Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott elővételi jog tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Tehergépkocsi-lízing számviteli és áfaelszámolása

Kérdés: Egy kft. lízingel egy tehergépkocsit, az áfa nélküli számla értéke: 3 950 000 Ft. A számla így készült el. Részszámlákban van kamatrész, tőkerész és áfarész. Részszámlák alapján vissza lehet-e igényelni az áfát, vagy csak a maradványérték után? Értékcsökkenést lehet-e elszámolni?
Részlet a válaszból: […]az utolsó részletet is megfizeti). A kérdés áfával kapcsolatos részére a következőket válaszoljuk: Mivel a szerződés tartalma a kérdésből nem derül ki, az alkalmazott gyakorlatból következtethetünk csak a tartalomra. Amennyiben a gyakorlat helyes, a lízingszerződésben a kft.-nek csak elővásárlási, vevőkijelölési, opciós stb. joga van a szóban forgó tehergépkocsira. Ez az áfatörvény alkalmazásában bérleti szolgáltatás igénybevételének minősül [áfatörvény 16. §-ának (6) bekezdése], s az egyes részszámlákban szereplő áfa az általános szabályok szerint levonható (az adónak mindig csak a tőketörlesztő rész képezi az alapját, áfatörvény 2. sz. melléklet 6. pont). Visszaigénylés csak az áfatörvény 48. §-a (4) bekezdésének aa) pontjára alapítva lehetséges [tárgyi eszköz beszerzéséről, a 48. §-a (4) bekezdésének ab) pontjáról mindaddig nem beszélhetünk, amíg a bérbevevő kft. a tehergépkocsi megvásárlásának szándékáról egyértelműen nem nyilatkozik]. Ez azt jelenti, hogy a kft. a bérleti díjak áfáját csak akkortól igényelheti vissza, amikortól 2000. évi, illetve 2001-től az idei adóköteles bevétele év elejétől göngyölítetten számolva a 4 millió Ft-ot meghaladta. Ha a kft. a tehergépkocsi megvásárlásának szándékáról már egyértelműen nyilatkozott a lízingszerződésben, az alkalmazott gyakorlat helytelen. Helyesen egyetlen áfás számlát kellett volna kibocsátani már az eszköz birtokba adásakor [áfatörvény 16. §-ának(5) bekezdése], adóalapként a teljes tőkerész feltüntetésével. A számlában szereplő adó visszaigénylésére nemcsak az áfatörvény 48. §-ának (4) bekezdésének aa), hanem ab) pontja szerint is mód nyílhat. [Ez utóbbi esetben a nagy összegű tárgyieszköz-beszerzésnél engedi az áfatörvény a visszaigénylést, ha a tárgyi eszközt a bevallás benyújtására előírt határidőig ki is fizetik. Az áfatörvény 6. §-a (2) bekezdés a) pontjának megfelelő lízingnél, azaz ha a kft. már a szerződés megkötésekor nyilatkozott arról, hogy a tehergépkocsit meg fogja venni, a visszaigénylésnél kifizetettnek minősül a beszerzés, ha az áfa teljes összegét megfizették: áfatörvény 48. §-ának (5) bekezdése.] A lízingbevevőnél a pénzügyi lízing számviteli elszámolása, ha a lízingbevevőt csak elővételi jog illeti meg, amelyről le is mondhat: a lízingelt eszköz állományba vétele a számlázott összegben (a számla alapján ez 3 950 000 Ft): T 161 - K 448; a lízingelt eszköz rendeltetésszerű használatbavételekor (aktiválásakor): T 132 - K 161; a lízingelt eszköz után az értékcsökkenési leírás elszámolása (a maradványérték figyelembevételével tehát el kell számolni az értékcsökkenési leírást): T 571[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. április 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 109
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , , ,