Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott eszközértékesítés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Eszközök értékesítésekor a teljesítés időpontja

Kérdés: Eszközök értékesítésekor a teljesítés időpontjára vonatkozóan egyes vélemények szerint az adásvétel a Ptk., az Szt., az Áfa-tv. összefüggésében akkor teljesül, amikor a vevő megszerzi a tulajdonjogot. Ezért, ha az adásvételi szerződésben a tulajdonjogot fenntartják a vételár teljes kifizetéséig, akkor a fizetés dátuma lesz a teljesítés időpontja? Hogyan kell eljárni ingatlanok, más eszközök értékesítésekor?
Részlet a válaszból: […]- a másik félre száll át.A Ptk. 6:216. §-a tartalmazza a tulajdonjog fenntartásának a lehetőségét a vételár kiegyenlítéséig. Ez nem ír elő olyan követelményt, hogy a tulajdonjog fenntartása esetén nem lehet teljesítés, hogy a dolgot nem lehet ténylegesen értékesíteni.A törvényi előírás alapján- az ingatlanra vonatkozó tulajdonjog-fenntartást az eladó köteles a tulajdonjog-fenntartás tényének és a vevő személyének a feltüntetésével az ingatlan-nyilvántartásba feljegyeztetni;- az ingó dologra (a más eszközökre) vonatkozó tulajdonjog-fenntartást az eladó köteles a fenntartás tényének és a vevő személyének a hitelbiztosítéki nyilvántartásba (megfelelő lajstromba) bejegyeztetni.A tulajdonjognak az ellenérték megfizetéséig való fenntartása a gazdasági tevékenység ellehetetlenüléséhez vezetne. Ezért a Ptk. hivatkozott előírása további garanciális szabályokat is tartalmaz.Az Szt. 23. §-ának (1) bekezdése - a törvény hatálybalépése óta - egyszerűen szabályoz. A mérlegben eszközként kell kimutatni a vállalkozó rendelkezésére, használatára bocsátott, a vállalkozó működését szolgáló befektetett eszközöket és forgóeszközöket - a bérbe vett eszközök kivételével -, függetlenül attól, hogy azok tulajdonjoga csak törvényben, szerződésben rögzített feltételek teljesítése után kerül át a vállalkozóhoz.Így a tulajdonjog-fenntartással történő adásvétel esetén, ha az eszközt a vevő rendelkezésére bocsátották (birtokba adták), akkor azt az eladónak a könyveiből ki kell vezetnie, értékesítésként elszámolnia, a vevőnek pedig az eszközök között állományba kell vennie, beszerzésként kell elszámolnia, függetlenül attól, hogy ingatlanról vagy más eszközről van szó.Az Áfa-tv. 9. §-ának (1) bekezdése a termékértékesítésre a következő meghatározást tartalmazza: birtokba vehető dolog átengedése, amely az átvevőt tulajdonosként való rendelkezésre jogosítja, vagy bármely más, a birtokba vehető dolog szerzése szempontjából[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8048
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,