Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

278 találat a megadott eva tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Evás vállalkozás év végéig "nem tesz semmit"

Kérdés: A Számviteli Levelek 411. számában a 8009-es kérdésre adott válaszukban részletes tájékoztatást adtak az eva megszűnésével kapcsolatos teendőkről. Ha az adóalany nem tesz semmit, nem jelentkezik át sehova, milyen következményekkel jár? "Elveszíthető-e" így a cég?
Részlet a válaszból: […]automatikusan a jogi formájuknak megfelelő adótörvény hatálya alá kerülnek, vagy a személyi jövedelemadó, vagy a társasági adó alanyai lesznek.Így a társasági adó alanya lesz - ha nem tesz semmit - az egyéni cég, a közkereseti társaság, a betéti társaság, a kft. Ezért javasoltuk a Számviteli Levelek 411. számában a 8009. kérdésre adott válaszban, hogy a 2019-ben még evaalany választhatja 2020. január 1-jétől - ha a feltételeknek megfelel -, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adója, illetve a kisvállalati adó szerint adózik. Ehhez azonban 2019 decemberében be kell jelentkeznie. Ha viszont nem kíván 2020-ban vállalati tevékenységet folytatni, akkor kezdeményezheti a cég megszűnését végelszámolással. [A végelszámolás befejezésének időpontja 2019. december 31. lehetett. Aki most (decemberben) kezdi el a végelszámolást, az ezt december 31-ig nem tudja befejezni, tehát január 1-jével automatikusan bekövetkezik a váltás az adózásban!]Ha 2019-ben az evaalany bevételi nyilvántartást vezetett, akkor az eva megszűnésével át kell térnie[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8086
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Megszűnik az egyszerűsített vállalkozói adó

Kérdés: 2020. január 1-jétől hatályát veszti az Eva-tv. Az e törvény hatályon kívül helyezésével az Eva-tv. hatálya alá tartozó szervezetek is megszűnnek? Hova, milyen adótörvény hatálya alá kerülnek? Milyen számviteli, adózási feladatok kapcsolódnak a jogszabályi háttér megszűnéséhez? Hogyan alakulnak ezek egy bt. esetében?
Részlet a válaszból: […]továbbá ha a társaság olyan tőkejuttatásban részesült, amely juttatást - jogszabályi előírás alapján - a tőketartalékba kellett helyezni, és a tőketartalékba helyezett összeget a társaság jogszerűen még nem használta fel.Indokolt esetben lekötött tartalék is kimutatható a nyitómérlegben.A jegyzett tőkével, tőketartalékkal, lekötött tartalékkal csökkentett saját tőke összeget (amely összeg pozitív és negatív előjelű is lehet) az eredménytartalékba kell helyezni, amelyet meg kell bontani adózatlan és adózott eredménytartalékra.Adózatlan eredménytartalékot akkor kell kimutatni, ha az eva választása előtti, az Szt. előírása szerint az evába belépéskor kimutatott eredménytartalék osztalék utáni adóját a társaság nem fizette meg, illetve ezt az eredménytartalékot a társaság még nem fizette ki, és az pozitív előjelű (kifizetésekor vállalkozásból kivont jövedelem lesz).Adózott eredménytartalék valójában az evaalanyiság időszaka alatt keletkezett és ki nem fizetett eredménytartalék.Tekintettel arra, hogy az eszközöket piaci értéken kell értékelni, a piaci érték és a nyilvántartás szerinti érték közötti különbözet az adózatlan eredménytartalékban fog megjelenni (adózására visszatérünk). Hasonló a helyzet a kötelezettségek esetében is, ha azoknak a nyitómérlegbe beállított összege eltér a nyilvántartás szerintitől. Céltartalék beállításánál ez az eltérés egyértelmű.Az Eva-tv. hatályon kívül helyezése miatt az evanyilvántartást vezető bt.-nek a saját tőkét, a társaságiadó-alapot meghatározó számviteli feladatai vannak, amelyeket indokolt körültekintően elvégezni.A kisadózó vállalkozások tételes adóját a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság is választhatja, ha 2020. január hónapot megelőző hónapban az adóhatósághoz bejelentkezik, és kivaalanyként nyilvántartásba veszik. Ez esetben külön számviteli feladatai nincsenek.Az Eva-tv. hatályon kívül helyezésével kapcsolatosan nincsenek külön számviteli feladatai annak a bt.-nek, amelyik 2019-ben is az Szt. hatálya alá tartozott.Evából kikerülő társaságra (nem csak a betéti társaságra) vonatkozó társasági adózási előírások [Eva-tv. 19. §-ának (4)-(7) és (9) bekezdései]:Az evaalanyiság időszaka alatt megszerzett immateriális jószág, tárgyi eszköz alapján a bt.-nek az evaalanyiság megszűnése (2020. január 1-je) után a társasági adó alapjánál az értékcsökkenési leírást a más szervezet által kibocsátott és rendelkezésre álló bizonylaton feltüntetett bekerülési értékre vetítve kell megállapítania.A társasági adó szempontjából elszámoltnak kell tekinteni (még egyszer nem lehet számításba venni):- az evaalanyként lezárt adóévben teljesített valamennyi, egyébként a Tao-tv. alapján költségnek minősülő juttatást (kiadást);- az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek az evaalanyiság megszűnésekor a nyitómérlegben kimutatott bekerülési értékének az evaalanyiság keletkezését megelőző adóév (üzleti év) beszámolójában kimutatott bekerülési értékét meghaladó részét;- az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek az evaalanyként lezárt adóévre a Tao-tv. szerint időarányosan jutó értékcsökkenési leírását (függetlenül a szerzés időpontjától).Az evaalanyként lezárt adóévet figyelembe kell venni a megelőző időszakból fennmaradt elhatárolt veszteség érvényesítésének időtartama tekintetében. Az evaalanyiságot megelőző időszakból fennmaradt összes elhatárolt veszteségből evaalanyiság időszakának minden adóévében 20-20 százalékot elszámoltnak kell tekinteni. (Ha a társaság 5 adóévben már evaalany volt, akkor az evaalanyiság előtti időszak elhatárolt veszteségével már nem lehet a társasági adó alapját csökkenteni.)Az evaalanyként lezárt adóévet figyelembe kell venni az olyan adókedvezménynél, amelyet az adózó a Tao-tv. rendelkezései szerint meghatározott számú adóévben vehet igénybe.Az evaalanyiság megszűnésének adóévét követő első adóévben (a kérdéshez kapcsolódóan 2020. adóévben) a társaságiadó-alap megállapításakor az adózás előtti eredményt- növeli az evaalanyiság időszaka alatt az Szt. hatálya alá nem tartozó bt., kkt. és egyéni cég nyitómérlegében,= más adóalanynál az evaalanyiság megszűnésének adóévéről (2019) készített beszámoló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8009
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Eva előtti időszak előírt osztalékáról való lemondás

Kérdés: Evás kft. esetében az eva előtti időszak osztalékáról lemondhat-e a tulajdonos? Ha igen, és ezt bevételként könyveljük, akkor csökkenti-e az eva alapját (mint a Tao-tv.-nél), vagy 37 százalékkal adózik?
Részlet a válaszból: […]bekezdése alapján az elengedett, elévült kötelezettség esetében a bevétel az adóalany megszűnt kötelezettségének összege. Az evás kft.-nél az eva előtti időszak előírt osztaléka a kötelezettségek között szerepel. A tulajdonos ezen kötelezettség teljesítéséről mond le, amelyet a számviteli előírások szerint az egyéb bevételek között kell elszámolni. Az evaalapot csökkentő tételek között - a Tao-tv.-hez hasonló - adóalap-csökkentési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7659
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Evás kft. jegyzett-tőke-emelése

Kérdés: Az Eva-tv. hatálya alá tartozó kft.-re is vonatkozik a Ptk. azon előírása, amely szerint 2017. március 15-ig kötelező a kft. törzstőkéjét a Ptk. szerinti minimumra felemelni. A kft. ennek úgy kívánt eleget tenni, hogy az 500 E Ft összegű törzstőkét a jegyzett tőkén felüli tőkéből (evás időszak előtti szabad eredménytartaléka 3200 E Ft) emelték meg 2500 E Ft-tal. A módosított társasági szerződés szerinti tőkeemelést azonban a cégbíróság csak feltételekkel jegyezte be, mely szerint az ilyen módon történő tőkeemelés az evaalanyiság elvesztésével jár. Lehetséges ez?
Részlet a válaszból: […]evaalanyiság megszűnik az Eva-tv. 3. §-a (1) bekezdésének g) pontja alapján a végelszámolás, a felszámolás, a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző nappal, egyébként a megszűnés napjával. Itt a jegyzett tőkének a jegyzett tőkén felüli saját tőke terhére történő felemelése nem szerepel, nem megszűnési ok.A 2016/36. Adózási kérdés szerint az Eva-tv. 22. §-ának (2) bekezdése szerinti tiltás abszolút jellegűnek tekinthető, ezek megvalósulása mindenképpen az adóalanyiság elvesztésével jár együtt. Fentiek indoka az, hogy eltérő értelmezés esetén az Eva-tv. egyéb rendelkezéseinek az alkalmazása sérelmet szenvedne. Ilyenek például a 18. § (7)-(8) bekezdéseiben, az Szt. hatálya alá tartozó evaalanyok saját tőkével kapcsolatos rendelkezések.Az Eva-tv. 3. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint az adózó adóalanyisága a változás bekövetkezésének napját megelőző nappal szűnik meg, ha a változás révén már nem felel meg az adóalanyiságra előírt bármely feltételnek.Az adóalanyiság feltételeibe nemcsak az Eva-tv. 2. §-ában lévő feltételek, hanem a 22. § (2) bekezdésében előírt korlátozás is beleérthető.Így tehát, ha az evaalany kft. eleget[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7293
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Ingyenesen juttatott szolgáltatás az evánál

Kérdés: Evás bevételi nyilvántartást vezető bt. a személyesen közreműködő kültag tulajdonában lévő ingatlanban folytatja a tevékenységét. Bérleti díjat nem fizet. Az ingyenesen juttatott szolgáltatást evaalapot növelő tételként kell alkalmazni?
Részlet a válaszból: […]tevékenységével összefüggésben vagy arra tekintettel bármely jogcímen és bármely formában mástól megszerzett vagyoni érték, beleértve az áthárított általános forgalmi adót is. Részletes felsorolást tartalmaz a törvény a vagyoni érték vonatkozásában. Ezek között szerepel az igénybe vett szolgáltatás is. Így a kültag által rendelkezésre bocsátott ingatlan használati
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7060

6. találat: Evaalap az evából való kikerüléskor

Kérdés: Kettős könyvvitelt vezető evás kft.-be az új tulajdonos 50 százalékot meghaladó részesedéssel lépett be év közben, ezáltal a társaság kikerült az Eva-tv. hatálya alól. Időarányosan kell számolni az evaalapot, vagy 30 millió Ft bevételi határig nem kell?
Részlet a válaszból: […]évében a naptári év első napjától az adóalanyiság megszűnésének napjáig terjedő időszak.Az eva alapja az adóalany által az adóévben (az adott esetben a megszűnés napjáig) megszerzett összes bevétel, módosítva az Eva-tv. 5. §-a szerinti tételekkel.Az Eva-tv. 2. §-a (4) bekezdésének a) pontja alapján a kft. az adóévben akkor lehet adóalany, ha az adóévet megelőző második adóévben éves szintre átszámított összes bevétele a 30 millió forintot nem haladta meg (ugyanez a követelmény az adóévet megelőző adóévben is). Ebből az következik, ha a tárgyévet megelőző bármelyik adóév rövidebb volt, mint a naptári év, akkor csak a 30 millió forint adóév naptári napjaival arányos részének megfelelő összegben kell számításba venni.Az Eva-tv. 3. §-a (1)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. augusztus 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6736
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Eva hatálya alatti könyvvezetés

Kérdés: A kettős könyvvitelt vezető bt. 2010-ben átlépett az Eva-tv. hatálya alá. Választhatta ekkor a bevételi nyilvántartást?
Részlet a válaszból: […]foglaltak,- vagy a számviteli törvény szerint, a kettős könyvvitel rendszerébenteljesíti. [A (4)-(6) bekezdés az Eva-tv. szerinti nyilvántartási kötelezettséget részletezi.]A bt. tehát 2010-ben választhatta a bevételinyilvántartás-vezetési kötelezettséget.Az Eva-tv.-ben azonban van egy lényeges követelmény: az adózó (a bt.) választásáról az Eva-tv. előírásai szerint tett első bejelentésével egyidejűleg, az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon köteles volt nyilatkozni, a nyilatkozatot később[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6456
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Evás bt.-beltag halála - végelszámolás

Kérdés: A bevételi nyilvántartást vezető bt. a beltag halála miatt végelszámolását határozta el. A végelszámolás kezdő napjával az Eva-alanyisága megszűnik, vissza kell térnie az Szt. hatálya alá, nyitó mérleget kell készítenie. Bankszámláján az evás időszakból származó lekötött betét szerepel, amelynek forrása az evás időszakból származó ki nem vett osztalék. Szerepeltethető-e ez az összeg a nyitó mérlegben, mint az alapítókkal szembeni kötelezettség? Mi lehet az osztalék megállapításának időpontja? Kit illet meg az osztalék? A beltag örökösei lemondhatnak-e az őket megillető osztalékról a kültag javára? Milyen adózási kötelezettséggel jár ez? Vagy ez csak a végelszámolás végén osztható fel? Lehet-e a nyitó mérlegben eredménytartalék?
Részlet a válaszból: […]alá. Ezzel az időponttal a bt.-nek tételes leltározással alátámasztott leltár alapján nyitó mérleget kell készítenie. A kérdés adatai alapján az adott esetben ebben a nyitó mérlegben az eszközoldalon a bankszámlán lekötött betét fog szerepelni, a forrásoldalon a ki nem vett osztalék, amelyet eredménytartalékként kell kimutatni. Nem szól a kérdés arról, hogy a beltag, illetve a kültag teljesített-e vagyoni hozzájárulást, és ha igen, akkor milyen összegben (a cégjegyzékben vagyoni betétként milyen összegben szerepel). Ez nagyon lényeges, mert ha van ilyen, akkor a vagyoni betétnek megfelelő összeget a nyitó mérlegben jegyzett tőkeként kell kimutatni, emiatt az eredménytartalékba helyezhető összeg azzal csökken.A nyitó mérlegbe kerülő adatok teljeskörűségéért és valódiságáért a kijelölt végelszámoló tartozik felelősséggel.A nyitó mérleg elkészítésével a végelszámolás csak elkezdődik. A végelszámoló feladatát a Cégtörvény meghatározza. Ezek között az egyik legfontosabb a végelszámolás megindításának közzététele, a hitelezőknek szóló felhívás. Ha valóban csak a kérdés szerinti eszközzel, forrással rendelkezik a bt., akkor célszerű az egyszerűsített végelszámolást kezdeményezni. (Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a végelszámolás során a bt.-nek bevételei is és különféle költségei, ráfordításai lehetnek, amelyek eredményét már társasági adó terhelheti!)A végelszámolás befejezésekor el kell készíteni a végelszámolást lezáró számviteli beszámolót, az adóbevallásokat, a vagyonfelosztási javaslatot, amely alapján kezdeményezni kell a bt. cégjegyzékéből való törlését. Ha a cégbíróság a bt.-t törölte a cégjegyzékből, akkor lehet a vagyont a beltag, illetve a kültag részére dokumentáltan kiadni.A vagyonfelosztási javaslatnak tartalmaznia kell többek között:- a beltag, illetve a kültag vagyoni hozzájárulásának összegét külön-külön, és az ezek fejében kiadandó eszközök (pénzeszközök) összegét, továbbá- az evás időszak - fentiek szerint ismertetett - eredménytartalékát, és az abból a társasági szerződés szerinti megosztásnak megfelelően a beltagot, illetve a kültagot megillető összeget (és annak pénzeszközét) és így tovább.Természetesen a beltag részére az őt megillető vagyon nem adható ki, hiszen meghalt. A hagyatéki leltárba kell azt beállítani, és a hagyatéki eljárás során[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6446
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

9. találat: Evából visszatérés

Kérdés: Az evából a Tao-tv. hatálya alá visszatérő bt.-nek az evába való belépésekor 1 millió forint értékű ingatlana volt, amelyet az Eva-tv. hatálya alatt felújított, ingatlanszakértő szerint jelenleg 16 millió forintot ér. Ezt az ingatlant a visszatérés után is használni kívánja. Ezen tétel miatt keletkező összeg hogyan szerepel az eredménytartalékban? Adózott vagy adózatlan?
Részlet a válaszból: […]nyitó mérlegben tehát különbözeti alapon határozható meg, amelyet azonban meg kell bontani elemeire.Jegyzett tőke a társasági szerződés szerinti, cégjegyzékben szereplő jegyzett tőke (vagyoni betét), az így dokumentált összeg állítható be a nyitó mérlegbe.Tőketartalék akkor állítható be a nyitó mérlegbe, ha a társasági szerződés szerint ázsióval történt az alapítás, a tőkeemelés, továbbá ha a társaság olyan tőkejuttatásban részesült, amely juttatást - jogszabályi előírás alapján - a tőketartalékba kellett helyezni, és a tőketartalékba helyezett összeget a társaság jogszerűen még nem használta fel.Indokolt esetben lekötött tartalék is kimutatható a nyitó mérlegben.A jegyzett tőkével, tőketartalékkal, lekötött tartalékkal csökkentett saját tőke összeget (amely összeg pozitív és negatív előjelű is lehet) az eredménytartalékba kell helyezni, azzal, hogy az eredménytartalékon belül elkülönítetten kell kimutatni az adózott és adózatlan eredménytartalékot.Az eva választása előtti, az Szt. előírása szerint az evába belépéskor kimutatott eredménytartalékot, amennyiben az Eva-tv. 18. §-ának (3) bekezdése szerinti osztalék utáni adót kiváltó adót nem fizette meg (és a tagoknak nem fizette ki), és az pozitív előjelű, adózatlan eredménytartaléknak minősül. A fennmaradó különbözet lesz az adózott eredménytartalék, mivel annak az adóját az evás időszakban - mint evás - megfizette.Nyilvánvalóan ezen adózott eredménytartalékba kerülő összegben részben vagy egészen benne lesz az a különbözet is, amely a kérdés szerinti ingatlan könyv szerinti értéke és a könyvvizsgáló által (az ingatlanszak­értő véleménye kevés) elfogadott piaci értéke között mutatkozik. Az adózott eredménytartalék összegét nem az ingatlan könyv szerinti értékének és piaci értékének különbözete határozza meg, azt a nyitó mérlegbe beállított tételek nagysága befolyásolja. Így az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. augusztus 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6388
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: Eredménytartalék igénybevétele (eva)

Kérdés: Bevételi nyilvántartást vezető evás bt. 2013. 01. 01-től átkerült az Szt. és a Tao-tv. hatálya alá. 2012. december 31-én volt olyan számlája, amelynek az ellenértéke nem folyt be, ezért azt evás jövedelemként nem tudta kivenni. Az evabevallásában adóalap-növelő tételként figyelembe vette. A 2013. 01. 01. napra készített nyitó leltárban pénzeszköz, a ki nem egyenlített vevő, a jegyzett tőke (vagyoni betét), valamint evás időszakból származó adózott eredménytartalék szerepel. A társaság tulajdonosa az evás időszak alatt adózott és befolyt összeget az eredménytartalékból kívánja kivenni. Ennek megítélése azonban szakmailag nem egyértelmű. Az Szt. a saját tőkét a nyitó mérlegbe beállított eszközök és kötelezettségek különbözeteként határozza meg, de nem szól arról, hogy a különbözetet az eredménytartalékba vagy a tőketartalékba kell helyezni. A Számviteli Levelek 287. számában azt írják, hogy az Eva-tv. hatálya alatt megtermelt ered­mény­­tartalékot adózott eredménytartalékként kell kimutatni. A 163. és a 90. számban a ki nem vett jövedelem forrását a tőketartalékban jelölik meg. Melyik a megfelelő?
Részlet a válaszból: […]összegében), továbbá ha a társaság olyan tőkejuttatásban részesült, amely juttatást - jogszabályi előírás alapján - tőketartalékba kellett helyezni (maximum a juttatás összegében), és így a tőketartalékba helyezett összeget a társaság jogszerűen még nem használta fel. A különbözetből a tőketartalékba kötelezően helyezendő összeg után fennmaradó rész az eredménytartalék. (Ha kötelezően nem kell a tőketartalékba helyezni, akkor a jegyzett tőkével csökkentett saját tőke teljes összege eredménytartalék.)A fentiek szerint az eredménytartalékba helyezett összeg azonban lehet adózott is és nem adózott is.Amikor a bt. az evaalanyiságot választotta, akkor meg kellett állapítania az osztalék utáni adót kiváltó adó alapját. Ezen adóalap megállapításakor csökkentő tétel volt (lehetett) a nem vagyoni betétként megszerzett immateriális javak és tárgyi eszközök könyv szerinti értéke. Ha a bt. az evaalanyiság választásakor ezen eszközök könyv szerinti értékével csökkentette az osztalék utáni adót kiváltó adó alapját, akkor ezen csökkentő összegnek megfelelő értéket adózatlan eredménytartalékként kell kimutatni (elkülönítetten), ennek az osztalékkénti igénybevételekor a személyi jövedelemadót és az egészségügyi hozzájárulást meg kell fizetni.A különbözetként meghatározott eredménytartalék összegének az adózatlan eredménytartalékkal csökkentett része az adózott eredménytartalék. (A különbözetként meghatározott eredménytartalék teljes összege adózott eredménytartalék, ha adózatlan eredménytartalékot nem kell kimutatni!)Az adózott eredménytartalék lehet pozitív és negatív előjelű eredménytartalék. A pozitív előjelű adózott osztalékként a személyi jövedelemadó és az egészségügyi hozzájárulás megfizetése nélkül kifizethető, de csak az egyszerűsített éves beszámoló jóváhagyása után (év közben nem, legfeljebb osztalékelőlegként). Az Szt. hatálya alá visszatért bt.-re vonatkoznak a számviteli törvény előírásai, mely szerint osztalékot, osztalékelőleget közvetlenül az eredménytartalékból nem lehet fizetni, osztalékot csak a tárgyévi adózott eredményből,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6159
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést