Felújítás alatt álló épület értékesítése

Kérdés:

Az "A" kft. keretszerződés keretében elvállalta "B" kft. épületének a felújítását, a részteljesítés számlázásában is megállapodtak. A felújítási munkák végzését "A" kft. megkezdte, már részszámlát is benyújtott, amelyet a "B" kft. elfogadott, elismert. A megkezdett felújítás első részszámlájának a kiegyenlítése után azonban a "B" kft. a felújítás alatt lévő épületet értékesítette "C" zrt. részére azzal, hogy a felújítás az új tulajdonosnál is folytatódik. Természetesen a folytatódó felújítás költségeit már "C" zrt. viseli. Hogyan kell a fentieket a három szervezetnél elszámolni, könyvelni?

Részlet a válaszából: […] ...kft. nevére kell kiállítani és a "B" kft.-nek kell megküldenie. A "B" kft. az így megkapott és általa elismert számla alapján könyveli az épületfelújítást a beruházások között (T 162, 466 – K 455), a számlában foglaltak elfogadása után egyenlíti ki azt (T 455 – K...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 9.

Ültetvény felújításának kivezetése, értékesítése

Kérdés: A gazdasági társaság magánszemélyektől bérelt külterületi földterületen ültetvényt telepített, a területen lévő tanyát 2005-ben és 2013-ban felújította és bővítette. Az építés és felújítás saját rezsis beruházás keretében valósult meg, de használatbavételi engedély egyelőre nincsen. A termőföld magánszemély tulajdonosai értékesíteni szeretnék a földterületet, amely a földhivatal nyilvántartásában kivett tanya és gyümölcsös megnevezéssel szerepel. A földterület értékesítésével a gazdasági társaság a gyümölcstermelési tevékenységét megszüntetni kényszerül, és az érintett eszközöket a könyvekből ki kell vezetni. Az átadás milyen formában történhet és milyen adóvonzattal? Értékesítés esetén az ültetvényt ültetvény telepítésére irányuló szolgáltatásként kell számlázni? Az épületfelújítás, -bővítés használatbavételi engedély hiányában hogyan számlázandó? Kell-e alkalmazni az Áfa-tv. 135. §-ának (2) bekezdésében leírtakat?
Részlet a válaszából: […] A választ azzal kell kezdeni, durva hiba az, hogy a tanya felújítását, bővítését a társaság nem vezettette át a földhivatali nyilvántartáson, a 10-15 éve használt épületnél hiányzik a használatbavételi engedély. Nyilvánvalóan ennek az összes hátrányát a kérdező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 10.

Bérbe vett épületen végzett felújítás

Kérdés: A 2015-ben bérbe vett épületen 2016-ban felújítást végeztünk. A bérleti szerződés szerint a bérlő végzi az állagmegóvást, belső javításokat, karbantartásokat. A szerződésben az esetleges felújításról nincs szó. A felújítást (villanyvezeték cseréje) elvégeztük a bérlő tudta nélkül. A bérleti szerződést 2019 augusztusában felmondtuk, a bérleményt visszaadtuk a tulajdonosának. A felújítás könyv szerinti értékét terven felüli értékcsökkenésként kivezethetjük?
Részlet a válaszából: […] ...– az eredeti műszaki állapot helyreállítását, az eszköz élettartamának a megnövekedését eredményezi. A kérdéshez kapcsolódóan épületfelújítás lehet meglévő épületnél a villamosenergia-hálózat vezetékeinek és berendezéseinek együttes cseréje, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 24.

Magántulajdonban lévő ingatlan felújítása

Kérdés: A betéti társaság a bt.-tagok magántulajdonában lévő ingatlanban (épületben) működik. Az épület egészén tetőfelújítás történt, valamint a vizesblokkokat is felújították. A számlák a bt. nevére szólnak. A társaság az épület kb. 30%-át használja. Ilyen arányban – mint karbantartás – számolható el a bt. költségei között, vagy felújításként aktiválható?
Részlet a válaszából: […] ...az új tetőelemek, lécek, cserép bekerülési értéke, azok elhelyezésének költségei.)Vizesblokk cseréjeAz Szt. előírása alapján épületfelújításként kell elszámolni az épület vízellátását biztosító vezetékek és berendezéseinek együttes teljes cseréjét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 28.

Bekerülési érték pótlólagos beruházásnál, felújításnál

Kérdés: A számviteli törvény 47. §-a szerinti bekerülési érték értelmezhető-e pótlólagos beruházásnál, felújításnál? A törvény a beruházás fogalomnál említi az üzembe helyezésig felmerült költségeket, mint a beszerzési érték részét. Üzembe helyezésként érthetjük a pótlólagos beruházás aktiválását is? Az épület állványozása kapcsán felmerült állvány- és területbérleti díj lehet a bekerülési érték része a felújításnál, a beruházásnál?
Részlet a válaszából: […] ...a kezdő időpontja. Az üzembe helyezést hitelt érdemlő módon dokumentálni kell.Nyilvánvaló, hogy pótlólagos beruházás, épületfelújítás esetén is van egy időpont, amikor a pótlólagos beruházással létrehozott épületrészt (tárgyieszköz-részt),...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 10.

Épületfelújítás egyéni vállalkozónál

Kérdés: Egyéni vállalkozó szabad felhasználású hitelt vett fel, melynek egy részét a tulajdonában lévő szálló és söröző felújítására használta. A vállalkozói igazolványát csak a felújítás befejezése után váltotta ki. Milyen dokumentumok alapján és milyen értéken tarthatom nyilván a tárgyi eszközök között a szállót? A hitelező bank jóval magasabbra értékelte az ingatlant, mint a beszerzési ár volt, melyik alapján számolhatom el az értékcsökkenést? A hitel összege rá van terhelve az ingatlanra, de a hitelösszegnek csak töredékéről van számla a könyvelésben, ennek ellenére elszámolhatom költségként a hitelkamatot? A hitelt kezelhetem a vállalkozás érdekében felmerültnek? Bevihető esetleg a bank által értékelt összegben apportként? Ha így járok el, ennek van bármilyen adóvonzata? A törlesztőrészleteket a magánbankszámlájáról fizeti, és nem kíván másikat nyitni a vállalkozáshoz, erre nem is kötelezi semmi. Az Áfa-tv. szerint ez nem beruházás, mivel nem új eszköz jön létre, így az építő-anyagok és berendezések áfája levonható áfaként, de csak ha beveszem a tárgyieszköz-nyilvántartásba? Hogyan járjak el helyesen?
Részlet a válaszából: […] A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyénivállalkozó esetében értékcsökkenési leírás kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyieszközzel összefüggésben számolható el. Ilyenek azok a tárgyi eszközök és nemanyagi javak, amelyeket a magánszemély önálló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 6.

Épületfelújítás Ausztriában

Kérdés: Egy Magyarországon alapított és bejegyzett társaság Ausztriában vállal épülettetőszerkezet-felújítást egy ausztriai lakásszövetkezet részére. Az ausztriai lakásszövetkezet közösségi adószámmal nem rendelkezik. A felújítás teljes elvégzéséhez a társaság osztrák alvállalkozót vesz igénybe. A társaság magyarországi közösségi adószámmal rendelkezik. Az elvégzett munka közösségi értékesítésnek minősül-e, vagy áfahatályon kívüli? A teljesítésről kiállítandó számlában kell-e a társaságnak áfát felszámolnia? Közösségi adatszolgáltatást kell-e teljesíteni, mind a társaság által nyújtott szolgáltatásról, mind az igénybe vett szolgáltatásról?
Részlet a válaszából: […] A magyar társaság külföldi ingatlan felújítását végzi, tehátnem termékértékesítést végez, hanem szolgáltatást nyújt. Az Áfa-tv. 15. §-ának(2) bekezdése szerint az ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásokesetében a teljesítési helyet az ingatlan fekvése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 3.

Épületfelújítás, tetőtér-beépítés aktiválása

Kérdés: A kkt. 2003 márciusában megvásárolta az általa bérelt és üzemeltetett kereskedelmi egység épületét. Az elmúlt ősz folyamán az épületet felújította, a tetőteret beépítette. A munkálatok ideje alatt a kereskedelmi egység gyakorlatilag működött. December végén a gáz bekötésére is sor került, de használatbavételi engedély a tetőtér-beépítésre a mai napig nincs, mivel az átvevő építési hatóság még gépészeti terveket is kért. A felújítás, illetve a tetőtér-beépítés költségei nem választhatók el egymástól. Kell-e, illetve ha kell, mit kell aktiválni 2003-ban?
Részlet a válaszából: […] A tárgyi eszközt a rendeltetésszerű használatbavételkor kell aktiválni. A rendeltetésszerű használatbavételnek, az üzembe helyezésnek azonban különböző feltételei vannak. Többek között az is feltétel, hogy a használatbavételi engedélyt megkapják. Ha azt bármilyen okból...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. április 1.

Felújítás támogatásának elszámolása

Kérdés: Társaságunk egyik nem lakás célú ingatlanát bérbeadja az önkormányzatnak. Ezen épület felújításához az önkormányzat visszafizetés nélküli támogatást nyújt. Csökkenthető-e ezzel az adózás előtti eredmény a társasági adó alapjának meghatározása során? Van-e olyan megoldás, hogy az átvett pénzeszköz után ne kelljen társasági adót fizetni? Az önkormányzat egyébként 100 százalékban tulajdonosa a kft.-nek.
Részlet a válaszából: […] ...alapján akkor és olyan arányban (összegben) kell megszüntetni, amikor a fejlesztés során megvalósított eszköz (az adott esetben az épületfelújítás) 47-51. § szerint meghatározott bekerülési értéke, illetve bekerülési értéke arányos részének (a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. szeptember 18.

Épületfelújítás elszámolása és áfája

Kérdés: A kft. 2001-ben egy használt épületet vásárolt. Az időarányos amortizációt a maradványérték figyelembevételével elszámolta. Az épületet 2002-ben felújította. A munkát külső szakemberek végezték el. A szükséges anyagokat a kft. vásárolta meg, és a felújítást végzők rendelkezésére bocsátotta. Mi a helyes eljárás a számvitelben, illetve az áfabevallás szempontjából? Aktiválás után hogyan kell megállapítani a maradványértéket?
Részlet a válaszából: […] A válasznál feltételezzük, a használtan vásárolt épületet ténylegesen, rendeltetésének megfelelően használatba vették, majd a kft. által már használt épületet újították fel. (Ellenkező esetben nem lehetett aktiválni, nem lehetett amortizációt elszámolni, és nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 12.
1
2