Közös költség a bérleti díjjal együtt

Kérdés: Ingatlan-bérbeadással foglalkozó cég az ingatlan-bérbeadást adókötelessé tette, így a bérleti díjak áfával növelten kerülnek számlázásra. Üzlethelyiség bérbeadása kapcsán a felmerült közös költség is tovább lesz számlázva. Jól gondoljuk-e, hogy mivel a közös költség osztja a tevékenység sorsát, ezért az áfával növelten kell számláznunk ezt a bérlőnek annak ellenére, hogy a közös költséget egy díjértesítő alapján utaljuk a társasház részére? Nem kapunk róla számlát.
Részlet a válaszából: […] A választ a kérdés utolsó gondolatához tett megjegyzéssel kezdjük. Az technikai kérdés, hogy a közös költséget egy díjértesítő alapján utalják, de a közös költség alapja a társasház közgyűlése által elfogadott költségvetés, amelynek tagonként kell tartalmaznia a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 11.

Közös költség a bérleti díjjal együtt

Kérdés: Ingatlan-bérbeadással foglalkozó cég az ingatlan-bérbeadást adókötelessé tette, így a bérleti díjak áfával növelten kerülnek számlázásra. Üzlethelyiség bérbeadása kapcsán a felmerült közös költség is tovább lesz számlázva. Jól gondoljuk-e, hogy mivel a közös költség osztja a tevékenység sorsát, ezért az áfával növelten kell számláznunk ezt a bérlőnek annak ellenére, hogy a közös költséget egy díjértesítő alapján utaljuk a társasház részére? Nem kapunk róla számlát.
Részlet a válaszából: […] A választ a kérdés utolsó gondolatához tett megjegyzéssel kezdjük. Az technikai kérdés, hogy a közös költséget egy díjértesítő alapján utalják, de a közös költség alapja a társasház közgyűlése által elfogadott költségvetés, amelynek tagonként kell tartalmaznia a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 27.

Közös költség biztosítási díjjal

Kérdés: Hogyan kell könyvelni a kettős könyvvitelt alkalmazó kft. tulajdonában lévő lakások után fizetendő közös költséget, ami tartalmazza a biztosítást is?
Részlet a válaszából: […] Ha a közös költség tartalmazza a lakások biztosításának a díját is, azt közös költségként kell könyvelni az igénybe vett szolgáltatások költségei között. Abiztosítási díjat a kft. csak akkor könyvelheti az egyéb szolgáltatások költségei között, ha a kft....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 14.

Üzletfenntartó szövetkezet bevételeinek bizonylatolása

Kérdés: Tavaly már fordultam Önökhöz hasonló kérdéssel. Kérem, hogy a bevételek bizonylatolásával kapcsolatosan fejtsék ki részletesebben a véleményüket! Tudomásom szerint az üzletfenntartó szövetkezetet a lakásszövetkezethez hasonlóan kell kezelni a bevételek bizonylatolása tekintetében. Jól tudom? Kérdésem a beszedett havi díjak bizonylatolására vonatkozik. Az üzletfenntartó szövetkezet tagjai által fizetett havi díj tartalma: közös költség, szemétszállítási költség (átalány fizetése történik), közös képviselő díja, befizetés a felújítási alapba. A felsoroltak között van olyan tétel, amely az Áfa-tv. hatálya alá tartozó szolgáltatásnak minősül? Amelyről esetleg számlakiállítási kötelezettsége merül fel a szövetkezetnek? Jelenleg a befizetéseket a szövetkezeti tagok banki átutalással teljesítik a szövetkezet által év elején kiadott elszámolás alapján, amely az adott évi befizetendő előirányzatot, valamint (év közben kiadott elszámolás esetében) az év közbeni befizetéseket is tartalmazza. Helyes ez az eljárás? Vagy számlakiállítási kötelezettsége lenne a szövetkezetnek? Ha az üzletházban olyan üzlettulajdonosok is vannak, akik nem tagjai a szövetkezetnek, az ő esetükben másként kell bizonylatolni az általuk befizetett összegeket? A válaszban kérem feltüntetni az irányadó jogszabályi hivatkozásokat is!
Részlet a válaszából: […] A választ azzal kezdjük, amivel Ön kezdte. A Számviteli Levelek 453. számában a 8677. kérdésre az "Üzletfenntartó szövetkezet által beszedett díjak bizonylatolása" címmel adtunk választ. Mivel a jogszabályi környezet - tudomásunk szerint - nem változott, ma sem tudunk érdemileg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 26.

Ingatlan-bérbeadás közüzemi díjai (áfa)

Kérdés: Egyéni vállalkozó ingatlan-bérbeadási tevékenysége tekintetében áfakötelezettséget választott. Szeretné a bérbevevőjének a bérleti díj mellett a közüzemi szolgáltatások díjait is továbbszámlázni. A közös költséget a fűtés díjával együtt alanyi adómentes társasház számlázza az egyéni vállalkozónak. Ezt adómentesen vagy áfásan számlázza a bérbevevőjének a vállalkozó? Ha áfásan számlázza, akkor a bérbevevőnek (ha az egyéb feltételek fennállnak) lesz levonási joga e tétel tekintetében?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásához abból kell kiindulni, hogy a fő szolgáltatásnyújtás a bérbeadási tevékenység, és ehhez kapcsolódik úgynevezett "járulékos elemként" a költségek továbbhárítása. A szolgáltatásnyújtás ellenértéke olyan esetben értelmezhető járulékos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 25.

Tulajdoni hányad arányában áthárított felújítás áfája

Kérdés: Ügyfelünk (kft.) tulajdonában van egy raktár, irattár céljára használt ingatlan. A tulajdoni lap szerint az ingatlan besorolása műhely. A raktár egy olyan ingatlanban (házban) helyezkedik el, amelyben 4 lakás található. Az ingatlan nem minősül társasháznak, a tulajdonosok nem alapítottak társasházat. Szükségessé vált az ingatlan felújítása (tetőszerkezet, kerítés, támfal stb.). A kivitelezési munkákról a tulajdonosok közösen szerződtek a kivitelezővel, de maga a kft. a kivitelezési szerződésben nem került feltüntetésre. A szerződést a ház részéről egy, a tulajdonosok által megfogalmazott személy írta alá. A szerződés ugyanakkor megjegyzi, hogy a kivitelező a házban működő vállalkozások számára igény esetén a tulajdoni hányadnak megfelelő összegről részszámlát állít ki. Az ilyen módon megrendelt, a raktárhoz közvetlenül nem kapcsolódó, de a tulajdoni hányad arányában mégiscsak a kft.-t terhelő költségekről a kft. nevére kiállított számla áfatartalma levonásba helyezhető? A számla értéke felújításként könyvelendő, a raktár, irattár bruttó értékére ráaktiválva?
Részlet a válaszából: […] Tekintettel arra, hogy a raktár, irattár (műhely) egy ingatlanban helyezkedik el, az ingatlannal kapcsolatos felújítás, karbantartás költségeit a tulajdoni hányad arányában a kft.-nek viselnie kell, akkor is, ha a kivitelezővel kötött szerződésben - mint megrendelő - a neve nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 28.

Társasházi jogi személy áfaszabálya

Kérdés: Jogi személy lesz-e a társasház a 2021. évi XCII. törvény alapján? A jogi személlyé válás miatt változni fognak-e a társasházakra vonatkozó áfaszabályok? Eddig a kizárólag alaptevékenységet (közös költség beszedése) végző társasház nem vált automatikusan áfaalannyá. A jogi személlyé váló társasházaknak automatikusan a "lakóingatlan kezelése, üzemeltetése" fő tevékenységet kell bejelenteniük, és ezáltal általános áfakulcs alá tartozó szolgáltatás lesz a közös költség? Más lesz-e az áfa státusza a közös költség "üzemeltetési" részének, és más a "felújítási" résznek? Ha áfát kell felszámítani a közös költség után, a kapcsolódó áfa levonható lesz?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben hivatkozott, a jogi személyek nyilvántartásáról és a nyilvántartási eljárásról szóló 2021. évi XCII. törvény célja többek között a jogi személyek nyilvántartásában szereplő jogalanyok nyilvántartására vonatkozó szabályok megállapítása. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 14.

Üzletfenntartó szövetkezet által beszedett díjak bizonylatolása

Kérdés: Hogyan kell bizonylatolni az üzletfenntartó szövetkezet által beszedett havi díjakat? A havi díj tartalma közös költség, szemétszállítási költség, a közös képviselő díja, befizetés a felújítási alapba. A szövetkezeti tagok banki átutalással teljesítik a befizetéseket a szövetkezet által kiadott elszámolás alapján, amely az adott évi befizetendő előirányzatot, valamint az év közbeni befizetéseket tartalmazza. Helyes ez az eljárás? Vagy számlakiállítási kötelezettsége lenne az üzletfenntartó szövetkezetnek? Mi a helyes bizonylati rend ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Az üzletfenntartó szövetkezet esetében a lakásszövetkezetekre érvényes elszámolási szabályokat indokolt alkalmazni, külön jogszabályi előírás hiányában.A kérdésre adandó válasznál ezért egyrészt a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, másrészt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 14.

Közös költségből visszafizetett összeg

Kérdés: A gazdasági társaság egy társasház tagja. Atársasház közös költségei - egy extrabefizetés miatt - jelentősen megnövekedtek, emiatt a közgyűlés arról kíván határozni, hogy a közös költség egy részét a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában visszakapják. Ezt a visszaosztott hányadot a gazdasági társaság tulajdonosának egyéb bevételként kell szerepeltetnie a könyveiben, és ezzel együtt az összeget le kell adóznia?
Részlet a válaszából: […] A válasznál abból kell kiindulni, hogyan könyvelték, illetve hogyan kellett volna könyvelni az extrabefizetést.Feltételezzük, hogy a gazdasági társaság az extrabefizetést - helytelenül - költségként vagy egyéb ráfordításként számolta el. Ez esetben a visszakapott összeggel a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 26.

Ágazati "közös" költségek elszámolása

Kérdés: A társaságnál az önköltség meghatározása az elkülönített tevékenységtípusokon (ágazatokon) belül termékekre, termékcsoportokra történik. A számítás alapja az egyes ágazatoknál a tevékenység érdekében közvetlenül felmerült költségek gyűjtése, de a közvetlen költségeken túl ágazati "közös" költségek is felmerülnek. A készletek (termékek, termékcsoportok) közvetlen önköltségének megállapításánál figyelembe vehetőek-e az adott tevékenységet érintő ágazati "közös" költségek? Ilyenek például a termelést közvetlen irányítók személyi jellegű ráfordításai (bér, személyi jellegű egyéb bérjárulékok), fizikai dolgozók távollétével (betegség, szabadság, ünnep) kapcsolatos személyi jellegű ráfordítások, munka- és védőruha, munkába járás költségei stb.?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 51. §-ának (1) bekezdése alapján a saját előállítású termékek, termékcsoportok bekerülési (előállítási) értékének részét képezik azok a költségek, amelyek- a termékek, termékcsoportok előállítása során közvetlenül felmerültek;- az előállítással...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 24.
1
2
3
7