Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

3 találat a megadott követelés kivezetése tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Külföldi vevővel bíróság előtt kötött egyezség
Kérdés: Az osztrák vevőnkkel bíróság előtt 2014-ben egyezséget kötöttünk, hogy egyenlő részletekben a 2020. év végéig fennálló tartozása egy bizonyos részét kiegyenlíti. A vevő az utolsó részletet 2020 decemberében kifizette. Ügyvédünk levele szerint az eljárás ezzel lezárult. A céget azóta sem törölték. Saját ügyvédünktől van levelünk, az eljárással kapcsolatban más iratunk nincs. Ebben az esetben a fennmaradó követelést milyen címen kell kivezetni? Milyen dátummal kell könyvelni? Társasági adó szempontjából hogyan kell kezelni?
Részlet a válaszból: […]összes tartozásból a részletekkel csökkentett összeg), amelyet már 2014-ben elengedett követelésként kellett volna elszámolni az egyéb ráfordítások között, és az így elszámolt egyéb ráfordítással már 2014-ben a társasági adó alapja megállapítása során növelni kellett volna az adózás előtti eredményt [Tao-tv. 8. §-a (1) bekezdésének h) pontja, ha az osztrák vevővel kapcsolt vállalkozási viszonyban volt].Mivel 2014-ben az osztrák vevővel szembeni követelésből - az egyezség alapján - elengedett részt a társaság nem vezette ki a könyvviteli nyilvántartásaiból, nem számolta el azt egyéb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8423
Kapcsolódó tárgyszavak:
2. találat: Kötelezettség törlésének a bizonylata
Kérdés:

A kft.-nek jelentős tartozása van egyik szállítójával szemben. Áfakiutalás előtt számláit a NAV ellenőrizte, a visszaigényelhető áfát visszakapta. A 2013. évi beszámoló készítését megelőzően a szállító felszámolással megszűnt. A kft. tartozását nem kérték, a kiküldött egyenlegközlők "ismeretlen" jelzéssel visszajöttek. Ha a kft. a szállítóval szembeni tartozását le szeretné írni, a kötelezettség törlésének mi lehet a bizonylata?

Részlet a válaszból: […]kötelezettséget megszüntetni rendkívüli bevételkénti elszámolással, ha az adott szállítói kötelezettséghez a megszüntetés időpontjában eszköz nem kapcsolódik. Akkor is rendkívüli bevételként kell a kötelezettség megszüntetését elszámolni, ha az meglévő eszközhöz kapcsolódik, de halasztott bevételként időbelileg el kell határolni, maximum a meglévő eszköz könyv szerinti értékében. A kérdésben leírtakból az következik, hogy a visszaigényelhető áfa összegének meghatározása során számításba vették a szóban forgó, szállítóval szembeni kötelezettség előzetesen felszámított áfáját is. Mivel a szállítóval szembeni kötelezettség megszüntetésével az előzetesen felszámított áfát már nem fogják megfizetni, a szállítói számla szerinti áfát a kötelezettség csökkentésével az előzetesen felszámított áfát csökkentő tételként kell számításba venni.   Olvasói észrevétel (megjelent a Számviteli Levelek 318. számában – 2015.01.15.) Észrevétel: Olvasónk a 6454-es kérdésünkre adott válaszunkhoz az alábbi megjegyzést fűzte: A 2014. 10. 30-i 314. számban közzétett utolsó bekezdése így szól: Mivel a szállítóval szembeni kötelezettség megszüntetésével az előzetesen felszámított áfát már nem fogják megfizetni, a szállítói számla szerinti áfát a kötelezettség csökkentésével[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6454
3. találat: Értékvesztés kivezetése
Kérdés: A társaság vevői már 2004-ben nem fizettek, ezért haladéktalanul intézkedésekre került sor a vételár behajtása érdekében, ám ezek a mai napig eredménytelenek maradtak. Még büntető­feljelentésre is sor került. A követelésre 100%-ban a társaság értékvesztést számolt el, amelynek a társaságiadó-vonzatát megfizette. A vevőket 2005-ben és 2008-ban törölték a cégbírósági nyilvántartásból. Volt, amelyiket felszámolási eljárás kezdeményezése, illetve végelszámolás elrendelése nélkül hivatalból töröltek, és volt, amelyiket felszámolási eljárás keretében. A felszámolótól és a bíróságtól nem kapott a társaság értesítést. (A követelését be sem jelentette a felszámolónál, hogy a bejelentés díjával ne növelje tovább a veszteségét!) Mivel a felszámolótól nem érkezett értesítés, a követelés a mai napig értékvesztésként szerepel a társaság könyveiben. Mikor kell a könyvekből kivezetni az értékvesztett követelést? Szükséges-e emiatt önellenőrzést végezni? Lehet-e 2010-ben adóalap-csökkentést elszámolni a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének n) pontja alapján?
Részlet a válaszból: […]legyen. Eredmény az is, ha a megbízottak azt dokumentálják, hogy az adós fizetésképtelen, és a jövőben sem lesz a tartozása kiegyenlítésének fedezete, esetleg indokolt a felszámolási eljárást az adós ellen megindítani. A kérdésben az intézkedések eredményéről nincs szó! Önmagában az a tény, hogy a cégeket törölték a cégjegyzékből, nem jelenti azt, hogy a megszűnt társaságok vagyonából részben vagy egészen a kérdező cég követelését nem lehetett volna kiegyenlíteni. De ha meg sem próbálták? Erre utal az is, hogy - némely esetekben - követelésüket be sem jelentették a felszámolónak. Ez esetben a felszámolótól hiába várták az értesítést, mert a felszámoló jogszerűen úgy tekintette a felszámolásra kerülő cégnél kimutatott (ha egyáltalán ki volt mutatva) kötelezettséget, hogy az nem kötelezettség, hiszen a hitelező nem jelezte neki a követelését. Természetesen, ha az adós cég már nem létezik (az még nem elég, hogy a cégjegyzékből törölték), mert a felszámolási, esetleg végelszámolási eljárás már befejeződött, akkor - általában - már nincs kitől követelni, tehát a követelést a könyvekből ki kell vezetni. Tekintettel azonban arra, hogy a követelés behajthatatlanságát az Szt.-ben előírt módon a társaság nem dokumentálta, nem behajthatatlan, hanem elévült követelés jogcímén kell azt a könyvekből kivezetni. Ennek a minősítésnek a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdése n) pontjának alkalmazhatósága kérdésében van jelentősége. A hivatkozott n) pont szerint az adózás előtti eredményt csökkentő tételként a behajthatatlan követelésre elszámolt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. augusztus 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4657
Kapcsolódó tárgyszavak: ,