Újrahasznosítható műanyag poharak

Kérdés: Egy Balaton-parti kempingben található vendéglátóhelyet üzemeltető társaságnál állandó problémát jelent, hogy a vendégek a kiadott üvegpoharakat nem hozzák vissza (leviszik a strandra, elviszik emlékbe, összetörik stb.). A veszteség ellentételezésére az alábbi gyakorlatot szeretnénk megvalósítani. A kimért italokat újrahasznosítható (nem egyszer használatos) műanyag poharakban (re-pohár) adnánk el. Első ízben történő fogyasztáskor 500 forint ellenében adnánk át a poharakat a vendégnek. Később a vendég újra ebben a pohárban tud üdítőitalt vásárolni éttermünkben, hiszen a kempingben a több napig történő tartózkodás a jellemző. Mielőtt a vendég elutazik, vagy nem szeretne több italt fogyasztani nálunk, akkor a poharat visszahozza, és az 500 forintot visszakapja. Illetve, ha a poharat a vendég megtartja, akkor az 500 forintot nem fizetjük vissza. Mi a helyes bizonylatolási rend ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...leírtak alkalmazásához előfeltétel az is, hogy a beszerzett műanyag poharakat a beszerzéskor készletre kell venni 500 forintos egységes elszámolóáron, majd a vendégnek történő átadáskor (eladáskor) a készletcsökkenést, visszavételkor a készletrevételt könyvelni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 16.

Készletek nyilvántartása

Kérdés: Éves beszámolót készítő gyártó középvállalkozás milyen árat használhat a készletek nyilvántartására? Az alapanyagot megvásárolja, ebből előállít készterméket, amit értékesít. Év végén marad alapanyagkészlet, befejezetlen és félkész termék. Ezek vonatkozásában milyen árat lehet alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] ...a gyártáshoz felhasznált alapanyagnál átlagáras módszerrel (azaz minden beszerzés után új súlyozott átlagárat számolnak), vagy elszámolóáras módszerrel a hozzá rendelt készletérték-különbözettel. A saját termelésű készletek nyilvántartása szintén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 10.

Visszavásárlás

Kérdés: Ügyfelem saját termelésű készleteket értékesít nyersanyag-beszállítóinak, a számlák kiegyenlítése kompenzálással történik. Független felek között a visszavásárlási ár megállapodás kérdése, mivel szinte minden esetben sor kerül a visszavásárlásra, de általában nem a tárgyévben, hanem a következő beszámolási évben. A visszavásárláskor a számla pénzügyi teljesítése rövid fizetési határidővel vagy azonnal megtörténik, és azt rögtön követi az értékesítés a gyártó részéről az eredeti megrendelő felé. Emiatt a gyártónál kétszer lesz árbevétel ugyanaz a termék, a gyártás évében és a visszavásárlás évében. Mi a helyes számviteli elszámolás az értékesítésre, a visszavásárlásra?
Részlet a válaszából: […] Több téma szerepel a kérdésben, nem minden esetben egyértelműen.Az ügyfél saját termelésű készleteket értékesít nyersanyag-beszállítói felé, amely számlákat a nyersanyag-beszállítói számláival kompenzálnak. Ez – ha megfelelően szabályozott és egyező összegű –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 18.

Elszámolóáras nyilvántartás és értékvesztés

Kérdés: A társaság saját termelésű készleteit elszámolóáron tartja nyilván. Az évek során felhalmozott készletekre értékvesztést is elszámolt. Például a 251. Késztermék elszámolóáron: 2000 egység, ebből tárgyévi 400 egység, a 258. KÉK Tartozik 200 egység és a 259. Értékvesztés Követel 1000 egység. A társaság eddig a KÉK értékét a teljes készletre osztotta fel, és így minden egyes készleten lévő késztermék elszámolóára módosult. Ha a tárgyévi KÉK csak a tárgyévi termelésből készleten maradt késztermékek elszámolóárát korrigálja, akkor ugyanannak a termékfajtának évente eltérő elszámolóára lenne. Lehetséges ilyen megoldás? (A nyilvántartás technikailag kivitelezhető lenne, de a készletről történő értékesítés elszámolása hogyan biztosítható?) A jelentős, 50%-os értékvesztést össze lehet-e vezetni az elszámolóárral? És így értékvesztéssel csökkentett elszámolóár lenne? (Vállalkozás szintjén a készlet mérlegértéke nem változik.)
Részlet a válaszából: […] ...válasz előtt néhány követelmény, elvárás a saját termelésű készletek elszámolóáras nyilvántartásával kapcsolatosan.Általános törvényi követelmény, ha a társaság a készletekről nyilvántartást vezet, hogy az az egyes készletelemek (készletfajták) növekedését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 24.

Készletdifferenciák könyvelése

Kérdés: Készletdifferenciák könyvelése árrésmódosítás (csökkenés) könyvelési hiba miatt.
Részlet a válaszából: […] ...(T 8693 – K 211), illetve az egyéb bevételek (T 211 – K 9647) között mutatunk ki.Amennyiben a társaság például az anyagkészletet elszámolóáron tartja nyilván, és módosítja az elszámolóárat, alapvető követelmény, hogy az elszámolóár-módosítás eredményeként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 21.

Anyagköltség tartalmáról részletesen

Kérdés: Azt, hogy mit kell anyagköltségként kimutatni, illetve mivel kell az anyagköltséget csökkenteni, tömören az Szt. 78. §-ának (2) bekezdése tartalmazza. Kérem, hogy az anyagköltségre vonatkozó ismereteket részletesebben mutassák be annak érdekében, hogy az eddig alkalmazottak helyességéről vagy helytelen voltáról meggyőződhessünk!
Részlet a válaszából: […] ...vezetése tényleges beszerzési áron, vagy átlagos (súlyozott) beszerzési áron, vagy FIFO-módszer szerinti beszerzési áron, vagy elszámolóáron történik.Ez esetben a mérleg fordulónapján meglévő vásárolt készlet a Leltározási szabályzat szerint kerül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 9.

Elszámolóáron tartott készlet átárazása

Kérdés: A kft. a készletét elszámolóáron tartja nyilván. Év végén a leltárkészletet a cikkelemes nyilvántartás alapján elszámolóáron leltározzuk, majd a leltárkészletet az utolsó beszerzési árra "átárazzuk", így a leltárkészletet beszerzési áron mutatjuk ki. Az "átárazás" miatt kiszámolt árkülönbözetet a készletre és az árkülönbözet számlára, majd az árkülönbözetet az elábére könyveljük. Helyes ez az elszámolás és könyvelés?
Részlet a válaszából: […] ...anyagok készletértékét az év végén a FIFO-módszer alkalmazásával határozzák meg: az utolsó beszerzési árat veszik számításba elszámolóárként (amennyiben az év végi készlet mennyisége meghaladja az utolsó beszerzés mennyiségét, az utolsó előtti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 27.

Bérnevelés előleggel?

Kérdés: Az Áfa-tv. 59. §-ában szereplő előleggel kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni. Ügyfelem bérnevelésben libát nevel. A szerződés szerint az integrátor cég április környékén kihelyezi a kislibákat és a tápot. A kisliba és a táp az integrátor cég tulajdonában marad, nem számlázzák át. Augusztus környékén az integrátor cég elviszi a felnevelt libákat. Ügyfelem ekkor kiállítja a bérnevelésről a szolgáltatói számlát. Ilyen esetben kell év elején előlegszámlát kiállítani?
Részlet a válaszából: […] ...felmerült költségeket, hozamokat a bérbevevőnek kell a könyveiben elszámolnia.A bérbe vett kislibákat a szerződésben meghatározott elszámolóáron indokolt a 246. Bérbevett állatok számlával szemben a 241. Növendékállatok számlán állományba venni (T 241 – K 246)....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 28.

Hígtrágya, alomtrágya elszámolása

Kérdés: A környezetvédelmi előírásokkal összhangban megvalósított trágyaberuházás után keletkezett hígtrágya és alomtrágya számviteli elszámolásával kapcsolatosan kérdezném: Kell-e, kötelező-e a hígtrágyát, alomtrágyát melléktermékként hozamolni? Ha igen, milyen értéken és milyen mennyiségben, vagy hogyan lehet meghatározni a mennyiséget, illetve értéket? A hígtrágyát a kijuttatórendszeren keresztül kiöntözik a földekre. Az alomregenerált trágya egy része almolásra, más része a földre kerül, természetesen a megfelelő hatósági engedélyekkel. Kell-e készleten lenni akár hígtrágyának, akár alomregenerált trágyának? A valóságban van, de papíron is kell lennie? Lehet-e az, hogy csak annyit hozamolunk, amennyit kijuttatunk, illetve néha értékesítünk? Értékesítés csakis alomregenerált trágya esetében van. A hígtrágya-készletezés értelmetlennek tűnik, hiszen az ülepszik, párolog, mennyisége változik. A fentiek szerint szeretnék egy komplett választ kapni, ha lehetne az egész számviteli elszámolására vonatkoztatva, még azt is figyelembe véve, hogy meddig az állattenyésztés költsége, és mikortól lesz a növénytermesztés költsége. A kiöntözés miatti talajvizsgálat az állattenyésztés költsége még, vagy a növénytermesztésé?
Részlet a válaszából: […] ...készletként ki kell mutatni a könyvekben. A trágyakészlet értékét, mint mellékterméket, a számviteli politikában meghatározott elszámolóáron kell nyilvántartani. Az elszámolóár kialakítása során az eladási árból (piaci értékből) célszerű kiindulni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 10.

Engedmény árban, áruban

Kérdés: Társaságunk több gyártótól vásárol árut. Üzletpolitikai célból a szállítók különféle engedményt adnak. Előfordul, hogy a szállító az árut nulla forint értékben adja, azért, hogy alacsonyabb értéken értékesítsük. Áruban adott engedmény: 1000 db beszerzés: 800 db piaci értéken, 200 db nulla áron. A szállító minden eladásról számlát állít ki, így a nulla forint értékű átadásról is, csak ebben a számlában ugyanannyi az engedmény összege, mint az áru ellenértéke. A másik esetben az áru értéke nem nulla, hanem egy forint. A szállító ez esetben is számlát állít ki, engedmény nélkül, 1 Ft-os áron. Hogyan kell ezen beszerzéseket könyvelni? Milyen értéken kell a mérlegben kimutatni a december 29-én raktárba beérkezett 0, illetve 1 Ft értékkel számlázott árukat, amelyeket csak jövőre értékesítenek? A társaság FIFO-módszerrel számolja el a készleteit.
Részlet a válaszából: […] ...volna.Célszerűnek az látszik, ha a kérdés szerinti készletekről a nyilvántartást átlagos (súlyozott) bekerülési értéken vezetik, vagy elszámolóáras nyilvántartást vezetnek.Nem kell rosszindulatot feltételezni arról, aki a nulla értéken történő számlázást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 27.
1
2
3