Saját termelésű készletek értékvesztésének kivezetése

Kérdés:

Ügyfelem mezőgazdasági termeléssel foglalkozó társaság. A költségelszámolás elsődleges 6–7-es, másodlagosan az 5. számlaosztályban történik. 2022. évben a saját termelésű készletek esetében jelentős értékvesztést kellett elszámolni. Ezen készletek egy része 2023-ban értékesítésre került. Hogyan történik az értékvesztett saját termelésű készlet kivezetése értékesítés esetén a 6–7. számlaosztályban? (Itt nem visszaírás történik.) A megmaradó készlet esetében mi a teendő, ha a 2023. december 31-i piaci érték magasabb, mint a 2022. évi záró érték volt?

Részlet a válaszából: […] A kérdések megválaszolásánál feltételezzük, hogy 2022-ben a saját termelésű készletek értékvesztését helyesen állapították meg és könyvelték. Ha így jártak el, akkor a saját termelésű készlet– közvetlen önköltségen a 251. Késztermék számla Tartozik oldalán...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 23.

Részesedés értékesítése, fizetés több részletben

Kérdés: Belföldi gazdasági társaság ("A") birtokolja egy másik belföldi gazdasági társaság ("B") részesedéseinek egy részét, egy külföldi befektető ("C") mellett. "C" társaság folyamatosan növelni kívánja a "B"-ben lévő részesedését, ezért kötött egy üzletrész-adásvételi szerződést "A"-val, a "B"-ben lévő részesedésének egy részére. A vételár (mely X+Y) megállapítása és kifizetése az alábbiak szerint történt: X részösszeg két részletben (2022 és 2023) kerül megfizetésre, Y részösszeg több részletben (szintén két, későbbi üzleti év alatt), de a feltételek teljesülése esetén kerül megfizetésre. Megítélésünk szerint, mivel a kérdéses üzletrészek 2022-ben szállnak át a cégnyilvántartás szerint is "C"-re, az ügylet eredményét 2022-ben kell elszámolnia a társaságnak, függetlenül az egyik részlet következő évi megfizetésétől. Helyesen járunk el? A kérdés a feltételhez kötött Y vételárrészlet(ek) kifizetéseihez kapcsolódik: ha kivezetjük a könyvekből 2022-ben az eladott részesedést, az eredményt elszámoljuk, a későbbiekben befolyó vételárrészleteket (a feltételek egészének vagy részleteinek teljesülése esetén) miként kell elszámolni (esetleg egyéb bevétel)?
Részlet a válaszából: […] Az utolsó kérdés értelmezhetetlen. A részesedés értékesítése esetén az eladási ár (itt az X és Y vételár együttes összege) és az eladott részesedés könyv szerinti értékének különbözete – függetlenül attól, hogy a "C" vevő a vételárat megfizette-e, illetve milyen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 12.

Diszkontértékpapírok hozama

Kérdés: Hogyan kell elszámolni a diszkontértékpapírok hozamát?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 2016. június 16-ától eltérően szabályozza a befektetett pénzügyi eszközök, illetve a forgóeszközök között kimutatott értékpapírok kapott kamatának az elszámolását, az előbbit a befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételként, árfolyamnyereségként, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 12.

Elszámolt értékvesztés kivezetése

Kérdés: Ruházati tevékenységgel foglalkozó nagykereskedelmi cég 2017. évben az árukészletre értékvesztést számolt el (T 86 – K 269). Azokat az árukat, amelyekre az értékvesztést elszámoltuk, 2018-ban csökkentett áron eladtuk. A 2018. évi mérlegkészítés időszakában a 2017. évi értékvesztés megszüntetését hogyan könyveljük?
Részlet a válaszából: […] A számviteli előírások szerint az eladott áruk beszerzési értékeként (elábéként) az áruk értékvesztéssel csökkentett bekerülési értékét kell kimutatni.Az értékvesztés elszámolása történhet úgy, hogy a társaság az adott áru bekerülési értékét közvetlenül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 7.

Térítés nélküli eszközátadás, szolgáltatásnyújtás

Kérdés: A vállalkozások egymás közötti kapcsolatában, illetve a vállalkozások és az önkormányzatok között is rendszeresen előfordul, hogy eszközöket adnak át, illetve szolgáltatást nyújtanak térítés nélkül. Ennek a szabályai 2016-tól – olvasatunk szerint – érdemileg változtak. Lehetne erről bővebben olvasni, a megváltozott szabályoknak megfelelő könyvviteli előírásokat megismerni?
Részlet a válaszából: […] A 2015. üzleti év végéig hatályos előírások szerint a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékét, a térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékét rendkívüli ráfordításként kellett elszámolni, függetlenül attól, hogy milyen eszköz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 16.

Értékesített készletek értékvesztése

Kérdés: A társaság 2011. év végén vásárolt és saját termelésű készleteire különböző mértékű indokolt értékvesztést számolt el. A kérdéses készletek egy részét 2012-ben sikerült értékesíteni. Hogyan történik a nyilvántartott értékvesztés kivezetése? (Ez az eset – szerintünk – nem felel meg az Szt. által megfogalmazott értékvesztés-visszaírás kritériumának.)
Részlet a válaszából: […] A kérdés zárójeles mondata arra utal, hogy az adott esetre helyesen értelmezik az Szt.-t, a 2011. évben elszámolt értékvesztést a 2012. évi értékesítéskor nem lehet visszaírni. Abból kell kiindulni, hogy a készletek értékesítésekor az értékesített készlet könyv szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 31.

Értékvesztés kivezetése

Kérdés: A társaság vevői már 2004-ben nem fizettek, ezért haladéktalanul intézkedésekre került sor a vételár behajtása érdekében, ám ezek a mai napig eredménytelenek maradtak. Még büntető­feljelentésre is sor került. A követelésre 100%-ban a társaság értékvesztést számolt el, amelynek a társaságiadó-vonzatát megfizette. A vevőket 2005-ben és 2008-ban törölték a cégbírósági nyilvántartásból. Volt, amelyiket felszámolási eljárás kezdeményezése, illetve végelszámolás elrendelése nélkül hivatalból töröltek, és volt, amelyiket felszámolási eljárás keretében. A felszámolótól és a bíróságtól nem kapott a társaság értesítést. (A követelését be sem jelentette a felszámolónál, hogy a bejelentés díjával ne növelje tovább a veszteségét!) Mivel a felszámolótól nem érkezett értesítés, a követelés a mai napig értékvesztésként szerepel a társaság könyveiben. Mikor kell a könyvekből kivezetni az értékvesztett követelést? Szükséges-e emiatt önellenőrzést végezni? Lehet-e 2010-ben adóalap-csökkentést elszámolni a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének n) pontja alapján?
Részlet a válaszából: […] Hosszabban idéztük a kérdést, mert jól prezentálja azt, amitnem szabad csinálni.Az Szt. 65. §-ának (7) bekezdése alapján a mérlegbenbehajthatatlan követelést nem lehet kimutatni. Ezt az előírást alkalmazni kellakkor is, ha a társaság értékvesztést számolt el (akár a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 5.

Elsődleges költséghely-költségviselő költségelszámolás: saját készletek selejtezése

Kérdés: Hogyan könyveljük a saját termelésű készletek selejtezését, ha költségeinket elsődlegesen a 6-7. számlaosztályokban könyveljük, és az eredménykimutatást forgalmiköltség-eljárással készítjük el?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 81. §-a (3) bekezdésének e) pontja szerint: a hiányzó, illetve a tárgyévben megsemmisült, az állományból kivezetett (a gyakorlatban: selejtezett, selejtezési jegyzőkönyvvel alátámasztott) saját termelésű készlet könyv szerinti értékét is egyéb ráfordításként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. május 9.