Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

32 találat a megadott kiva tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Iparűzési adó komplex megosztása kivaalanyoknál

Kérdés: Hogyan kell az iparűzési adó komplex megosztását alkalmazni a kivaalanyoknál, ha nincs a kiva alatt tao szerint értékcsökkenés?
Részlet a válaszból: […]fogalmazza meg, hogy a Tao-tv. hatálya alá tartozó vállalkozó esetén a Tao-tv. szerint elszámolható értékcsökkenési leírást, bérleti díjat, lízingdíjat kell a tárgyi eszköz eszközértékének tekinteni.A Htv. melléklete 1.2. pontja ötödik mondata rendelkezik azonban arról, hogy ha nem állapítható meg a főszabály szerint a tárgyi eszközök Htv. szerinti eszközértéke, akkor a számviteli törvény szerinti ingatlanok esetén a beszerzési érték 2%-a, egyéb eszközök esetén pedig a beszerzési érték 10%-a az eszközérték éves összege. E pont hatodik mondata azt is kimondja, hogy ha a nyilvántartásokból a beszerzési érték nem állapítható meg (például bérelt tárgyi eszköz esetén), akkor beszerzési értéknek a Tao-tv. szerint megállapított[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. szeptember 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8651
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Kiva veszteségleírása

Kérdés: 2018. évben kivaalanyként nagy értékű eszközberuházást valósítottunk meg, melynek összegével - a személyi jellegű kifizetések terhére - csökkentettük adóalapunkat, tekintettel a korábbi években még ta-alanyként keletkezett, nyilvántartott veszteségünkre. A beruházást hitelből finanszíroztuk. Csökkenthettük-e a teljes vételárral az adóalapot? Amennyiben csak az adóévben törlesztett összeget vonhattuk volna le, hol találjuk az erre vonatkozó jogszabályrészletet?
Részlet a válaszból: […]fejlesztés aktivált értékére,-az adóévben kifizetett összeggel, legfeljebb-a korábbi évek elhatárolt veszteségének a Katv. 20. § (3)-(5) bekezdés szerinti tárgyévi negatív egyenleggel növelt összegével.A csökkentés független attól, hogy az érintett eszközt (eszközöket) rendeltetésszerűen használatba vették-e az adóévben.Ha tehát a vállalkozás megfizette a vételárat a szállítónak a számla szerinti összegben az adóévben, akkor a teljes vételárral csökkenthető a kivaalap, feltéve, hogy az nem nagyobb a kivaalapnál, illetve az elhatárolt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. szeptember 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8634
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Társaságiadóalap-csökkentés kiva hatálya alá átlépés előtt

Kérdés: Taoalany kisvállalkozás 2021. január 1-jétől átlép a kiva hatálya alá. Egyéb feltételeknek való megfelelés esetén az utolsó taós adóévében, 2020-ban alkalmazhatja-e a Tao-törvény 7. § (1) bekezdés zs) pontja szerinti, új beruházás miatti adóalap-csökkentést?
Részlet a válaszból: […]áttérés miatt az adózónak választása szerint nem kell alkalmazni a Tao-tv. 8. § (1) bekezdése u) pontjában foglaltakat, azaz a jogutód nélküli megszűnés miatt nem kell a csökkentésként figyelembe vett összeg kétszeresével növelni a megszűnés-adóévi adóalapot. Ha viszont a Katv. szerinti adóalanyisága időszaka alatt a Tao-tv. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával a vállalkozást az adózás előtti eredmény növelésének, illetve az adó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8577
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Új beszerzett személygépkocsi kivás kft.-nél

Kérdés: Kivás kft. esetében új beruházásnak minősül a nyílt végű pénzügyi lízing keretében beszerzett új személygépkocsi, aminek még csak az első részlete lett kifizetve? Figyelembe lehet-e venni az új személygépkocsi már kifizetett lízingdíját mint új beruházást?
Részlet a válaszból: […]beszerzése, feltéve, hogy azt nem a Katv.-adóalanyiság előtt szerezte be (vette át) a kft. Ez esetben az adóévben kifizetett lízingdíjnak az a része, ami beruházásként lett elszámolva (azaz a kamat akkor, ha az üzembe helyezés előtt merült fel), figyelembe
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8564

5. találat: Egyszemélyes kivás kft. osztalékkivétele

Kérdés: Egyszemélyes katás kft. osztalékot szeretne kivenni 2021 nyarán. Minden feltétel adott, az eredmény katás időszak alatt képződött, tehát meg kell fizetni utána az adót. Helyesen járunk-e el akkor, ha a beszámoló készítésekor nem határozunk el osztalékfizetést, amit be kellene vallani a 20 KIVA nyomtatványon, és 12%-kal leadózni, hanem júniusban osztalékelőlegként vennénk ki, ami után már csak 11% a kiva? Nagy összegről van szó, így az az 1% is jelentős.
Részlet a válaszból: […]kisvállalatiadó-alanyiság időszakában jóváhagyásra kerülő osztalékot). A jóváhagyás (döntés) a 2020. évi beszámoló elfogadását követő évben (2021-ben) történik, így a jóváhagyott osztalékot a 2021. adóévi adóalapnál kell figyelembe venni.Egyébként nincs akadálya annak, hogy ne döntsenek a 2020. évi beszámoló elfogadásakor osztalékról, de később osztalékelőleg a 2021. évi várható osztalékra tekintettel hagyható jóvá közbenső mérleg alapján.Az osztalékelőleg nem osztalék, ezért azt nem kell[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8544
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Tulajdonosváltozás (kiva)

Kérdés: Egyszemélyes kft. tulajdonosa úgy döntött, hogy a kivaadózást választja, mivel megfelelt a feltételeknek. Majd 1 hónap múlva a tulajdonos értékesítette üzletrészét két magánszemélynek. Az új tulajdonosokat tekintve kapcsolt vállalkozásuk van. A kft. folytathatja a kivaadózás módját, vagy jelen esetben újból vizsgálni kell az új tulajdonosok kapcsolt vállalkozásokkal együttes adatait?
Részlet a válaszból: […]Katv. 19. § (5) bekezdése szerinti értékeket (létszám, bevétel) a vállalkozás szintjén kell vizsgálni, nem kell a kapcsolt vállalkozások adatait figyelembe venni. Ezt megerősíti a kisvállalati
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8465
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: Kivára való áttérés

Kérdés: A kivára való áttérés egyik feltétele az, hogy az adózó - kapcsolt vállalkozás adataival együtt számolt - átlagos statisztikai állományi létszáma az adóévet megelőző évben várhatóan ne haladja meg az 50 főt. A kapcsolt vállalkozások figyelembevétele a tv. szerint: (3) A (2) bekezdésben meghatározott állományi létszám és bevételi határok számítása során a kapcsolt vállalkozások átlagos statisztikai állományi létszámát és bevételét együttesen, az utolsó beszámolóval lezárt üzleti év adatai alapján kell figyelembe venni. Ha egy társaságnak az adóévet megelőző adóévnek csak egy részében van kapcsolt vállalkozása (a kapcsolt vállalkozása az adóév során megszűnik), az ő létszámadatait hogyan kell figyelembe venni? Esetleg az utolsó beszámolóval lezárt üzleti év fordulónapján fennálló állapot alapján kell az összegezést elvégezni ?
Részlet a válaszból: […]jelenti, hogy ha az adózónak a Katv. hatálya alá történő áttéréskor van kapcsolt vállalkozása, akkor az adózónak a kivás adóévet megelőző adóévre várható adatait kell összegeznie a kapcsolt vállalkozás utolsó lezárt üzleti éve beszámolójának adataival, függetlenül attól, hogy az utolsó beszámolóval lezárt üzleti évben fennállt-e, illetve részben vagy egészében állt fenn közöttük a kapcsolt vállalkozási viszony. Ha pedig a Katv. hatálya alá[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8329
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Kiva - szociális hozzájárulási adó

Kérdés: Egy társaság a dolgozóit kiküldetésben külföldi telephelyére küldi ki, Ausztriába, Németországba, Angliába. A kiküldött dolgozók magyar munkabére a kettős egyezmények miatt szja-mentes, mert külföldön adóztatható, ugyanakkor magyar biztosításuk miatt járulékköteles. A társaság a Kiva-tv. alá tartozik, annak adóalapjába a 2019. évtől nem tartozik bele ez a kifizetés [24. § (4) bekezdés]. Valószínűleg az egyezmények miatt, mert a kivát nyereségadónak tekinthetik, és az egyezmények miatt csak egy országban adózhat. Ez rendben is van, azonban ha szociális hozzájárulási adót sem kell fizetnie, akkor az ilyen jellegű személyi kifizetést nem terheli magyar munkáltatói kötelezettség; ellentétben a 2018. évi szabályozással, amikor még kivaalapot képezett. Valóban nem kell megfizetni a szociális hozzájárulási adót sem? Kérem, válaszukban szíveskedjenek kitérni a 2019. évi és a 2020. júliustól érvényes szabályozásra!
Részlet a válaszból: […]2018-ban, sem 2019-2020-ban (július előtt és után is ez érvényes) nem kell a kivaalanynak szociális hozzájárulási
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8312
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Kiva - be nem számító osztalék

Kérdés: Ügyfelem 2019. január 1-től a kiva szerinti adózást választotta. A korábbi években és a 2019. évben is eredményesen működött, jelentős eredménytartaléka van. Amennyiben a 2019. évi eredményét jóváhagyja osztalékként, lehetséges-e, hogy azt ne a kiva szerint adózza, hanem mint a korábbi évek eredménytartalékából igénybe vett, Tao-tv. szerint adózott osztalékot? Tehát igénybe veheti-e osztalék kifizetésére a korábbi évek eredménytartalékát úgy, hogy a tárgyévi eredményt nem veszi ki a kiva szerinti adózással, hanem eredménytartalékba helyezi azt? Figyelembe vehető-e a keletkezés időrendisége, illetve a kedvezőbb adózás? Ezt a tárgyévi kivaelőleg-bevallásban hol lehet jelölni?
Részlet a válaszból: […]megelőző adóévek adózott eredménye és eredménytartaléka. Igénybe veheti ugyanis a vállalkozás az osztalék forrásaként a korábbi évek eredménytartalékát úgy, hogy a tárgyévi eredményt nem veszi figyelembe. A Katv. ugyanis nem ír elő sorrendet az osztalék forrása tekintetében. Az adóalapnál figyelembe vett osztalékot kell figyelembe venni az adóelőleg alapjánál is. Ha az adóalapnál nem kellett figyelembe venni osztalékot, akkor nem kell az előlegnél sem. Ezt írja elő a Katv. 23. § (2) bekezdése. Külön nem kell jelölni,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8241
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: Kivaalap-csökkentés beruházással

Kérdés: A 2018. évi kiva éves bevallással kapcsolatosan kérem szíves tájékoztatásukat. A Katv. 20. §-ának (7) bekezdése szerint a személyi jellegű kifizetések terhére is csökkenti az adóév és a következő adóévek adóalapját az új beruházásokkal kapcsolatos adóévi kifizetések összegéig. A vállalkozásnak a korábbi évekről van elhatárolt vesztesége. Ezzel kapcsolatban felmerült kérdéseim:
1. Tárgyévi beruházásként könyveltük az irodaépület átalakítását. Ez elszámolható új beruházásként?
2. Továbbá fűtés-korszerűsítési beruházást (új kazán vásárlása és fűtési rendszer átalakítása) valósítottunk meg, ez is beruházásként érvényesíthető tétel? Vagy csak az új kazán és annak beüzemelése tekinthető új beruházásnak?
Részlet a válaszból: […](új) beruházásnak, így ez az érték nem vehető figyelembe kivaalapot csökkentő tételként.2. A fűtés-korszerűsítési beruházásból csak az új kazán vásárlása
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7909
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 32 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést