Iskolarendszerű képzés átvállalt tandíjának elszámolása

Kérdés: Az iskolarendszerű képzés (egyetemi tandíj) munkáltató általi átvállalásával kapcsolatos a kérdésem. Hogyan kell bérként helyesen elszámolni az átvállalt tandíj összegét? Bruttó vagy nettó munkabérként kell elszámolni? Milyen bizonylat az elszámolás alapja (munkáltató nevére kiállított számla, hallgatói szerződés)? A munkavállaló részére kell fizetnünk a juttatást, és ő a képzőintézmény felé rendezi, kipótolva a levont adó, járulék összegével, vagy a képzőintézmény részére a munkáltató fizeti ki a tandíj összegét a munkáltató nevére kiállított számla ellenében? Kérem, szíveskedjenek tájékoztatni az átvállalt tandíj bérjövedelemként való helyes elszámolásáról, kifizetéséről, bizonylatolásáról (számla ellenében kell-e kifizetni a tandíjat a munkáltatónak)!
Részlet a válaszából: […] ...iskolarendszerű képzés munkáltató által vállalt költségét a munkavállaló nem önálló tevékenységből származó jövedelmeként kell figyelembe venni.Annak érdekében, hogy a munkavállaló nettó munkabére ne csökkenjen, a munkáltató megteheti, hogy nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 16.

Iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatás

Kérdés: Tájékoztatásukat kérem a társas vállalkozó tagjának kifizetett iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatása után fizetendő adókról, járulékokról. Társasági adó szempontjából elszámolhatók-e, illetve számviteli elszámolásuk hogyan történik? Az oktatások a társaság érdekében történnek.
Részlet a válaszából: […] ...meghatározása, hogy a képzés iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli képzés, feltétlenül indokolt és szükséges lenne, mivel az iskolarendszerű képzés költségei béren kívüli juttatásnak minősülnek, míg az iskolarendszeren kívüli képzés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 26.

Iskolarendszerű képzés, kezdés 2008-ban

Kérdés: Kft. 2009. évtől a főiskola nappali tagozatán tanulót, társas vállalkozóként foglalkoztat. A vállalkozó jövedelmet nem vesz föl. A főiskolai tanulmányait 2008. év szeptemberében kezdte meg. Ez az iskolai rendszerű képzés költségtérítéses. A képzés költségeit a munkáltató (társaság) viseli. A képzés a munkakör betöltéséhez szükséges ismeretek megszerzését célozza. Kérdésem elsődlegesen a 2010. évben kifizetett költségtérítés mint természetbeni juttatás után fizetendő adóra vonatkozik. Jelen esetben, ha az éves költségtérítés díja 500 E Ft, akkor 2010. évben 400 E Ft-ig nem kell fizetnem semmit, a 400 E Ft-ot meghaladó összeg után - 100 E Ft - pedig a kedvezményes adókulcsot kell alkalmaznom? Jól értelmezem? 2011. évben, mint béren kívüli juttatás után, ugyanezt a törvényt alkalmazhatom? A társas vállalkozónak (főiskolai hallgató), mint magánszemélynek, saját szja-bevallásában 2010. évre vonatkozóan, a költségtérítés összegéből (500 E Ft), melyet a kft. fizetett meg, kell-e adózni a 400 E Ft-ot meghaladó rész után?
Részlet a válaszából: […] ...2010. évi átmeneti rendelkezések alapján aziskolarendszerű képzés átvállalt díjának adókötelezettségét a képzésmegkezdésekor hatályos szabályok alapján kellett megítélni [az egyes adó- ésjáruléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI. törvény 257...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 14.

Iskolarendszerű képzés fogalma

Kérdés: Adóköteles béren kívüli juttatással kapcsolatban: Mi tartozik az iskolarendszerű képzés fogalmába?
Részlet a válaszából: […] ...alatt a közoktatásról, valamint afelsőoktatásról szóló törvény szerinti képzés, valamint az iskolai szakképzésértendő. Az iskolarendszerű szakképzés a közoktatás keretében a közoktatási ésszakképzési törvényben meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 27.