Adatszolgáltatás - előlegszámla, végszámla-különbözet

Kérdés: A 2065-ös áfabevallás M lapjának kitöltésével kapcsolatban szeretném az állásfoglalásukat kérni nem nullás végösszegű végszámlakezeléssel kapcsolatosan. Az áfatörvény 10. melléklet 11. pontja ezt mondja: "Amennyiben az adóalany 59. § szerinti előleget fizetett, a teljesítésről kibocsátott, kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat vonatkozásában az előleg figyelembevételével adódó különbözetről szolgáltat adatot". Ezzel szemben a 2065-ös kitöltési útmutatója és a 2020. 07. 01-i tájékoztató alapján (https://nav.gov.hu/nav/ado/afa/A_szamlaadat_szolgalt20200701.html) azt írják, hogy "Ha az adóalany termékbeszerzés vagy szolgáltatás igénybevételekor az Áfa-tv. 59. § szerint előleget fizetett, akkor az ügylet teljesítéséről kibocsátott, kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okiratról (a teljesített ügylet teljes adóalap- és adóösszegéről) és azzal egyidejűleg a fizetett előleg figyelembevételével adódó különbözetről (szintén adóalap- és adóösszegről) is adatot kell, hogy szolgáltasson." Most akkor miként kellene nekünk adatot szolgáltatni? Csak a végszámla különbözetéről, vagy a végszámla összegéről és a különbözetről is? A könyvelőprogramok az áfatörvény előírását veszik figyelembe.
Részlet a válaszából: […] ...- amint fent említettük - nem tartalmaz külön szabályt a végszámlák vonatkozásában, így azt sem írja elő, hogy a végszámlában az előlegszámla sorszámára utalni kellene. Ezáltal az adatszolgáltatás rendszerében nem lenne összekapcsolható az előlegként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 10.

Szolgáltatással nem ellentételezett előleg

Kérdés: A kft.-nél előlegszámlákat állítanak ki a szolgáltatáshoz, majd a munkák befejeztével elszámolnak. A mostani elszámoláskor úgy alakult, hogy több lett az előleg, helyesbíteni kellett. Van, amelyek nem teljesültek, azokat sztornírozták, illetve helyesbítő számlával javították. Ezeket nem utalták vissza. Lehetséges-e, hogy az előlegszámlák helyesbítéseit kompenzálással rendezzék, vagy a következő elszámoláskor beszámítsák? Nem probléma az, hogy nem utalták vissza a bankszámlára?
Részlet a válaszából: […] Alapvető probléma, hogy a pénzátutalással teljesített előleg számláját nem lehet a kérdésben leírtak szerint sem sztornírozni, sem helyesbíteni helyesbítő számlával. A helyesbítő számlát ugyanis csak akkor lehet kiállítani, és annak kell kiállítania, aki a kapott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 19.
Kapcsolódó címkék:  

Előszerződés alapján előleg, végszámla másnak

Kérdés: Ingatlanépítéssel foglalkozó cég előszerződést kötött "A" céggel lakóingatlan adásvételéről. Az értékesítendő lakás az előszerződés időpontjában szerkezetkész állapotban volt. A felek megállapodtak az átadás időpontjában, és abban, hogy a vevő a vételárat részletekben fizeti ki. Az előszerződésben a vevő lehetőséget kapott arra, hogy a végleges adásvételi szerződésben maga helyett más személyt jelöljön ki. A vevő ("A" cég) bejelentette, hogy a szóban forgó ingatlant egy harmadik személy fogja megvásárolni. Az előszerződés szerint az eladó több előlegszámlát bocsátott ki, a végszámlát viszont az új vevőnek kell kiadnia. Hogyan számoljuk el a fenti ügyletet? Mi legyen az előlegszámlák sorsa? Kell valamilyen megállapodás a három részvevő fél között?
Részlet a válaszából: […] ...kötő vevő és a végleges adásvételiszerződést megkötő vevő) között, amelyben rögzítik azt, hogy az előszerződésalapján fizetett - előlegszámlával dokumentált - előlegnek mi legyen a sorsa:- az eladó annak összegét visszafizeti az előszerződést kötővevőnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 21.
Kapcsolódó címkék:  

Előlegszámla, részszámla, végszámla

Kérdés: A társaság több millió forintos projektet végez szerződés szerint, amelyről egy előlegszámlát, 2 részteljesítésről szóló számlát és egy végszámlát bocsát ki. A végszámla mínusz előjellel tartalmazza az előleget és a részteljesítéseket. Kell-e teljes értékű végszámla? Ha igen, hogyan kell azt kontírozni? Szerintünk egy előlegszámlát és 3 részteljesítésről kiállított számlát kellene kibocsátani, vagy 3 előlegszámlát és egy végszámlát. Melyik megoldás a helyes?
Részlet a válaszából: […] ...az Áfa-tv., sem az Szt. nem ismeri a végszámlát. Mind akét törvény előírásaival az van összhangban, ha a kapott előlegrőlelőlegszámlát, a teljesítésről, a részteljesítésről pedig számlát állítanak ki.Ez esetben a végszámla az utolsó részteljesítésről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 29.
Kapcsolódó címkék: