A vállalkozási és őstermelői bevétel összeadódik?

Kérdés: Adott egy őstermelő, aki egyben egyéni vállalkozó. A vállalkozási bevétel és az őstermelői bevétel összeadódik az áfa 12 milliós összegéhez?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben szereplő őstermelő esetében (aki egyben egyéni vállalkozó is) az alanyi adómentességre vonatkozó 12 millió forintos értékhatár, kétszeresen őstermelőként és egyéni vállalkozóként külön-külön nem vehető figyelembe, így a vállalkozási bevétel és az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 5.

Egyéni vállalkozó háziorvos finanszírozási bevétele

Kérdés: Egyéni vállalkozóként dolgozó háziorvos rendelkezik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) kötött finanszírozási szerződéssel. A finanszírozás havonta érkezik a vállalkozó bankszámlájára.
1. A beérkezett finanszírozás összege az 1995. évi CXVII. törvény 10. számú mellékletében meghatározott bevételek közül melyikbe tartozik?
2. Az 1990. évi C. törvény 39. § (1) pontjának összegét növeli a megkapott finanszírozás összege?
3. Az 1995. évi CXVII törvény nem definiálja a nettó árbevétel fogalmát.
Részlet a válaszából: […] Az egyéni vállalkozó a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján köteles megállapítani a nettó árbevételét. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 22. pont g) alpontban határozza meg egyéni vállalkozó esetében a nettó árbevétel fogalmát:"g) a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 9.

Fakitermelés jövedelme - magánszemély

Kérdés: Társaságunk erdőgazdálkodási tevékenységet is végez. Az erdőbirtokos magánszeméllyel az erdő művelésére szerződést kötött 2010-ben. 2016-ban az erdőterület gyérítése következtében faanyag kitermelése történt, melyet társaságunk értékesített. Az erdőtulajdonos nem tud számlát adni. A tőle "felvásárolt" fa értéke és a faanyag kitermeléséhez kapcsolódó költségek különbözete a magánszemélyt illeti meg. Hogyan kell ezt helyesen elszámolni?
Részlet a válaszából: […] A magánszemély, mint az erdőterület birtokosa, nyilvánvalóan rendelkezik a kitermelt faanyaggal. A kitermelt faanyag eladási árának és a faanyag kitermelésével kapcsolatos költségeknek a különbözete a magánszemélyt illeti meg, pontosabban a különbözet a magánszemély...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 15.

Agrártámogatások a helyi iparűzési adó alapjánál

Kérdés: Mezőgazdasági őstermelők számára is könyvelek, s esetükben merült fel az a kérdés, hogy a különféle agrártámogatások (jellemzően területalapú támogatás, de lehet gépvásárlási támogatás is) beletartoznak-e a helyi iparűzési adó alapjába?
Részlet a válaszából: […] A Htv. 52. §-a 22. pontjának g) pontja szerint az Szja-tv. hatálya alá tartozó, a Htv. 52. § 26. pont a) és b) alpontja szerinti vállalkozónál a nettó árbevétel a tevékenységvégzéssel (termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás) közvetlen összefüggésben kapott -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 14.

Mezőgazdasági őstermelő iparűzésiadó-alapja

Kérdés:

A mezőgazdasági őstermelőnek a különböző támogatásokat (területalapú, AKG, gázolaj jövedéki adójának visszatérítése, gépvásárlási támogatás stb.) az iparűzési adó alapjánál hogyan kell figyelembe vennie?

Részlet a válaszából: […] Olvassa el 6165-ös válaszunkat is!A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 39/A. §-a alapján a mezőgazdasági őstermelő az iparűzési adó alapját egyszerűsített módon határozhatja meg. A 39/A. § (1) bekezdésének b) pontja alapján, ha a mezőgazdasági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 7.

Helyi adó alapjának értelmezése

Kérdés:

Jól értelmezzük-e a helyi adókról szóló törvényt, miszerint az iparűzési adó alapjának megállapítására vonatkozóan az Szja-tv. hatálya alá tartozó vállalkozások (egyéni vállalkozó, őstermelő) negatív megkülönböztetésben részesülnek az Szt. hatálya alá tartozó vállalkozásokkal (társaságokkal) szemben, mivel az előbbinél az iparűzési adó alapjába beletartoznak az olyan - a tevékenységgel összefüggő - költségek ellentételezésére kapott támogatások, amelyeket az Szt. szerint egyéb bevételként kell elszámolni, ezért utóbbiaknak ezen támogatások után nem kell iparűzési adót fizetniük?

Részlet a válaszából: […] Olvassa el 6165-ös válaszunkat is!Az Szja-tv. hatálya alá tartozó egyéni vállalkozónál, őstermelőnél a nettó árbevétel fogalmát a Htv. 52. §-a 22. pontjának g) alpontja tartalmazza. Ez szerint a nettó árbevétel a tevékenység végzéssel (termékértékesítés,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 8.

Szolgáltatás kitermelt fa ellenében

Kérdés: Társaságunk erdőgazdálkodást, erdő­művelést is végez. A saját erdőn kívül magánszemélyek (őstermelők) számára megbízási szerződés alapján a magántulajdonú erdővel kapcsolatos valamennyi ápolási, fenntartási munkát, gyérítést, véghasználatkor a fakitermelést, valamint újraerdősítést végez. Elszámoláskor a fa értékéből levonjuk az elvégzett munka költségét. A megmaradt fa értékét felvásárlási jeggyel felvásároljuk az őstermelőtől. Helyes-e az ilyen módon (nettó) történő elszámolás?
Részlet a válaszából: […]  A rövid válasz az, hogy nem helyes!A válasznál abból kell kiindulni, hogy a társaságténylegesen végez mezőgazdasági (erdőgazdálkodási) tevékenységet, amagánszemély pedig nem, ő a társaság által kitermelt fát "adja el" atársaságnak részben a társaság által végzett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 15.

Tenyésztőktől történő felvásárlás áfája

Kérdés: Társaságunk sertéstenyésztéssel, illetve adásvétellel foglalkozik. Az általunk eladott sertések nagy részét sertéstenyésztőktől vásároljuk meg. Egyes termelők felvásárlási jeggyel (amit mi állítunk ki részükre) adják el állataikat, másik részük áfás átutalásos fizetési módú számlát állít ki részünkre. Ők jellemzően nem társaságok, hanem magánszemélyek (őstermelők) vagy egyéni vállalkozók. A kibocsátott számlákon az értékesítő adószáma, ha van, egyéni vállalkozói száma (nyilvántartási száma), címe, illetve az értékesítés darabszáma, egységára, értéke, adómértéke (25%) van feltüntetve. Ezek alapján az áfát levonásba helyezzük, szja-előleget nem vonunk, a beszerzési árat költségként elszámoljuk. Az a kérdésünk, hogy más, az értékesítőre (milyen adóalany, milyen adózási módot választott, saját áruját adja-e el), illetve az értékesítés körülményeire vonatkozó adatot kell-e szerepeltetni a számlákon ahhoz, hogy az áfa levonható legyen, költségként el lehessen számolni a társasági adó terhére, illetve ne kelljen szja-előleget vonni az adott értékesítés összegéből, továbbá kell-e ezen értékesítések összegét az 1008-as bevallásban feltüntetni?
Részlet a válaszából: […] Az egészében vagy meghatározó részben mezőgazdasági tevékenységet{ideértve a sertéstenyésztést, -termelést és -feldolgozást is [ld. Áfa-tv. 198.§-ának a) pontja és 7. számú melléklet I. rész B/1. pontja]} folytatóadóalanyokra főszabály szerint az Áfa-tv. XIV....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 7.

Bérhizlalás elszámolása

Kérdés: Gazdaságunk alaptevékenysége mezőgazdaság, sertéstenyésztéssel is foglalkozunk. A sertéstelepen megszületett malacokat már nem tudjuk saját istállóinkban felnevelni, hanem bérhizlalókhoz kerülnek, de az állomány a mi tulajdonunk marad, mi látjuk el táppal és gyógyszerrel is, a kész hízót mi értékesítjük. A bérhizlaló kompenzációs feláras jogállású őstermelő. A bérhizlaló "jövedelme": az elkészült hízó értékesítési nettó ára, - a kivitt malac és táp nettó ára, + kompenzációs felár. Átadott termékek a bérhizlalónak: - malacár nettó 12 000 Ft/db, - a táp ára nettó 20 000 Ft/1 darabra, - összesen: 32 000 Ft/db. A visszavett kész hízó nettó ára: 35 000 Ft/db, tehát a bérhizlalónak a példa szerint 3000 Ft/db fizetendő, plusz a bérhizlalási díjra a kompenzációs felár: [35 000-(12 000+20 000)]* 7% = 210 Ft, tehát ő darabonként (3000+210) 3210 Ft-t kap a bérhizlalásért. A fentiek alapján az őstermelő bruttó árbevétele 35 000 Ft+210 Ft, költségként elszámolhatja a malacárat, a tápárat. Kérdésem, hogy a fentiekben leírtak megfelelnek-e a hatályos Áfa- és Szja-tv.-nek? Ezt kellene nekem a kihelyező oldaláról lekönyvelni.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírt tényállás ellentmondásos, ezért nem leheteldönteni, hogy valójában bérhizlalás valósul-e meg vagy sem.A kérdésben leírtak szerint a hizlalásra kiadott malacok atársaságuk tulajdonát képezik. Ennek ellentmond, hogy a bérhizlaló afelvásárlási jegyen a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 9.

Engedmény a felvásárlási jegy értékéből

Kérdés: Egy társaság őstermelőkkel termeltetési szerződést kötött termények felvásárlására 2009. évre vonatkozóan 2009 márciusában. A szerződés alapján felvásárlásra került a termény. A teljesítéstől számított 15 napon belül kiállításra került a 3 dátumos felvásárlási jegy, ahol a teljesítés időpontja az átvétel napja, a kiállítás napja a teljesítéstől számított 15 napon belül, fizetési határidő a szerződés alapesetét figyelembe véve a teljesítéstől számított 75 nap. A szerződés szerint a fizetési határidő alapesete azt jelenti, hogy amennyiben a társaság megkapja a továbbértékesített termény ellenértékét határidőre, úgy 75 napon belül kifizeti az őstermelőket. További kitétel a szerződésben a fizetési feltételek között, hogy abban az esetben, ha a továbbértékesített termény ellenértékét nem kapja meg a társaság határidőre, azaz késve fizetik ki az ellenértéket, úgy a társaság az ellenérték bankszámlájára érkezését követő 5. banki napon belül köteles kifizetni az őstermelőknek a felvásárlási jegyek ellenértékét. A továbbértékesített termények ellenértéke nem került megfizetésre határidőre a társaság részére, ezért a társaság és az őstermelők megállapodást kötöttek követeléselengedésre. Ez azt jelenti, hogy az őstermelő elengedi a társasággal szemben fennálló bruttó követelésének 2,68%-át, és ennek fejében a társaság saját pénzeszközeiből kiegyenlíti a felvásárlási jegyek értékét a határidő lejárta előtt. Számokkal alátámasztva: a termény nettó értéke 100 egység, a kompenzációs felár 12, a felvásárlási jegy bruttó összege 112. Az elengedett követelés 3. A fennmaradó 109 kifizetésre került pénztárból, bankból, összevezető levéllel. Kérdéseim: Az Áfa-tv. 204. §-a (2) bekezdésének a) pontja értelmében helyesen gondolom-e, hogy a felvásárlási jegy így teljes mértékben kifizetettnek minősül, és az áfabevallásban levonásba helyezhető a 12 egység kompenzációs felár? A 0908-as bevalláson az őstermelőnek kifizetett összeg jelentésekor a fenti összegek közül melyiket kell bevallani? A 112-t vagy a 109-et? Az őstermelő szempontjából a fenti számok alapján mi számít bevételnek? A 109 vagy a 112? Az őstermelők esetében értelmezhető-e a követeléselengedés?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 204. §-a (2) bekezdésének a) pontja egyértelműenúgy rendelkezik, hogy a felvásárló a termelő által rá áthárított kompenzációs feláratcsak akkor vonhatja le, ha az adott ügylet kompenzációs felárral növeltellenértékét (bruttó ellenérték) a termelő felé...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 24.
1
2
3