Evás vállalkozás év végéig "nem tesz semmit"

Kérdés: A Számviteli Levelek 411. számában a 8009-es kérdésre adott válaszukban részletes tájékoztatást adtak az eva megszűnésével kapcsolatos teendőkről. Ha az adóalany nem tesz semmit, nem jelentkezik át sehova, milyen következményekkel jár? "Elveszíthető-e" így a cég?
Részlet a válaszából: […] ...ne tartozna valamelyik adótörvény hatálya alá.Az adózásra vonatkozó törvényi előírások alapján - ha az adózó nem tesz semmit - az eva megszűnésével a 2019. évben még az Eva-tv. hatálya alá tartozó adóalanyok automatikusan a jogi formájuknak megfelelő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 12.

Megszűnik az egyszerűsített vállalkozói adó

Kérdés: 2020. január 1-jétől hatályát veszti az Eva-tv. Az e törvény hatályon kívül helyezésével az Eva-tv. hatálya alá tartozó szervezetek is megszűnnek? Hova, milyen adótörvény hatálya alá kerülnek? Milyen számviteli, adózási feladatok kapcsolódnak a jogszabályi háttér megszűnéséhez? Hogyan alakulnak ezek egy bt. esetében?
Részlet a válaszából: […] ...hatályos Eva-tv. 2019. december 31-ig rendelkezik az evát végzők feladatairól. Így ezen időponttal még a hatályos előírások alapján kell elkészíteni a beszámolót, az adóbevallásokat, elvégezni a mérlegfordulónaphoz kapcsolódó egyéb feladatokat, de már...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 12.

Eva előtti időszak előírt osztalékáról való lemondás

Kérdés: Evás kft. esetében az eva előtti időszak osztalékáról lemondhat-e a tulajdonos? Ha igen, és ezt bevételként könyveljük, akkor csökkenti-e az eva alapját (mint a Tao-tv.-nél), vagy 37 százalékkal adózik?
Részlet a válaszából: […] ...társasági adó alapját a megállapított, ki nem fizetett osztalék elengedésére tekintettel elszámolt bevétel (egyéb bevétel) összege.Az Eva-tv. 6. §-ának (7) bekezdése alapján az elengedett, elévült kötelezettség esetében a bevétel az adóalany...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 9.

Evás kft. jegyzett-tőke-emelése

Kérdés: Az Eva-tv. hatálya alá tartozó kft.-re is vonatkozik a Ptk. azon előírása, amely szerint 2017. március 15-ig kötelező a kft. törzstőkéjét a Ptk. szerinti minimumra felemelni. A kft. ennek úgy kívánt eleget tenni, hogy az 500 E Ft összegű törzstőkét a jegyzett tőkén felüli tőkéből (evás időszak előtti szabad eredménytartaléka 3200 E Ft) emelték meg 2500 E Ft-tal. A módosított társasági szerződés szerinti tőkeemelést azonban a cégbíróság csak feltételekkel jegyezte be, mely szerint az ilyen módon történő tőkeemelés az evaalanyiság elvesztésével jár. Lehetséges ez?
Részlet a válaszából: […] ...fogalmazódott meg. Lehetséges ez? Adottak a t ő keemelés Ptk., illetve Szt. szerinti feltételei, akkor miért nem lehet? A válasz az, mert az Eva-tv. nem teszi lehet ő vé.Az Eva-tv. 22. §-ának (2) bekezdése szerint az adóalany nem határozhatja el átalakulását,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 11.

Ingyenesen juttatott szolgáltatás az evánál

Kérdés: Evás bevételi nyilvántartást vezető bt. a személyesen közreműködő kültag tulajdonában lévő ingatlanban folytatja a tevékenységét. Bérleti díjat nem fizet. Az ingyenesen juttatott szolgáltatást evaalapot növelő tételként kell alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] ...rövid válasz az, hogy igen.Az Eva-tv. 6. §-ának (2) bekezdése alapján bevétel a számvitelről szóló törvény hatálya alá nem tartozó adóalany által vállalkozási (gazdasági) tevékenységével összefüggésben vagy arra tekintettel bármely jogcímen és bármely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 18.

Evaalap az evából való kikerüléskor

Kérdés: Kettős könyvvitelt vezető evás kft.-be az új tulajdonos 50 százalékot meghaladó részesedéssel lépett be év közben, ezáltal a társaság kikerült az Eva-tv. hatálya alól. Időarányosan kell számolni az evaalapot, vagy 30 millió Ft bevételi határig nem kell?
Részlet a válaszából: […] ...Eva-tv. 3. §-a (1) bekezdésének h) pontja alapján az adózó adóalanyisága megszűnik a részesedés megszerzésének napját megelőző nappal, ha a jogi személyben 50 százalékot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedést szerez(nek) olyan magánszemély(ek),...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 19.

Eva hatálya alatti könyvvezetés

Kérdés: A kettős könyvvitelt vezető bt. 2010-ben átlépett az Eva-tv. hatálya alá. Választhatta ekkor a bevételi nyilvántartást?
Részlet a válaszából: […] ...a kérdés 2014-ben.Az Eva-tv. 4. §-a (3) bekezdésének - 2010-ben is hatályos - előírása szerint a betéti társaság az evával összefüggő nyilvántartási kötelezettségeit - választásának megfelelően- vagy a 4. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak,- vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 30.

Evás bt.-beltag halála - végelszámolás

Kérdés: A bevételi nyilvántartást vezető bt. a beltag halála miatt végelszámolását határozta el. A végelszámolás kezdő napjával az Eva-alanyisága megszűnik, vissza kell térnie az Szt. hatálya alá, nyitó mérleget kell készítenie. Bankszámláján az evás időszakból származó lekötött betét szerepel, amelynek forrása az evás időszakból származó ki nem vett osztalék. Szerepeltethető-e ez az összeg a nyitó mérlegben, mint az alapítókkal szembeni kötelezettség? Mi lehet az osztalék megállapításának időpontja? Kit illet meg az osztalék? A beltag örökösei lemondhatnak-e az őket megillető osztalékról a kültag javára? Milyen adózási kötelezettséggel jár ez? Vagy ez csak a végelszámolás végén osztható fel? Lehet-e a nyitó mérlegben eredménytartalék?
Részlet a válaszából: […] ...végelszámolással. A döntésben meg kellett állapítani a végelszámolás kezdő időpontját, megválasztani a végelszámolót. Az evaalanyiság a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal megszűnik, amelyet az adóhatósághoz be kell jelenteni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 9.

Evából visszatérés

Kérdés: Az evából a Tao-tv. hatálya alá visszatérő bt.-nek az evába való belépésekor 1 millió forint értékű ingatlana volt, amelyet az Eva-tv. hatálya alatt felújított, ingatlanszakértő szerint jelenleg 16 millió forintot ér. Ezt az ingatlant a visszatérés után is használni kívánja. Ezen tétel miatt keletkező összeg hogyan szerepel az eredménytartalékban? Adózott vagy adózatlan?
Részlet a válaszából: […] ...eva választásakor a betéti társaság kikerült a számviteli törvény hatálya alól, az evaalanyiság megszűnésekor pedig visszakerül a számviteli törvény hatálya alá. Ez esetben az adóalanyiság megszűnésének időpontjával záró leltárt és záró mérleget kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 14.

Eredménytartalék igénybevétele (eva)

Kérdés: Bevételi nyilvántartást vezető evás bt. 2013. 01. 01-től átkerült az Szt. és a Tao-tv. hatálya alá. 2012. december 31-én volt olyan számlája, amelynek az ellenértéke nem folyt be, ezért azt evás jövedelemként nem tudta kivenni. Az evabevallásában adóalap-növelő tételként figyelembe vette. A 2013. 01. 01. napra készített nyitó leltárban pénzeszköz, a ki nem egyenlített vevő, a jegyzett tőke (vagyoni betét), valamint evás időszakból származó adózott eredménytartalék szerepel. A társaság tulajdonosa az evás időszak alatt adózott és befolyt összeget az eredménytartalékból kívánja kivenni. Ennek megítélése azonban szakmailag nem egyértelmű. Az Szt. a saját tőkét a nyitó mérlegbe beállított eszközök és kötelezettségek különbözeteként határozza meg, de nem szól arról, hogy a különbözetet az eredménytartalékba vagy a tőketartalékba kell helyezni. A Számviteli Levelek 287. számában azt írják, hogy az Eva-tv. hatálya alatt megtermelt ered­mény­­tartalékot adózott eredménytartalékként kell kimutatni. A 163. és a 90. számban a ki nem vett jövedelem forrását a tőketartalékban jelölik meg. Melyik a megfelelő?
Részlet a válaszából: […] ...evából (az utóbbi időben a katából) történő visszatérés szabályaival a Számviteli Levelek több számában foglalkoztunk. Ezek között a kérdésben is hivatkozott 287. számban az 5891. kérdésre adott választ indokolt mérvadónak tekinteni.A kérdés alapján a kérdező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 23.
1
2
3
28