Piaci értéken értékelés

Kérdés: Társaságunk élni kíván a könyveiben szereplő ingatlan piaci értéken történő értékelésével. Az ingatlan hivatalos értékbecslését 2007. december hónapban kellett volna elvégezni, vagy megtehetjük ezt a mérlegkészítés időpontjáig?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 57. §-ának (3) bekezdése szerint, amennyiben azingatlan piaci értéke jelentősen meghaladja a korábban esetleg elszámolt tervenfelüli értékcsökkenés visszaírása utáni könyv szerinti értéket (az ingatlannaka terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 30.
Kapcsolódó címkék:  

Piaci értéken értékelt ingatlan a mérlegben

Kérdés: Az rt. tulajdonában van egy nagy értékű ingatlan, amelynek a bruttó értéke alapján számolta el az értékcsökkenést. Az ingatlanpiac alakulása eredményeként az adott ingatlan könyv szerinti értékét jelentősen meghaladta a piaci értéke. Az rt. élt az Szt.-ben biztosított lehetőséggel, az ingatlant piaci értéken értékelve értékhelyesbítést mutatott ki, amit a könyvvizsgáló hitelesített. Helyes volt-e a nettó érték és a piaci értéken történt értékelés szerinti érték különbözetét értékhelyesbítésként kimutatni? Szabad-e a jövőben értékcsökkenést elszámolni? Ha nem, akkor mi az ingatlan értéke?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 57. §-ának (3) bekezdése szerint, amennyiben azadott esetben az ingatlan piaci értéke jelentősen meghaladja a korábban esetlegelszámolt terven felüli értékcsökkenés visszaírása utáni könyv szerinti értékét(ingatlannál a terv szerinti értékcsökkenés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. augusztus 30.
Kapcsolódó címkék: