Folyamatos szolgáltatásra alkalmazandó árfolyam

Kérdés: A folyamatos szolgáltatást (energia) euróban számlázzák. A számlázott teljesítés több hetet felölel. A könyvvezetés forintban történik. Az energiaköltség számviteli elszámolásánál milyen árfolyammal kell számolni? Pl. számla kelte: 2010. 07. 02. Teljesítés ideje/fizetési határidő: 2010. 07. 14. Elszámolási időszak: 2010. 05. 05.-2010. 05. 17. Áfa szempontjából alkalmazott árfolyam: 2010. 07. 02. MNB-középárfolyam.
Részlet a válaszából: […] A kötelezettségek forintban történő átszámításáravonatkozóan az Szt. 60. §-a egyértelmű rendelkezést (rendelkezéseket)tartalmaz. E szerint: a külföldi pénzértékre szóló kötelezettséget a bekerülésnapjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 18.

Devizás gyűjtőszámla könyvelése

Kérdés: A 3777. kérdésre adott válasz szerint a gyűjtőszámla alapján az értékesítés árbevételét külön-külön indokolt könyvelni. Devizában kiállított gyűjtőszámla banki kiegyenlítése esetén, miként lehet helyesen elszámolni a külön-külön könyvelt tételeket, figyelemmel az egy összegű banki kiegyenlítés és a külön-külön könyvelt tételek árfolyam-eltérésére?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. előírásaiból következően a gyűjtőszámlánaktételenként tartalmaznia kell az összes, a gyűjtőszámla kibocsátására jogalapotteremtő ügyletet. Mivel a gyűjtőszámla nem egy gazdasági eseményt(értékesítést) tartalmaz, azon a szerződés szerinti teljesítés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 8.

Eltérő teljesítési időpontok

Kérdés: Egyik ügyfelünk folyamatos teljesítésű szolgáltatást végez. A szolgáltatásra vonatkozó szerződésből kiderül, hogy a felek havi számlázásban állapodtak meg, fizetési határidőként pedig a tényleges teljesítéstől számított 25. napot jelölték meg. Az Áfa-tv. szerint ez esetben a számlában a teljesítési időpontnak meg kell egyeznie a fizetési határidővel. Ügyfelünk az ez évben kibocsátott szolgáltatásokról olyan számlát állított ki, ahol a számlakiállítás kelte a hónap utolsó napja, teljesítési időpont a hónap utolsó napja, fizetési határidő a hónap utolsó napja + 25 nap. Ezeket a számlákat a hónap utolsó napjával könyveltük. Mi módon javíthatnánk az eddig kibocsátott számlák dátumait?
Részlet a válaszából: […] A választ azzal kezdjük, hogy elsősorban nem a dátumokatkell javítani!Az Áfa-tv. 58. §-ának (1) bekezdése szerint: termékértékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a felek részletfizetésben vagyhatározott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, teljesítés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 11.