Beszerzett, eladott, visszalízingelt eszköz

Kérdés: Hogyan kell könyvelni a külföldről beszerzett és utána a lízingcégnek eladott, majd visszalízingelt tárgyi eszközt?
Részlet a válaszából: […] A kérdés szerinti esetben három gazdasági esemény különíthető el, és ennek megfelelően kell azokat a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni.Az első gazdasági esemény a külföldről történő beszerzés. Mivel a tárgyi eszköz beszerzése a lízingcégnek történő eladás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 26.

Visszlízing könyvelése

Kérdés: 2013-ban teherautó-pótkocsit vásároltunk Közösségen belül, euróban. Az így megvásárolt eszközt eladtuk egy magyar lízingcégnek euróért, amelytől azt euróban visszalízingeljük. A fizetendő és visszaigényelhető áfa az áfabevallásban miként jelenik meg? Ha az eszközt még nem használtuk rendeltetésszerűen, hogyan alakul a folyamat számviteli elszámolása?
Részlet a válaszából: […] Áfával kapcsolatos a válaszunk. A Közösségen belüli beszerzés áfája egyrészt fizetendő áfa, másrészt előzetesen felszámított és levonható áfa, tehát az áfabevallásban – ennek megfelelően – két helyen jelenik meg. De van fizetendő áfa akkor is, amikor a magyar...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 6.

Lízing vagy bérlet

Kérdés: A nyílt végű lízingelt (bérelt) személygépkocsi havi bérleti díját elszámolom a kötelezettséggel szemben, és év végén értékcsökkenést számolhatok el. Hosszabb bérlet esetén nincs probléma, de vannak olyan szerződések, amelyek 1-2 évig tartanak. Ebben az esetben a Tao-tv. szerinti értékcsökkenést (20%-ot) időarányosan elszámolom, de mi a teendő a megmaradt gépkocsiértékkel, mivel a szerződés lejárta után a gépkocsit vissza kell adni? Gondot okoz még, hogy az autó átvételekor egy nagyobb összeget kell fizetni. Ezt hogyan számoljam el?
Részlet a válaszából: […] A válasz elején meg kell jegyezni, hogy a kérdező nagyon rosszul értelmezi a lízinggel, illetve bérlettel kapcsolatos elszámolási feladatokat, valójában az érdemileg eltérő szabályokat összekeveri. Röviden ismertetjük mind a pénzügyi lízingre, mind a bérletre vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 12.

Lízing vagy bérlet

Kérdés: A nyílt végű pénzügyi lízing könyvelésére vonatkozó kérdésekre adott válaszaik alapján a lízingelt eszközt a lízingbe vevőnél beruházásként kell könyvelni. Az általunk könyvelt társaság ilyen konstrukció keretében szerzett be egy targoncát. A lízingbe adó a szerződésben leírta, hogy az eszközt a lízingbe adó aktiválja, és számolja el utána az értékcsökkenést. A lízingdíjak költségként elszámolhatók. Úgy gondoljuk, ugyanaz az eszköz két cég nyilvántartásában nem szerepelhet a tárgyi eszközök között. Mi a helyes eljárás a lízingbe vevőnél?
Részlet a válaszából: […] Valóban jól gondolják, ugyanazon eszközt két társaság könyveibenkimutatni nem lehet. A kérdésben leírt esetben valójában nem nyílt végűpénzügyi lízingről van szó, hanem egyszerűen csak bérletről. A kérdésben leírttartalmú szerződés nem lízingszerződés, hanem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 24.

Lízingelt személygépkocsi cégautóadója és áfája

Kérdés: Cégünk nagykereskedelmi tevékenységet folytat. Üzletkötőink részére a munkavégzéshez személygépkocsik lízingelését tervezzük. Az üzletkötők naponta menetlevelet vezetnek, amelyből kitűnik az adott havi magáncélú használat, amellyel minden hónapban elszámolnak cégünknek. Cégünk a személygépjármű áfáját visszaigényelheti-e abban az esetben, ha a dolgozók minden hónapban elszámolnak a magánhasználattal? Meg kell-e fizetni a cégautóadót?
Részlet a válaszából: […] A személygépjármű lízingelése esetén az áfa elszámolásaeltérő annak függvényében, hogy a lízingelés az Áfa-tv. előírásai szerinttermékértékesítésnek, illetve szolgáltatásnyújtásnak minősül.Zárt végű pénzügyi lízing esetén, amikor a lízing tárgyavalamilyen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 11.

Ingatlanvásárlás részletre

Kérdés: Cégünk 2005 áprilisában megvásárolt egy lakóingatlant azzal a feltétellel, hogy a szerződés aláírásakor egymillió forintot fizetünk az eladónak, míg a fennmaradó részt 2008 áprilisáig. Tulajdonjogot csak a teljes vételár megfizetésével szerzünk. A birtokbavétel a szerződés aláírását követő 30. napon megtörtént, külön okiratban foglalt bérletidíj-fizetési kötelezettség mellett. A bérleti szerződés a teljes vételár kiegyenlítésével szűnik meg. Az eladó, illetve a bérbeadó magánszemély. Hogyan kell a fentieket könyvelni?
Részlet a válaszából: […] A válasz előtt tisztázni kell, hogy lakóingatlant vásároltakvagy bérbe vettek, a kettő ugyanis egymást kizárja. Nyilvánvalóan más azelszámolás akkor, ha ingatlant vásároltak és a vételárat részletekben fizetikmeg, és az utolsó részlet megfizetéséig a tulajdonjog nem kerül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 10.

Nyílt végű pénzügyi lízing elszámolása

Kérdés: Kérem, írjanak részletesen a nyílt végű pénzügyi lízing számviteli elszámolásáról!
Részlet a válaszából: […] A válaszhoz tisztázni kell, mit értünk zárt végű, illetve nyílt végű pénzügyi lízingen.Az Áfa-tv. nevesítetten a pénzügyi lízinggel nem foglalkozik.Az Áfa-tv. 6. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján termékértékesítésnek minősül a termék átadása olyan okirat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 11.

Visszlízing elszámolása

Kérdés: Cégünk visszlízingszerződést kötött egy lízingcéggel. Hogyan könyvelendő visszlízingbe bevont, már meglévő eszköz lízingcéghez történő számlázása, illetve a lízingcég által visszaszámlázott ugyanezen eszköz, hiszen tárgyieszköz-értékesítés és -vásárlás nem valósul meg?
Részlet a válaszából: […] A választ azzal kell kezdeni, hogy a gazdasági eseményeket, ügyleteket tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően kell bemutatni, illetve annak megfelelően kell elszámolni. A kérdésben szereplő visszlízingnél a gazdasági tartalom az, hogy a lízingcég a tárgyi eszközt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 19.

Burkolt lízingszerződés

Kérdés: Egy társaság tartós bérleti szerződést kötött konyhagépekre. A bérbeadó havonta számlázza a bérleti díjat. A bérleti szerződés lejártakor a társaság úgy dönt, bár ez a szerződésben nem szerepel, hogy megveszi a gépeket, amelyeket a bérbeadó le is számláz. Az utólagos vétel miatt át kell-e minősíteni a bérletet adásvételi ügyletnek? Ha igen, milyen jogszabály alapján? Ha visszamenőleg adásvételnek kell tekinteni az ügyletet, akkor milyen bizonylat alapján kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] A Ptk. 423-433. §-ai tartalmazzák a bérleti szerződéssel kapcsolatos jogi előírásokat. (A Ptk. külön nem foglalkozik a tartós bérleti szerződéssel, bár abból, hogy a bérletet határozatlan időre is lehet kötni, következik, hogy az előírások a tartós bérletre is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 21.

Pénzügyi lízing

Kérdés: Hogyan kell eljárni akkor, ha az egyéni vállalkozó által kötött pénzügyi lízingszerződésbe egy kft. lép az egyéni vállalkozó helyébe mint lízingbevevő, és a lízingszerződést a többi elemében változatlanul hagyják?
Részlet a válaszából: […] A kérdés lényege, a lízingbeadónak az egyéni vállalkozóval kötött pénzügyi lízingszerződése helyébe a lízingbeadónak a kft.-vel kötött pénzügyi lízingszerződése lép. Milyen számviteli elszámolás kapcsolódik ehhez?Az új Szt. 73. §-a (2) bekezdésének d)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. május 17.
1
2