Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott készpénz tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Készpénzfizetés bizonylatolása

Kérdés: A kft. magánszemély megrendelője készpénzzel egyenlíti ki a kft. által kibocsátott átutalásos számlát. A felek átvételi elismervénnyel bizonylatolják a kifizetést. Bevételi pénztárbizonylat nem készül (a kft. mikrogazdálkodói beszámolót készít, pénzkezelési szabályzata nincs, és a készpénzes számlák, egyéb bizonylatok esetén nem alkalmaz bevételi és kiadási pénztárbizonylatolást). Jogszabálysértő-e a kft. eljárása?
Részlet a válaszból: […]bankszámláról történő fizetés szabályszerű számla alapján, akkor szabályozni kell a készpénzkezelést (tehát pénzkezelési szabályzat kell), amelynek a pénzbevétel és a pénzkiadás bizonylatain túlmenően még sok mindent kell tartalmaznia, többek között a pénz megőrzésének a feltételeit, a pénzt kezelő személyt stb. A készpénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatokat az Szt. 168. §-a alapján szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni.A kérdés szerinti esetben átutalásos (tehát szabályszerű) számlát állítottak ki, amelyet a vevővel szembeni követelésként kell könyvelni (T 311 - K 91-92, 467). Ebből következően a magánszemély a vele szembeni követelést (és nem az átutalásos számlát) egyenlíti ki, fizeti be a kft. pénztárába (ha van ilyen!), amelyet pénztárbevételi bizonylattal kell dokumentálni.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8521

2. találat: Banki széfben lévő készpénz minősítése

Kérdés: Társaságunk széfet bérel egy bankban. A házipénztárból a készpénzt nem a bankszámlájára fizeti be, hanem a bankban bérelt széfben helyezi el. A mérlegben pénztár- vagy banksoron kell szerepeltetnem a széfben elhelyezett készpénzt, és milyen főkönyvön?
Részlet a válaszból: […]széfben helyezték el. A válasz egyértelműen az, hogy nem változik, a széfben elhelyezett pénzeszközök fölött a társaság ugyanúgy rendelkezik, mint a házipénztárban őrzött készpénz fölött. A széfben elhelyezett pénzeszköz, készpénz az elhelyezés eredményeként nem kerül a társaság folyószámlájára.A széfben elhelyezett készpénzt is a "Pénztár, csekkek" soron kell szerepeltetni a mérlegben. A főkönyvi könyvelésen belül nem szükséges a 3811. Pénztárszámlát megbontani, elegendő, ha[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7931
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Készpénzkezelés, ha nincs pénztáros

Kérdés: Mi a házipénztár? A készpénzkezelésről kötelező nyilvántartást vezetni? Akkor is, ha nincs függetlenített pénztáros? Indokolt külön pénztárbevételi és pénztárkiadási bizonylatokat kiállítani? Hogyan történik ez esetben az ellenőrzés?
Részlet a válaszból: […]kell készíteni a pénzkezelési szabályzatot. A (8) bekezdés szerinti tartalommal a pénzkezelési szabályzatot el kell készítenie annak a szervezetnek is, ahol nincsen függetlenített pénztáros. A pénzkezelési szabályzatban kijelölt pénzkezelővel (ügyvezetővel, tulajdonossal) szembeni követelményeket ez esetben körültekintőbben kell megfogalmazni, mivel a pénztári pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat - jellemzően - egy személy végzi, az összeférhetetlenségi elvárások nem vagy csak részben teljesülnek. (Az ügyvezető kezeli a készpénzt, ő az, aki elkölti és költségként is elszámoltatja, a házipénztár pénzállományát nem a társaságnál tartja a pénz megőrzése követelményeinek betartásával, hanem a lakásán vagy magánál, és így a saját célra történő felhasználást nem lehet kizárni!)Nem függetlenített pénzkezelő esetében is gondoskodni kell arról, hogy a készpénz a társaság székhelyén kialakított pénztárban legyen, meg kell határozni a pénztárban tartható pénzállomány összegét (a pénztári keretet), szabályozni kell a készpénz felvételét, szállítását, pénzintézetnél történő elhelyezését, a készpénz meglétének ellenőrzését, rovancsolásának gyakoriságát stb. is.A pénztári befizetéseket, kifizetéseket a pénzmozgás bizonylataival alátámasztva, késedelem nélkül legalább az analitikus pénztári nyilvántartásban (a pénztárkönyvben, a pénztárnaplóban, a pénztárjelentésben), az események sorrendjében, tételesen (nem összevontan) rögzíteni kell. (Ezen követelményt az ügyvezető, a tulajdonos is teljesíteni tudja!)Időszakonként (legalább a hó utolsó napjával) a pénztári nyilvántartást le kell zárni, meg kell állapítani a bevételek és a kiadások végösszegét és ezek egyenlegét, a pénztárban lévő címletenkénti pénzállományt, az előző időszaki pénzállomány figyelembevételével a záró pénzkészletet, amelyet össze kell hasonlítani a tényleges pénzkészlettel, az esetleges eltérést tisztázni kell. (Elvileg nem lehet eltérés, ha mégis van, a pénzkezelő felelőssége tisztázandó!)Amennyiben a nem függetlenített pénzkezelő nem vezet naprakész pénztári nyilvántartást, akkor a pénztári be- és kifizetések alapbizonylatait csak a könyvelő rögzíti a főkönyvi könyvelésben utólag. A házipénztár pénzkezelése helyességének ellenőrzése, a naponkénti készpénzállomány meglétéről való meggyőződés elmarad, a házipénztár pénzállományával való visszaélés lehetősége megnő!Abban az esetben, ha a pénztárt nem függetlenített pénztáros kezeli, akkor nem indokolt a pénztárbevételi és pénztárkiadási bizonylatok használata, hiszen a pénztárbizonylatoknál nem teljesíthetők pl. a pénztárbizonylatok aláírásával kapcsolatos követelmények.A pénztárbevételi bizonylatok helyett a pénztári bevételeket[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7617
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: ATM-es készpénzfelvétel könyvelése

Kérdés: Hogyan könyveljem az ATM-es készpénzfelvételt?
Részlet a válaszból: […]bevételezett készpénzt a pénztárnaplóban rögzíteni.Az elszámolási betétszámláról forintban felvett készpénz összegének könyvelése:- a pénztárbizonylat alapján: T 381 - K 389.Természetesen a bankkivonat alapján könyvelni kell a bankkivonat megérkezésekor a forintban történt készpénzfelvételt is:- a bankbizonylat alapján: T 389 - K 384.Ha a bankkártya használatára - írásbeli felhatalmazás alapján - nemcsak a házipénztár kezelője jogosult, vehet fel készpénzt a házipénztárba, hanem például az ügyvezető is a pénzkezelési szabályzatban rögzített módon, akkor a bankkártya használatára jogosultnak külön elszámolást kell készítenie, amely elszámolásnak tartalmaznia kell:- a bankkártya használatának időpontjait, idősorrendben;- a bankkártya használatával felvett készpénzösszegeket, a felvétel időpontjai szerint külön-külön;- a bankszámláról felvett készpénz elköltését dokumentáló hiteles bizonylatok adatait, a ténylegesen elköltött készpénz összegeit (ezen bizonylatokat a pénzfelhasználás idősorrendjében, tételesen);- a bankszámláról felvett készpénzből megmaradt és a pénzkezelőnek (a pénztárosnak) átadott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. március 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6570
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Készpénzfizetés korlátozása

Kérdés:

Az Art. 38. §-ának (3/a)-(3/b) bekezdése tekintetében készpénzfizetésnek minősül-e, ha a vevő a számla végösszegét közvetlenül az eladó bankszámlájára fizeti be, illetve ha a vevő meghatalmazást ad az eladónak, hogy a számla ellenértékét közvetlenül a vevő bankszámlájáról felvegye? Elképzelhető az Art. vonatkozó részeinek értelmezése alapján, hogy az ügylet az egyik félnél készpénzes fizetésnek minősül, a másik félnél pedig nem?

Részlet a válaszból: […]a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó pénzforgalmi számlájára (bankszámlájára) teljesítse, és ezáltal a készpénzforgalom csökkenjen. A leírtakból következően, nyilvánvalóan készpénzfizetésnek minősül az, ha a vevő az ellenértéket készpénzben az eladó bankszámlájára fizeti be. (Célszerű, ha készpénzbevétele van, azt a saját bankszámlájára fizeti be, majd onnan utalja át az eladó bankszámlájára.) Természetesen fordítva is igaz, ha a vevő meghatalmazása alapján az eladó a számla ellenértékét készpénzben veszi fel a vevő bankszámlájáról. A válaszból nem következik az, hogy az ügylet az egyik félnél készpénzes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. március 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5790
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Készpénz napi záró állományának átlaga [eva]

Kérdés: Azon evás társas vállalkozásokra, amelyek nem tartoznak az Szt. hatálya alá, vonatkozik-e 2009. január 1-jétől az 500 ezer forintos határ? Ezen vállalkozásoknak kell-e pénzkezelési szabályzatot készíteniük?
Részlet a válaszból: […]az Szt. hatálya alá. Így sem az Szt. módosult rendelkezését [a 14. § (9)-(10) bekezdését], sem a pénzkezelési szabályzatra
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. március 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4030
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,