Eltulajdonított, fellelt személygépjármű könyvelése

Kérdés: 2013-ban az egyik személygépjárművet ellopták. A tárgyi eszközök közül kivezettük. 2016-ban a rendőrség fellelte a személygépjárművet, amit szeretnénk értékesíteni. Milyen könyvelési tételek tartoznak ehhez az eseményhez? Érinti ez a társasági adót?
Részlet a válaszából: […] Az ellopott személygépjárművet a tárgyi eszközök közül – feltételezhetően a lopás tényének a megállapításakor – kivezették, a nettó értéket pedig terven felüli értékcsökkenésként az egyéb ráfordítások között elszámolták, az elszámolt terven felüli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 10.

Kiállított személygépkocsi eltulajdonítása

Kérdés: Az autókereskedő céghez a beszállítója egy nagy értékű, új személygépkocsit helyezett ki, mint "kiállítási többletautót". A számlázás ekkor még nem történt meg. A személygépkocsit – annak ellenére, hogy állandó őrzés alatt állt – ellopták. A lopást követően a beszállító az ellopott személygépkocsiról áfás számlát állított ki az autókereskedő részére. Helyesen járt el? (A kérdező több kérdést is feltett, azokra a válaszban utalunk, az ismétlések elkerülése érdekében.)
Részlet a válaszából: […] A válasz előtt utalni kell a Ptk. felelős őrzésre vonatkozó szabályaira. A kérdésből arra lehet következtetni, hogy a kiállítási tárgyként átadott személygépkocsi nem került át az autókereskedőhöz. A két félnek írásban rögzítenie kellett, hogy mennyi ideig lesz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 22.

Ellopott személygépkocsi kivezetése

Kérdés: Társas vállalkozás pénzügyi lízing keretében beszerzett személygépkocsiját 2009-ben ellopták. A rendőrségi jegyzőkönyvet felvették, az eljárás ismeretlen tettes ellen folyamatban van. A lízingbe adó számára a továbbiakban is fizetni kell a lízingdíjat, mivel az ügy még nem zárult le. A gépjárművet 2011 májusában vonták ki a forgalomból. A gépjármű eddig a tárgyi eszközök között szerepelt. Mi a szabályszerű könyvelés a fentiek alapján?
Részlet a válaszából: […]  Alapvető számviteli követelmény, hogy a könyvvitelinyilvántartásokban csak olyan eszköz szerepeljen, amely eszköz ténylegesenmegvan. Az Szt. 69. §-a alapján a mérleget leltárral kell alátámasztani. Mivelmár 2009. évben ismert volt az a tény, hogy a személygépkocsit...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 2.

Tartozás elengedése

Kérdés: Társaságunknál az egyik dolgozó 2007-ben jelentős kárt okozott azzal, hogy bizonyos szerszámokat eltulajdonított és eladott. Amikor lebukott, nem lett belőle rendőrségi ügy. Közjegyző előtt elismerte tettét, és vállalta, hogy havi 10 000 Ft-os részletekben törleszti az adósságát. Mivel a dolgozó és családja szűkös körülmények között él, a második gyermek megszületése után a társaságunk a fennálló 870 ezer Ft tartozást elengedi. Milyen járulék-, illetve egyéb fizetési kötelezettséggel jár ez a társaság, illetve a magánszemély részére?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 4. §-ának (2) bekezdése alapján bevétel amagánszemély által bármely jogcímen és bármely formában mástól megszerzettvagyoni érték. Nem pénzben megszerzett bevételnek minősül – többek között – azelengedett, átvállalt tartozás is, amely az Szja-tv. 28....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 7.

Pénztárhiány megfizetése

Kérdés: A 3840. kérdésre adott válaszhoz kapcsolódóan kérdezem. Amennyiben a pénztáros és a társaság írásban megállapodik, hogy a pénztárhiányt a pénztáros havi részletekben, kamat felszámítása nélkül megtéríti a társaságnak, kell-e alkalmazni az Szja-tv. 72. §-át? Keletkezik-e a pénztárosnál kamatkedvezményből származó jövedelem? A pénztáros által megfizetett, vagy a fizetendő összeget kell egyéb bevételként elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...történő megfizetésről is. Ez azonban nemmegállapodás kérdése.Ha a pénztárhiány azért következett be, mert a pénztáros apénzt eltulajdonította, azaz nem munkaköri feladatainak elhanyagolásaeredményezte a pénztárhiányt, akkor valójában nem kártérítésről,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 19.

Elszámoltatás elszámolásra kiadott összeggel

Kérdés: Társaságunk telephelyén 2001-2002-ben jelentős értékű felújítás volt, amelyet aktiváltunk. A felújítás 2 éve alatt az ügyvezetőnél közel 7 millió forint elszámolásra felvett előleg halmozódott fel (ami a könyvelésben követelésként szerepelt), amellyel végül az ügyvezető akként számolt el, hogy 2003 márciusában felújításról szóló, az elszámolási előleggel közel megegyező összegű készpénzes számlákat fogadott be. A társaság egyik tulajdonosa sikkasztás gyanúja miatt feljelentést tett. A számlákat a nyomozás során a rendőrség lefoglalta, annak könyvelése, áfatartamának levonásba helyezése akkor nem történt meg. A bírósági eljárás 2007 áprilisában lezárult. A bíróság nem találta bizonyítottnak, hogy az ügyvezető a rábízott pénzeszközöket jogtalanul eltulajdonította vagy sajátjaként rendelkezett volna vele. Ezért az ügyvezetőt jogerősen felmentette. A gazdasági esemény teljesítettnek minősül-e? 2007-ben megtörténhet-e a számlák befogadása, áfatartamának levonása? Milyen időponttal történjen az aktiválás? A bírósági iratokban lévő eredeti számlákról kért hiteles másolat megfelelő-e?
Részlet a válaszából: […] Nem egyszerű a kérdésekre válaszolni. Bár hosszabban idéztüka kérdést, még sem szerepel abban minden olyan tényező, ami az egyértelműválaszhoz kellene.Kezdjük a végén! A bírósági iratokban lévő eredeti számlákhelyett az azokról kért hiteles másolatok a könyvelés, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 13.

Betörésből származó kár elszámolása

Kérdés: Szja-tv. hatálya alá tartozó kiskereskedelmi tevékenységet végző egyéni vállalkozó üzletében betörés történt. Az alkatrészek egy részét elvitték, melynek beszerzése lekönyvelésre került, az áfabevallásban is szerepelt. A vállalkozónak biztosítása nem volt. Az eltulajdonított anyagok beszerzési értéke könyvelendő-e, vagy az év végi leltár elkészítésénél kell figyelembe venni a kár összegét?
Részlet a válaszából: […] A betörés miatt elvitt készlet értének meghatározásaérdekében a betörést követően leltározni kell. A leltár alapján a magánszemélyaz 50 ezer forintot meg nem haladó készletet selejtezheti, amelyrőlnyilvántartást kell vezetnie.A nyilvántartás tartalmazza:– a selejtezés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 22.

Nyilvántartásban nem szereplő épület tűzkára

Kérdés: A társaság nagy értékű épülete leégett, amelyről kiderült, hogy nem szerepel a tárgyi eszközök nyilvántartásában. Az iratokból az állapítható meg, hogy még 1998-ban vagy 1999-ben üzletrészvásárlás címén került a társaság tulajdonába. A tűzeset 2006. 01. 12-én történt. A társaság értékbecslő szakértővel felbecsültette az épületet. A szakértő szerint az épület forgalmi értéke 10,5 millió forint, használati értéke 7,3 millió forint. Az épület után kárbiztosítási díjat fizettek. A biztosító a kártérítés összegét 17,9 millió forintban elismerte, de a rendőrségi vizsgálat lezárásáig csak 2 millió forintot utalt át anyagbeszerzésre. Mikortól kell állományba venni az ingatlant? Milyen értéken? Az elismert vagy az átutalt összeget kell könyvelni? Kell-e visszamenőlegesen önellenőrzést készíteni?
Részlet a válaszából: […] ...lehet, hogy tőkeemelést takar, de azt nem hajtották végre. Azingatlan-nyilvántartás alapján az is kiderülhet, hogy az épületet a társaságeltulajdonította, mert nem ő a tulajdonos. A könyvelés, a nyilvántartásba vételmódját és időpontját, a nyilvántartásba...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 25.

"Becsületkassza" elszámolásai

Kérdés: A lapkiadó cég az általa kiadott újságot úgy is értékesíti, hogy az utcán elhelyezett ún. "becsületkasszá"-ba kell betenni az újság ellenértékét. Hogyan kell az így befolyt összeget elszámolni, szabályosan könyvelni? Hogyan kell elszámolni az eltulajdonított lapokból be nem folyt összeget? Mi van akkor, ha feltörik a kasszát? Hogyan történik az elszámolás, ha a fizetés külföldi fizetőeszközzel történik?
Részlet a válaszából: […] ...aznapi bevételével.Amennyiben a "becsületkassza" forintbevétele kevesebb, mint a számítottértékesítési bevétel, a különbözet az eltulajdonított lapok (hiány)értéke.A "becsületkassza" napi bevételét (a forintban realizáltbevétel és a külföldi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 16.

Törzstőke a pénztárban

Kérdés: Családi kft. 3000 E Ft törzstőkével. A működéshez nincs szükség a 3000 E Ft-ra. A bankból felveszik a pénzt, a pénztárban megjelenik. Ha meg akarnánk számolni a pénzt, az nincs meg. Valamire elköltötte a család. Ha az APEH ellenőriz, mi a következménye, hogy nincs meg a "saját tőkéjük."
Részlet a válaszából: […] ...oka lehet abizonylati fegyelem durva megsértése (mert a pénz felhasználását nembizonylatolták), de lehet az is, hogy azt a kft. tulajdonosai eltulajdonították(magukénak gondolták). Ez utóbbi viszont akár a csalás, a hűtlen kezelés, ahitelezők megrövidítése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 3.
1
2