Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott erdőművelés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Erdők állományneveléséhez kapott támogatás

Kérdés: Hogyan kell könyvelni a fiatal erdők állományneveléséhez kapott támogatást?
Részlet a válaszból: […]költségeket beruházásként kell kimutatni. Ebből következően a fiatal erdők állományneveléséhez kapott támogatást véglegesen fejlesztési célra kapott támogatásként kell elszámolni (T 384 - K 9894), majd időbelileg el kell határolni (T 9894 - K 4832). Az időbeli elhatárolást viszont csak akkor lehet megszüntetni, ha az erdőt értékesítik, illetve térítés
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6369
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Erdőtelepítés vállalkozásban

Kérdés: A társaság erdőtelepítést végez. A szerződés alapján a telepítésre meghatározott összeget számlázhat, 7 év múlva kell átadni a telepített erdőt. Adott, hogy egyes részfeladatok elvégzéséért a teljes összeg hány százalékát jogosult számlázni. 7 év alatt bármi történik, az a társaság saját kockázata. A munkálatokat részben alvállalkozóval végzi. Mi a helyes számviteli elszámolás? Az erdő jövőbeni tulajdonosa felé előlegszámlát vagy normál számlát kell kiállítani? Időbelileg elhatároljuk a bevételt? Hogyan kezeljük az alvállalkozói számlákat és a saját tevékenység ellenértékét?
Részlet a válaszból: […]szerint az egyes részfeladatok elvégzéséért meghatározott összeget számlázhat, és az így számlázott részfeladatot teljesítésként az erdőtulajdonos elismeri (ha az Szt. hatálya alá tartozik, beruházásként kimutatja!), akkor az áfa felszámításával számlázott összeg áfa nélküli értékét az értékesítés nettó árbevételeként kell elszámolni. Ez esetben a kérdező cégnél a számlázott teljesítéshez kapcsolódó költségek (beleértve az alvállalkozó igénybe vett szolgáltatásának költségeit is) az 5. számlaosztályban elszámolásra kerültek, azokkal semmit sem kell tenni. Meg kell azonban itt jegyezni, hogy azon teljesítményhez kapcsolódó költségeket, amelyeket nem számláztak az erdőtulajdonos felé, év végén - mint befejezetlen saját termelést - készletre kell venni. Az adott esetben az alvállalkozói teljesítmény nem értelmezhető, mivel a kérdező cég az alvállalkozó szolgáltatását beruházásnak minősülő munkához vette igénybe. A leírtakból következően az erdőtulajdonos által fizetett összeg az árbevétel elszámolásával kapcsolatosan kimutatott vevőkövetelést csökkenti.A másik lehetőség, ha a telepített erdőt csak 7 év múlva lehet átadni, akkor az elvégzett munkákról a kérdező cég csak a 7. év elteltével állíthatja ki az egész tevékenységről az egyetlen számlát. Ez esetben a kérdező cégnél az erdőtelepítéssel kapcsolatosan ténylegesen felmerült költségeket (ideértve az alvállalkozó igénybe vett szolgáltatásának költségeit is) az 5. számlaosztályban el kell számolni, és év végén - mint befejezetlen termelést - készletre kell venni (T 231 - K 581). Hat éven át történik a készletre vétel,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. március 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6212
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Erdő véghasználati vágása őstermelőnél

Kérdés: Őstermelő erdőgazdálkodó a költségeit tételesen számlák alapján vagy normatív költségek alapján (erdőterv) számolhatja el? Az erdő véghasználati vágása esetén az eladás felvásárlási jegy vagy számla alapján történik? Az addigi művelési költségek hogyan állíthatók szembe az árbevétellel? Az addig alanyi mentes őstermelő 5 000 000 Ft érték felett áfakötelessé válik?
Részlet a válaszból: […]kitermelt vagy lábon álló faállomány értékesítéséből származó bevétel csökkenthető az erdészeti hatóság által erre a célra nyitott, elkülönített számlára befizetett összeggel, de legfeljebb a jogszabályban megállapított, a befejezett célállományra igényelhető normatív erdőfelújítási támogatási értéknek megfelelő összeggel.Az Szja-tv. 20. §-ának (2) bekezdése alapján az erdőfelújítás teljesítésének arányában kiutalt normatív támogatás összegéből és az erdészeti hatóság részére befizetett összeg terhére visszautalt összegből akác és lágy lombos célállomány esetében az erdőfelújítás kezdő évét követő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. február 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5751
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Iparűzési adó alapja: erdőművelés

Kérdés: Erdészeti tevékenységet végző rt. esetében telephelynek minősül-e az erdőművelés alatt álló erdő mint termőföld, ha az erdőművelést részben más vállalkozók végzik? Hogyan kell eljárni az adó alapjának megosztása során, mi lesz a vetítési alap? (Az erdőterület állami tulajdonban van, az rt. kezelői jog alapján műveli az erdőt.) Hogyan, mely önkormányzatnál kell figyelembe venni az rt. munkavállalóit, ha a megosztáskor a személyi jellegű ráfordításokkal is számolni kell?
Részlet a válaszból: […]eredményeként előálló termények, termékek az rt.-t illetik meg) erdőterület telephelynek minősül, s ekképp az rt.-t az erdőterület fekvése szerinti településen állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség is terheli. Mivel az rt.-nek több önkormányzat illetékességi területén is van telephelye, tehát a vállalkozási szintű adóalapot a tevékenységre leginkább jellemző módon meg kell osztani a székhely és a telephely(ek) szerinti önkormányzatok között. A Htv. 2001. évben hatályos 1.2 pontjában a saját tulajdonú termőföld esetén írta elő az aranykoronánkénti 500 forinttal számítandó eszközértéket. Ugyanakkor az állam mint tulajdonos helyett az rt. használja az erdőterületet, folytatja az erdőgazdálkodási tevékenységet, s jogai a tulajdonos jogaival közel azonosak. Ebből következően, ez esetben van mód a termőföld után aranykoronánként 500 forintot, mint eszközérteket figyelembe venni az erdőterület helye szerinti település esetében. (A Htv. 1.2 pontjátmódosító 2001. évi LXXIV. törvény 9. számú melléklete egyébiránt már csak termőföldről rendelkezik, s nem tartalmazza a félreértésekre okot adó "saját tulajdonú" kifejezést. Ezen - módosított - rendelkezés már - a vállalkozó döntése szerint - a 2001. adóév adóalapjának megosztása során is alkalmazható.) A Htv. mellékletének 1.2 vagy 2. pontja szerinti megosztási módszerek alkalmazása során tehát az erdő szerinti településen az erdőterület (mint termőföld) aranykorona-értékének 500-szorosa jelenhet meg eszközértékként, ha más tárgyi eszköz a településen nem található. Az adóalap eszközérték-arányos megosztása esetén ezen eszközértéknek a vállalkozás összes (székhely, telephely szerinti településeken felmerülő) eszközértékében képviselt aránya szerint áll elő a település által[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. február 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 584
Kapcsolódó tárgyszavak: ,