Fizetési határidőhöz kapcsolódó engedmény

Kérdés: EU-ból történő termékbeszerzés esetén a beszállító számláján 20 napos fizetési határidő esetén 2% engedmény/skontó szerepel. A számlát a 2% engedmény figyelembevételével a határidőig kiegyenlítettük. Mindezek után az érvényesített engedményről számlát küld a partner. Minek minősül a küldött számla áfa, adózási és számviteli szempontból? Hogyan kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...az engedménnyel nem csökkentett összegben kell könyvelni, és a fizetendő áfa alapja meghatározása során számításba venni. Az engedményről beérkező számla (helyesbítő számla) alapján könyvelni kell az engedmény összegét a beszerzési érték és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 14.
Kapcsolódó címke:

Kedvezménnyel vásárolt laptop

Kérdés: A kft. 90%-os kedvezménnyel vásárolhatott telefonkészüléket és laptopot egy telefontársaságtól. Az eladó a számlán feltüntette az eredeti árat, a kedvezmény összegét és a fizetendő összeget is. Kérem a gazdasági esemény kontírozását! A tárgyi eszközök nyilvántartásában milyen összeggel kell nyilvántartásba venni a vásárolt eszközöket? A laptop eredeti ára 500 E Ft.
Részlet a válaszából: […] ...kft. a telefontársaságtól nem támogatást, hanem kedvezményt (a számlában feltüntetett engedményt) kapott a telefonkészülék, a laptop vásárlásakor.Az Szt. 72. §-ának (1) bekezdése alapján a telefontársaságnál az értékesítés nettó árbevételeként kell kimutatni .....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 17.
Kapcsolódó címkék:  

Fizetési határidőhöz kötött engedmény

Kérdés: Külföldi vevőnk részére szerződésben meghatározott fizetési határidőn belüli pénzügyi rendezéskor, három százalékot nem meghaladó összegben nem számlázott engedményt adunk. A társaságunk MNB-devizaárfolyamot használ. A számla pénzügyi rendezésekor csak az engedménnyel csökkentett összeget könyvelem a fizetéskori MNB-devizaárfolyamon? Az engedmény könyvelésekor melyik napi árfolyamot kell használnom, a teljesítéskorit vagy a kiegyenlítéskorit?
Részlet a válaszából: […] ...belül történt pénzügyi rendezés esetén a devizában adott, az ellenérték 3 százalékát nem meghaladó összegű, nem számlázott engedménynek a szerződés szerinti teljesítéskori (bekerüléskori) MNB-devizaárfolyamon forintra átszámított összegét, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 7.
Kapcsolódó címkék:  

Forgalomtól függő engedmények

Kérdés: A társaság forgalomtól függően különböző engedményeket nyújt vevőinek. Ezek lehetnek fix, arányos, progresszív engedmények, amelyekkel utólag, az év végén számolnak el. Számlázni kell ezeket az engedményeket? Hogyan kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...válasz előtt meg kell jegyezni, mindhárom esetben utólag adott engedményről van szó, amelyet csak akkor adnak meg, ha a szerződésben rögzített feltételek (adott mennyiség elérése, adott mennyiségen felüli vásárlás) teljesülnek.Az utólag adott engedményt nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 11.

Forgalommal arányosan utólag, termékben adott engedmény

Kérdés: Ügyfelünk törzsvásárlóinak - bizonyos forgalom elérése esetén - egy-egy cikket szeretne adni. A számlán szerepeltetni kell a raktárból szállítólevéllel kiadott és térítésmentesen átadott termék értékét is? Vagy az ingyenesen adott termék beszámítható az engedmény összegébe? És mi van az áfával?
Részlet a válaszából: […] ...választ kezdjük az utólag adott/kapott engedmény elszámolásának számviteli szabályaival.Az Szt. 77. §-a (4), illetve 81. §-a (5) bekezdése alapján az egyéb bevételek, illetve az egyéb ráfordítások között kell kimutatni az üzleti évhez kapcsolódó,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 19.
Kapcsolódó címkék:  

Határidőn belüli fizetések könyvelése

Kérdés: Hogyan könyveljük az utólag kapott nem számlázott engedményt, ami az ellenérték fizetési határidőn belül történő pénzügyi rendezéséhez kapcsolódik? A számla eredeti teljes áfatartalma levonásba helyezhető? Esetleg kamatként kell elszámolni az engedmény összegét?
Részlet a válaszából: […] ...abban állapodott meg, hogy a szerződésben meghatározott fizetési határidőn (esedékességen) belül történő pénzügyi rendezés esetén engedményt kap, akkor azt kétféle formában rendezhetik:- egyrészt a szerződésben rögzített engedmény összegének megfelelő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 27.
Kapcsolódó címkék:  

Támogatás vagy utólag adott engedmény

Kérdés: Megállapodás keretében fix összeget adunk vevőinknek marketingtámogatás címén. Ennek ellenében bizonyos mennyiségű árut kell tőlünk vásárolniuk. A megállapodásban meghatározott határidő letelte után megvizsgáljuk, hogy megrendelte-e a megfelelő mennyiséget. Amennyiben nem, vagy időközben szerződést bontott, akkor a támogatás arányos részét vissza kell fizetnie. Szerintem ez utólag adott engedmény. Amíg nem teljesítik a rendelési mennyiséget, addig egyéb követelés? A mérlegfordulónapon a mennyiséggel arányos részt elszámolhatom egyéb ráfordításként?
Részlet a válaszából: […] ...3. számú melléklete A/13. pontjában előírt követelmények teljesülnek.Az előre adott fix összegű támogatást nem lehet utólag adott engedménynek tekinteni. (Az utólag adott engedményről csak a szerződés szerinti teljesítést követően beszélhetünk, és az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 19.

Engedmény árban, áruban

Kérdés: Társaságunk több gyártótól vásárol árut. Üzletpolitikai célból a szállítók különféle engedményt adnak. Előfordul, hogy a szállító az árut nulla forint értékben adja, azért, hogy alacsonyabb értéken értékesítsük. Áruban adott engedmény: 1000 db beszerzés: 800 db piaci értéken, 200 db nulla áron. A szállító minden eladásról számlát állít ki, így a nulla forint értékű átadásról is, csak ebben a számlában ugyanannyi az engedmény összege, mint az áru ellenértéke. A másik esetben az áru értéke nem nulla, hanem egy forint. A szállító ez esetben is számlát állít ki, engedmény nélkül, 1 Ft-os áron. Hogyan kell ezen beszerzéseket könyvelni? Milyen értéken kell a mérlegben kimutatni a december 29-én raktárba beérkezett 0, illetve 1 Ft értékkel számlázott árukat, amelyeket csak jövőre értékesítenek? A társaság FIFO-módszerrel számolja el a készleteit.
Részlet a válaszából: […] ...térítés nélküli átadásnak minősíti, és utólag a 27 százalékos áfát megfizetteti.Ha a szállító üzletpolitikai célból az árengedményt úgy adja, hogy az árut 0 Ft értéken adja, akkor ez egyértelműen térítés nélküli átadás-átvétel, amelyet piaci...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 27.
Kapcsolódó címkék:  

Utólag adott engedmény?

Kérdés: A beszállító partnerünkkel kötött szerződés szerint a szállító a megrendelő részére utólagosan adott engedményt biztosít, havonta az egyeztetett nettó kiszállított és kiszámlázott áru alapján. Az utólagosan adott engedmény mértéke a mindenkori havi nettó forgalom 22%-a. A számviteli törvény a vásárolt készlethez utólag adott-kapott engedményt az egyéb bevétel, egyéb ráfordítás kategóriában nevesíti. Elszámolása a pénzügyi teljesítéssel egyidejűleg történik. Az így nyújtott engedmény nem kapcsolható konkrét áruszállításhoz, illetve számlához, így az Áfa-tv. hatályán kívül esik. Elszámolás: a szállító a tárgyhót követő 3. napon a megrendelő felé faxon és levélben elszámolólevelet küld, amely tartalmazza a megállapított utólagos adott/kapott engedmény összegét, küldi az adott időszak beszerzésére vonatkozó forgalmi adatokat és a kibocsátott számlák listáját. Az elfogadott elszámolólevél egy példányát, egyeztetés után, a megrendelő aláírásával ellátva visszaküldi a szállítónak. Az elfogadott elszámolólevél a könyvelés, a pénzügyi nyilvántartás bizonylata is.
Részlet a válaszából: […] ...termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott - utólag kapott (járó) [adott (fizetendő)] engedmény szerződés szerinti összegét.Összeegyeztethető-e a törvényi előírással a kérdésben leírt konstrukció? Válaszunk az,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 10.
Kapcsolódó címkék:  

Pénzügyi kedvezmény

Kérdés: Régi vevőnk részére egyszeri pénzügyi kedvezményt szeretnénk adni. Kb. nettó egymillió forint értékben vásárolnának tőlünk a szokásos 20 napos fizetési határidővel. Mivel likviditási problémánk van, megkérjük őket, hogy 5 nappal hamarabb fizessék ki a számlájukat, cserébe 250 ezer forint + áfa pénzügyi kedvezményt adnánk. Elegendő-e, ha a számla kiállítása után - szóbeli megegyezésre hivatkozva - erről írunk egy értesítést? Ez tulajdonképpen skontó lesz? Vagy az engedményt utólagos számlahelyesbítéssel dokumentálom?
Részlet a válaszából: […] ...engedmény mértéke alapján egyértelmű, hogy az engedmény összegéről helyesbítő számlát (számlával egy tekintet alá eső okiratot) kell kiállítani a szerződés módosításával egyidejűleg.Skontó, a fizetési határidőn belül történő pénzügyi rendezés esetén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 10.
Kapcsolódó címke:
1
2
3
5