Saját konyhánál az étkezési hozzájárulás elszámolása

Kérdés: Hogyan kell elszámolni és könyvelni az étkezési hozzájárulást, ha a cégnél üzemi konyha van?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 71. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján, béren kívüli juttatásnak minősül a munkáltató által a munkavállalónak az adóévben juttatott pénzösszegnek az éves keretösszeget meg nem haladó része, míg az éves keretösszeget meghaladó része az egyes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 9.

Gyermekélelmezés számlázása, továbbszámlázása

Kérdés: 2013. 07. 01-től a részvénytársaság által alapított nonprofit társaság (óvoda) alapító okiratában gyermekélelmezés is szerepel. Külsős cég szállítja a gyermekek részére az élelmet. A szállító által számlázott készétel-szolgáltatás, illetve az alapító felé történő kiszámlázás mely főkönyvi számlákon szerepeljen?
Részlet a válaszából: […] Az alapító felé történő számlázás értelmezhetetlen, hiszen a gyerekek részére az élelmet nem az alapító adja át. A gyermekélelmezés költségeihez való alapítói hozzájárulást – számlázás nélkül – az egyéb bevételek között, mint támogatást, a tényleges...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 10.

Eltérő mértékű étkezési hozzájárulás

Kérdés: A belföldi kft.-nek 20 alkalmazottja van. A munkahelyi étkeztetésüket a kft. úgy oldja meg, hogy kihordásos ebédet rendelhetnek. Két cég kínálatából választhatnak. A cégek hetenként adnak át a társaságnak számlát az ebédekről. Személyenként kigyűjtjük havonta, hogy ki mennyit, milyen értékben ebédelt, és abból 12 ezer forintot adómentes étkeztetésként kezelünk, az azt meghaladó összeget pedig leadózzuk. Vannak olyan munkavállalóink, akik nem így ebédelnek, ők utalványt kapnak 10 ezer forint értékben havonta, amelyből 6 ezer forintot adómentesként kezelünk, az azt meghaladó részt leadózzuk. Megfelelő-e ez a gyakorlat az adómentes étkeztetés elszámolásához?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja aztszabályozza, hogy a munkáltató (a kft.) által a munkavállaló részéreétkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi étkeztetés, közétkeztetés nyújtása(biztosítása) révén juttatott bevételnek (ideértve a kizárólag e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 16.

Étkezési hozzájárulás nem munkavállalónak

Kérdés: A kft ügyvezetője részére, aki megbízásos jogviszonyban látja el feladatát – csak azért, mert alkalmazásának kezdetekor ennek munkaviszonyban való ellátása a törvény szerint nem volt lehetséges –, adható-e ugyanúgy, mint a munkavállalóknak adómentes étkezési hozzájárulás, illetve étkezési jegy? A tartós betegállományban, szülési szabadságon, GYED-en, GYES-en lévő dolgozónak is adható hideg- vagy melegétkezési jegy, ugyanúgy, mint a ténylegesen munkát végző munkavállalóknak?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékleletének 8.17. pontjarendelkezik az adómentesen adható étkezési utalványokról, a törvény szerint amunkáltató által a munkavállaló részére (ideértve a Munka Törvénykönyvérőlszóló törvény előírásai szerint a munkáltatóhoz kirendelt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 6.

Cégautó miatti járulékok

Kérdés: Ha a bt.-ben nincs alkalmazott, csak a beltag vállalkozói jogviszonyban, akkor a cégautóadó miatt ugye nem kell munkaadói járulékot fizetni? Kérdésem, hogy ez esetben vállalkozói járulékot kell-e fizetni a cégautó miatt? És ha senki nincs bejelentve a cégbe, mert a tagnak főállása van máshol, akkor a céges autó után a cégautóadón felül csak ehót kell fizetni?
Részlet a válaszából: […] Az Flt. 40. §-ának (1) bekezdése szerint 3 százalékmunkaadói járulékot a munkaadó a munkavállaló részére munkaviszonya alapjánkifizetett és elszámolt bruttó munkabér, illetmény (kereset), valamintvégkielégítés, jubileumi jutalom, a betegszabadság idejére adott díjazás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 6.

Cégtelefon utáni munkaadói járulék

Kérdés: A 2899-es számon jegyzett válaszukban azt írják, hogy a személyesen közreműködő tag vélelmezett mobilhasználata miatt 3 százalék munkaadói járulékot is kell fizetni. Véleményem szerint álláspontjuk nem helytálló, mert az 1991. évi IV. tv. 40. §-a "munkaadó"-ról, "munkavállaló"-ról és "munkaviszony"-ról beszél, a személyesen közreműködő tag pedig nem minősül munkavállalónak, és a társaság, ahol személyesen közreműködik, sem minősül foglalkoztatónak, és kettejük jogviszonya nem munkaviszony, következésképpen nem kell a telefonhasználat után 3 százalék munkaadói járulékot fizetni, csak 54 százalék szja-t és az alap 1,54-szerese után 29 százalék tb-járulékot. Kérem, hogy válaszukat pontosítani szíveskedjenek!
Részlet a válaszából: […] Az Flt. 40. §-a szerint a munkaadó a munkavállaló részéremunkaviszonya alapján kifizetett és elszámolt bruttó munkabér, illetmény(kereset), valamint végkielégítés, jubileumi jutalom, a betegszabadság idejéreadott díjazás, személyijövedelemadó-köteles természetbeni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 17.

Ügyvezető természetbeni juttatásai

Kérdés: A gazdasági társaság többségi tulajdonos tagjának, aki a társaság ügyvezető igazgatója, és a társaságnál heti 36 órát vagy azt meghaladó munkaidőben dolgozik, 2007. január 1-jétől a gazdasági társaság adhat-e adó- és járulékmentesen az Szja-tv.-ben meghatározott határig adómentes természetbeni juttatást? [Szja-tv. 69. §-a és 1. számú melléklete, pl. önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás, kockázati biztosítás, csekély értékű ajándék, étkezési utalvány?]
Részlet a válaszából: […] A válaszhozelőször az ügyvezető igazgató jogállását kell tisztázni. A gazdasági társaságügyvezető igazgatója a Gt. szerint – függetlenül attól, hogy többségitulajdonos, vagy nem többségi tulajdonos, vagy egyáltalán nem tulajdonos,illetve heti 36 órát dolgozik-e vagy sem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 22.

Étkezési hozzájárulás

Kérdés: Magánszemély alkalmazottként fő- és mellékállásban két különböző cégnél alkalmazásban áll. Felveheti-e mind a két munkahelyen adómentesen a melegétkezési jegyet (2x9000 Ft összértékben)?
Részlet a válaszából: […] A válasz egyértelműen az, hogy nem! A válasz következik azSzja-tv. 1. számú melléklete 8.17. pontjának rendelkezéséből, mely szerint amagánszemély egy adott hónapban csak egyféle (vagy a 9000 forintig, vagy a 4500forintig terjedő) kedvezményt vehet igénybe. Ha nem lehet igénybe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 11.

Adómentes étkezési hozzájárulás

Kérdés: Adómentes étkezési hozzájárulást lehet-e csak a munkavállalók meghatározott csoportjának adni?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre a válasz az Szja-tv. 69. §-a (1) bekezdésének e)pontjában foglaltakból következik: a munkáltató által valamennyi munkavállalóáltal megismerhető belső szabályzat alapján adható, ha a juttatásra jogosultakkörét a belső szabályzat nem egyénileg, hanem a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 10.

Külföldi tulajdonos költségtérítése

Kérdés: A társaságnak külföldi tulajdonosai vannak, akik évente többször jönnek az országba tárgyalásokra. Ez alatt az idő alatt a cég fizeti a szállás és az étkezés költségeit. Milyen adóvonzattal kell számolni? A magyar tulajdonosok – akik egyébként máshol állnak jogviszonyban – is részt vesznek külföldi tárgyalásokon, tanulmányutakon. Kérdésem, hogy elszámolható-e részükre valamilyen költségtérítés?
Részlet a válaszából: […] A külföldi tulajdonosok magyarországi személyesmunkavégzésre (tárgyalásokra) történő utazása hivatali utazásnak számít, ezértaz ezzel összefüggésben felmerülő szállásköltség a magánszemélynél nem számítbevételnek [Szja-tv. 7. § (1) bekezdés r) pont]. Más a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 29.
1
2
3