Eltulajdonított, fellelt személygépjármű könyvelése

Kérdés: 2013-ban az egyik személygépjárművet ellopták. A tárgyi eszközök közül kivezettük. 2016-ban a rendőrség fellelte a személygépjárművet, amit szeretnénk értékesíteni. Milyen könyvelési tételek tartoznak ehhez az eseményhez? Érinti ez a társasági adót?
Részlet a válaszából: […] ...ellopott személygépjárművet a tárgyi eszközök közül – feltételezhetően a lopás tényének a megállapításakor – kivezették, a nettó értéket pedig terven felüli értékcsökkenésként az egyéb ráfordítások között elszámolták, az elszámolt terven...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 10.

Kiállított személygépkocsi eltulajdonítása

Kérdés: Az autókereskedő céghez a beszállítója egy nagy értékű, új személygépkocsit helyezett ki, mint "kiállítási többletautót". A számlázás ekkor még nem történt meg. A személygépkocsit – annak ellenére, hogy állandó őrzés alatt állt – ellopták. A lopást követően a beszállító az ellopott személygépkocsiról áfás számlát állított ki az autókereskedő részére. Helyesen járt el? (A kérdező több kérdést is feltett, azokra a válaszban utalunk, az ismétlések elkerülése érdekében.)
Részlet a válaszából: […] ...ami nincs!)A beszállító tulajdonát képező személygépkocsit lopták el, tehát a beszállítónak tényleges kára keletkezett (az ellopott személygépkocsi bekerülési értékét egyéb ráfordításként kell elszámolnia). A felelős őrzés szabályaira hivatkozva...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 22.

Ellopott személygépkocsi kivezetése

Kérdés: Társas vállalkozás pénzügyi lízing keretében beszerzett személygépkocsiját 2009-ben ellopták. A rendőrségi jegyzőkönyvet felvették, az eljárás ismeretlen tettes ellen folyamatban van. A lízingbe adó számára a továbbiakban is fizetni kell a lízingdíjat, mivel az ügy még nem zárult le. A gépjárművet 2011 májusában vonták ki a forgalomból. A gépjármű eddig a tárgyi eszközök között szerepelt. Mi a szabályszerű könyvelés a fentiek alapján?
Részlet a válaszából: […]  Alapvető számviteli követelmény, hogy a könyvvitelinyilvántartásokban csak olyan eszköz szerepeljen, amely eszköz ténylegesenmegvan. Az Szt. 69. §-a alapján a mérleget leltárral kell alátámasztani. Mivelmár 2009. évben ismert volt az a tény, hogy a személygépkocsit...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 2.

Tagi kölcsön elengedése helyett más

Kérdés: A bt. egyedüli kültagja 2007-ben elhunyt. Sajnálatos módon 1 éven belül nem sikerült helyette új kültagot beléptetni. Az ügyvédtől kapott tájékoztatás alapján 2008. november 20-án megindult a társaság kényszer-végelszámolása. Ennek ténye és indoka a cégkivonaton feltüntetésre került. A bt. az elmúlt években veszteségesen üzemelt, az egyedüli beltag kölcsönnel finanszírozta a működését. Végelszámolás esetén a bt.-nek kötelezettsége nem maradhat. A 1,5 millió forint tagi kölcsön rendezésére milyen lehetőségek maradnak? A tag elengedi követelését? De akkor 21% illetéket, 4% különadót kell fizetnie. A végelszámolást átminősíti felszámolássá? Ami legalább 300 E Ft költséggel jár. Vagy 2007-ben az ügyvezető gépkocsijából elloptak társasági tulajdonba tartozó optikai anyagokat és árukat 1 millió Ft értékben. Az ellopott anyagokat, valamint a lejárt szavatosságú anyagokat a bt. 2,5 millió forint értékben rendkívüli ráfordításként számolta el. Mivel a kár gondatlanságból következett be, járható-e, hogy a beltag a tagi kölcsönnel megegyező összegű kártérítést fizet a bt.-nek, és így a követelés és a kötelezettség összevetésre kerül? Az illetéktörvény módosítása érinti-e az előbbiekben leírtakat? Van esetleg más megoldás is?
Részlet a válaszából: […] A hosszabban idézett kérdés lényege, hogyan lehet a bt.-tmegszüntetni úgy, hogy a bt. cégjegyzékből való törlése minél kevesebbekerüljön. Néhány módszert felsorol a kérdező, de azok a beltag számára továbbiteherrel járnak. Vegyük sorra a lehetséges megoldásokat!Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 17.

Szállítmányozó cégnél elveszett termék elszámolása, áfája

Kérdés: Termékeket előállító társaság szállítmányozó cégen keresztül juttatja el termékeit a megrendelőihez. A kiszállítandó terméket a szállítmányozó a gyártótól átveszi, a megrendelőnek pedig a gyártó nevében átadja. A szállítmányozó és a terméket előállító társaság közötti megállapodás szerint a szállítmányozó felelősséggel tartozik az általa átvett termék megrendelőhöz történő eljuttatásáért. Előfordul azonban, hogy az átadott termék nem jut el a megrendelőhöz, a szállítás során hiány keletkezik, amit a gyártó cég a szállítmányozó céggel megtéríttet. Hogyan kezelendő áfa szempontjából a gyártónál a megrendelőhöz el nem jutott, de a szállítmányozó által megtérített "termékértékesítés"? És hogyan számolandó el?
Részlet a válaszából: […] ...Levele alapján is feltételezhető, hogy aszerződés a szállító teljes felelősségét tartalmazza az átvett termékekért, káresetén az ellopott, megsemmisült termékeket köteles megtéríteni. (A szállítócégmunkatársai által okozott kárt a cég a Munka...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 11.

Ellopott tárgyi eszköz kivezetése

Kérdés: A cég telepéről a gépet ellopták, holott voltak biztonsági berendezések. Az őrzésért felelős cég kártérítést fizet. A lopás napján bejelentést tettünk a rendőrségre, az esetet jegyzőkönyvezték. Milyen időponttal kell a tárgyi eszközt kivezetni? És terven felüli értékcsökkenést elszámolni? Kell-e a társaságiadó-alapot növelni?
Részlet a válaszából: […] ...ellopott tárgyi eszközt a lopás napjával (ha az ismert),illetve azzal a nappal, amikor a lopás tényét megállapították, a könyvekből kikell vezetni. A kivezetés napjáig a terv szerinti értékcsökkenést el kellszámolni, majd a nettó értéknek megfelelő összeget...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 8.

Betöréses kár kártérítésének elszámolása

Kérdés: A vendéglátóegységnél betörés történt. Az italkészletet elvitték, amelynek a beszerzését lekönyvelték, az áfabevallásban is szerepelt. A biztosító kártérítést fizetett. Ez a bevétel áfaköteles? A vállalkozó bevételét képezi? És így az adóalap része?
Részlet a válaszából: […] ...eredménye szempontjából ennek ugyan nincsjelentősége, de a helyi iparűzési adó alapjának megállapításánál már nemmindegy, hogy az ellopott italkészlet bekerülési (beszerzési) értékét egyébráfordításként vagy – helytelenül – az eladott áruk...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 24.

Eltulajdonított eszköz elszámolása

Kérdés: A kft. korábban vásárolt személygépkocsijából 2001 januárjában kilopták az autórádiót. Hogyan kell ezt elszámolni? Milyen társaságiadó-vonzattal kell számolni?
Részlet a válaszából: […] Az új Szt. 23. §-ának (4) bekezdése szerint: az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján kell a befektetett eszközök vagy a forgóeszközök közé sorolni. (Ez nem új előírás, 2001 előtt is e szerint kellett eljárni!)A hivatkozott előírásból az is következik, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. február 8.