Követelés átalakuláskor a vagyonmérlegben

Kérdés: A kft. zrt.-vé alakul át. A kft. záró vagyonmérlegében szereplő vevőkkel szembeni követelések egy részére értékvesztés került elszámolásra még az átalakulás előtti hónapokban. A zrt. nyitó analitikájában ezen követeléseket milyen értéken kell nyilvántartásba venni: az értékvesztéssel csökkentett értéken (vagyis ez lesz az új bekerülési érték), vagy továbbra is az eredeti bekerülési értéken (külön nyilvántartva az értékvesztést is)? Előbbi esetén, amennyiben a vevő végül mégis fizet, az értékvesztés összegét egyéb bevételként kell elszámolni, és a társaságiadó-alap számításánál csökkentő tételként figyelembe lehet venni? Ha nem fizet, és így a követelés behajthatatlanná válik, az értékvesztés összege figyelembe vehető társaságiadóalap-csökkentő tételként?
Részlet a válaszából: […] ...Így például a tárgyi eszközök nettó értéken (bruttó érték csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel), a vevőkkel szembeni követelések pedig az értékvesztéssel csökkentett könyv szerinti értéken. A zrt.-nél az elő­bbiekből következően a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 10.

Felszámolt megrendelővel szembeni követelés leírása

Kérdés: Fuvarozást működtető kft.-nél vevőköveteléseket tartunk nyilván, amit a megrendelő nem fizetett ki. A megrendelő céget felszámolással megszüntették, maradt 3 millió forint a vevőkövetelésen. Milyen módon lehet ezt kivezetni a nyilvántartásból?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés elolvasása után úgy tűnik, hogy a kérdező a felszámolt megrendelővel kapcsolatos követelése rendezése érdekében számos törvényi előírást nem vett figyelembe, amelynek a következményeit elsősorban a kft. viseli.Alapvető számviteli követelmény az adóssal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 9.

Peresített és megkapott követelés könyvelése

Kérdés: Ügyfelemnek 2.656.710 Ft-tal tartozott egy cég, amelyre 1.328.355 Ft értékvesztés volt elszámolva. Több évig tartó felszámolási eljárás lezárásaként az ügyfelem a vagyonfelosztás során megkapott 1.380.617 Ft peresített követelést. Miként kell ezt a könyvelésben szerepeltetni? Hogyan vezetem ki az eredeti követelést és az értékvesztést (mivel szemben), és hogyan veszem fel az új követelést? A peresített követelésre kellene elszámolni értékvesztést? (2018 óta volt perben a felszámolt cég.) Semmit nem tudunk a tartozásról és a perről.
Részlet a válaszából: […] ...könyveléshez elegendő az, ami a kérdésben benne van!Ha a számviteli törvény előírásainak megfelelően könyveltek, akkor-a 311. Belföldi követelések számla Tartozik oldalán van 2.656.710 Ft;-a 315. Belföldi követelések értékvesztése számla Követel oldalán pedig 1.328...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 17.

Követelések értékvesztésének visszaírása

Kérdés: A társaságon belül nem tudtuk eldönteni, hogy az előző év(ek)ben elszámolt értékvesztést mikor lehet (esetleg kell) visszaírni, illetve azon is vitatkoztunk, ha a Tao-tv. szerint lehet csökkenteni a korábban elszámolt értékvesztéssel az adózás előtti eredményt, lehet-e csökkenteni, azaz visszaírni a korábban ráfordításként elszámolt értékvesztést? Kérem, segítsenek a fenti kérdésekben dönteni!
Részlet a válaszából: […] ...hogy a vevő, az adós minősítése alapján a mérlegfordulónapon fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél kell - indokolt esetben - értékvesztést elszámolni.Az Szt. 55. §-ának (3) bekezdése arról rendelkezik, hogy amennyiben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 10.

Kis összegű követelések értékvesztése

Kérdés: Társaságunknál a fogyasztónként kis összegű követeléseknél az értékvesztés összegét ezen követelések nyilvántartásba vételi értékének százalékában határozták meg. Erre a számviteli törvény lehetőséget adott. A következő évben újból megállapítjuk a fogyasztónként kis összegű követelések - előbbiek szerinti - értékvesztését, azt egyéb ráfordításként elszámoljuk, az előző évben elszámolt értékvesztés teljes összegét pedig visszaírjuk egyéb bevételként. A társaság ezt az elszámolási módot azért alakította ki, mert nem tudta másként az értékvesztéssel összefüggő korrekciókat a társasági adó logikája szerint megvalósítani. Helyes ez az értékvesztés-visszaírási gyakorlat?
Részlet a válaszából: […] ...hogy a vevők, az adósok (az adott esetben a fogyasztók) együttes minősítése alapján lehet az értékvesztés összegét megállapítani ezen követelések nyilvántartásba vételi értékének a százalékában, és nem a vevők, az adósok egyedi minősítése alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 14.

Követelések faktorálása

Kérdés: A társaság közúti áruszállítással foglalkozik. A likviditási gondok elkerülése érdekében követeléseit faktoráltatja. A faktorcég előleget fizet, amelyből levonja a faktordíjat, majd - amikor a vevő neki teljesített - utalja a maradékösszeget is a faktorkamat levonásával. Mit és hogyan kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...(1) bekezdése szerint a faktoringszerződés alapján a faktor meghatározott pénzösszeg fizetésére, az adós harmadik személlyel szembeni követelésének a faktorra engedményezésére köteles: ha az engedményezett követelés esedékességekor a kötelezett nem teljesít, az adós...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 9.

Értékvesztéssel csökkentett behajthatatlan követelés - áfa

Kérdés: Van egy követelés még 2015-ből 227.060 Ft értékben. 2016-ban 109.000 Ft értékvesztést elszámoltam, amivel a társaságiadó-alapot növelem. Most behajthatatlanná vált. Pénzforgalmi áfa szerint könyvelek. Hogyan kell most kivezetnem, hogy a pénzforgalmiáfa-számlámon is kivezetésre kerüljön?
Részlet a válaszából: […] ...könyvelni. Tekintettel azonban arra, hogy a számlának ez esetben is tartalmaznia kell a fizetendő áfát, és így azt a vevővel szembeni követelés is magában foglalja, a fizetendő áfát is könyvelni kell, de nem a 467. számlára, hanem egy elszámolási, technikai számlára...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 30.

Követelések, kötelezettségek év végi egyeztetése

Kérdés: A vevői követelések, szállítói kötelezettségek év végi egyeztetésénél sok ellentmondás tapasztalható. A kiküldött egyenlegközlőkből derül ki, hogy a cégek eltérő módon könyvelnek, van, akinél a számla 2018. évi vevői követelés, a partnernél pedig 2019. évi szállítói kötelezettség. Az egyértelmű, hogy az árbevétel és a költség a felmerülés évének az eredményében kell, hogy szerepeljen. A követelés és kötelezettség mikor, milyen esetben és hogyan szerepel a beszámolóban? Mikor kell elhatárolásként könyvelni? Ezekhez kapcsolódik még a program korlátozottsága, hiszen van olyan, amelyik nem engedi meg a felhasználónak, hogy az előző időszakra rögzítse a számlát. A számviteli törvény értelmezése sem egyértelmű.
Részlet a válaszából: […] ...vevő, mint az eladó (a számla kiállítója), és nem könyvelheti más időponttal (időszakra) a vevő kötelezettségként, illetve az eladó követelésként. Ha ettől eltérően járnak el, akkor súlyosan megsértik a számviteli törvény tételes előírásait is, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 7.

Pénzeszközök vagy követelések

Kérdés: A kft. 2018 utolsó munkanapján készpénzt fizetett be a pénztárból a bankszámlájára, de a bankkivonaton ez az összeg csak 2019 első munkanapján jelent meg jóváírásként. A 2018. évi beszámolóban ezt az összeget a Pénzeszközök vagy a Követelések között kell kimutatni? A kft. üzleteiben 2018 utolsó munkanapjaiban az ügyfelek által bankkártyával kiegyenlített vásárlások értékét csak 2019 januárjában írják jóvá a bankszámlán. A mérlegben ezeket a tételeket a Pénzeszközök vagy a Követelések között kell kimutatni?
Részlet a válaszából: […] ...rövid válasz az, hogy az első esetben a Pénzeszközök, a második esetben a Követelések között.Az Szt. 31. §-a szerint a pénzeszközök a készpénzt, az elektronikus pénzt és a csekket, valamint a bankbetéteket foglalják magukban.A befizetett készpénz úton van a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 7.

Követelés elévülése

Kérdés: A 2015. évi szállítói tartozást hány év után lehet kivezetni a könyvekből, ha fizetési felszólítást nem alkalmaztak? Az azt terhelő áfát hogyan kell a nyilvántartásban rendezni?
Részlet a válaszából: […] ...szállítóval szembeni kötelezettséget a könyvekből akkor lehet a legkorábban kivezetni, amikor a szállítónak a kérdező céggel szembeni követelése elévül.A követelések elévülésére vonatkozó előírásokat a Ptk. 6:21-6:25. §-ai tartalmazzák. Ezek alapján, ha a Ptk...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 10.
1
2
3
6