Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott elővásárlási jog tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Elővásárlási jogról való lemondás ellenértéke

Kérdés: Cégünk ingatlant bérelt, amit a bérbeadó most értékesített. Az elővásárlási jogról lemondtunk, amiért 2 millió forintot kaptunk a vevőtől. Kell ezt számlázni? Milyen bevételként kell könyvelni?
Részlet a válaszból: […]való lemondás) szolgáltatásnyújtásnak minősül, és mint ilyent az áfa felszámításával számlázni kell. (Megegyezés kérdése a vevővel, hogy a kapott 2 millió forint az áfát is magában foglalja, vagy a vevő külön hajlandó megtéríteni az áfát!) A fizetendő áfát az áfabevallásba be kell állítani.A szóban forgó elővásárlási jog a kérdező
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. február 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5755
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Üzletrész értékesítése részletfizetéssel

Kérdés: Az "A" kft. 2001-ben értékesített "B" kft.-ben lévő üzletrészéből 300 000 forint értékű törzsbetétet. A szerződés szerint a fele összeget a vevő azonnal kifizeti, a másik felét 2003 januárjában. Ha a vevő nem fizeti ki a vételár második részét a szerződés szerinti időpontig, az "A" kft.-t elővásárlási jog illeti meg 10 USD összegben. Az üzletrészt 2272 forint összegben nyilvántartásba vették, kérdés az, mi legyen a 150 000 és a 2272 forint különbözetével?
Részlet a válaszból: […]szerinti - elővásárlási jog a Ptk. 373. §-a alapján nem értelmezhető, mivel az értékesítést csak akkor és olyan összegben lehet véglegesnek tekinteni, amennyiben és amilyen összegben azt a vevő kifizette. Az adott esetben a Ptk. 374. §-ának megfelelően visszavásárlási jogot kellett volna a szerződésben rögzíteni. A visszavásárlási ár egyenlő az eredeti vételárral. Ha a kérdésben foglaltaknak megfelelően járnak el, akkor az "A" kft. 2272 forintért vásárolt üzletrészt, amelynek névértéke 150 000 forint, de a könyvekbe csak a 2272 forinton veheti fel a kötelezettségekkel szemben, ugyanakkor követelése van 150 000 forint összegben. Az "A" kft. a kötelezettségbe a Ptk. 296-297. §-ai alapján követeléséből csak 2272 forintot tud beszámítani, míg a fennmaradó követelését elengedett követelésként az eredmény terhére le kell írnia rendkívüli ráfordításként, és viselnie kell az elengedett követelés összes terheit (annak összegével növelni kell az adózás előtti eredményt, ha magánszeméllyel szembeni követelésről van szó, akkor pedig természetbeni juttatásként kell azt elszámolnia). Amennyiben az üzletrész-értékesítésre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. március 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1634
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Bérlő elővásárlási joga

Kérdés: A bérlő esztergagép 36 havi bérletére kötött szerződést azzal a feltétellel, hogy a futamidő lejárata után meghatározott maradványértéken a bérlő vagy az általa kijelölt harmadik személy a gépet megvásárolhatja. A bérbeadó csak harmadik személynek kívánja eladni a gépet. Van-e olyan jogszabályi rendelkezés, amely korlátozná a bérlő vásárlási jogát, vagy részére hátrányossá tenné a vásárlást?
Részlet a válaszból: […]szerződésszegést követ el, és akkor viseli a szerződésszegés következményeit, a bérlő pedig bírósági úton érvényesítheti a szerződésből következő jogait. A Ptk. 373. §-ának (1) bekezdése szerint: ha a tulajdonos meghatározott dologra nézve írásbeli megállapodással elővásárlási jogot enged, és a dolgot el akarja adni, a kapott ajánlatot a szerződése előtt köteles az elővásárlásra jogosulttal közölni. A (2) bekezdés alapján: ha az elővásárlásra jogosult a tulajdonoshoz intézett nyilatkozatában az ajánlat tartalmát magáévá teszi, a szerződés közöttük létrejön. A kérdésre tehát a választ egyrészt a bérbeadóval kötött szerződésben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. március 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1611
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Bérleti jog figyelembevétele az üzlethelyiség megvásárlásakor

Kérdés: A kettős könyvvitelt vezető bt. 1998-ban megvásárolta egy üzlethelyiség bérleti jogát az önkormányzattól. Ezt követően bérleti szerződés alapján bérleti díjat fizetett. Az önkormányzat 2001-ben eladta a bérleményt. Az ingatlan vételárából 2x20 százalék engedményt adott, az egyiket azért, mert a bt.-nek elővásárlási joga volt, másikat azért, mert a bt. egy összegben kifizette a vételárat. A bérleti jog még le nem írt részét egy összegben terven felüli értékcsökkenésként elszámolhatjuk-e, vagy rá kell aktiválni az ingatlanra?
Részlet a válaszból: […]korábban a bérleti jog megvásárlása címén fizetett, bérleti jogként kimutatott (még le nem írt) összeget. A kérdésben leírtak szerint az önkormányzat az ingatlan vételárából 20 százalék engedményt adott, mert a bt.-nek elővásárlási joga volt. Az elővásárlási jogot - bár ez a kérdésből nem derül ki - bizonyára a bérleti jog megvásárlására vonatkozó szerződés, megállapodás, vagy az ennek alapján megkötött bérleti szerződés tartalmazza. Így egyértelmű,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. augusztus 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 825
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , , ,