Saját konyhánál az étkezési hozzájárulás elszámolása

Kérdés: Hogyan kell elszámolni és könyvelni az étkezési hozzájárulást, ha a cégnél üzemi konyha van?
Részlet a válaszából: […] ...keretösszeget meghaladó része az egyes meghatározott juttatások közé sorolandó, tekintettel a 70. § (4) bekezdésében foglaltakra.Étkezési hozzájárulás esetében a jövedelemnek minősülő juttatás értéke, ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott szolgáltatásnál...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 9.
Kapcsolódó címke:

Eltérő mértékű étkezési hozzájárulás

Kérdés: A belföldi kft.-nek 20 alkalmazottja van. A munkahelyi étkeztetésüket a kft. úgy oldja meg, hogy kihordásos ebédet rendelhetnek. Két cég kínálatából választhatnak. A cégek hetenként adnak át a társaságnak számlát az ebédekről. Személyenként kigyűjtjük havonta, hogy ki mennyit, milyen értékben ebédelt, és abból 12 ezer forintot adómentes étkeztetésként kezelünk, az azt meghaladó összeget pedig leadózzuk. Vannak olyan munkavállalóink, akik nem így ebédelnek, ők utalványt kapnak 10 ezer forint értékben havonta, amelyből 6 ezer forintot adómentesként kezelünk, az azt meghaladó részt leadózzuk. Megfelelő-e ez a gyakorlat az adómentes étkeztetés elszámolásához?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja aztszabályozza, hogy a munkáltató (a kft.) által a munkavállaló részéreétkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi étkeztetés, közétkeztetés nyújtása(biztosítása) révén juttatott bevételnek (ideértve a kizárólag e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 16.
Kapcsolódó címke:

Étkezési hozzájárulás nem munkavállalónak

Kérdés: A kft ügyvezetője részére, aki megbízásos jogviszonyban látja el feladatát - csak azért, mert alkalmazásának kezdetekor ennek munkaviszonyban való ellátása a törvény szerint nem volt lehetséges -, adható-e ugyanúgy, mint a munkavállalóknak adómentes étkezési hozzájárulás, illetve étkezési jegy? A tartós betegállományban, szülési szabadságon, GYED-en, GYES-en lévő dolgozónak is adható hideg- vagy melegétkezési jegy, ugyanúgy, mint a ténylegesen munkát végző munkavállalóknak?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékleletének 8.17. pontjarendelkezik az adómentesen adható étkezési utalványokról, a törvény szerint amunkáltató által a munkavállaló részére (ideértve a Munka Törvénykönyvérőlszóló törvény előírásai szerint a munkáltatóhoz kirendelt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 6.
Kapcsolódó címke:

Étkezési hozzájárulás

Kérdés: Magánszemély alkalmazottként fő- és mellékállásban két különböző cégnél alkalmazásban áll. Felveheti-e mind a két munkahelyen adómentesen a melegétkezési jegyet (2x9000 Ft összértékben)?
Részlet a válaszából: […] A válasz egyértelműen az, hogy nem! A válasz következik azSzja-tv. 1. számú melléklete 8.17. pontjának rendelkezéséből, mely szerint amagánszemély egy adott hónapban csak egyféle (vagy a 9000 forintig, vagy a 4500forintig terjedő) kedvezményt vehet igénybe. Ha nem lehet igénybe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 11.
Kapcsolódó címke:

Adómentes étkezési hozzájárulás

Kérdés: Adómentes étkezési hozzájárulást lehet-e csak a munkavállalók meghatározott csoportjának adni?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre a válasz az Szja-tv. 69. §-a (1) bekezdésének e)pontjában foglaltakból következik: a munkáltató által valamennyi munkavállalóáltal megismerhető belső szabályzat alapján adható, ha a juttatásra jogosultakkörét a belső szabályzat nem egyénileg, hanem a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 10.
Kapcsolódó címke:

Adómentes étkezési hozzájárulás

Kérdés: Szabályszerűen jár-e el egy cég, ha a teljes munkaidős dolgozóinak kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására havi 3500 Ft-os utalványt juttat adómentesen, míg a napi 4 órában foglalkoztatott részmunkaidős munkavállalók 1750 Ft-os utalványt kapnak? Mi lenne a helyzet akkor, ha a dolgozó írásos nyilatkozatban választhatna, hogy 6000 Ft-os étkező vendéglátás igénybevételére jogosító utalványt, vagy 3500 Ft-os, kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalványt kér-e?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató adómentesen a munkavállaló részére étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi étkeztetés, közétkeztetés nyújtása révén adhat adómentesen (ideértve a kizárólag e szolgáltatások igénybevételére jogosító utalványt is) havi 6000 forintnak megfelelő juttatást....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 28.
Kapcsolódó címke:

Étkezési hozzájárulás meleg étel házhoz szállítása esetén

Kérdés: Társaságunk - az arra igényt tartó dolgozók részére - meleg ebéddel szolgál, amit a meleg ételt házhoz szállító társaságtól szerzünk be, ez a társaság szállítja telephelyünkre. Az ételt a dolgozók a társaság étkezőjében fogyasztják el. A melegétel-szolgáltatásról hetenként számlát kap a társaság. Ez az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 8.17. pontja alapján 6000 Ft-ig adómentes természetbeni juttatásnak minősül? Mi a helyzet akkor, ha az ételt dolgozóink a szolgáltató éttermében fogyasztják el?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8. része azt határozza meg, hogy a természetbeni juttatások közül mi az, illetve milyen összegben, ami adómentesnek minősül. A 8.17. pont szerint a munkáltató által a munkavállaló részére étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi étkeztetés,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. május 27.
Kapcsolódó címkék:  

Étkezési hozzájárulás elszámolása a saját konyhánál

Kérdés: Hogyan kell elszámolni és könyvelni az étkezési hozzájárulást, ha az egyházi intézménynek saját konyhája van?
Részlet a válaszából: […] ...állapítani a természetben nyújtott étkezés bekerülési értékét, majd ennek ismeretében meghatározható, hogy abból mennyi az adómentes étkezési hozzájárulásnak megfelelő rész, s mennyi az adóköteles természetbeni juttatás.A saját konyha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. december 11.
Kapcsolódó címke:

Étkezési hozzájárulás

Kérdés: Étkezési hozzájárulás jegyben, illetőleg pénzben meddig adómentes?
Részlet a válaszából: […] A 2002. évben hatályos Szja-tv. 1. számú melléklet 8.17 pontja alapján a természetbeni juttatások közül adómentes a munkáltató által természetben nyújtott étkezés értékéből legfeljebb havi 2200 forint, vagy a kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására feljogosító...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. február 20.
Kapcsolódó címke:

Pénzben adott étkezési hozzájárulás

Kérdés: A társaság dolgozói részére a munkában töltött napok után napi 300 forint összegű étkezési hozzájárulást fizet pénzben, a bérkifizetéssel együtt. A teljes kifizetett összeg adóköteles természetbeni juttatásnak minősül-e?
Részlet a válaszából: […]

A pénzben adott étkezési hozzájárulás nem természetbeni juttatás, hanem bér az Szja-tv. 3. §-ának 21. pontja alapján. Ennek megfelelően az adót és a járulékot a bérre vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani és megfizetni.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. október 11.
1
2