Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott elszámolóár tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Elszámolóáras nyilvántartás és értékvesztés

Kérdés: A társaság saját termelésű készleteit elszámolóáron tartja nyilván. Az évek során felhalmozott készletekre értékvesztést is elszámolt. Például a 251. Késztermék elszámolóáron: 2000 egység, ebből tárgyévi 400 egység, a 258. KÉK Tartozik 200 egység és a 259. Értékvesztés Követel 1000 egység. A társaság eddig a KÉK értékét a teljes készletre osztotta fel, és így minden egyes készleten lévő késztermék elszámolóára módosult. Ha a tárgyévi KÉK csak a tárgyévi termelésből készleten maradt késztermékek elszámolóárát korrigálja, akkor ugyanannak a termékfajtának évente eltérő elszámolóára lenne. Lehetséges ilyen megoldás? (A nyilvántartás technikailag kivitelezhető lenne, de a készletről történő értékesítés elszámolása hogyan biztosítható?) A jelentős, 50%-os értékvesztést össze lehet-e vezetni az elszámolóárral? És így értékvesztéssel csökkentett elszámolóár lenne? (Vállalkozás szintjén a készlet mérlegértéke nem változik.)
Részlet a válaszból: […]adott időszakban készletre vett termékekre jutó készletérték-különbözetet lehet az abból készleten maradó termékek és a felhasznált, értékesített termékek között megosztani. Így az előző évben készletre vett saját termelésű készletekből a tárgyidőszak végén még készleten lévő, illetve a tárgyidőszakban értékesítettekre nem. Tehát a követett gyakorlatuk nem tekinthető jogszerűnek.A kérdés szerinti készletérték-különbözet nagysága arra utal, hogy az elszámolási egységár kialakítása nem megfelelő!A számviteli követelményeknek megfelelő elszámolási egységár valójában az előző időszak tényadatai és a jövőbeni tervezett adatok alapján kialakított ár, amely a közvetlen önköltséget kell, hogy közelítse. Annak érdekében, hogy a készletérték-különbözet alkalmazása megfeleljen az egyedi értékelés elvének, azt termékenként (esetleg termékcsoportonként) kell kimutatni. A készletérték-különbözet minimalizálása érdekében az alkalmazott elszámolási egységárakat folyamatosan össze kell hasonlítani a tényleges közvetlen önköltséggel, és jelentős eltérése esetén azokat módosítani kell. Az elszámolási egységár növelése: T 251 - K 258, illetve csökkenése: T 258 - K 251, könyvelése a mérlegfordulónapi értékelések keretében történhet, a készletérték nem változik.Nincsen akadálya annak, hogy ugyanazon terméknek évenként eltérő elszámolási egységára és készletérték-különbözete legyen, természetesen a készletek értékbeni és mennyiségi nyilvántartásának ilyen elkülönítése mellett. Ez azonban problémát jelenthet az értékesítés elszámolása során (melyik évi készletből történt az értékesítés, döntés kérdése lehet az, hogy mindig a legrégebbiből), az eredménykimutatás reálisabban mutatná viszont az eredményességet.Célszerű megoldás lehet a már említett elszámolási egységár folyamatos karbantartása legalább a mérlegfordulónaphoz kapcsolódóan, minden évben. Mivel az elszámolási egységár módosításának nincs (nem lehet) eredményt módosító[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8055
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

2. találat: Elszámolóáras nyilvántartás helyett átlagáras nyilvántartás

Kérdés: Cégünk a készleteit 2013-ban és az azt megelőző években elszámolóáron tartotta nyilván. 2014-től azonban a súlyozott átlagáras nyilvántartásra térünk át, emiatt 2014-ben nyitás után lesznek rendező tételeink. Egyrészt meg kell szüntetni az árkülönbözeti számlákat az áruszámlákra történő átvezetéssel, másrészt ha átállnak az új nyilvántartásra, akkor a 2014. évi nyitó állományban az analitika és a főkönyv nem fog egyezni. Hová kell majd könyvelni az eltérést? A rég nem mozgó készletekkel mit lehet tenni?
Részlet a válaszból: […]készleteknél kell végrehajtani, de nem az árkülönbözeti számlák egyenlegének a készletszámlákra történő átvezetésével. Mivel az elszámolóár-különbözet az elszámolóáron számított készletértéket a tényleges bekerülési értékre helyesbíti, készletelemenként kell az elszámolóár-különbözetet az egyes készletelemek elszámolóáron számított értékéhez hozzárendelni, és ezzel az egyes készletelemek tényleges - könyvelt adatok alapján meghatározott - bekerülési értékét megállapítani. Az így megállapított január 1-jei bekerülési érték lesz az átlagáras nyilvántartás első eleme. Ezt követően az első beszerzéskor kell a súlyozott átlagárat megállapítani.A leírtak szerint megállapított, készletelemenkénti bekerülési érték biztosíték lehet arra, hogy az analitikus nyilvántartás és a főkönyvi könyvelés között az egyezőség január 1-jén és azt követően is fennálljon.A rég nem mozgó készletek esetében viszont az Szt. 56. §-ának (2) bekezdése szerint már a 2013. évi zárás során értékvesztést[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6173

3. találat: Elszámolóár alkalmazása

Kérdés: A társaság mennyiségben és értékben tartja nyilván vásárolt készleteit. A készletek értékeléséhez elszámolóárakat alkalmaz. Az elszámoló­árakat a vásárolt készletek számlacsoportjaival összhangban alakította ki. Havonta a beérkezés során képződött elszámolóár-különbözeteket az elszámolóáras készletekre vetítve arányosan felosztja a közvetlen, a közvetett anyagfelhasználásra és értékesítésre, majd elszámolja az 5-6-7-8. számlaosztályban. Elfogadható-e a társaság által alkalmazott gyakorlat az Szt. által nevesített átlagos (súlyozott) beszerzési ár alkalmazásának az év végi értékeléskor?
Részlet a válaszból: […]hogy a tervezett beszerzési árak (bekerülési értékek) átlagától (elszámolóárától) eltérhetnek a tényleges bekerülési értékek (beszerzési árak), a tényleges bekerülési értékeket (beszerzési árakat) ütköztetni kell az elszámolóárral, és a mutatkozó különbözetet elszámolóár-különbözetként kimutatva. Így a készletelem beszerzésekor a beszerzés könyvelése:- elszámolóáron: T 21-22 - K 228,- tényleges beszerzési áron: T 228 - K 454.Itt kell megjegyezni, a készletelemek tényleges bekerülési értéke a számviteli törvény előírása szerint nemcsak a szállító által számlázott beszerzési árat foglalja magában, de azonkívül még számos egyéb tételt is, mint például a szállítási és rakodási költséget, a bizományi díjat, a vámköltséget stb., amelyek - jellemzően - nem a beszerzéssel egyidejűleg merülnek fel. Az elszámolóár használatával ezen időbeli eltérések áthidalhatók.Az elszámolóárak folyamatos figyelemmel kísérésével, indokolt esetben a módosításával csökkenthető az elszámolóár-különbözet, de nem szüntethető meg. Ezért azt időszakonként (havonta, negyed­évenként, de legkésőbb az év végén) fel kell osztani a készletelem csökkenésére (felhasználására, értékesítésére, egyéb csökkenésére) és készletére jutó részre.A készletelem csökkenésének könyvelése:- elszámolóáron: T 51, 814, 86, 88 - K 21-22,- kapcsolódóan az elszámolóár-különbözet: T 51, 814, 86, 88 - K 228, illetve T 228 - K 51, 814, 86, 88.A mérleg-fordulónapi értékelés során indokolt az elszámolóárat a tényleges bekerülési értékre (beszerzési árra) módosítani, az utolsó beszerzés(ek) beszerzési árainak (bekerülési értékeinek) figyelembevételével. Az elszámolóár módosításából adódó eltérést az elszámolóár-különbözeti számlával szemben kell elszámolni: T 21-22 - K 228, illetve T 228 - K 21-22. (Természetesen az elszámolóár-különbözeti számla egyenlegének az év végi felosztása előtt.)A leírtakból következően az felel meg leginkább az átlagos (súlyozott) beszerzési ár követelményének, ha készletelemenként történik az elszámolóár-különbözet kimutatása. Ez esetben év végén az egyes készletelemek tényleges beszerzési ára a készletelem elszámolóáron vezetett nyilvántartásának és elszámolóár-különbözetének összevont értéke lesz.Nincsen azonban akadálya annak sem, hogy az azonos felhasználású készletelemekhez (például alapanyagok, építési anyagok stb.) kapcsolódóan egy elszámolóár-különbözeti számlát vezessenek. Természetesen, ez esetben is készletelemenként kell kialakítani az elszámolóárat, amelyet legkésőbb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6064
Kapcsolódó tárgyszavak: