Erdők állományneveléséhez kapott támogatás

Kérdés: Hogyan kell könyvelni a fiatal erdők állományneveléséhez kapott támogatást?
Részlet a válaszából: […] Amíg az erdőtelepítés erdővé minősítése nem történik meg, addig az erdő telepítésével, gondozásával, pótlásával, állománya nevelésével kapcsolatosan felmerülő költségeket beruházásként kell kimutatni. Ebből következően a fiatal erdők állományneveléséhez kapott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 10.

Erdőtelepítés vállalkozásban

Kérdés: A társaság erdőtelepítést végez. A szerződés alapján a telepítésre meghatározott összeget számlázhat, 7 év múlva kell átadni a telepített erdőt. Adott, hogy egyes részfeladatok elvégzéséért a teljes összeg hány százalékát jogosult számlázni. 7 év alatt bármi történik, az a társaság saját kockázata. A munkálatokat részben alvállalkozóval végzi. Mi a helyes számviteli elszámolás? Az erdő jövőbeni tulajdonosa felé előlegszámlát vagy normál számlát kell kiállítani? Időbelileg elhatároljuk a bevételt? Hogyan kezeljük az alvállalkozói számlákat és a saját tevékenység ellenértékét?
Részlet a válaszából: […] A válasznál a következőkből kell kiindulni.Az Szt. 26. §-ának (1) bekezdése alapján a tárgyi eszközök között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközöket, így az erdőt is. Ebből következően az erdőtelepítéssel kapcsolatos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 6.

Erdő véghasználati vágása őstermelőnél

Kérdés: Őstermelő erdőgazdálkodó a költségeit tételesen számlák alapján vagy normatív költségek alapján (erdőterv) számolhatja el? Az erdő véghasználati vágása esetén az eladás felvásárlási jegy vagy számla alapján történik? Az addigi művelési költségek hogyan állíthatók szembe az árbevétellel? Az addig alanyi mentes őstermelő 5 000 000 Ft érték felett áfakötelessé válik?
Részlet a válaszából: […] Az őstermelő erdőgazdálkodó számlák alapján számolhatja el tételesen a költségeit. Az erdő véghasználati vágása esetén az eladás számla alapján történhet. (Nem tartozik az Áfa-tv. 7. számú mellékletében felsoroltak közé.) Az Szja-tv. 20. §-ának (1) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 21.

Szolgáltatás kitermelt fa ellenében

Kérdés: Társaságunk erdőgazdálkodást, erdő­művelést is végez. A saját erdőn kívül magánszemélyek (őstermelők) számára megbízási szerződés alapján a magántulajdonú erdővel kapcsolatos valamennyi ápolási, fenntartási munkát, gyérítést, véghasználatkor a fakitermelést, valamint újraerdősítést végez. Elszámoláskor a fa értékéből levonjuk az elvégzett munka költségét. A megmaradt fa értékét felvásárlási jeggyel felvásároljuk az őstermelőtől. Helyes-e az ilyen módon (nettó) történő elszámolás?
Részlet a válaszából: […]  A rövid válasz az, hogy nem helyes!A válasznál abból kell kiindulni, hogy a társaságténylegesen végez mezőgazdasági (erdőgazdálkodási) tevékenységet, amagánszemély pedig nem, ő a társaság által kitermelt fát "adja el" atársaságnak részben a társaság által végzett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 15.

Közös beruházás elszámolása

Kérdés: Cégünk erdőműveléssel foglalkozik. Az erdő faállományának védelmében vadelhárító kerítéseket kell építeni. A szomszédos vadásztársasággal olyan megegyezés született, hogy az építést közös beruházásként valósítjuk meg. Mi biztosítjuk az alapanyagokat, ők pedig az előzetes munkálatokat, illetve a kerítés építését végzik el. A megvalósítás után az elkészült kerítés teljes hosszában közös tulajdonban lesz. Hogyan kell elszámolni a beruházást? Hogyan kell nyilvántartani a közös tulajdont?
Részlet a válaszából: […] ...Azt kell eldönteni, hogy melyik társaság könyveibenkerüljön elsődlegesen kimutatásra a kerítésépítés mint beruházás. Legyen ez azerdőműveléssel foglalkozó cég (a továbbiakban: kft.). A kft. az általabiztosított alapanyagokat az Szt. 51. §-a (3)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 28.

Ingatlanértékesítésből származó jövedelem

Kérdés: Ingatlanértékesítésből származó jövedelem kiszámításával kapcsolatban az Szja-tv. 62. §-ának (2) bekezdése szól a megszerzésre fordított összegről. Ezt egészíti ki a (3) bekezdés. Ha valaki építkezett (vagy magánházi, vagy társasházi építkezés), majd azt pl. 8 év múlva eladja, alkalmazható-e a (3) bekezdés szerinti 75%-os csökkentés, hivatkozva arra, hogy elvesztek a bizonylatok? Ugyanis építkezés esetén nincs illeték, öröklés, csere, kárpótlás. Maximum a telekre vagy egy valameddig kész ingatlanra van adásvételi szerződés, ami után még sok kiadás felmerült. Általánosságban kérdezem, hogy a (3) bekezdést milyen esetekben lehet használni?
Részlet a válaszából: […] ...megállapításához figyelembe vettek. A kárpótlásról szóló törvényekben szabályozott vételi jog gyakorlása során szerzett termőföld, erdőművelési ágú föld esetében a megszerzésre fordított összegnek – ha a jövedelmet nem a 64. § (1) bekezdésének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 19.

Iparűzési adó alapja: erdőművelés

Kérdés: Erdészeti tevékenységet végző rt. esetében telephelynek minősül-e az erdőművelés alatt álló erdő mint termőföld, ha az erdőművelést részben más vállalkozók végzik? Hogyan kell eljárni az adó alapjának megosztása során, mi lesz a vetítési alap? (Az erdőterület állami tulajdonban van, az rt. kezelői jog alapján műveli az erdőt.) Hogyan, mely önkormányzatnál kell figyelembe venni az rt. munkavállalóit, ha a megosztáskor a személyi jellegű ráfordításokkal is számolni kell?
Részlet a válaszából: […] A Htv. 35. §-ának (1) bekezdése és a Htv. 37. §-ának (1) bekezdése értelmében a vállalkozót a székhelye, telephelye szerinti önkormányzat illetékességi területén terheli állandó jellegű iparűzési tevékenysége után adókötelezettség, függetlenül attól, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. február 28.