Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

10 találat a megadott értékpapír tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Értékpapírok átadása átalakuláskor

Kérdés: Kiválásos-beolvadásos átalakulás keretén belül a forgóeszközök közé sorolt értékpapírok is átkerülnek a beolvadással a másik céghez. Az értékpapírokat nem szeretnék a kiváló társaságnál lejárat előtt visszaváltani, a bank azonban csak ebben az esetben írná át a másik társaság nevére az értékpapírokat. Hogyan kell számviteli szempontból helyesen kezelni ezt az esetet?
Részlet a válaszból: […]könyveibe bekerülhessenek, az lenne, hogy a vagyonmérlegbe a szóban forgó értékpapírok helyett egy másik - hasonló értékű - meglévő eszközt állítsanak be a saját tőke fedezeteként. A kiválásos-beolvadásos átalakulás befejezésekor, a cégjegyzékbe történt bejegyzést követően a kiváló társaság értékesítse a beolvadással létrejövő társaságnak a forgóeszközök közé sorolt értékpapírokat a megállapodás szerinti áron, a beolvadással létrejövő társaság pedig a vagyonmérlegbe beállított - hasonló értékű - meglévő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8404
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Értékpapírok átlagáras nyilvántartása

Kérdés: A különböző időpontokban beszerzett diszkontértékpapírok csoportos nyilvántartása megvalósítható-e?
Részlet a válaszból: […]ebből következően eltérő kamattartalommal rendelkező) diszkontértékpapírok csoportosan nem tarthatók nyilván, mert nem azonos paraméterekkel (beváltásig terjedő időtartammal és ebből következően más-más kamatösszeggel) rendelkeznek. Így az átlagos beszerzési áron történő értékelés a diszkontértékpapíroknál nem értelmezhető.Az Szt. 32. §-ának (3), illetve 44. §-ának (3) bekezdése szerint a névérték alatt, illetve a névérték felett vásárolt - hitelviszonyt megtestesítő - kamatozó értékpapírok értéke és névértéke közötti különbözetből az üzleti év mérlegfordulónapjáig terjedő időszakra időarányosan jutó összeget az aktív, illetve a passzív időbeli elhatárolásokkal szemben kell a pénzügyi műveletek egyéb bevételei, illetve a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között elszámolni.Az előbbi bekezdésben foglaltak figyelembevétele mellett az ugyanazon éven belül - különböző időpontokban és eltérő értéken - beszerzett, eltérő bekerülési értékű értékpapírok azonban csoportosan is nyilvántarthatók, ha a bekerülési (beszerzési) érték és a névérték különbözetéből még időbeli elhatárolás nem történt.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7808
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Hitelbiztosíték értékpapír-óvadékkal

Kérdés: A társaság 10 millió Ft értékben hitelt vett fel, amelynek biztosítékául értékpapír-óvadéki szerződés keretében 10 millió Ft fedezeti értékben elismert, 10 millió Ft-ért vásárolt (de 7 millió Ft névértékű) tőke- és hozamvédett értékpapír szolgál. Az óvadéki szerződés szerint az értékpapír kamata az óvadékul történő lekötés időtartama alatt a bankot illeti, és a szerződés biztosítékaként óvadékként szolgál. Az értékpapírt egyéb követelésként a 36. számlacsoportban, vagy értékpapírként a 37. számlacsoportban kell kimutatni? Az értékpapír hozamát hogyan kell rendezni? Évenként a banktól kért kimutatás alapján, vagy az óvadék felszabadulásakor egy összegben? Vagy soha nem is kerül a társasághoz?
Részlet a válaszból: […]zálogtárgy birtokát vagy az a feletti hatalmat. (A kérdésben leírtakból ez utóbbi következik, azaz a kérdező társaság a tőke- és hozamvédett értékpapírokat a banknak nem adta át ténylegesen.)Az előbbiek és a számviteli törvény vonatkozó elő­írásainak figyelembevételével a kérdező társaság a 10 millió Ft-ért vásárolt értékpapírokat a 374. számlán, illetve tartós befektetés esetén a 18. számlacsoportban 10 millió Ft értékben köteles a vételkor kimutatni. A könyvekben így kimutatott értékpapírokat csak akkor lehetne kivezetni, ha a társaság az értékpapírokat a banknak értékesítené, vagy a kibocsátónál beváltaná. Ha a bank a szóban forgó értékpapírokat óvadékként ténylegesen átveszi (nem a hitel miatti követelése teljesítésére), akkor sem kell azokat kivezetni (idegen helyen tárolt értékpapírként kell kezelni), a társaság tulajdonjoga az értékpapírok felett nem szűnik meg.Az új Ptk. szerint a zálogjog kiterjed a zálogtárgy után járó kamatra is. Az óvadéki szerződés szerint az értékpapír kamata a bankot - mint óvadék - illeti meg. Így az nem az övé. Ebből az következik, hogy a társaság könyveiben annak minden évben - a banktól kapott információk[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6562

4. találat: Értékpapír formájában megszerzett jövedelem

Kérdés: Tulajdonosa vagyok az "A" társaságnak. Az "A" társaságba beolvad a "B" társaság, amelynek szintén tulajdonosa vagyok. "A" társaság saját tőkéje 100 egység, "B" társaságé 1000 (bekerülési értéke 10 egység). Beolvadás után "A" társaság saját tőkéje 1100 egység. Keletkezik-e értékpapír formájában megszerzett jövedelmem, vagy alkalmazható az Szja-tv. 77/A. §-a (2) bekezdésének c) pontja?
Részlet a válaszból: […]magánszemély az értékpapírt átalakuló társas vállalkozás tagjaként, részvényeseként, üzletrész-tulajdonosaként a társas vállalkozás jogutódjában szerezte. A beolvadással a "B" társaságban a kérdező részesedése ugyan megszűnt, de a vagyont a tulajdonos a társaságból nem vonta ki, így nem keletkezett adóztatandó jövedelme. Nyilvánvalóan, a megszűnt részesedés szerzési értékét az "A" társaság tulajdoni hányada szerzési értékével együtt kell kezelni,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4566
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Értékpapírok nyilvántartása, kapcsolódó elszámolások

Kérdés: Befektetési szolgáltatási szerződést kötöttünk "A" értékpapír zrt.-vel. A dematerializált értékpapírokat a zrt. az ügyfélszámla részét képező értékpapírszámlán nyilvántartja és kezeli. Az ügylet tárgyát képező értékpapírokkal, illetve a fizetendő ellenértékkel, díjakkal az ügyfélszámlát megterheli. Negyedévente a számlakivonaton szerepel az eladott részvények mennyisége, pénzszámla névjelöléssel a különböző díjfizetések összege, átvezetési díjak, késedelmi pótlékok. A számlakivonaton szerepel, hogy az számlának minősül. Az ügyfélszámlát vagy annak pénzszámla részének forgalmát hol kell vezetni?
Részlet a válaszból: […]rendezése közvetlenül nem a cég elszámolási betétszámlájával szemben történik, akkor az értékpapírvétel bekerülési értékét a zrt.-vel szembeni kötelezettség számlán kell kimutatni (T 372 - K 478). Ha ezt a bekerülési értéket a cég a zrt.-nek átutalja, akkor a kötelezettséget az elszámolási betétszámlával szemben kell kivezetni (T 478 - K 384). Amennyiben az értékpapírokat a zrt. értékesíti, az eladási árat - mint követelést - indokolt a zrt.-vel szembeni kötelezettségszámla Tartozik oldalára könyvelni (T 478 - K 975). Ha a zrt. ténylegesen átutalja a céghez, akkor azt pénzbevételként kell elszámolni (T 384 - K 478). Az értékpapírok értékesítésekor természetesen csökkenteni kell az értékpapírok bekerülési értékét is a pénzügyi műveletek ráfordításaként (T 875 - K 372), majd a 875. és 975. számla összevezetésével (a kisebb összegű átvezetésével): (T 975 - K 875) meg kell állapítani az értékesítés árfolyam-különbözetét. Ha a különbözet a 975. számlán van, akkor árfolyamnyereség, ha a 875. számlán, akkor árfolyamveszteség lesz. Az értékpapírszámla vezetésével kapcsolatosan és egyéb jogcímeken fizetendő díjakat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4338
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Értékpapírok értékvesztése

Kérdés: A vagyonhasznosító kft.-nél az év végi értékelés során megállapítást nyert, hogy az értékpapírok egy részénél a nyilvántartási érték magasabb, mint a mérlegkészítés időpontjában azok piaci értéke. A különbözet összegében értékvesztést számoltunk el, amellyel a társaságiadó-alapot nem növeltük. A kft. számviteli politikája minden értékvesztést jelentősnek minősít. Amikor az értékpapír-állományból értékesítés történik a jövőben, akkor arányosan vissza kell írni a korábban elszámolt értékvesztést. Helyesen jártam el?
Részlet a válaszból: […]és jelentős összegű. Az így elszámolt értékvesztés összegével a társasági adó alapjának megállapítása során az adózás előtti eredményt növelni nem kell. A számviteli törvény előírásaival nem egyeztethető össze a kft. azon gyakorlata, mely szerint a számviteli politikájában minden értékvesztést jelentős összegűnek minősít. Ez azonban nemcsak ellentétes a törvényi előírással, de felesleges munkát és többlet könyvelési feladatot is jelent. A kérdés második fele, amely szerint az értékpapírok értékesítésekor a korábban elszámolt értékvesztést arányosan vissza kell írni, ellentétes a számviteli törvény tételes előírásával. Az értékpapírok könyv szerinti értékének a piaci értékkel történő összevetése, és így a kettő közötti különbözet megállapítása az év végi mérlegértékelési feladatok közé tartozik. Ez az előírás mind az értékvesztés elszámolására, mind annak a visszaírására vonatkozóan[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. október 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4303
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Értékpapírok értékvesztése

Kérdés: Befektetési célú vagy forgatási célú értékpapír értékvesztése - felszámolás miatt - növeli-e a társasági adó alapját 2004-ben, illetve 2003-ban?
Részlet a válaszból: […]között kimutatott értékpapírok elszámolt értékvesztésével a társasági adó megállapítása során az adózás
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. május 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2200
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Értékpapír fogalmának értelmezése (eva)

Kérdés: Társas vállalkozásoknak nem lehet részesedésük más társaságokban, kivéve értékpapírok. Mit jelent ez? Csak tőzsdén jegyzett részvények, vagy más rt.-k részvényeire is vonatkozik?
Részlet a válaszból: […]teljesülését nem érinti az adózó tulajdonában lévő saját üzletrész, más jogi személyben, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságban nem rendelkezik részesedéssel (kivéve, ha az a Tkp-tv. szerint nyilvánosan forgalomba hozott, tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapír). Ez utóbbi azt jelenti, ha a társas vállalkozás a magyar tőzsdén
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. december 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 996
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Értékpapír elszámolási szabályai (eva)

Kérdés: Társaságaink rendelkeznek kincstárjeggyel, amely a jövő nyáron lejár. Miként lesz ennek lejártakori hozadéka és értéke figyelembe véve az evába átlépő kft.-nél, ha az az Szt. szerint számol el, és annál a bt.-nél, amelyik a bevételi nyilvántartást választja? Vajon a lejáró kincstárjegy bevételnek tekintendő-e?
Részlet a válaszból: […]beváltásakor a visszaváltáskori ár és a könyv szerinti érték különbözete jelenik meg az eredménykimutatás pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai között, attól függően, hogy az árfolyamnyereség vagy -veszteség. Ebben az esetben az eva alapja a pénzügyi műveletek között kimutatott bevétel. A bevételi nyilvántartást vezető bt.-nél bármely jogcímen és bármely formában megszerzett vagyoni érték a megszerzés időpontjában[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. december 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 981
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Értékpapírok árfolyamvesztesége

Kérdés: Forgatási céllal vett értékpapír lejáratakor, illetve piaci értéken (napi áron) történő értékesítése esetén - amennyiben árfolyamveszteség keletkezik - a 2001. évi társasági adó alapját meg kell-e növelni?
Részlet a válaszból: […]függetlenül attól, hogy az értékpapírt a befektetett pénzügyi eszközök, illetve a forgóeszközök között mutatják ki. (Eltérés abban van, hogy hol szerepel az eredménykimutatásban.)A Tao-tv. 3. számú melléklete A) része szerint: nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül, és ezért a Tao-tv. 8. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerint növeli az adózás előtti eredményt az értékpapír értékesítése esetén elszámolt árfolyamveszteség, ha az értékpapír[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. február 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 575
Kapcsolódó tárgyszavak: ,