Értékesítés Szlovákiába részletekben

Kérdés: Szövetkezetünk Szlovákiába értékesített kukoricát 229 euró/tonna áron. Az adásvételi szerződés kelte: 2011. április 13., az áruszállítás időpontjai 2011. április 18. és május 6. között. Teljesítési hely: az eladó telephelye. Az áru ellenértékének az elszámolása euróban történik. Az áru elszállítandó tételének ellenértékét a vevő a szállítás előtt a célországba befizeti, ezt követően, a pénznek a bankba történő megérkezése után történhet az adott tétel szállítása. A kérdés 11 időpontot tartalmaz az euróutalásra és 11 időpontot a szállításra. Hogyan kell a leírt kukoricaeladást számlázni és könyvelni? A számlán mi lesz a kiállítás időpontja, a teljesítés időpontja és a fizetési határidő?
Részlet a válaszából: […] Két megjegyzés a válasz előtt. A kérdésben szerepel a 11euróutalás, illetve a 11 szállítás időpontja. Az átutalt eurómennyiség és aszállított mennyiség ellenértéke nincs összhangban. Van olyan szállítás,amelynél az ellenérték részben csak a szállítás megtörténte...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 14.

Lakásértékesítés részletre

Kérdés: Építőipari szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság lakást értékesít természetes személynek, amiről számlát állít ki a lakás birtokbaadásakor. A vevő likviditási problémák miatt nem tudja kifizetni a vételárat. Megfelel-e az Áfa-tv. 58. §-ában foglalt, részletfizetésre vonatkozó rendelkezéseknek, ha a felek az adásvételi szerződést úgy módosítják, hogy a vevő a vételárat részletekben fizeti meg? A módosított szerződés alapján az eladó az eredeti számlát érvényteleníti, majd a módosított szerződés szerinti fizetési részletekről bocsát ki számlát, hivatkozva az Áfa-tv. 58. §-ára. Amennyiben a leírt konstrukció jogszerű, úgy milyen időszakokra kell az évek között áthúzódó vételárrészleteket az építőipari cégnek számvitelileg elszámolnia?
Részlet a válaszából: […] A választ azzal kell kezdeni, hogy a lakást nem lehetrészletekben eladni, még akkor sem, ha a vevő az ellenértéket részletekbenfizeti meg. Ez az Áfa-tv. 10. §-ának a) pontjából is, de a számviteli törvényelőírásaiból is következik. A lakás – mint oszthatatlan termék –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 5.

Ingatlan értékesítése részletre

Kérdés: 2003 júliusában adásvételi szerződéssel a tulajdonunkat képező ingatlanunkat eladtuk 3,5 millió forintért. Előtte a vevő 1,5 millió forint foglalót adott, júliusban 1 millió forint vételárrészletet fizetett, a fennmaradó részt 2004 májusában köteles megfizetni. Mikor állítsuk ki a számlát, és mikor vezessük ki a könyveinkből? Az eladó az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg az ingatlant a vevő használatába adta (a vevő azt a saját költségén felújítja), de az eladó a tulajdonjogot a teljes vételár megfizetéséig fenntartja. Mennyiben változik a helyzet, ha a vételárból 1 millió forint a telek, 2,5 millió forint a gazdasági épület, és nem rögzítették, hogy a foglalót és az első részletet mire fizették?
Részlet a válaszából: […] A számviteli előírások szerint az adásvételi szerződés alapján a tárgyi eszközök között kimutatott gazdasági épület eladását akkor kell értékesítésként – számla alapján – elszámolni, amikor a szerződés szerinti teljesítés megtörtént, és a teljesítést a vevő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. március 4.

Ingatlan értékesítése részletre

Kérdés: Az ingatlant részletre értékesítjük, az adásvételi szerződés aláírásakor általában – a szerződés szerint – foglalót és előleget is kérünk. A vevő a szerződés aláírásakor rendelkezési jogot szerez az ingatlan felett, de csak az utolsó részlet kifizetésekor kerül az ingatlan a birtokába. Ilyen esetben miről kell a számlát kiállítani, és miként kell a könyvelésben szerepeltetni?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben megfogalmazottak ellentmondásosak. A vevő a szerződés aláírásakor rendelkezési jogot szerez [a Ptk. 112. §-ának (1) bekezdése alapján a rendelkezési jog a tulajdonost illeti meg, és azt jelenti – többek között -, hogy az ingatlan tulajdonjogát másra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. augusztus 22.