Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott elszámolás kilépett taggal tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Kilépett taggal való elszámolás

Kérdés: Egy kétszemélyes kft. egyik tulajdonosa 2008-ban eladta az üzletrészét a másik tagnak, és kilépett a kft.-ből. A kilépés időpontjában azonban elmaradt a tagsági viszonyát megszüntető taggal az eredménytartalékból őt megillető rész elszámolása és kifizetése. Ezt az elszámolást elvégezhetjük-e, illetve kötelező-e elvégezni 2010-ben? Mi a teendő akkor, ha a kilépő tag lemond a vagyonnövekmény őt megillető összegéről?
Részlet a válaszból: […]tőkeleszállítás tőkekivonással valósul meg. Ez esetben terheli a kilépő taggal szembeni elszámolási kötelezettség a kft.-t, és a Gt., illetve a Szt. szerint kell megállapítani a törzstőkén felüli vagyonból (eredménytartalékból, tőketartalékból) a kilépő tagot megillető összeget. Ezt 2008-ban kellett volna megtenni. Ha akkor nem tették meg, akkor 2010-ben önellenőrzés keretében kell megtenni. A kérdés szerint üzletrészeladással szűnt meg az egyik tag jogviszonya, így az első bekezdésben leírtak alkalmazandók, további teendő nincs. Olvasói észrevétel (megjelent a Számviteli Levelek 236. számában - 2011.01.27.) Észrevétel: A Számviteli Levelek 228. számában a 4727. kérdésre adott válaszhoz kapcsolódik. A kérdés szerint a kétszemélyes kft. egyik tulajdonosa eladta az üzletrészét, és kilépett a kft.-ből. Olvasónk szerint ennek csak a fele igaz, az, hogy eladta az üzletrészét. A Gt.-nek a kft.-re vonatkozó fejezete nem teszi lehetővé a kft.-ből való kilépést. A probléma az, hogy a válasz is megerősíti, hogy a kft. tagja a tagsági viszonyát kétféle módon szüntette meg: egyik az üzletrész eladása, a másik a kilépés. Az üzletrész eladására vonatkozó válasz korrekt. A kilépéssel kapcsolatos eszmefuttatás azonban teljesen téves. A szerző válaszol: Tisztelt Olvasónk! Elismeri a válaszadó, hogy pontatlanul fogalmazott, de a kérdésben említett kilépésre is választ kívánt adni. Az igaz, hogy a Gt. a kilépésre vonatkozóan nem tartalmaz külön rendelkezést. Nem is erről szól a válasz, hanem arról, hogy ezen szándéka bejelentésekor üzletrészét be kell vonni a tőkeleszállítás szabályai alkalmazásával. A Gt. 160. §-ának előírása nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a taggyűlés a társasági szerződésben úgy rendelkezzen, hogy a törzstőke leszállítása ne a törzsbetétek arányában, hanem attól eltérő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. szeptember 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4727
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,