Érdekeltségi hozzájárulás mérséklése

Kérdés: A víziközmű-társulat 2007-ben alakult. Az elő­készítő bizottság az érdekeltségi hozzájárulás összegét a beruházáshoz szükséges összegben határozta meg, amelyet a társulat alakuló közgyűlése elfogadott. A társulat vezetése intézkedett az érdekeltségi hozzájárulás kivetéséről. A beruházás 2012. évben befejeződött. Jelenleg a hiányosságokat szüntetik meg. A 2013. évi számviteli beszámoló adatai szerint a beruházás tervezett adataihoz képest 8-10% mértékű megtakarítás várható. Újabb közgyűlési döntéssel módosítható-e az eredeti kivetés összege? A módosításnak mi a helyes számviteli elszámolása?
Részlet a válaszából: […] ...A taggyűlés az alapszabályban meghatározott feltételek szerint a hozzájárulás mértékét mérsékelheti.Az előbbiekből következően az érdekeltségi hozzájárulás módosításának, mérséklésének nincs jogszabályi akadálya: taggyűlést kell összehívni, szükség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 13.

Lakás-előtakarékossági szerződés

Kérdés: A 2008-ban alakult víziközmű-társulat alapszabályában a természetes személyek lakás-előtakarékossági szerződést kötöttek, és azt a társulat javára engedményezték. 477 000 Ft érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelesek, amely összeget a megtakarítás időtartama alatt, havi 1990 Ft/hónapi részletekben fizetnek meg. Hogyan könyveljük a havi érdekeltségihozzájárulás-befizetéseket, amelyeket a társulat negyedévenként továbbutal a tagok lakás-takarékpénztári megtakarítási számlájára? A Pénztár 100 hónap után utalja vissza a tőkésített, állami támogatással növelt érdekeltségi hozzájárulásokat a társulat részére.
Részlet a válaszából: […] ...megfelelően és időbelileg el kell határolni (T 9894 - K4832). A többletösszeg átutalásával egyidejűleg csökkenteni kell a kivetettérdekeltségi hozzájárulásnak az analitikus nyilvántartásban kimutatott összegétis, és a lakástakarékpénztárral szembeni követelést...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 26.
Kapcsolódó címke: