Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

10 találat a megadott fordított adózás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Fordított adózás vásárolt anyag esetében

Kérdés: Áfakörös kft. fordított áfa alá tartozó építési tevékenységet végez. Az ezen tevékenységhez tartozó anyagot is ő szerzi be, amelyet a megrendelő részére továbbszámláz. Fordított vagy egyenes adózás szerint kell kiállítani a továbbértékesítésről szóló számlát? Mely esetben kell fordítottan és mely esetben kell egyenes adózással számlázni a megvásárolt anyagot, amelyet továbbszámlázunk a megrendelő felé?
Részlet a válaszból: […]hogy egy ügylet a 142. § (1) bekezdésének b) pontja alá tartozzon, elsődleges feltételként annak kell teljesülnie, hogy az ügyletnek szolgáltatásnyújtásnak (és nem termékértékesítésnek) kell lennie. Az építőiparban - ahogy a kérdésben leírt esetben is - nagyon gyakoriak az úgynevezett komplex ügyletek, amelyek egyaránt tartalmaznak szolgáltatási (építési-szerelési munka) és termékértékesítési (alapanyag) elemeket. Az áfában a komplex gazdasági eseményeket, ha azok egymástól nem elválaszthatóak (tehát egyik a másik nélkül nem valósulna meg), minden esetben egységesen, egy ügyletként kell megítélni. Ezért ezek megítéléséhez azt kell eldönteni, hogy melyik volt a főszolgáltatás, és melyik az, amelyik ahhoz járulékosan kapcsolódott.Annak megítélése során, hogy egy tevékenység fő tevékenységnek vagy melléktevékenységnek minősül, mindenekelőtt arra kell figyelemmel lenni, hogy melyik az, amely miatt a felek szerződéses kapcsolatba léptek. Az egyes ügyletek egymáshoz való viszonyának vizsgálata során általánosan elmondható, hogy amennyiben valamely tevékenység vállalásának és megvalósulásának következményeként valamely másik tevékenység szokásosan előfordul, azt kiegészíti, illetve elősegíti annak megvalósulását, úgy a két tevékenység egymással fő és melléktevékenység viszonyban áll. Emellett elmondható, hogy a melléktevékenység a fő tevékenység értékéhez képest jellemzően kisebb nagyságrendet képvisel az ügyletben, ugyanakkor ez önmagában nem elegendő mérlegelési szempont, hiszen a fő ügylet, amely miatt a felek szerződéses kapcsolatba léptek, egyes esetekben lehet kisebb értékű, mint az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8445
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Régi, felújított épület értékesítésének áfája

Kérdés: A kft.-nek van egy gazdasági épület néven szereplő ingatlana, mely ilyen megnevezéssel szerepel a földhivatal nyilvántartásában is. Az ingatlan az 1930-as években épült, 1998-ban került a kft. tulajdonába. Ezt követően anélkül, hogy lebontották volna, hozzáépítettek, felújították, de az ingatlan ugyanúgy gazdasági épület maradt. A felújítás, hozzáépítés után az új részre használatbavételi engedélyt nem kértek, és nem kaptak (kellett volna kérniük). Az ingatlant 2019-ben eladták. A kft. az ingatlanértékesítésre áfakötelezettséget választott. Az eredeti használatbavételi engedély már nem lelhető fel. Az illetékes önkormányzat úgy nyilatkozott, hogy nincs a birtokukban használatbavételi engedély 1930-ból. Valószínűsíthetően eredetileg volt használatbavételi engedély, amely alapján a földhivatali bejegyzés megtörtént. Miként kell ebben az esetben eljárni az áfa vonatkozásában? Úgy kell-e tekinteni az ingatlant, mint használatbavételi engedéllyel nem rendelkezőt, és 27 százalék áfát felszámítani, vagy vélelmezni, hogy megvolt a használatbavételi engedély, és fordított áfával számlázni (a vevő belföldi adóalany)?
Részlet a válaszból: […]beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése a kivételként felsoroltak kivételével. A kft. élt az adókötelessé tétel 88. § szerinti lehetőségével, így a kérdés szerinti ingatlan értékesítése fordítottan adózik. Ezen kijelentés helytállóságához azonban vizsgálni kell, hogy a törvényben rögzített kivételek teljesülnek-e vagy sem.Az első rendeltetésszerű használatbavétel biztosan megtörtént már, közel 90 éve létezik és használják az épületet, függetlenül attól, hogy a rendeltetésszerű használatbavételhez szükséges engedély rendelkezésre áll-e. (A kérdésből nem derül ki, mikor volt az épület felújítása, mikor történt a hozzáépítés, feltételezhetően 2 évnél hosszabb időtartam telt el azóta, és ezek ténye, legalább a hozzáépítés az ingatlan-nyilvántartáson átvezetésre került.)Az első rendeltetésszerű használatbavételt két szempontból indokolt vizsgálni, az egyik az épület megépítésének időszaka (az 1930-as évek), a másik a hozzáépítés, felújítás időszaka. Az első időszakhoz kapcsolódóan vélelmezhetjük, hogy volt használatbavételi engedély, tehát nem tartozik a kivételek közé. A második[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8266

3. találat: Fordított adózás ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásoknál

Kérdés: Kötelező-e a fordított adózást választani az ingatlanhoz kapcsolódó karbantartásnál, takarítási munkánál?
Részlet a válaszból: […]esetében, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is - irányul, feltéve, hogy az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása, egyéb megváltoztatása építési hatóságiengedély-köteles, építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez kötött, amelyről a szolgáltatás igénybevevője előzetesen és írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának.Az ingatlanhoz kapcsolódó karbantartás, a folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8216
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Garanciális visszatartás fordított adózásnál

Kérdés: "A" vevő "B" kivitelezővel fordított adózás alá tartozó munkát végeztet. A számla értéke 5000 E Ft, amelyből (10%) 500 E Ft a garanciális visszatartás, bankgaranciával kiváltva. A garanciális időszakon belül keletkezett hibákat a megrendelő - megállapodás alapján - külső vállalkozóval elvégezteti, a számlaértéket (300 E Ft + áfa) továbbszámlázza a kivitelezőre. A kivitelező egyéb ráfordításként számolja el ezt az összeget az áfa visszaigénylése mellett? A garanciális visszatartást ki kell vezetni a vevőkövetelésből (311-911), és ehhez elégséges egy jegyzőkönyv? Ha az áfa nem vonható le, mi a helyes könyvelés?
Részlet a válaszból: […]szállítószámlán állva marad.Ha a garanciális kötelezettségbe tartozó munkákat a megrendelő külső vállalkozóval elvégezteti, akkor a külső vállalkozó számláját a megrendelő vagy továbbszámlázza a kivitelező felé, amit a kivitelező igénybe vett szolgáltatásként könyvel (nem egyéb ráfordítás), és ennek az áfája - mivel a költség a vállalkozási tevékenység érdekében merült fel - levonható, az ellenértéket pedig vagy pénzügyileg rendezi (kifizeti), vagy beszámítja a visszatartott követelése összegébe. (A megrendelőnél pedig - ennek megfelelően - a továbbszámlázás miatti követelés vagy pénzügyileg rendeződik, vagy a visszatartás miatti kötelezettségbe kerül beszámításra.) A visszatartott összegből beszámításra nem kerülő részt viszont a megrendelőnek pénzügyileg rendeznie kell. (Ez a kérdés adatai alapján 500 E Ft, illetve 119 E Ft.)Megoldás lehet az is, hogy a megrendelő a garanciális javítások számláját nem számlázza tovább, azt a beruházási értéket (a költséget) növelő tételként veszi figyelembe, ugyanakkor kéri a kivitelezőt, hogy a javítás áfa nélküli[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. augusztus 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6742
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Egyenes és fordított adózás a számlán

Kérdés: Cégünk locsolófej előre gyártásával foglalkozik. A tevékenységünk kapcsolódik a vasanyag értékesítéséhez, ami fordítottáfa-köteles 2015. 01. 01-től. Egy munkára egy szerződésünk van, egy számlát állítunk ki. Mi a teendő olyan esetben, ha a kiállított számlán nemcsak vasanyag, de áfaköteles termék és szolgáltatás is szerepel?
Részlet a válaszból: […]Áfa-tv. 142. §-ának (7) bekezdésében leírtakból, mely szerint a törvényben előírt fordított adózás alkalmazása esetén a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója olyan számla kibocsátásáról gondoskodik, amelyben áthárított adó, illetőleg a 83. §-ban meghatározott százalékérték nem szerepel, azaz nem tartalmazhat fizetendő adót.Válaszunk másrészt következik a számla adattartalmával szembeni követelményből is: "az alkalmazott adó mértéke, az áthárított adó" követelmény kizárja "a fordított adózás kifejezés" feltüntetését,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. március 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6587
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Számlázás euróban, fordított adózással, engedményezéssel

Kérdés:

Számlázni szeretnénk euróban, fordított adózású terméket. Tudom, hogy az áfát forintban is fel kell tüntetni az általam használt árfolyammal. Az áfaalapot is fel kell tüntetni? Milyen árfolyammal? A számlázott eurót engedményeznénk egy harmadik félnek, a beruházási szállítónak, akivel a vállalkozási szerződést forintban kötöttük meg. A vevő által a szállítónak átutalt eurót milyen árfolyamon lehet a vállalkozási szerződés forintösszegébe beszámítani?

Részlet a válaszból: […]jegyez), fel kell tüntetni az áfa mértékét, euróban a fizetendő áfát, illetve célszerű feltüntetni forintban is az áfát (bár erre tételes előírás nincsen). A kérdés szerint fordított adózású termékértékesítés történik, amelynek az ellenértékét euróban számlázzák. A számlázott euróértéket - ez esetben - az Szt. 60. §-a alapján a társaság által választott, a teljesítés napján érvényes euróárfolyamon kell forintra átszámítva a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni (a nyilvántartásnak tartalmaznia kell természetesen a számlázott eurómennyiséget is). A követelés engedményezése a Ptk. szerint a követelésnek szerződéssel másra történő átruházása ellenérték fejében vagy ingyenesen. A kérdés szerint az engedményezett összeget a forintban meghatározott vállalkozási összegbe kívánják "beszámítani". Ez azonban csak két lépésben valósulhat meg. Egyrészt a követelésnek adásvételi szerződéssel történő értékesítésével, amely értékesítésből a kérdezőnél a beruházási szállítóval szembeni követelés lesz, a beruházási szállítónál a követelésvételből kötelezettség a kérdező társasággal szemben. Másrészt a beruházási szállító számlájának könyvelése után a kérdezőnél kötelezettség a szállítóval szemben, amelynek teljesítésébe a szállítóval szembeni - a követelés értékesítéséből származó - követelését a Ptk. vonatkozó előírása alapján beszámíthatja. (Ugyanígy a beruházási szállítónál is megtörténhet a beszámítás!) Milyen értéken? A forintban kimutatott, euróban fizetendő követelés értékesítéséről készülő adásvételi szerződésben kell meghatározni ezen követelés eladási árát forintban. Ez az eladási ár lehet a kérdező társaságnál kimutatott forintérték, lehet az adásvételi szerződés napján érvényes euróárfolyammal meghatározott forintérték, illetve a felek által egyéb módon meghatározott, a piaci ártól érdemileg nem eltérő forintérték is. A lényeg, hogy az eladási árat, az adásvétel időpontját a követelés értékesítéséről készült szerződés tartalmazza. Amennyiben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5958

7. találat: Fordított adózás közüzemi szolgáltatásoknál

Kérdés: Egyik partner vállalkozásunk a fordított adózásról szóló szabályozás életbelépése óta folyamatosan szembesül azzal, hogy az általa kiállított számlát nem fogadják el üzletfelei. Fő tevékenysége a közüzemi szolgáltatás (csatornatisztítás, csatornakamerázás, duguláselhárítás, szennyvízszállítás), ami tudomásunk szerint normál módon adózik. Egyes cégek nem fogadják be a kibocsátott számlát, mivel véleményük szerint az a fordított adózás hatálya alá esik.
Részlet a válaszból: […]Áfa-tv. 142. §-a (1) bekezdésének b) pontja taxatíve felsorol. Mivel a felsorolás a közüzemi szolgáltatásokat nem tartalmazza, azok nyújtása nem tartozik a fordított adózás tárgyi hatálya alá. Amennyiben viszont a kérdéses szolgáltatáselemeket önállóan nyújtja a vállalkozás, a helyzet az alábbiak szerint alakul: - Az önmagában, önállóan végzett szennyvízszállítási tevékenység - mivel az Áfa-tv. fent hivatkozott rendelkezésében felsorolt szolgáltatáskategóriák egyikébe sem tartozik bele - biztosan nem esik a fordított adózás tárgyi hatálya alá. - A szennyvízvezetékekkel (csatornákkal) kapcsolatos felújítási, javítási, tisztítási, karbantartási munkák adójogi megítélése attól függ, hogy a csatornák a földdel alkotórészi elemet képeznek-e. Amennyiben nem (tehát ha a földtől való eltávolításuk állagsérelem nélkül is megoldható [az esetek többségében egyébként ez a jellemző!]), akkor a csatornák nem tekinthetők ingatlannak, következésképpen a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások (pl. csatornatisztítás, duguláselhárítás) nem adózhatnak fordítottan. - A csatornakamerázás kapcsán megállapítható, hogy amennyiben e tevékenység kizárólag csak a megfigyelést takarja (azaz tényleges karbantartási munka nem kapcsolódik hozzá), akkor e tevékenység fordított adózása önmagában már fogalmilag is kizárt. Amennyiben viszont e tevékenység a kamerázással megtalált hibák tényleges kijavítását is magában foglalja, akkor az adójogi megítélés az előző franciabekezdésben kifejtettek szerint alakul. A fentieket összefoglalva kijelenthető, hogy a vállalkozás - az általa folytatott tevékenység tekintetében - valószínűsíthetően nem adózhat fordítottan. Amennyiben ezt a tényt megrendelője nem fogadja el, az önkéntes jogkövetés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. április 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3649
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Fordított adózás helytelen értelmezésének következményei

Kérdés: Milyen következményei vannak annak, ha a számlát a fordított adózás szabályai szerint állították ki, de a számlázott termék, nyújtott szolgáltatás áfáját a számla kibocsátójának kellene fizetnie?
Részlet a válaszból: […]"csak" felesleges áfabefizetést. Ha például a termék eladója, a szolgáltatás nyújtója a teljesítésről a fordított adózás szabályai szerint állítja ki a számlát (amely számlát a vevő, a szolgáltatás igénybevevője elfogadott), és később az adóellenőrzés megállapítja, hogy az új Áfa-tv. vonatkozó rendelkezését helytelenül értelmezte, akkor egyértelmű a fizetendő áfahiány a számla kibocsátójánál. De áfahiány van a vevőnél, a szolgáltatás igénybevevőjénél is, mivel levonásba helyezett olyan áfát, amelyet az egyenes adózás szabályai mellett csak a számlakibocsátó számlája alapján tehetett volna meg. (A fordított adózás jogcíme nélkül kiállított számla őt erre nem jogosítja fel!) Abban az esetben, ha a termék eladója, a szolgáltatás nyújtója az egyenes adózás szabályai szerint felszámítja a fizetendő áfát (de a fordított[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. április 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3604
Kapcsolódó tárgyszavak:

9. találat: Fordított adózás a számlán

Kérdés: Önök szerint megfelel-e a törvényi előírásoknak, hogy egyes számlázóprogramok fejlesztői szerint a fordított adózás alá eső értékesítések számlázásakor az áfamentes kategóriát kell használni, és a megjegyzésben kell szerepeltetni a fordított adózásra vonatkozó szövegrészt?
Részlet a válaszból: […]beszerzője, a szolgáltatási igénybe vevője az adófizetésre kötelezett. Nem pontosan fogalmaz annyiban a kérdés, hogy számlázáskor az áfamentes kategóriát kell használni. Ez csak annyiban igaz, hogy adómentesség esetében is jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás kell arra, hogy a termék értékesítése, a szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól. A számlán nyilvánvalóan ezen hivatkozásokat ott indokolt feltüntetni, ahol egyébként - egyenes adózás mellett - az alkalmazott adómértéket és az áthárított adót kell feltüntetni. Az előzőekhez még a következőket indokolt hozzátenni: az új Áfa-tv. 142. §-ának (7) bekezdése alapján fordított adózás esetében a termék értékesítője, a szolgáltatás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. március 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3572
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Fordított adózásnál az anyag áfája

Kérdés: A kft. épületkivitelezési tevékenységet végez, amelyhez anyagokat szerez be. A tevékenység fordítottan adózik 2008. január 1-jétől. Az anyagbeszerzés áfája levonható?
Részlet a válaszból: […]a) pontja szerint: amennyiben az adóalany - ilyen minőségben - a terméket, szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja, jogosult arra, hogy az általa fizetendő adóból levonja azt az adót, amelyet termék beszerzéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. február 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3528
Kapcsolódó tárgyszavak: ,