Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott eredetiségi költség tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Eredetiségi költség minősítése

Kérdés: Közösségi megrendelőinknek egyedi tulajdonságokkal rendelkező biztonsági papírra van szüksége, amely egyediségvédelmi elemekkel testesül meg. Társaságunk arra vállal kötelezettséget, hogy ezen egyediséget eredményező védelmi elemek megjelenését egyszeri ellenszolgáltatás fejében mintegy gyártási jogként biztosítja a megrendelt papírban. A papír gyártásához a vevő elképzelései szerint társaságunk elkészíti a szükséges terveket és szerszámokat, amelyeket azonban nem ad át a megrendelőnek. A társaság arra vállal kötelezettséget, hogy az adott termékből - megrendelésre - gyárt, illetve meghatározott ideig gyártásra rendelkezésre áll. A mennyiség túllépése vagy a meghatározott idő elteltét követően ugyanezen biztonsági papír megrendelése esetén az eredetiségi költséget ismét ki kell fizetnie a megrendelőnek. A fenti szerződéses konstrukció áfa szempontjából hogyan ítélhető meg? Belföldi megrendelő - számviteli szempontból - miként kezeli az eredetiségi költséget?
Részlet a válaszból: […]egyszeri ellenszolgáltatás értékét, akkor az így számlázott ellenértéket a kérdező társaságnál ugyan árbevételként kell elszámolni, de azt időbelileg el kell határolni. Az időbelileg elhatárolt árbevételt a szerződésben meghatározott mennyiséggel arányosan kell megszüntetni. (Amennyiben az időbeli elhatárolást - az előbbiek szerint - a szerződésben meghatározott idő elteltéig nem szüntették meg, ezzel az időponttal kell azt megszüntetni!)Az előbbiekben leírtak szerint kell eljárni az eredetiségi költség ismételt megfizetése esetén is.A belföldi megrendelővel kötött szerződés esetében is a már leírtak alapján kell eljárni. Ebből következően a belföldi megrendelő előlegként kezeli a fizetett összeget, és a termék leszállításakor a számlában külön felszámított összegben szünteti meg azt. Így a termék bekerülési értéke magában foglalja az eredetiségi költség arányos részét is.Belföldi kapcsolatokban nem javasolt - a vonatkozó jogszabályi előírásokkal ellentétes - árbevételkénti, a megrendelőnél a vásárolt készlet bekerülési értékkénti elszámolás. Ha - ennek ellenére - mégis nem előlegként számlázzák az eredetiségi költséget (az egyszeri ellenszolgáltatást), akkor azt a belföldi megrendelőnél anyagköltségként, illetve az eladott áruk bekerülési értékeként kell elszámolni, amelyet időbelileg el kell határolni. Az aktív időbeli elhatárolást a szerződés alapján beszerzett termék felhasználásakor, értékesítésekor kell megszüntetni a hozzárendelés függvényében.A szerződéses koncepció megítélése áfa szempontjábólAz áfa szempontjából azt kell mérlegelni, hogy a kérdésben leírt szolgáltatás - biztonsági papír megtervezése és a szükséges gyártástechnológia kidolgozása - önálló szolgáltatásnak vagy a biztonságipapír-értékesítés járulékos költségeként értelmezhető, függetlenül attól, hogy a megrendelő belföldi vagy közösségi adóalany.Az Áfa-tv. értelmében termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába beletartoznak a felmerült járulékos költségek, amelyeket a termék értékesítője, a szolgáltatás nyújtója hárít át a termék beszerzőjére, a szolgáltatás igénybevevőjére. Ez a szabály alkalmazandó abban az esetben is, ha a járulékos díj és költsége áthárítása különmegállapodáson alapul.Azok a szolgáltatásnyújtások, termékértékesítések, amelyek járulékos költségként a főügylet adóalapjába tartoznak, általában olyan ügyletek, amelyek elősegítik a főügylet megvalósítását, vagy kiegészítik azt, illetve a főügylet vállalásának és megvalósulásának következményeként szokásosan előfordulnak.A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. szeptember 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5991
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: