Eredménytartalék és adóalap (eva)

Kérdés: 2001-ben alakult bt. 2001-ben megfizette a 18 százalékos társasági adót, osztalékot nem fizetett. 2002-ben szintén megfizeti a 18 százalékos társasági adót, és szintén nem fizet osztalékot. Ha belép az eva hatálya alá, megállapítja, mennyi az előző évi eredménytartalék és a 2002. évi mérleg szerinti eredmény, ezt korrigálja, és 3 év alatt megfizeti ennek a 20 százalékát. Ez a tagoknak mikor fizethető ki, és mi a helyzet a tagoktól levonandó osztalékadóval?
Részlet a válaszából: […] A bt. saját döntési hatáskörébe tartozik, hogy a kérdés szerinti esetben a tulajdonosoknak mikor fizeti ki az osztalékot. A bt. által a 20 százalékos adóval leadózott összeget a tag adózott jövedelmének kell tekinteni, így kifizetéskor a tagtól az Szja-tv. szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 5.
Kapcsolódó címkék:  

Tőkeemelés az eredménytartalék terhére

Kérdés: A Gt. által kötelezően előírt tőkeemelés az eredménytartalék terhére történt. A részesedések között (a befektetőnél) milyen módon és jogcímen kell a megemelt részesedést nyilvántartásba venni? Osztaléknak minősül-e ez?
Részlet a válaszából: […] ...jegyzett tőke eredménytartalék terhére végrehajtott emelését (T 413 - K 411) - függetlenül attól, hogy azt jogszabályi előírás vagy saját elhatározás alapján hajtották végre - a befektetőnél a részesedések között eltérő módon lehet (illetve kell)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. szeptember 19.
Kapcsolódó címkék:  

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra

Kérdés: A társaság 2000. évi beszámolójának jóváhagyásakor a tulajdonosok a mérleg szerinti eredményen felül az eredménytartalék terhére is megszavaztak osztalékot. Erről taggyűlési határozat született, a kiegészítő mellékletben is szerepel, az eredménykimutatásban azonban csak a mérleg szerinti eredmény kifizetését tüntették fel osztalékként. A könyvelésben, a mérlegben viszont az alapítókkal szembeni kötelezettségek között a tagok határozata szerinti összeg szerepel. Az eredménytartalék igénybevételét közvetlenül könyvelték át az alapítókkal szembeni kötelezettségre. A beszámolót a könyvvizsgáló hitelesítette, és az eljárást helyesnek tartotta. Valóban helyes ez a megoldás?
Részlet a válaszából: […] ...bekezdése szerint: "Amennyiben a tárgyévi adózott eredmény nem nyújt fedezetet a jóváhagyott osztalékra, részesedésre,... és a szabad eredménytartalék erre igénybe vehető, akkor a szabad eredménytartalékból igénybe vett összeget is be kell állítani...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. március 14.
Kapcsolódó címkék:  

Saját tőke terhére történő tőkeemelés adófizetési kötelezettsége

Kérdés: Milyen adófizetési kötelezettség terheli a vállalkozást, ha a jegyzett tőkéjét a tőketartalékból és/vagy az eredménytartalékból emeli meg?
Részlet a válaszából: […] ...40. §-ának (1) bekezdése szerint a jegyzett tőkének a jegyzett tőkén felüli saját tőke (ezen belül a szabad tőketartalék, a szabad eredménytartalék) terhére történő emelésére akkor és oly mértékben kerülhet sor, ha a tőkeemelést követően a jegyzett tőke...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. február 28.
1
2