Folyamatos szolgáltatásra alkalmazandó árfolyam

Kérdés: A folyamatos szolgáltatást (energia) euróban számlázzák. A számlázott teljesítés több hetet felölel. A könyvvezetés forintban történik. Az energiaköltség számviteli elszámolásánál milyen árfolyammal kell számolni? Pl. számla kelte: 2010. 07. 02. Teljesítés ideje/fizetési határidő: 2010. 07. 14. Elszámolási időszak: 2010. 05. 05.-2010. 05. 17. Áfa szempontjából alkalmazott árfolyam: 2010. 07. 02. MNB-középárfolyam.
Részlet a válaszából: […] ...60.§-ának (4)-(6) bekezdés szerinti -, a vállalkozás által választottdevizaárfolyamon átszámított forintértéken kell a könyvviteli nyilvántartásbafelvenni. A hivatkozott rendelkezések pedig, hogy1. a külföldi pénzértékre szóló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 18.
Kapcsolódó címkék:  

Eltérő teljesítési időpontok

Kérdés: Egyik ügyfelünk folyamatos teljesítésű szolgáltatást végez. A szolgáltatásra vonatkozó szerződésből kiderül, hogy a felek havi számlázásban állapodtak meg, fizetési határidőként pedig a tényleges teljesítéstől számított 25. napot jelölték meg. Az Áfa-tv. szerint ez esetben a számlában a teljesítési időpontnak meg kell egyeznie a fizetési határidővel. Ügyfelünk az ez évben kibocsátott szolgáltatásokról olyan számlát állított ki, ahol a számlakiállítás kelte a hónap utolsó napja, teljesítési időpont a hónap utolsó napja, fizetési határidő a hónap utolsó napja + 25 nap. Ezeket a számlákat a hónap utolsó napjával könyveltük. Mi módon javíthatnánk az eddig kibocsátott számlák dátumait?
Részlet a válaszából: […] ...az előzetesen felszámított áfát levonásba helyezni, míg a szerződésszerinti teljesítés időpontjával kell a számlát a könyvvitelinyilvántartásokban rögzíteni.A kérdés szerint kiállított számla tartalmazta mind azÁfa-tv. szerinti, mind a szerződés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 11.