Keresés eredménye

14 találat a megadott innovációs járulék tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Innovációs járulék
Kérdés: A szlovén cég 2011 februárjában Magyarországon alapított kft.-t, amely kereskedelmi tevékenységet folytat. 2012-től itt kell-e innovációs járulékot fizetnie a kft.-nek? A szlovén céget, mint alapítót, bejelentettem kapcsolt vállalkozásként.
Részlet a válaszból: […]számításba kell venni. A besorolás szempontjából az üzleti év (2012) első napján fennálló állapotot kell irányadónak tekinteni.A hivatkozott törvényi előírás szerint kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatott létszáma 50 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. Mikrovállalkozásnak pedig az a vállalkozás minősül, amelynek összes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5615
Kapcsolódó tárgyszavak:
2. találat: Számlázott kutatás-fejlesztés
Kérdés: Kutatás-fejlesztési tevékenységgel bíztunk meg egy alapítványt 2009-ben. Az alapítvány két évig számlázta ennek a díját, amellyel csökkentettük az innovációs járulék összegét. A díjat a beruházási számlára tettük, majd ha befejeződik, aktiválni fogjuk kísérleti fejlesztésként. A szerződésben vállalt fejlesztés nem járt eredménnyel, az alapítvány ismételten megpróbálja azt eredményesen befejezni. Mit kell tenni a beruházási számlán lévő projekt értékével, amennyiben eredménytelenül zárul a megrendelt kutatás-fejlesztés? Az innovációs járulék két évben történő csökkentése is jogosulatlan volt?
Részlet a válaszból: […]kifogásolható, ha volt kutatás-fejlesztés, de az nem zárult kedvező eredménnyel. Ami kifogásolható, az, hogy a megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenység számlázott ellenértékét nem a beruházási számlára kell(ett volna) könyvelni, hanem - vagy közvetlenül az immateriális javak között a kísérleti fejlesztés aktivált értéke számlára a szállítóval szemben (T 112 - K 454); - vagy igénybe vett szolgáltatás költségkénti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5326
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3. találat: Innovációs járulék fizetési feltételei
Kérdés: Immáron a 3. cégem fut bele az innovációs hozzájárulás fizetésével kapcsolatos ellenőrzésbe. Az alapjogszabály szerint a kisvállalkozások mentesek a járulék fizetése alól. Az egyik cégemnél a létszám ugyan 52 fő, de az árbevétele mindössze 300 millió Ft, ami messze elmarad a 10 millió eurós értékhatártól. Ennek ellenére a revizor szerint fizetési kötelezettség áll fenn. Nekem az a véleményem, hogy a két feltétel egyidejű fennállása esetén kell innovációs járulékot fizetni.
Részlet a válaszból: […]középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint a kkv-kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. Mikrovállalkozásnak pedig az a vállalkozás minősül, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5213
Kapcsolódó tárgyszavak:
4. találat: Kisvállalkozás ismérvei az innovációs járuléknál
Kérdés: A 3423. kérdésre adott válaszból kimaradt, hogy az innovációsjárulék-kötelezettség megállapításakor az adóév első napján rendelkezésre álló beszámoló adatai alapján kell minősíteni. Ebből a szempontból nincs változás a törvény módosítását követően sem. Így a 2004. évi kötelezettség megállapításakor a 2003. évi beszámoló, 2005-ben pedig a 2004. évi beszámoló adatait kell figyelembe venni.
Részlet a válaszból: […]céget innovációsjárulék-fizetési kötelezettség terheli. A 2003. évi XC. törvény 3. §-ának (4) bekezdése szerint az üzleti év első napján fennálló állapot az irányadó a törvény rendelkezései alkalmazásánál. Mivel a 2004. üzleti év első napjára vonatkozó adatok a 2003. év záró adatával,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. február 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3516
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Innovációs járulék vállalatcsoportnál
Kérdés: Cégcsoportba tartozó vállalkozás esetén melyek az innovációs járulék számításának elvei? A vállalkozás leányvállalat, kapcsolódó vállalkozással rendelkezik, a foglalkoztatottak létszáma 50 főnél kevesebb, árbevétele, illetve a mérlegfőösszeg nem éri el a 10 millió eurót. Anyavállalatának foglalkoztatotti létszáma 62 fő, árbevétele 13 millió euró. A leányvállalatnál a besorolásnál egyedi adatait elegendő figyelembe venni? Az anyavállalat besorolását hogyan befolyásolják leányvállalatának az adatai?
Részlet a válaszból: […]10 millió eurónak megfelelő forintösszeg (kisvállalkozás), - az a gazdasági társaság, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma (1. mutató) 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege (2. mutató) legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg (mikrovállalkozás). - A Kta-tv. nem tartalmaz további rendelkezést, illetve utalást a besorolás megállapításához, ezért a Kk-tv. egyéb előírásaira nem kell figyelemmel lenni. A leírtakból következik, hogy az innovációsjárulék-kötelezettség (mentesség) megítélése során csak az említett két mutatóérték vizsgálata szükséges, az is csak az adott vállalkozás szintjén. A vállalkozás 2007. január 1-jei besorolásához[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. április 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3071
Kapcsolódó tárgyszavak:
6. találat: Innovációs járulék csökkentése
Kérdés: Társaságunk kutatási szerződést kötött egy kutatással foglalkozó alapítvánnyal, amely alapítvány a szolgáltatását nevünkre decemberi teljesítéssel számlázta. A pénzügyi rendezés is 2006-ban megtörtént. (Ezt a szerződést az innovációs járulék kiváltására kötöttük.) Ezen számlázott szolgáltatás teljes összegét, vagy annak csak időarányos részét számolhatjuk el egyéb ráfordításként 2006. évre vagy a kísérleti fejlesztés aktivált értékeként vegyük állományba, és értékcsökkenést számoljunk el utána? A kifizetett összeg kiváltja-e, és milyen arányban a 2006. évi innovációsjárulék-fizetési kötelezettségünket?
Részlet a válaszból: […]valamely alrendszeréből véglegesen kapott támogatás összegével!) Az alapítvány által számlázott kutatási, kísérleti fejlesztési tevékenység költségeit minden esetben az igénybe vett szolgáltatások költségei között kell elsődlegesen az 5. számlaosztályban elszámolni, függetlenül attól, hogy annak összegével csökkentik (illetve csökkenthetik) az innovációsjárulék-fizetési kötelezettséget. Abban az esetben, ha az innovációs járulék bruttó összegéből levonható - a fentiek szerint részletezett - kutatási, kísérleti fejlesztési tevékenység költségei nem haladják meg az innovációs járuléknak a 2003. évi XC. törvény 4. §-ának (1)-(2) bekezdése alapján meghatározott bruttó összegét, akkor értelmezhetetlen a kísérleti fejlesztés költségeinek az aktiválása. Az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3030
Kapcsolódó tárgyszavak:
7. találat: Innovációs járulék csökkentése
Kérdés: Az innovációs járulék saját célú kutatásra, fejlesztésre történő felhasználása esetén bevonható-e a munkába külső vállalkozó, illetve megbízási szerződéssel szakértő? Elszámolhatók-e ezek a számlák is költségként a járulékkal szemben?
Részlet a válaszból: […]kutatási-kísérleti fejlesztés közvetlen költségei közé tartozik: - a kutatást, a kísérleti fejlesztést végzők közvetlen munkabére, kiegészítő fizetései, bérpótlékai és az így számított összes bér utáni társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék, szakképzési, egészségügyi hozzájárulás; - a kutatási, a kísérleti fejlesztési témához közvetlenül kapcsolódó szakértői díj számlázott - levonható áfa nélküli - értéke, illetve a szakértőnek elszámolt díj járulékaival, hozzájárulásaival együtt; - a kutatási, a kísérleti fejlesztési témához közvetlenül felhasznált vásárolt anyagok - levonható áfa nélküli - értéke bekerülési (beszerzési) értéken, a saját előállítású félkész és késztermékek értéke előállítási közvetlen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. február 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2950
Kapcsolódó tárgyszavak:
8. találat: Innovációs járulék csökkentése
Kérdés: Cégünk innovációs járulék fizetésére kötelezett. Információnk szerint az innovációs járulék összegéből levonható a saját termék fejlesztésének külön számlával igazolt része, akkor is, ha nem kerül aktiválásra. Mi minősül ilyen módon elszámolható saját terméknek? Miként kell igazolni?
Részlet a válaszból: […]az innovációs járulék bruttó összegéből, ha az kutatási, kísérleti fejlesztési tevékenység ellenértéke. Az ipari vagy alkalmazott kutatás, a kísérleti fejlesztés fogalmát a 2003. évi XC. törvény 12. §-a is tartalmazza, de megtalálható az Szt. 3. §-a (4) bekezdésének értelmező rendelkezései között is. Az Szt. szerint: - alkalmazott kutatás: új ismeretek megszerzésére irányuló eredeti vizsgálat, amelyet elsődlegesen valamely konkrét gyakorlati cél érdekében végeznek; - kísérleti fejlesztés: olyan, a kutatásból és a gyakorlati tapasztalatokból nyert, már létező tudásra támaszkodó, rendszeres munka, amelynek célja új anyagok, termékek és szerkezetek létrehozása, új eljárások, rendszerek és szolgáltatások bevezetése, vagy a már létrehozottak vagy bevezetettek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. augusztus 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2756
Kapcsolódó tárgyszavak:
9. találat: Innovációs járulék fizetése kis- és mikrovállalkozásnál
Kérdés: Innovációs járulék fizetésére kötelezett-e a társaság 2006-ban, ha a létszám 2004. december 31-én 49 fő, 2005. január 1-jén 42 fő, 2005. december 31-én 48 fő, 2006. január 1-jén 44 fő, az éves árbevétel 2004-ben 2 682 740 E Ft, 2005-ben 2 527 300 E Ft, a mérlegfőösszeg 2004. december 31-én 881 221 E Ft, 2005. december 31-én 992 700 E Ft? Hány év adatait kell figyelembe venni?
Részlet a válaszból: […] Mivel a 2003. évi XC. törvény a kis- és mikrovállalkozások vonatkozásában további követelményt nem támaszt, a besorolásnál figyelmen kívül kell hagyni: - a vállalkozásban az állam és/vagy az önkormányzat tulajdoni részesedését, - a kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos korrekciókat, - az ún. kétéves időkorlátot, az adatok határértékektől való eltérését két beszámolási időszak viszonylatában. Így az innovációsjárulék-fizetési kötelezettség megállapításához csak a hivatkozott két mutatóértékkel kell számolni, azt is csak az adott vállalkozás szintjén. Felmerülhet a kérdés, hogy a mutatók számításánál az eurót (a 10, illetve 2 millió eurót) mikori és milyen árfolyamon kell forintra, az összehasonlítás érdekében átszámítani. Mivel a beszámoló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. március 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2530
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
10. találat: Szövetkezet innovációs járuléka
Kérdés: Mezőgazdasági szövetkezet vagyunk. A 2003. évi XC. törvény alapján innovációsjárulék-fizetési kötelezettség alá tartozunk-e mint szövetkezet?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. augusztus 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2291
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 14 | >>>>>>
Kapcsolódó összes tárgyszó: , , , ,

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés