Keresés eredménye

50 találat a megadott követelés tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Követelésvásárlás az önkormányzatnál
Kérdés: Az önkormányzat x forintért követelést vásárolt, melynek a nyilvántartási értéke jóval több, mint a vételár. Hogyan kell könyvelnünk?
Részlet a válaszból: […]4213Pénzügyi teljesítés:Költségvetési számvitelben kiadásT 053553 - K 003Pénzügyi számvitelbenT 4213 - K 3311A vásárolt követelés nyilvántartásba vételeKöltségvetési számvitel szerint:T 094112 - K 0041Pénzügyi számvitel szerintT 3514 - K 9244 a kifizetett összeggel egyezőenEllenérték befolyik:Előírt követelésnek megfelelő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7812
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2. találat: Követelés elévülése
Kérdés: A 2015. évi szállítói tartozást hány év után lehet kivezetni a könyvekből, ha fizetési felszólítást nem alkalmaztak? Az azt terhelő áfát hogyan kell a nyilvántartásban rendezni?
Részlet a válaszból: […]a fizetési határidőt, azaz a követelés esedékessé válásának napját. A kérdező cég azonban nem fizetett, várja, hogy a szállítói követelés (nála kötelezettség) elévüljön.Mielőtt a válasszal továbbmennénk, utalni kell arra, hogy a Ptk. szerint az elévülés nyugvásának (amikor a követelést a jogosult menthető okból nem tudja érvényesíteni) időtartama meghosszabbítja az elévülés időtartamát, és lehetnek olyan esetek, amelyek az elévülést megszakítják, és az elévülés újból kezdődik.Az elévülést megszakítja- a tartozásnak a kötelezett részéről történő elismerése (az adott esetben a szállító fizetési felszólítására - mivel nem kaptak - nem kellett reagálni);- a kötelem megegyezéssel történő módosítása és egyezség;- a követelés kötelezettel szembeni bírósági[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7802
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3. találat: Behajthatatlanként leírt követelés minősítése
Kérdés: A kft. megalakulása után az rt. helyett kifizette a szolgáltatói számlákat, majd azokat továbbszámlázta az rt.-nek. Az rt. nem fizetett, a kft. a követelést behajthatatlannak minősítette, mert a bíróság az rt.-t fizetésképtelennek minősítette, amelyet a Legfelsőbb Bíróság is helybenhagyott, mert a bank több milliárd forintos zálogjogot jegyeztetett be. Helyesen jár el a kft.?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7715
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Bíróság által megítélt követelés
Kérdés: A vevő nem ismerte el a teljesítést, így azt pereltük. A bíróság követelésünket jogosnak ítélte, és végzésével kötelezte a vevőt az ellenérték megfizetésére. A jogerős bírósági ítélet alapján számlázhatunk, az áfa felszámításával? Akkor is, ha a vevő továbbra sem fizet?
Részlet a válaszból: […]kivezetésével).A jogerőre emelkedett követelés megítélt összegének a könyvelése, jellegének megfelelően:- a számla kibocsátójánál árbevételként (mert még nem volt számlázás), az árbevétel helyesbítéseként (mert a számlázott értéket a vevő korábban teljes összegében nem fogadta el);- a számla címzettjénél (a vevőnél, a megrendelőnél) beszerzésként, igénybe vett szolgáltatásként (mert a számla alapján ilyen jogcímen még nem számolt el), a beszerzés, az igénybe vett szolgáltatás helyesbítéseként (mert korábban az eladó, a szolgáltató számláját csak részben fogadta el).A bíróság által megítélt követelés kapcsolódhat tárgyi eszköz, immateriális[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7666
5. találat: Vásárolt lejárt követelésekre befizetések
Kérdés: A pénzügyi vállalkozás hitelintézettől lejárt követeléseket vásárol. A követelést annak a vételárán az ügyfelekkel szemben követelésként, illetve az adóstól ténylegesen járó összeget a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban kimutatja. Az engedményezett (eredeti hitelszerződésben rögzített feltételekkel) követelés kamatozását tovább folytatja a tulajdonba kerülés után is. Ha erre a követelésre befizetés érkezik, mi a helyes elszámolási rend (a befizetés csak részlet, általa nem szűnik meg a tartozás): elszámolom a "saját időszak" alatt keletkezett kamatra (árbevételt eredményez), a vásárolt követelés bekerülési értékét csökkentem (árbevétel csak a bekerülési érték felett keletkezik)?
Részlet a válaszból: […]számlák számlaosztályban mutathatja ki. Pénzügyi vállalkozásokra is vonatkozik a 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 10. §-ának (6) bekezdése, mely szerint a függővé tett kamat, kamatjellegű jutalék összegét nem lehet a kapott kamatok és kamatjellegű bevételek között elszámolni. [Függővé kell tenni azt a kamatot, amit az ügyfél (az adós) az esedékesség időpontjában nem fizet meg. A lejárt követelések adósa - jellemzően - csak a lejárt tartozását igyekszik teljesíteni!]A vásárolt követelésekre befolyt bevétel összegével a vásárolt követelés bekerülési értékét kell csökkenteni, amíg az eszközök között kimutatott követelés értéke (könyv szerinti értéke) el nem fogy. A vásárolt követelés könyv szerinti értékét meghaladó összegben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7642
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6. találat: Követelés beszámítása
Kérdés: A kft.-vel szemben követelésem és kötelezettségem is van. A társaság levélben értesített, hogy követelését 1 millió forint összegben kompenzálta a kötelezettsége értékével. A kompenzálást a kft. a levél dátumának keltével könyvelte. Köteles vagyok ezt elfogadni? Kell ehhez társaságunk hozzájárulása?
Részlet a válaszból: […]elismert, nem vitatott, akkor a kft. jogszerűen járt el, amikor a kérdező társasághoz intézett levélben közölte követelésének a kötelezettségébe való beszámítását (a kompenzálást), feltéve, hogy azt jogszabály nem zárta ki. A Ptk. 6:57. §-a felsorol néhány esetet arra, hogy mikor nincs helye a beszámításnak. Ezek közül kiemelendő az, hogy a bírósági eljárásban nem érvényesíthető pénzkövetelés beszámításának nincs helye.Megjegyzés a kft. követelést beszámító leveléhez. A Ptk. a jogosulthoz intézett jognyilatkozatot ír elő, amelynek így a Ptk. megfelelő előírására vonatkozó hivatkozást tartalmaznia kell, továbbá azt, hogy a beszámítást kizáró ok nem áll fenn, valamint a lejárt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7627
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7. találat: Behajthatatlan követelés dokumentálása
Kérdés: Az Szt. 3. §-a (4) bekezdésének 10. pontja a behajthatatlan követelések minősített eseteit sorolja fel. A behajthatatlanság törvényben előírt dokumentumai mellett mire kell tekintettel lenni, milyen egyéb bizonylatokkal kell a behajthatatlanná minősítést alátámasztani? Milyen időpontig kell a dokumentumoknak rendelkezésre állniuk?
Részlet a válaszból: […]indokolt rögzíteni.A behajthatatlan követelés kritériumai:Behajthatatlan követelés az a követelés a végrehajtó írásbeli nyilatkozata alapján, amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a követelést csak részben fedezi. Amennyiben a végrehajtás közvetlenül nem vezetett eredményre, és a végrehajtást szüneteltetik, az óvatosság elvéből következően a behajthatatlanság - nemleges foglalási jegyzőkönyv alapján - vélelmezhető.Behajthatatlan követelés az a követelés az egyezségi megállapodás alapján, amelyet a hitelező a csődeljárás, a felszámolási eljárás, az önkormányzatok adósságrendezési eljárása során az egyezségi megállapodás keretében elengedett, mert a követelés behajtására nincs, vagy csak részben van fedezet.Behajthatatlan[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7387
8. találat: Követelések értékvesztésének visszaírása
Kérdés: Cégünknél a vevő, az adós a vele szembeni, 2015-től kimutatott követelés eredeti értékét teljes összegében kiegyenlítette több mint két év után, amely követeléshez kapcsolódóan 2016-ban értékvesztést számoltunk el, emiatt a befolyt összeg meghaladja a követelés könyv szerinti értékét. Hogyan kell elszámolni a követelés könyv szerinti értékét meghaladó bevételt? Tekintettel a bevételi többletre, a követelés korábban elszámolt értékvesztése visszaírható?
Részlet a válaszból: […]értékvesztést visszaírni. Mivel a mérlegkészítési kötelezettség a mérlegfordulónaphoz kapcsolódik, a mérlegtételeknél, a mérleget alátámasztó leltárban szereplő tételeknél kell az értékelési szabályokat alkalmazni.Mivel a mérlegfordulónap előtt kiegyenlített (de ideértve az eladott vagy bármilyen jogcímen a könyvekből kivezetett) követelés már nem szerepelhet a mérlegfordulónapi leltárban, a mérlegben, így azokra a bevezetőben hivatkozott előírások nem alkalmazhatók, azaz ezen követeléseknél az értékvesztés visszaírására nincs lehetőség.[Zárójelben megjegyezzük, ha az értékvesztéssel csökkentett követelést a mérlegfordulónapot követően (például január 3-án) kiegyenlítette a vevő, az adós, indokolt a mérlegfordulónapi értékelés keretében az előző (vagy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7378
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
9. találat: Halasztott követelés-kötelezettség a mérlegben
Kérdés: Ha a cég a mérlegfordulónapon halasztott áfakövetelést és halasztott áfakötelezettséget is kimutat, akkor az adott évi mérleg összeállítása során összevontan kell a kettő egyenlegét a Követelések vagy a Kötelezettségek soron kimutatni, vagy a halasztott áfakövetelés a mérleg Követelések, a halasztott áfakötelezettség pedig a Kötelezettségek során jelenik meg?
Részlet a válaszból: […]viszont, hogy az adófizetési kötelezettség kapcsán adóelőleget kell fizetni, amelyet - év közben - az adóhatósággal szembeni követelésként kell kimutatni. Az adófizetési kötelezettség megállapításakor - év végén - csökkentő tételként kell az adóelőleget számításba venni, és csak az egyenlegként megmaradó összeget kell a kötelezettségek között kimutatni. Ha az előlegként megfizetett összeg több, mint a kötelezettségként számított érték, akkor az adófizetési kötelezettséggel csökkentett adóelőleg a követelések között marad, tehát a mérleg eszközoldalán fog a mérlegfordulónapi adatok között szerepelni. Ezt az összevetést adónemenként kell elvégezni, és előfordulhat, hogy az egyik adónemnél adófizetési kötelezettség, a másiknál adóhatósággal szembeni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. június 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7329
10. találat: Vásárolt követelés beszámításával ingatlan szerzése
Kérdés: "A" társaság 60 millió forintért megvásárolta "B" pénzintézet "C" magánszeméllyel szemben fennálló követelését (a követelés névértéke 200 millió forint, tőke és kamat). A követelés jelzáloggal volt biztosítva. A vásárlás után "C" magánszemély zálogjoggal biztosított ingatlanja árverésre került. Az "A" társaság követelésbeszámítással megszerezte az ingatlant 55 millió forintért. A végrehajtási költség 4 millió forint volt. A követelés értékéből mekkora részt kell kivezetni az ingatlan vételárával szemben? 55 vagy 55-4 millió forintot? (A végrehajtási költségeket a "C" magánszemélynek kellene fizetnie?) Hogyan kell elszámolni, ha az elkövetkező években pl. munkabérletiltásként sikerül a követelésünkből valamennyit érvényesíteni? Kell-e könyvelni járó kamatot? Vagy arányos részt? A követelésen megmaradó részre 100%-ban értékvesztést kell elszámolni?
Részlet a válaszból: […]161 - K 455), és a beszámítás könyvelése (T 455 - K 3651), 55 millió forint összegben.Ha az árverési eljárást az "A" társaság kezdeményezte, akkor a végrehajtási költségeket is az "A" társaságnak kell állnia, amelyet viszont - mint az ingatlan megszerzése érdekében felmerült tételt - az ingatlan bekerülési értékében kell számításba venni (T 161 - K 384, 4799).A vásárolt követelés vételárából 5 millió forint marad (T 455 - K 3651) a követelés számlán, függetlenül attól, hogy a vásárolt követelés névértéke (200-55 =) 145 millió Ft. Ezt a követelést "A" társaságnak minősítenie kell, jellemzően a magánszemély fizetőkészsége, fizetőképessége (a követelés behajtásának lehetősége) számításba vételével. (Mivel a követelés jelenlegi névértéke közel harmincszorosa[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7287
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés