Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott értékelés piaci értéken tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Piaci értéken értékelés

Kérdés: Társaságunk élni kíván a könyveiben szereplő ingatlan piaci értéken történő értékelésével. Az ingatlan hivatalos értékbecslését 2007. december hónapban kellett volna elvégezni, vagy megtehetjük ezt a mérlegkészítés időpontjáig?
Részlet a válaszból: […]figyelembevételével meghatározott nettó értékét), akkor az ingatlan nettó értéke és piaci értéke közötti különbözetet az eszközök értékhelyesbítéseként, a források között - az értékhelyesbítés összegével azonos összegben - értékelési tartalékként lehet kimutatni. Az Szt. 58. §-ának (1) bekezdése alapján piaci értékként az egyedi eszköz (az ingatlan) mérlegkészítéskori piaci értékét kell számításba venni. Ehhez az ingatlan hivatalos értékbecslését a mérlegkészítés időpontjára vonatkozóan[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. április 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3654
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Piaci értéken értékelt ingatlan a mérlegben

Kérdés: Az rt. tulajdonában van egy nagy értékű ingatlan, amelynek a bruttó értéke alapján számolta el az értékcsökkenést. Az ingatlanpiac alakulása eredményeként az adott ingatlan könyv szerinti értékét jelentősen meghaladta a piaci értéke. Az rt. élt az Szt.-ben biztosított lehetőséggel, az ingatlant piaci értéken értékelve értékhelyesbítést mutatott ki, amit a könyvvizsgáló hitelesített. Helyes volt-e a nettó érték és a piaci értéken történt értékelés szerinti érték különbözetét értékhelyesbítésként kimutatni? Szabad-e a jövőben értékcsökkenést elszámolni? Ha nem, akkor mi az ingatlan értéke?
Részlet a válaszból: […]történő értékelést követően - minden évben - a mérleg-fordulónapi értékelés keretében meg kell állapítani (és dokumentálni is kell) a piaci értéket, azt össze kell vetni az ingatlan nettó értékével, megállapítani a kettő különbözetét, a tárgyév végi értékhelyesbítés összegét, és az előző évben kimutatott értékhelyesbítés összegét a tárgyév végén megállapított értékhelyesbítés összegére kell helyesbíteni (növelni vagy csökkenteni) az értékelési tartalékkal szemben. Az ingatlan piaci értéken történő értékelése, a piaci érték és a nettó érték közötti különbözetnek értékhelyesbítéskénti kimutatása nem jelenti azt, hogy ezt követően nem kell, illetve nem lehet értékcsökkenést elszámolni. Az Szt. 53. §-ának (5) bekezdése szabályozza, hogy a terv szerint elszámolt értékcsökkenés mikor változtatható meg. A törvényi előírás szerint abban az esetben, ha az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében és várható maradványértékében) lényeges változás következett be, akkor megváltoztatható a terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés. A kérdésben leírt esetben előfordulhat az, hogy az eszköz használatának hátralévő időtartama meghosszabbodik (mert jelentős karbantartást hajtottak végre), és emiatt a maradványérték az eredetinél magasabb értékben is meghatározható, vagy ha korábban maradványértékkel nem számoltak, az új viszonyok mellett azzal is lehet számolni. Az értékcsökkenés elszámolásának megváltoztatását (akár azt is, hogy a jövőben nem számolnak el értékcsökkenést) azonban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3270
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,