Euróban kapott vissza nem térítendő támogatás elszámolása

Kérdés:

A támogatás összege: 49.980 euró, amelynek 80%-a uniós támogatás, 15%-a hazai társfinanszírozás, 5%-a saját forrás. A szerződés időtartama 2023. 05. 01. – 2026. 04. 30. A hazai támogatás teljes összege (15%) 2023. 09. 29-én előlegként került kiutalásra. Az előlegelszámolás ütemezése ebben az évben 2023. 05. 01. – 2023. 10. 31-ig tartó időszakra 2023. 11. 10-ével történik. A továbbiakban a költség 5 havi időszakonként kerül elszámolásra a feltöltéskor megadott árfolyamon. A támogatás 2023. évre mely összegben és milyen árfolyamon kerüljön előírásra? A kiutalt előleget a jóváírás napján érvényes árfolyamon vettük nyilvántartásba. Az adott részelszámolásokra jutó különböző euróárfolyamokból adódó árfolyam-különbözet hogyan kerüljön elszámolásra?

Részlet a válaszából: […] Nehéz a kérdésre válaszolni, mivel a lényeget nem tartalmazza, azt, hogy a társaság a vissza nem térítendő támogatást eszközbeszerzésre vagy a költségek finanszírozására, vagy esetleg mindkettőre kapta. Ezért azt feltételezzük, hogy a hazai társfinanszírozást a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 12.

Euróban adott előleg

Kérdés:

Belföldi szállító euróösszegben, díjbekérő alapján kér előleget. Az eurós összeget forintos bankszámláról utaltam át. Melyik árfolyamon kell könyvelnem az adott előlegszámlán? A számviteli politikában az MNB-árfolyam szerepel (pénzügyi térítés napján érvényes MNB-árfolyamon, vagy pénzügyi teljesítéskor a forintos bankszámlán megjelölt árfolyammal, vagy pénzügyi teljesítés után kiállított előlegszámlán lévő árfolyammal, ahol a teljesítés dátuma 1 nappal mindig eltér, mivel 1 nap alatt ér a szállító bankszámlájára az euró). Az előlegszámlán megjelölt forintos áfaösszeget szabad visszaigényelni, ahol már árfolyam-különbözet lesz az áfánál.

Részlet a válaszából: […] A kérdésben többféle árfolyam szerepel, de egyik sem jó.A szállító díjbekérője euróról szól, amit a cég a forintos bankszámláról utalt át, azaz forintért eurót vásárolt azért, hogy azt a szállítónak átutalja. Ez esetben az Szt. 60. §-ának (1) bekezdése alapján a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 23.

Devizában adott előleg beszámítása

Kérdés: Az általunk vásárolt termék ellenértékét a belföldi szállító euróban kérte társaságunktól. Előlegként a teljes vételár 50 százalékát euróban utaltuk át forintszámlánkról, amelyet bankunk augusztus 21-én teljesített. A szállító előlegszámláján a teljesítés időpontja augusztus 26-a, a szállító MNB hivatalos árfolyamot használ. Az előlegszámla kelte augusztus 31. Az augusztusi bevallást követően kaptuk meg az előlegszámla sztornóját, amelyen a teljesítés augusztus 15., ezen számla kelte szeptember 13. A termékértékesítés szeptember 4-én történt, amelyről a számlát szeptember 7-én állították ki. Az előleget meghaladó, a teljes vételárból még ki nem egyenlített különbözetet szeptember 15-én a forintszámlánkról utaltuk át euróban. Mely időpontokkal és milyen árfolyamon kell társaságunknál mint vevőnél könyvelni a fenti eseményeket?
Részlet a válaszából: […] A válasz előtt néhány eseményt, értelmezést a helyére kell tenni. A szállító – a kérdésben leírtak alapján – egyrészt nem az Áfa-tv. előírásai szerint járt el, másrészt a számviteli szabályokat sem vette minden esetben figyelembe.Az Áfa-tv. 59. §-a alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 24.

Osztalékelőleg euróban

Kérdés: Ügyfelem osztalékelőleget vett fel euróbankszámláról készpénzben. Ha a májusi osztalékfizetési döntésnél, forintban határozza meg az osztalékot, árfolyam-differenciával kell számolnom, mivel a könyveit forintban vezeti. Helyesen gondolom?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy nem gondolja helyesen. A kérdésben leírtak a jogszabályi előírások sorozatának a megsértését tükrözik.Ügyfele nem vehet fel csak úgy az euróbankszámláról osztalékelőleget készpénzben, még akkor sem, ha egyszemélyes társaság tulajdonosáról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 28.

Osztalék, osztalékelőleg euróban

Kérdés: A társaság osztalékot, illetve osztalékelőleget állapított meg forintban. A tulajdonosok ezt euróban szeretnék felvenni, mivel a cégnek euróban is van árbevétele. Korábban közzétett válaszok alapján ezt a számlavezető bank kifizetés napján érvényes eladási árfolyamán számítjuk át euróra. A devizaszámla nyilvántartási árfolyama eltér a fenti árfolyamtól, emiatt a kifizetett osztalék, illetve osztalékelőleg más forintösszegben kerül könyvelésre, mint amit eredetileg megállapított a társaság. A különbözetet árfolyam-különbözetként kell rendezni? Lehetséges-e tagi kivét, illetve megbízási díj kifizetése is euróban?
Részlet a válaszából: […] Először az utolsó kérdésre adunk választ. Magyarországon a hivatalos fizetőeszköz a magyar forint. Ebből adódóan – a főszabály szerint – a kifizetéseket forintban kell teljesíteni. A szerződéses jog ad arra lehetőséget, hogy a felek a termékértékesítés, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 12.

Euróban adott előleg elszámolása a számlázáskor

Kérdés: 100 000 eurós vevőszámlát kell kiállítani. Az előleg 48 000 euró volt. A számlázóprogram szerint a kiszámlázott szolgáltatás 100 000 euró + áfa, ebből lejön az előleg, 40 000 euró + áfa, a számla végösszege 60 000 euró + áfa. A 12 000 euró áfaösszegét feltünteti a teljesítésnapi MNB-árfolyamon. Milyen árfolyamon könyvelem az árbevételt és az áfát, mivel az előlegfizetési és a teljesítésnapi árfolyam különböző, a végszámlán sem szerepel a 100 000 euró áfájának megfelelő forintösszeg?
Részlet a válaszából: […] A válaszhoz előre kell bocsátani, hogy a számvitelielszámoláshoz szükséges szerződés szerinti teljesítés időpontjától eltérhet az Áfa-tv.szerinti teljesítési időpont, továbbá az áfaelszámolásoknál használtdevizaárfolyam az Szt. 60. §-a szerint alkalmazandó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 16.

Számla devizában – végszámla

Kérdés: Belföldi vevő részére devizában 2 db előlegszámla került kiállításra. Az áfatartalmat az akkori árfolyam használatával határoztuk meg. A végszámla is devizában készült. A végszámlán az előlegek soronként levonásra kerültek, s maradt a nettó érték + áfa euróban fizetendő összeg. A különbözetként mutatkozó áfát a végszámla teljesítési időpontja szerinti euróárfolyammal kell forintra átszámítani, vagy a végszámla teljes összege szerinti áfa forintra átszámított összegéből a korábban fizetett áfaösszegek levonásával? Ezek az összegek eltérnek, így vita van az eladó és a vevő között.
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 59. §-a szerint: termék értékesítése,szolgáltatás nyújtása esetében, ha a teljesítést megelőzően pénz vagykészpénz-helyettesítő fizetési eszköz formájában ellenértékbe beszámító vagyonielőnyt juttatnak (a továbbiakban: előleg), a fizetendő adót az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 25.

Devizában adott előleg beszámítása

Kérdés: Belföldi cég vagyunk, az általunk vásárolt termék ellenértékét belföldi partnerünk euróban kérte. Előlegként a teljes vételárat euróban utaltuk forintszámlánkról, amelyet bankunk március 20-án teljesített. (Számviteli politikánkban bankunk devizaárfolyama szerepel.) A szállító előlegszámláján a teljesítés időpontja március 26., és MNB-középárfolyamot használ. A számla kelte március 31. A márciusi áfabevallást követően kaptuk meg az előlegszámla sztornóját, teljesítés március 26., kelte április 15. A termékértékesítés április 4-én történt meg, amelyről számlát állítottak ki. Mely időpontokkal és milyen árfolyamokkal kell könyvelnem a fenti eseményeket? Lesz-e és mikor árfolyam-különbözet?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírtak arra utalnak, hogy a szállító az Áfa-tv.vonatkozó rendelkezéseit nem jól értelmezi vagy félreérti, és ebből adódóan nemaz Áfa-tv. előírásai szerint járt el. Az Áfa-tv. 59. §-a szerint: termék értékesítése,szolgáltatás nyújtása esetében, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 11.

Osztalékelőleg fizetése euróban

Kérdés: Társaságunk tulajdonosai 2006. évben közbenső mérleg alapján osztalékelőleg kifizetését határozták el. Mivel a tulajdonosok külföldi illetőségű cégek, ezért az előleget euróban fizették ki. Az osztalékelőleg devizás összegének meghatározásakor a közbenső mérleg fordulónapján érvényes MNB-árfolyamot használtuk. Év végén kell-e értékelni a devizában kifizetett osztalékelőleget? Szabad-e, illetve össze kell-e vezetni a beszámolóban jóváhagyott osztalékot az év közben kifizetett osztalékelőleggel? Ha igen, akkor az összevezetéskor keletkezik-e árfolyam-különbözet?
Részlet a válaszából: […] Elöljáróban meg kell jegyezni, hogy a kérdések azértmerültek fel, mert a társaság úgy teljesített osztalékelőleg-kifizetést,ahogyan a Gt. és az Szt. előírásai alapján nem lehetett volna. Mivel a kérdezőtársaság forintban vezeti a könyvviteli nyilvántartásait, forintban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 25.