Telekvásárláshoz fejlesztési támogatás

Kérdés: Nagyberuházáshoz nyertünk el fejlesztési támogatást, amit az általános szabályok szerint időbeli elhatárolásba kell tenni, és értékcsökkenés-arányosan kell bevételként elszámolni. Hogyan kell elszámolni, ha ebből a támogatásból fedezzük a beruházás megkezdéséhez szükséges telekvásárlást is? A telket külön tervezzük aktiválni, de mivel értékcsökkenési leírása nincs, mi a helyes eljárás ilyenkor?
Részlet a válaszából: […] ...értékén), és természetesen külön kell nyilvántartani a passzív időbeli elhatárolások között a telekvásárláshoz igénybe vett fejlesztési támogatás elhatárolt összegét is.Az Szt. 52. §-ának (5) bekezdése szerint nem számolható el terv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 16.
Kapcsolódó címkék:    

Pályázatíró cég hibájából kapott összeg

Kérdés: A társaságnak a pályázatíró hibájából vissza kellett fizetni a fejlesztési célra (tárgyi eszköz beszerzésére) kapott támogatást. Megállapodás alapján ezért a pályázatíró cégtől kártérítésben részesült, amely összeg 2017-ben be is folyt. Ez 2017. évi bevételnek minősül? Vagy időbelileg el kell határolni, és az értékcsökkenés elszámolásakor arányosan feloldani, mivel közvetve tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódik?
Részlet a válaszából: […] ...A visszafizetett fejlesztési célra kapott támogatást a sajátos egyéb ráfordítások között kell elszámolni (T 8649 - K 384). A fejlesztési támogatás miatt kimutatott halasztott bevételt pedig az Szt. 45. §-ának (2) bekezdése alapján meg kell szüntetni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 8.
Kapcsolódó címke:

TISZK-nek átutalt fejlesztési támogatás

Kérdés: Cégünk a szakképzési hozzájárulást gyakorlati képzéssel, saját dolgozói továbbképzésével és a TISZK-nek (térségi integrált szakképző központ) átutalt fejlesztési célú támogatással teljesíti, de az év végi bevallásban még további kötelezettség maradt, amelyet az NSZFI-nek (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet) utaltunk. A TISZK-nek utalt összeg előírását az 564. Szakképzési hozzájárulás számlára kell könyvelni, mint fennmaradó kötelezettséget, vagy mint átadott támogatást?
Részlet a válaszából: […] ...számolandó el a rendkívüli ráfordítások között véglegespénzeszközátadásként, ha az átutalt összeg a bruttó kötelezettségbőlfejlesztési támogatásként adható összeget meghaladta.Itt jegyezzük meg, a 2012. 01. 01-től hatályos előírásokalapján a kérdés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 3.
Kapcsolódó címkék:    

Fejlesztési támogatások elhatárolása

Kérdés: Társaságunk logisztikai központ létesítésére vissza nem térítendő uniós támogatást kapott. A beruházás aktiválásának időpontja 2010. 01. hó, a támogatást 2011. 06. hóban folyósították. A projekt befejezését követő 3 évben meghatározott árbevételt és létszámösszetételt kell elérni, különben a támogatást visszavonják. Mikor kell a támogatást rendkívüli bevételként elszámolni, és passzív időbeli elhatárolásba helyezni? Az elhatárolást milyen arányszám alapján kell feloldani?
Részlet a válaszából: […]  A fejlesztési célra - visszafizetési kötelezettségnélkül - kapott, pénzügyileg rendezett támogatást az Szt. 86. §-a (4)bekezdésének b) pontja alapján a rendkívüli bevételek között kell elszámolni,majd azt halasztott bevételként időbelileg el kell határolni. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 22.

Fejlesztési támogatás illetéke

Kérdés: Beruházáshoz kapott fejlesztési támogatás illetékköteles-e?
Részlet a válaszából: […] ...eszközátadás. Az állami, azönkormányzati, az európai uniós forrásokból visszafizetési kötelezettség nélkülkapott beruházási, fejlesztési támogatás ilyennek minősül, ezért azt nemterheli illetékfizetési kötelezettség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 15.
Kapcsolódó címkék:    

Fejlesztési támogatás elszámolása végelszámoláskor

Kérdés: Végelszámoláskor a fejlesztési támogatás kivezetése kétféle módon történhet. Melyik a helyes? A város tulajdonában lévő kht. 1999-ben 74%-os fejlesztési támogatással díszburkolatot aktivált a város tulajdonában lévő telken, 40 millió forintos összegben. A végelszámolás előtti értékesítés lehetősége: a díszburkolat nettó értéke 33 M Ft-tal terven felüli értékcsökkenésként kivezetendő, a 24 M Ft-os támogatás rendkívüli bevételként könyvelhető? A díszburkolat szabad forgalomban nem adható el, így az áfaalap lehet 1 M Ft-os érték is? A másik megoldás a végelszámolás végén a tulajdonosnak történő átadás. Ez esetben a díszburkolat nettó értéke egyben a fizetendő áfa alapja is. Mi a szerepe ez esetben a fejlesztési támogatásnak? Hogyan értelmezhető a forrás átadása a tulajdonosnak?
Részlet a válaszából: […] ...alkalmazható. A kettőközött csak az időbeliségben van eltérés, az eredményre, az áfafizetésikötelezettségre gyakorolt hatásuk azonos.A fejlesztési támogatás kivezetése előtt tisztázni kell,hogy azt a támogatási szerződés (megállapodás) szerint az adott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 14.
Kapcsolódó címkék:  

Szakképzési hozzájárulás - fejlesztési támogatás

Kérdés: Szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet vagyunk. A fejlesztési támogatás egy részét még augusztus 31-e előtt átutaltuk. A szeptember 1-je után még utalandó fejlesztési támogatásokat milyen feltételekkel lehet a szakképzést folytató intézmények részére pénzügyileg rendezni?
Részlet a válaszából: […] ...iskolákban és készségfejlesztő szakiskolákban folyó gyakorlatioktatás tárgyi feltételeinek fejlesztésére adható át a fejlesztési támogatás. Az nem változik, hogy mennyi lehet az átadható fejlesztésitámogatás!Az intézményi támogatást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 20.

Később kapott fejlesztési támogatás elszámolása

Kérdés: Hogyan járok el szabályosan abban az esetben, ha a vállalkozás támogatás keretében szerzett be egy tárgyi eszközt? A beszerzés megtörtént 2005-ben, ezzel kapcsolatos értékcsökkenés folyamatosan elszámolásra került évről évre. A támogatás lehívása a szükséges időpontban megtörtént. A támogatás pénzügyi rendezése 2008-ban valósult meg. A tárgyi eszköz 33%-os értékcsökkenéssel került elszámolásra. A támogatást elhatároltuk 2007-ben, az erre az évre eső értékcsökkenés alapján a bevételek között elszámolásra került az arányos rész. Hogyan kell a fennmaradó támogatás elszámolását rendezni, ha 2005-2006-ban nem volt a bevételek között elszámolva az értékcsökkenéssel arányos rész, mivel nem volt elhatárolás sem? A támogatott eszköz értékcsökkenése ez évben kifut, de kevesebb, mint az elhatárolások között kimutatott támogatás összege. Önrevízióval a társasági adót rendezni kell 2005-2006-os évre, vagy 2008-ban a fennmaradó elhatárolást bevételként elszámolom, függetlenül attól, hogy a felmerült költség nem arányos a bevétellel?
Részlet a válaszából: […] ...nem felel meg az Szt.előírásainak. Az Szt. 45. §-a (2) bekezdésének előírásából egyértelműenkövetkezik, hogy a kapott fejlesztési támogatás időbeli elhatárolás alá vontösszegét a kapcsolódó eszköz bekerülési értékének, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 28.
Kapcsolódó címke:

Elszámolás a fejlesztési tartalékkal az evánál

Kérdés: Egy bt. 2005. január 1-jétől evaalany. Bevételi nyilvántartást választott, így nem alanya a Szt.-nek. 2003-ban fejlesztési tartalék címen lekötött 1500 ezer forintot. El kell-e számolni a fejlesztési tartalékkal, vagy van hasonló rendelkezés, mint a kis- és középvállalkozások beruházási adóalap-kedvezményénél?
Részlet a válaszából: […] Az eva hatálya alá kerülő bt., tekintettel arra, hogykikerül a társasági adó hatálya alól - az Eva-tv.-ben szabályozott eltéréssel -a jogutód nélküli megszűnés szabályai szerint számol el az áttérést megelőzőadóévi társasági adóval [Eva-tv. 19. §-ának (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. augusztus 11.
Kapcsolódó címkék:  

Fejlesztési támogatás elszámolása

Kérdés: Kapcsolódóan a Számviteli Levelek 86. számában a 1761. kérdésre adott válaszhoz, hogyan értelmezendő az Szt. 45. §-a (2) bekezdésének azon rendelkezése, miszerint a támogatásként kimutatott halasztott bevételt az eszköz bekerülési értékének, illetve bekerülési értéke arányos részének költségkénti elszámolásakor kell megszüntetni, ha a társaság az eszköznél maradványértéket is megállapít?
Részlet a válaszából: […] A választ azzal kell kezdeni, hogy maradványérték megállapítása esetén is az általános előírások, az 1761. kérdésre adott válaszban foglaltak szerint kell eljárni, azaz a maradványértéknek is van támogatással arányos része.A választ a következő példával lehet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. szeptember 2.
1
2