Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott elszámolás szövetkezeti taggal tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Szövetkezeti taggal történő elszámolás II.

Kérdés: Kapcsolódóan a Számviteli Levelek 410. számában a 8003. kérdésre adott válaszhoz: A szövetkezet valóban nem képzett 2016. 10. 16-ával közbenső mérleget. A mi esetünkben kötelező közbenső mérleget készíteni, vagy csak ajánlott? A 2015. évi beszámoló elfogadásakor, a szövetkezet összegszerűséget nem említve, határozat formájában döntött a 2016. évre vonatkozó fejlesztési tartalék képzésének a szándékáról. Mivel a tag kilépése dátumával nem készült közbenső mérleg, milyen adatot kellene figyelembe venni? Ebben az esetben a 2016. évi beszámoló értékei elfogadhatók bázisadatnak, amit az osztalék számításának időpontjára azonosítunk?
Részlet a válaszból: […]december 31-i mérleg adatai alapján nem határozható meg. A Ptk. a saját tőke összegének meghatározásával kapcsolatosan ismeri az ún. hat hónapos szabályt, amelyet azonban visszamenőlegesen nem lehet alkalmazni, csak a fordulónapot követő hat hónapon belül.Tekintettel arra, hogy 2016. 10. 16-ával (13-ával) közbenső mérleg 2016-ban nem készült, a 2016. 10. 16-i (13-i) fordulónappal a közbenső mérleget 2019-ben kell elkészíteni, az ehhez szükséges bizonylatok - a megőrzési kötelezettségből eredően - a szövetkezet rendelkezésére kell, hogy álljanak.A kérdés szerint a 2015. évi beszámoló elfogadásakor, összegszerűséget nem említve, a szövetkezet elhatározta határozat formájában a 2016. évre vonatkozó fejlesztési tartalék képzésének a szándékát. A szándék azonban nem gazdasági esemény, így azt könyvelni nem lehet, nem lehetett a 2015. évi beszámolóhoz kapcsolódóan sem.A Tao-tv. szerint az adózás előtti eredményt az eredménytartaléknak az adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8019
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Elszámolás a szövetkezet tagjával

Kérdés: Szövetkezeti tagunk vagyoni hozzájárulással rendelkezik, a tagsági jogviszonyát meg akarja szüntetni. Kérheti-e a vele való elszámolást? Megilleti-e a tagsági jogviszony időtartama alatt keletkezett, a vagyoni hozzájárulásra jutó saját tőke a lekötött tartalékkal csökkentett összegben?
Részlet a válaszból: […]választ ad a kérdező kérdésére. Csupán az lehet a kérdés, hogyan lehet a kilépő tagot megillető összeget meghatározni.A Ptk. szerint a szövetkezetnek a tagokról nyilvántartást kell vezetnie, amelynek - többek között - tartalmaznia kell a tag által teljesített vagyoni hozzájárulás összegét. A tagonkénti vagyoni hozzájárulások együttes összege - a Ptk. és az Szt. vonatkozó előírásai alapján - kiadja a szövetkezet jegyzett tőkéjének az összegét. A tagsági jogviszony időtartama alatt keletkezett saját tőke (a szabad tőketartalék, eredménytartalék, adózott eredmény összevont értéke) meghatározható. Ha az üzleti év utolsó napjával lép ki a tag, a jegyzett tőke összegét meghaladó saját tőke nagysága az üzleti év mérlegfordulónapjával készült beszámoló mérlegéből megállapítható. Ha a tag év közben lép ki, akkor a későbbi viták elkerülése érdekében a tag kilépése napjával - mint mérlegfordulónappal - indokolt közbenső mérleget készíteni a saját tőke valós értékének megállapítása céljából. (Ha a saját tőke a veszteség rendezésére felhasználásra került, akkor már nincs a saját tőke elemei között a tag kilépésekor, ezért azzal külön számolni nem kell.)A tag vagyoni hozzájárulására jutó, jegyzett tőkét meghaladó, lekötött tartalék nélküli saját tőke aránya a jegyzett tőkét meghaladó, lekötött tartalék nélküli saját tőkének a jegyzett tőkéhez viszonyított arányával egyezik meg.A kilépő tagot megillető vagyon a tagnak kiadható a tőkeleszállítás szabályai alkalmazásával, a közgyűlés döntésének megfelelően. Ez esetben a tag vagyoni hozzájárulása összegével csökken a jegyzett tőke összege, továbbá a tag vagyoni hozzájárulása arányában csökken a szabad tőketartalék, valamint az adózott eredménnyel módosított eredménytartalék is, együttes összegében a taggal szembeni kötelezettség lesz. Ha az adózott eredménnyel módosított eredménytartalék negatív, azaz veszteséget mutat, akkor a kilépő tagot megillető összegek megállapítása előtt a veszteséget kell rendezni.A Ptk. 3:361. §-ának (2) bekezdése alapján a tagsági jogviszony megszűnése esetén a volt tag által a szövetkezet használatába adott vagyontárgyak kérelmére a volt tag[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7156
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,