Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott épületfelújítás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Épületfelújítás egyéni vállalkozónál

Kérdés: Egyéni vállalkozó szabad felhasználású hitelt vett fel, melynek egy részét a tulajdonában lévő szálló és söröző felújítására használta. A vállalkozói igazolványát csak a felújítás befejezése után váltotta ki. Milyen dokumentumok alapján és milyen értéken tarthatom nyilván a tárgyi eszközök között a szállót? A hitelező bank jóval magasabbra értékelte az ingatlant, mint a beszerzési ár volt, melyik alapján számolhatom el az értékcsökkenést? A hitel összege rá van terhelve az ingatlanra, de a hitelösszegnek csak töredékéről van számla a könyvelésben, ennek ellenére elszámolhatom költségként a hitelkamatot? A hitelt kezelhetem a vállalkozás érdekében felmerültnek? Bevihető esetleg a bank által értékelt összegben apportként? Ha így járok el, ennek van bármilyen adóvonzata? A törlesztőrészleteket a magánbankszámlájáról fizeti, és nem kíván másikat nyitni a vállalkozáshoz, erre nem is kötelezi semmi. Az Áfa-tv. szerint ez nem beruházás, mivel nem új eszköz jön létre, így az építő-anyagok és berendezések áfája levonható áfaként, de csak ha beveszem a tárgyieszköz-nyilvántartásba? Hogyan járjak el helyesen?
Részlet a válaszból: […]mások által végzett munka számlával/számlákkal igazolt összege. Az értékcsökkenési leírás alapjának számbavétele során a vonatkozó számlában (okmányban) szereplő és levonható áfa összegét figyelmen kívül kell hagyni. A le nem vonható áfa az értékcsökkenési leírás alapjába beszámít. A tárgyi eszköz beszerzéséhez egyedileg kapcsolódó járulékos kiadás (szállítási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési, valamint a beszerzéssel összefüggő közvetítői kiadások, a bizományi díj, a vám, az adók - az áfa kivételével -, az illeték, a hitel igénybevételével kapcsolatos kiadások, az üzembe helyezés napjáig felmerült kamat, biztosítás díja stb.) a beszerzési ár részét képezi. Az épület, építmény beszerzési áraként az Szja-törvénynek az ingatlanszerzésre fordított összegre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Ezt az összeget növelni kell az értéknövelő beruházásra fordított, számlával igazolt kiadással, feltéve hogy azt az adózó korábban költségként nem számolta el. Az Szja-tv. 62. §-ának (1) bekezdése határozza meg a megszerzésre fordított értéket, e szerint megszerzésre fordított összeg az átruházásról szóló szerződés (okirat, bírósági, hatósági határozat) szerinti érték, a cserébe kapott ingatlan, illetve vagyoni értékű jog esetében a csereszerződésben rögzített érték, ezek hiányában az az érték, amelyet az illeték megállapításához figyelembe vettek. Az értékcsökkenési leírás összegének megállapításához az Szja-tv. 5. számú mellékletében meghatározottak szerinti tárgyieszköz-nyilvántartást kell vezetni. A tárgyi eszköz bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, az élettartam növekedésével kapcsolatban felmerült kiadás, továbbá az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. március 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3570
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Épületfelújítás elszámolása és áfája

Kérdés: A kft. 2001-ben egy használt épületet vásárolt. Az időarányos amortizációt a maradványérték figyelembevételével elszámolta. Az épületet 2002-ben felújította. A munkát külső szakemberek végezték el. A szükséges anyagokat a kft. vásárolta meg, és a felújítást végzők rendelkezésére bocsátotta. Mi a helyes eljárás a számvitelben, illetve az áfabevallás szempontjából? Aktiválás után hogyan kell megállapítani a maradványértéket?
Részlet a válaszból: […]általa vásárolt, a felújításhoz szükséges anyagot köteles készletre venni, majd a vásárolt anyag bekerülési értékét anyagköltségként elszámolni akkor, amikor a külső vállalkozó a vásárolt anyagot a felújítás során beépítette. Az anyagköltségkénti elszámolással egyidejűleg a vásárolt és a felújítás során felhasznált anyagok bekerülési értékét a saját előállítású eszközök aktivált értékeként kell a felújítás értékében figyelembe venni (T 162 - K 582). A külső vállalkozók számláiban szereplő értékadatokat közvetlenül a felújítási számlára kell könyvelni (T 162 - K 455). Az Áfa-tv. 7. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján a termékértékesítéssel egy tekintet alá esik a saját vállalkozásban megvalósított[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. június 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1302
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,