Eurós könyvvezetés, forintszámlák

Kérdés: 2023. január 1-jétől eurós könyvvezetésre tértünk át. Szeretnék segítséget kérni a forintban felmerült számlák költségként való elszámolásához tartozó árfolyam meghatározásában, amikor nem egy konkrét teljesítési időpont/árfolyam van. Pl. folyamatos teljesítésű ügyletek, vagy időszak előtt számlázott szolgáltatások. Ezeket a forintszámlákat árfolyamok tekintetében ugyanúgy kell kezelni, mint korábban az euróban felmerült költségeket?
Részlet a válaszából: […] A szolgáltatóval kötött szerződésben - a számviteli előírások következetes alkalmazása esetén - rögzíteni kell a teljesítés időszakát, akár forintban, akár euróban állítják ki a számlát. A vállalati számlarendben elő kell írni, hogy a folyamatos teljesítésű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 23.

Könyvvezetés euróban, áttérés előtti osztalék kifizetése

Kérdés: A társaság a könyveit 2012-től euróban vezeti. A 2012 előtti években jelentős összegű osztalékot hagytak jóvá, forintban. Ez a 2011. 12. 31-i MNB-árfolyamon került nyitó tételként a devizás könyvekbe. Év közben többször fizettek ki osztalékot forintban, illetve euróban is, 2012. 12. 31-én is van záró kifizetetlen osztalék. Az év közbeni kifizetéseknél mi a helyes könyvelés? Mivel az osztalék elfogadása forintban történt, a végső elszámolás forintban vagy euróban legyen?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre adandó válasznál a következetesség számviteli alapelvet kell meghatározónak tekinteni. Ebből viszont az következik, a számviteli politikában szabályozni kell, hogy a forintban meghatározott, a könyvekben euróban kimutatott osztalékot forintban vagy euróban kívánják...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 11.

Euróban kiállított számlák könyvelése, könyvvezetés euróban

Kérdés: Euróban történő könyvvezetés mellett, ha a belföldi szállító áfás számlát állít ki euróban, de az általa használt árfolyam eltér az általam használttól, akkor az áfát milyen euróértéken könyveljem? A visszaszámítással egészen más euróösszeg jön ki. Az eltérést árfolyam-különbözetként könyveljem?
Részlet a válaszából: […]  A belföldi szállító által euróban kiállított számlánakeuróban is és forintban is tartalmaznia kell az áfa alapját, amely alapjánmeghatározható a fizetendő, illetve az előzetesen felszámított áfa. Azáfabevallásba a számla címzettjénél ezen forintadatok kerülnek be....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 3.

Devizában történő könyvvezetés

Kérdés: A devizában történő könyvvezetés gyakorlati megvalósításával, a gazdasági események elszámolásával kapcsolatos konkrét szakmai iránymutatást nem találtam. A könyvvezetés pénzneme: euró. A gazdálkodónál - természetesen - továbbra is felmerülnek forintban vagy más - eurótól eltérő - devizanemben gazdasági események. Például a munkabér elszámolása, majd a bérkifizetés, a bérhez kapcsolódó járulékok, azok megfizetése, eurótól eltérő devizában a vevők, a szállítók számlái, azok pénzügyi teljesítése stb. Az ezekkel összefüggő kérdésekre kérnék választ.
Részlet a válaszából: […] A kérdező által konkrét formában feltett kérdéseket nemidéztük, de azokra is választ adunk.Az Szt. 20. §-ának (4)-(5) bekezdése megadja a lehetőségetarra, ha az ott megadott feltételek teljesülnek, hogy a gazdálkodó devizában(euróban) vezesse a könyvviteli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 16.

Áttérés az euróban történő könyvvezetésre

Kérdés: 2009. január 1-jével áttérnénk az euróban való könyvelésre. Ezzel kapcsolatban milyen bejelentési kötelezettség van? Milyen könyvvezetési és bevallási kötelezettség keletkezik az átállással kapcsolatban? A bevallásokat milyen devizában kell teljesíteni?
Részlet a válaszából: […] A választ azzal kezdjük, feltételezzük, hogy a kérdést nemkönyvelő tette fel. Ez megnehezíti a válaszadó helyzetét, mert egyrésztterjedelmi okokból nem tud részletes választ adni, másrészt - az előbbiekbőladódóan - az adott válasz sem térhet ki minden részletre. Az euróban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 19.