Saját termelésű készletek értékvesztésének kivezetése

Kérdés: Ügyfelem mezőgazdasági termeléssel foglalkozó társaság. A költségelszámolás elsődleges 6-7-es, másodlagosan az 5. számlaosztályban történik. 2022. évben a saját termelésű készletek esetében jelentős értékvesztést kellett elszámolni. Ezen készletek egy része 2023-ban értékesítésre került. Hogyan történik az értékvesztett saját termelésű készlet kivezetése értékesítés esetén a 6-7. számlaosztályban? (Itt nem visszaírás történik.) A megmaradó készlet esetében mi a teendő, ha a 2023. december 31-i piaci érték magasabb, mint a 2022. évi záró érték volt?
Részlet a válaszából: […] ...kérdések megválaszolásánál feltételezzük, hogy 2022-ben a saját termelésű készletek értékvesztését helyesen állapították meg és könyvelték. Ha így jártak el, akkor a saját termelésű készlet– közvetlen önköltségen a 251. Késztermék számla Tartozik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 23.

Értékvesztés elszámolása osztalékfelvét után

Kérdés: Adott egy "X" társaság, amelynek a saját tőkéje többszöröse a jegyzett tőkéjének. "A" társaság megvásárolja ezt a céget, és abban bízva, hogy "X" kft. továbbra is jól teljesít, a részesedésért a saját tőke másfélszeresének megfelelő összeget fizetett. Ezt követően az első adandó alkalommal a jegyzett tőkén felüli tőkét teljes összegben kifizeti magának, mint tulajdonosnak osztalékként. "X" kft. saját tőkéje lecsökken a jegyzett tőke szintjére, és közben az is kiderül, hogy nem is várható, hogy a következő években számottevő nyereséget legyen képes elérni. Az anyavállalat "A" társaságnál erre a részesedésre mikor kell, illetve lehet értékvesztést elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...az osztalékkivét évének mérlegfordulónapjához kapcsolódóan értékelni kell (kellett), és az Szt. 54. §-ának (1) bekezdése alapján értékvesztést kell (kellett) elszámolni. Az osztalékkivét eredményeként "X" kft. saját tőkéje a jegyzett tőke szintjére csökkent....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 23.

Vagyonkezelésbe vett önkormányzati tárgyi eszközök visszaadása

Kérdés: A zrt. vagyonkezelésbe vett több önkormányzat megbízásából a gesztorönkormányzattól tárgyi eszközöket, amelyet a zrt. könyveiben szerepeltet, és évenként a számviteli törvénynek megfelelően amortizációt számol el a költségek terhére (az összeg jelentősen eltér a Tao-tv. szerinti amortizáció összegétől, jelentősen nagyobb használatiidő-megállapítás történt]. Az amortizáció összegének megfelelő összegű pótlási alapot képez, amelyet elkülönített bankszámlán kezel, és végzi a szükséges felújításokat, pótlásokat az eszközökön. Jelenleg is van képzett, de fel nem használt összeg. A működéssel kapcsolatosan jelentős vevői kintlévőség szerepel a könyvekben. Az eszközök forrását képezi az átadáskori bruttó értéknek megfelelő összegű hosszú lejáratú kötelezettség. Döntés-előkészítés van folyamatban az eszközök visszaadása tárgyában a tulajdonos önkormányzatok számára. Az átadáshoz kapcsolódóan vagyonértékelés van folyamatban a tulajdonos önkormányzat részéről. Könyvelendő, hogy az egyes vagyonelemek visszaadása hogyan vezethető ki a könyvekből? Az Szt. és a Tao-tv. szerinti nettó érték különbözete társaságiadó-alapot módosító tétel? A vevőállomány kivezetése szintén adóalapot növelő tétel? Hogyan szüntethető meg a hosszú lejáratú kötelezettség összege? Amennyiben egyéb bevétel, a társaságiadó-alapot befolyásolja? Az eszközök és kötelezettségek megszüntetése után egyenleg nem maradhat a tranzakciók során?
Részlet a válaszából: […] ...Ezen követeléseket sem lehet másként minősíteni, mint a társaság egyéb követeléseit, minősítés után a követelés összegét értékvesztés elszámolásával csökkenteni, vagy behajthatatlan követelésként leírni. Arra nem látunk jogi lehetőséget, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 9.

Tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékvesztésének visszaírása

Kérdés: A tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztésének visszaírása a pénzügyi műveletek ráfordításait csökkenti. Abban az esetben, ha a társaságnál a pénzügyi műveletek ráfordításaként csak értékvesztés-visszaírás elszámolása történik, akkor az eredménykimutatásban a pénzügyi műveletek ráfordításai negatív összegben szerepelnek. Helyesen gondolom az eredménykimutatás összeállítását?
Részlet a válaszából: […] ...gondolja.A pénzügyi műveletek bevételei között nem szerepel a részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztésének visszaírása. Ebből az következik, hogy az értékvesztés elszámolása is és visszaírása is a pénzügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 9.

Befektetési jegy havonta közölt árfolyama

Kérdés: A vállalkozás OTP-s pénzpiaci befektetési jegyet vásárolt. Ismert a darabszám és a vételár, ezek szorzata a könyv szerinti érték. Az értékpapírszámla-kivonat havonta tartalmazza a darabszámot és a piaci árfolyamon számított értéket, amelyet – ismereteim szerint – nem kell könyvelni, tájékoztató adatként szolgálnak. A befektetett eszközök vagy a forgóeszközök között kell nyilvántartásba venni? (Lekötött betét helyett választotta ezt a fajta megtakarítást, de több mint egy éve nem "nyúlt" hozzá.) A vételár és a visszavásárlási ár közötti különbözetet kell majd a pénzügyi bevételek között elszámolni? Év végi leltározáskor a kivonaton szereplő darabárat ellenőrizzük, a piaci értéknek bármiben van jelentősége?
Részlet a válaszából: […] ...tartósan, legalább egy éven át, alacsonyabb lenne, mint a darabonkénti beszerzési érték, akkor a különbözetet indokolt lehet értékvesztésként elszámolni, az értékpapír kibocsátójának a minősítése alapján.(Kéziratzárás: 2024. 05....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 9.

Befektetési jegy havonta közölt árfolyama

Kérdés: A vállalkozás OTP pénzpiaci befektetési jegyet vásárolt. Ismert a darabszám és a vételár, ezek szorzata a könyv szerinti érték. Az értékpapír számlakivonat havonta tartalmazza a darabszámot és a piaci árfolyamon számított értéket, amelyet – ismereteim szerint – nem kell könyvelni, tájékoztató adatként szolgálnak. A befektetett eszközök vagy forgóeszközök között kell nyilvántartásba venni (lekötött betét helyett választotta ezt a fajta megtakarítást, de több mint egy éve nem "nyúlt" hozzá)? A vételár és a visszavásárlási ár közötti különbözetet kell majd a pénzügyi bevételek között elszámolni? Év végi leltározáskor a kivonaton szereplő darabárat ellenőrizzük, a piaci értéknek bármiben van jelentősége?
Részlet a válaszából: […] ...tartósan, legalább egy éven át, alacsonyabb lenne, mint a darabonkénti beszerzési érték, akkor a különbözetet indokolt lehet értékvesztésként elszámolni, az értékpapír kibocsátójának a minősítése alapján.(Kéziratzárás: 2024. 04....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 25.

Visszaküldött hibás termék helyett új termék

Kérdés: Társaságunk Kínából importál árucikkeket, amiket hazai kiskereskedelmi áruházláncoknak értékesít. Gyakran előfordul, hogy a végső felhasználó (aki az áruházban megvette a termékünket) nem az áruháznak juttatja vissza a meghibásodott terméket, hanem közvetlenül nekünk (mivel mi üzletpolitikai célból 6 hónapnál hosszabb garanciát adunk a 10.000 Ft alatti termékekre is). Ilyenkor a meghibásodott termék helyett új terméket adunk/küldünk a végső felhasználónak.
1. Hogyan kell bizonylatolni a végső felhasználó által visszaküldött hibás, illetve a neki küldött új terméket? Az új termékről kell-e számlát kiállítani?
2. Hogyan és hova kell könyvelni a végső felhasználó által visszaküldött hibás, illetve a neki küldött új terméket?
Részlet a válaszából: […] ...hibás terméket az értékesíthetőség (esetleges javítás után) szempontjából minősíteni kell, és a minősítésnek megfelelően értékvesztést kell elszámolni, vagy mint használhatatlan termék bekerülési értékét az eredmény terhére ki kell vezetni.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 11.

Követelésre 100%-ban értékvesztés, adóalap-csökkentés

Kérdés: Egy magyar gazdasági társaság több évig üzleti kapcsolatban állt egy német céggel, aki a vevője volt. Folyamatosan csúszásban állt a számlák kiegyenlítésével, de egy megállapodás alapján, ha a magyar cég benyújtott egy számlát, akkor a legrégebbit kiegyenlítette. 2023 májusában ezek a kiegyenlítések is elmaradtak, így további számlák beadása nem történt, a fennálló tartozások (2021-2023 közöttiek) behajtására pedig egy nemzetközi behajtócéghez fordult. A behajtócég semmilyen fórumon nem tudta velük a kapcsolatot felvenni, ezért részletes hiteljelentést kért, ami alapján kiderült, hogy a legrosszabb hitelminősítéssel rendelkezik a német cég, és 13 végrehajtási eljárás szerepel vele szemben, így sikeres végrehajtásra nincs esély. Ezek alapján a követelés teljes összegére 100% értékvesztést számolt el a magyar gazdasági társaság 2023. év végén, amivel az adóalapot megemelte. Lehetősége lesz-e a 2024-es taobevallásban a követelések 20%-át adóalap-csökkentő tételként beállítani? Ha igen, melyik értéknek kell a 20%-át venni? (Egyes követelések már többször is átértékelésre kerültek az adott üzleti évek végén.) Mivel a hitelező nem bízik abban, hogy bármekkora összeg is megtérül, nem kíván további lépéseket tenni, a felmerülő költségek miatt. Ebben az esetben elévüléskor kivezetheti-e (összevezetve a vevőkövetelést az értékvesztéssel) a könyvviteli nyilvántartásból a követeléseket? Keletkezik-e további adóvonzata az összevezetésnek?
Részlet a válaszából: […] ...található, és a felkutatása "igazoltan" nem járt eredménnyel, azaz, ha a követelést behajthatatlannak kell (lehet) minősíteni, akkor nem értékvesztést kell elszámolni, hanem azt az Szt. 65. § (7) bekezdése szerint az üzleti év hitelezési veszteségeként le kell írni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 21.

Vadkár, jégkár miatt elszámolt kárérték

Kérdés: Vadkár, jégkár miatt a szántóföldi növényekben elszámolt kárértéket az eredménykimutatásban az egyéb ráfordításokon belül, az "ebből értékvesztés" soron kell kimutatni?
Részlet a válaszából: […] ...A szántóföldi növények közvetlenül elszámolt költségei a befejezetlen termelés számlán (mezei leltárban) szerepelnek, ezt kell az értékvesztésként az egyéb ráfordítások között elszámolt összeggel csökkenteni.(Kéziratzárás: 2024. 02....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 22.

Értékpapírok árfolyam-különbözete

Kérdés: Gazdasági társaságként októberben értékpapírt vásároltunk, amit a 3. számlaosztályban tartunk nyilván. December 31-én a felgyűlt kamatot/hozamot az értékpapírszámla-kivonaton látjuk, de ez az összeg csak eladás esetén realizálódik. Milyen könyvelési tételeket kell könyvelni az év végi záráshoz kapcsolódóan?
Részlet a válaszából: […] ...viszonyított növekedését sem. (Ha a – kamat nélküli – piaci érték tartósan alacsonyabb, mint a beszerzési érték, akkor indokolt értékvesztést az üzleti év végével elszámolni.)Nem kamatozó értékpapírok (részvény, üzletrész) esetében a beszerzési érték...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 22.
1
2
3
37