Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott előlegszámla tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Adatszolgáltatás - előlegszámla, végszámla-különbözet

Kérdés: A 2065-ös áfabevallás M lapjának kitöltésével kapcsolatban szeretném az állásfoglalásukat kérni nem nullás végösszegű végszámlakezeléssel kapcsolatosan. Az áfatörvény 10. melléklet 11. pontja ezt mondja: "Amennyiben az adóalany 59. § szerinti előleget fizetett, a teljesítésről kibocsátott, kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat vonatkozásában az előleg figyelembevételével adódó különbözetről szolgáltat adatot". Ezzel szemben a 2065-ös kitöltési útmutatója és a 2020. 07. 01-i tájékoztató alapján (https://nav.gov.hu/nav/ado/afa/A_szamlaadat_szolgalt20200701.html) azt írják, hogy "Ha az adóalany termékbeszerzés vagy szolgáltatás igénybevételekor az Áfa-tv. 59. § szerint előleget fizetett, akkor az ügylet teljesítéséről kibocsátott, kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okiratról (a teljesített ügylet teljes adóalap- és adóösszegéről) és azzal egyidejűleg a fizetett előleg figyelembevételével adódó különbözetről (szintén adóalap- és adóösszegről) is adatot kell, hogy szolgáltasson." Most akkor miként kellene nekünk adatot szolgáltatni? Csak a végszámla különbözetéről, vagy a végszámla összegéről és a különbözetről is? A könyvelőprogramok az áfatörvény előírását veszik figyelembe.
Részlet a válaszból: […]a végszámla tesz eleget, az előlegről külön szabály alapján kell önálló számlát kiállítani.Ezzel összhangban az Áfa-tv. 10. számú melléklete elsősorban a teljes számláról követeli meg az adatszolgáltatást (kibocsátói oldalról a melléklet 1., míg befogadói oldalról a 9. pont alapján). Ehhez képest kiegészítő szabály az a kérdésben is szereplő rendelkezés, miszerint amennyiben az adóalany az Áfa-tv. 59. §-a szerinti előleget fizetett, a teljesítésről kibocsátott, kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat vonatkozásában az előleg figyelembevételével adódó különbözetről szolgáltat adatot. (Ugyanezt a szabályt tartalmazza a számlakibocsátók vonatkozásában a melléklet 5. pontja.) Ez alapján előleg fizetése esetén a végszámla teljes összegéről (teljes adóalap és adóösszeg), továbbá a fizetett elő­leg figyelembevételével adódó különbözetről (szintén adóalap és adó összege szerinti bontásban) is adatot kell szolgáltatni. Számlabefogadóként ezt a 2065. számú bevallás M-02 lapján két külön sorban lehet jelölni.Megjegyzendő, hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8299

2. találat: Szolgáltatással nem ellentételezett előleg

Kérdés: A kft.-nél előlegszámlákat állítanak ki a szolgáltatáshoz, majd a munkák befejeztével elszámolnak. A mostani elszámoláskor úgy alakult, hogy több lett az előleg, helyesbíteni kellett. Van, amelyek nem teljesültek, azokat sztornírozták, illetve helyesbítő számlával javították. Ezeket nem utalták vissza. Lehetséges-e, hogy az előlegszámlák helyesbítéseit kompenzálással rendezzék, vagy a következő elszámoláskor beszámítsák? Nem probléma az, hogy nem utalták vissza a bankszámlára?
Részlet a válaszból: […]kapcsolatot a két fél közötti szerződésben kell rögzíteni. Ez a szerződés rendelkezik arról is, hogy a vevő fizet-e előleget vagy sem, ha fizet, akkor a szerződés szerinti teljesítés ellenértéke pénzügyi rendezésénél miként kell azt számításba venni, a számla szerinti fizetendő összeget csökkentő tételként kezelni. (Az előleg nem a számlázott ellenértéket csökkenti, csak a fizetendő összeget!) Ha a szerződés nem teljesült, vagy csak részben teljesült, akkor a feleslegessé vált előleget - az adott szerződés szerint - vissza kell utalni.Nincs azonban akadálya annak, hogy a felek a szerződést módosítsák, ha az eredetitől eltérő mértékű, minőségű volt a teljesítés. [A szerződésmódosítás mindenképpen indokolt, ha a szerződésszegés (a nemteljesítés) következményeinek szankcionálását a szerződésben kikötötték, és a szankciók alkalmazásától eltekintenek, de szükséges azért is, hogy a számviteli nyilvántartásban rögzített adatok szerződéssel való alátámasztottsága biztosított legyen.]Az előbbiek szerint tehát - a kérdésben leírt esetben - nem helyesbítő számlát kell kiállítani, hanem a szerződésmódosítás során kell intézkedni a kapott/adott előleg sorsáról. Ha van már konkrét (új) szerződés, akkor hozzá[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. augusztus 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6741
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Előszerződés alapján előleg, végszámla másnak

Kérdés: Ingatlanépítéssel foglalkozó cég előszerződést kötött "A" céggel lakóingatlan adásvételéről. Az értékesítendő lakás az előszerződés időpontjában szerkezetkész állapotban volt. A felek megállapodtak az átadás időpontjában, és abban, hogy a vevő a vételárat részletekben fizeti ki. Az előszerződésben a vevő lehetőséget kapott arra, hogy a végleges adásvételi szerződésben maga helyett más személyt jelöljön ki. A vevő ("A" cég) bejelentette, hogy a szóban forgó ingatlant egy harmadik személy fogja megvásárolni. Az előszerződés szerint az eladó több előlegszámlát bocsátott ki, a végszámlát viszont az új vevőnek kell kiadnia. Hogyan számoljuk el a fenti ügyletet? Mi legyen az előlegszámlák sorsa? Kell valamilyen megállapodás a három részvevő fél között?
Részlet a válaszból: […]előlegszámlával dokumentált - előlegnek mi legyen a sorsa: - az eladó annak összegét visszafizeti az előszerződést kötő vevőnek (a visszafizetést a számlával egy tekintet alá eső okmánnyal, sztornó előlegszámlával dokumentálja az eladó); ez esetben a tényleges vevőnek a teljes ellenértéket meg kell fizetnie; - az előszerződést kötő vevő az előlegként megfizetett összegben az eladóval szemben fennálló követelését a tényleges vevőre engedményezi; az engedményezés történhet térítés ellenében vagy térítés nélkül; ez esetben a tényleges vevőnek az eladó részére csak az előleggel csökkentett teljes árat kell megfizetnie. Logikusnak az tűnik, ha a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. január 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4447
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Előlegszámla, részszámla, végszámla

Kérdés: A társaság több millió forintos projektet végez szerződés szerint, amelyről egy előlegszámlát, 2 részteljesítésről szóló számlát és egy végszámlát bocsát ki. A végszámla mínusz előjellel tartalmazza az előleget és a részteljesítéseket. Kell-e teljes értékű végszámla? Ha igen, hogyan kell azt kontírozni? Szerintünk egy előlegszámlát és 3 részteljesítésről kiállított számlát kellene kibocsátani, vagy 3 előlegszámlát és egy végszámlát. Melyik megoldás a helyes?
Részlet a válaszból: […]kibocsátásának a feltételeit, továbbá az előleg beszámításának módját (melyik részteljesítésről szóló számlában, milyen összeggel kell a részteljesítésről szóló számla szerint fizetendő összeget csökkenteni) kellene tartalmaznia. A részteljesítésről kibocsátott számlák szerinti - áfa nélküli - ellenértéket az elfogadott összegben árbevételként kell elszámolni, a fizetendő (levonható) áfát pedig a részteljesítésről szóló számlának az adott számlánál számításba vett előleggel csökkentett ellenértéke alapján meghatározott összegben. Ha a kérdésben leírt módon kerül a végszámlának nevezett számla kiállításra, akkor az olyan, mint egy helyesbítő számla, amely valójában - szokatlan módon - sztornírozza a részteljesítésekről kiállított számlák szerint elszámolt árbevételt és fizetendő áfát is. [Ez a számviteli elszámolás során akár önellenőrzéssel is járhat, ha előző[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4344
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,