja ez a támogatási arányt, illetve a jövőbeli várható további beruházások mennyire befolyásolják azt, hogy az eszköz értékcsökkenésének mekkora hányadát számolja el egyéb bevételként a halasztott bevételek között nyilvántartott támogatásból?
Részlet a válaszából: […] ...a telek piaci értékét vagy sem.)Ha a 2018. évi beszerzéskor a telek értékét nem vették külön nyilvántartásba, akkor utólag, önellenőrzés keretében kell megtenni a raktárépület bekerülési értékének csökkentésével. Mivel a telek bekerülési értéke...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 11.

Társasházak könyvvizsgálata

Kérdés: Könyvvizsgáló kft. vagyunk. Cégünkön belül szeretnénk egymással egyetértésre jutni, ezért szakmai kérdésként tesszük fel a társasházak könyvvizsgálatával kapcsolatban, mivel megbízható kamarai állásfoglalást nem találunk. Nem jogszabályi előírás alapján könyvvizsgálatra kérnek fel. A megbízási szerződés, a jelentés szövegezése, a mérleg és az eredménylevezetés szigorúan a kamarai szövegezésnek kell, hogy megfeleljen, valamint a naplófőkönyv alapján könyvelt mérleg és eredménylevezetés formája. Abban egyetértünk, hogy az egyszerűsített beszámoló legyen, de kizárólag ebben.
Részlet a válaszából: […] ...évről készített 7. § (4) bekezdése szerinti beszámoló felülvizsgálatára az abban foglaltak valódiságának és jogszerűségének ellenőrzésére az Szt. 155. §-a (7) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő könyvvizsgálót, könyvvizsgáló céget...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 27.

Halasztott bevételként elszámolt támogatás visszafizetése

Kérdés: A társaság részben GINOP-pályázaton nyert összegből több tárgyi eszközt és szellemi terméket valósított meg. A záró elszámolásra 2019 júniusában került sor. A támogatás bevételként történő elszámolása a 2018. évben a halasztott bevétellel szemben megkezdődött. A 2022. évben egy szabálytalansági eljárás során közel 150 millió Ft visszafizetésére kötelezték a társaságot. Módosítanom kell-e visszamenőlegesen a lezárt években támogatás címén elszámolt bevételt a társaságiadó-bevallás önellenőrzése mellett, vagy csak csökkentenem kell a jelenleg nyilvántartott halasztott bevétel összegét, és kötelezettségként nyilvántartani a visszafizetendő támogatást?
Részlet a válaszából: […] ...szerinti könyvelést már a 2022. évre nem tudja megtenni, tehát csak 2023-ban tud könyvelni, akkor 2022. IV. negyedévét érintően önellenőrzést kell végrehajtani!)A visszafizetési kötelezettség egyéb ráfordításkénti elszámolásával egyidejűleg, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 27.

Raktárépület felújítása támogatásból

Kérdés: A társaság már meglévő (2018-ban beszerzett) raktárépület felújítására nyert fejlesztési támogatást 2021-ben, amelyet meg is valósított 2022-ben, az üzembe helyezés 2022. 09. 30-án megtörtént. A támogatás összegét 100%-ban megkapta, amit előlegként tart nyilván, az elszámolásról még nem kapott értesítést. A felújítás révén nem változott meg a várható használati idő (2068.), a leírási kulcs (2%) és a maradványérték sem. A raktár 2018-as bekerülési értéke 20 millió Ft, az akkor megállapított maradványérték 5 millió Ft. A felújítás összege 50 millió Ft, a támogatási arány 50%. Ha 2023-ban (mérlegkészítés időszaka után) megtörténik az elszámolás, mekkora időszakra kell felosztani a támogatás összegét, illetve a maradványértékre fog-e jutni a támogatási összegből? A helyzetet bonyolítja, hogy a felújítás üzembe helyezése időpontjában a támogatott beruházáson felül további beruházási érték is aktiválva lett. Mennyiben módosítja ez a támogatási arányt, illetve a jövőbeli várható további beruházások mennyire befolyásolják azt, hogy az eszköz értékcsökkenésének mekkora hányadát számolja el egyéb bevételként a halasztott bevételek között nyilvántartott támogatásból?
Részlet a válaszából: […] ...a telek piaci értékét vagy sem.)Ha a 2018. évi beszerzéskor a telek értékét nem vették külön nyilvántartásba, akkor utólag, önellenőrzés keretében kell megtenni a raktárépület bekerülési értékének csökkentésével. Mivel a telek bekerülési értéke...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 27.

Kibocsátott számla adattartalmának módosítása

Kérdés: Javítható-e a kibocsátott számla, ha elfelejtettük ráírni a "közvetített szolgáltatást tartalmaz" mondatot? Iparűzésiadó-ellenőrzés tárta fel, egyéb kritériumoknak megfelelünk.
Részlet a válaszából: […] A számla kötelező tartalmi elemeit elsősorban az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa-tv.) 169. §-a sorolja fel. Ezek között nem található olyan előírás, ami a "közvetített szolgáltatást tartalmaz" szöveg szerepeltetését megkövetelné. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 13.

Egyéni vállalkozó leltárának adattartalma

Kérdés: Áfakörös egyéni vállalkozó kereskedőnek az Szja-tv. 5. számú melléklet II. rész 13. pontja szerint készítendő év végi leltárában a készlet nettó beszerzési értékét alátámasztó bizonylat számát fel kell-e tüntetni, ha igen, hol van ez az Szja-tv.-ben szabályozva? "Számlajelölés hiányában" az adott készlet a leltárban vissza sem azonosítható, ami akár tetszőleges (akár más készlethez tartozó) nettó eladási ár feltüntetését is lehetővé teszi, mivel cikkszám szerint, ill. egyéb beazonosítható módon sincs a készletre vonatkozóan megjelölve a leltárban (csak darabszám, általános megnevezés, pl. nadrág és érték). Az Szja-tv. fenti rendelkezése a leltárban rögzítendő adatok pontos tartalmára (pl. bizonylatszám, cikkszám rögzítése) nem tartalmaz rendelkezést, ami - ha egyéb jogszabályi rendelkezés a bizonylat feltüntetését az adott készlethez rendelve nem írja elő - akár visszaélésre is lehetőséget ad.
Részlet a válaszából: […] ...saját érdeke, hogy a leltárban minden olyan adatot szerepeltessen, amely az ellenőrizhetőséget biztosítja egy esetleges későbbi adóellenőrzés során. Egyebekben a nyilvántartások vezetéséről az Szja-tv. 10. § (3) bekezdésében foglaltak alapján általános szabály...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 13.

Projektelszámolás csökkent összköltség mellett

Kérdés: Egy kft. a 2021. év zárása során a befejezetlen munkái értékelésére a projektelszámolás módszerét alkalmazta. A projekt 2021-2023-as üzleti éveket érinti, a zárás során az ügyvezetés nyilatkozott a várható költségekről (380 millió Ft) és a költségek évenkénti megoszlásáról. A szerződés szerint az összes bevétel 535 millió Ft, amely a következő megosztásban kerül kiszámlázásra: 2021-ben 120 millió Ft, 2022-ben 288 millió Ft, 2023-ban 127 millió Ft. Számítási alapunk az volt, hogy az ügyvezetés által megadott adatok alapján a 2021. évben a projekt 14%-a, a 2022. évben a projekt 43%-a (halmozott), 2023-ban 100%-a készül el. A 2022. évi zárási munkák egyeztetései során kiderült, hogy a külső gazdálkodási körülmények változása, valamint a megváltozott beszerzési feltételek miatt (új beszállító) 100 millió Ft-tal kevesebb lesz a projekt összköltsége, ami 2023-ban realizálódik. Mi a teendő ebben az esetben, hogyan módosítsuk a számítást? A változás miatt a 2021. évet is módosítani szükséges? Milyen árfolyamon kell megállapítani a bevételt, ha a szerződésben euróban határozták meg az árat?
Részlet a válaszából: […] ...hatása a változás üzleti évében kerülnek elszámolásra, azaz szerződésmódosítás miatt a lezárt üzleti évek nem kerülnek önellenőrzésre. Így a költségek megváltozása miatt a 2021-es üzleti évet nem kell önellenőrizni, a 2022-es üzleti évben kell az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 13.
1
2
3
83