Szövetkezeti taggal történő elszámolás II.

Kérdés: Kapcsolódóan a Számviteli Levelek 410. számában a 8003. kérdésre adott válaszhoz: A szövetkezet valóban nem képzett 2016. 10. 16-ával közbenső mérleget. A mi esetünkben kötelező közbenső mérleget készíteni, vagy csak ajánlott? A 2015. évi beszámoló elfogadásakor, a szövetkezet összegszerűséget nem említve, határozat formájában döntött a 2016. évre vonatkozó fejlesztési tartalék képzésének a szándékáról. Mivel a tag kilépése dátumával nem készült közbenső mérleg, milyen adatot kellene figyelembe venni? Ebben az esetben a 2016. évi beszámoló értékei elfogadhatók bázisadatnak, amit az osztalék számításának időpontjára azonosítunk?
Részlet a válaszából: […] A kérdező arra vár választ, hogy el lehet-e térni a törvényi előírásoktól, elsősorban a Ptk. 3:361. §-ában foglaltaktól. Természetesen – mivel nem vagyunk jogalkotók – a kérdésben foglaltakra pozitív választ nem tudunk adni.A Ptk. hivatkozott előírásából...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 26.

Elszámolás a szövetkezet tagjával

Kérdés: Szövetkezeti tagunk vagyoni hozzájárulással rendelkezik, a tagsági jogviszonyát meg akarja szüntetni. Kérheti-e a vele való elszámolást? Megilleti-e a tagsági jogviszony időtartama alatt keletkezett, a vagyoni hozzájárulásra jutó saját tőke a lekötött tartalékkal csökkentett összegben?
Részlet a válaszából: […] Az új Ptk. hatálybalépését követően a szövetkezetre – mint gazdasági társaságra – vonatkozó előírásokat nem a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény tartalmazza, hanem a Ptk. A kérdéshez kapcsolódóan a szövetkezetnek – értelemszerűen – úgy kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 24.