Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

20 találat a megadott magáncélú használat tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Számlázás céges autó magáncélú használatáért
Kérdés: Köszönöm a 7816. kérdésre adott válaszukat. Az első könyvelési tétel véleményem szerint: T 3613 - K 91-92, 467. Jól gondolom? Mivel a munkavállaló nem fizeti ki a teljes piaci árat, juttatásban részesül? Abban az esetben is így kellene könyvelni, ha egyáltalán nem kérünk a magánhasználatért hozzájárulást (de továbbra sincs tiltva a magánhasználat)? Ilyen esetben is kell könyvelni juttatásként a ki nem fizetett lízingdíjat?
Részlet a válaszból: […]azt a munkavállaló felé), akkor is ki kell mutatni, és könyvelni is kell a nem pénzben adott juttatást (a ki nem fizetett lízingdíjat)?Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.37. pontja szerint a nem pénzben kapott juttatások közül adómentes ... a kifizető... által biztosított személygépkocsi magáncélú használata, továbbá azzal összefüggésben úthasználatra jogosító bérlet, jegy juttatása.Ha a lízingelt személygépkocsit a társaság a munkavállalók magáncélú használatára biztosítja, a magáncélú használatra jutó lízingdíj nem számolható el az igénybe vett szolgáltatások költségei között, mivel azt a munkavállaló nem pénzben kapott juttatásként kapja, amelyet a személyi jellegű egyéb kifizetések között kell kimutatni. A személyi jellegű ráfordítások közötti elszámolásnak feltétele viszont az, hogy annak nagysága hitelt érdemlően dokumentált legyen.Alapvető számviteli követelmény, hogy a gazdasági események a törvényi előírások[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7853
Kapcsolódó tárgyszavak:
2. találat: Számlázás céges autó magáncélú használatáért
Kérdés: A társaság a munkavállalóknak szeretne számlázni a céges autó magáncélú használatáért (havi fix díjat). Az áfát piaci érték után kellene megfizetni, de a számlázott összeg alacsonyabb lesz a piaci árnál. Hogyan kell kezelni és könyvelni a számlán szereplő áfa és a kalkulált áfa közötti különbözetet? A számlán szerepelnie kell a kalkulált fizetendő áfának?
Részlet a válaszból: […]meg nem térítendő különbözetet úgy kell tekinteni, mint a társaság által nem pénzben adott juttatást (ami az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.37. pontja alapján adómentes).A leírtak figyelembevételével tehát a társaságnak a kérdés szerinti esetben- a céges autó magáncélú használatáért a díjat piaci értéken kell felszámítani (piaci érték alapján az áfát is!), könyvelni: T 3613 - K 91,92,467;- a számlán szerepeljen az is, hogy a fizetendő összeget csökkenti a társaság nem pénzben adott juttatásának összege (hangsúlyozva, hogy ez nem engedmény!), amelyet könyvelni a T 559 (Egyéb személyi jellegű kifizetések) - K 3613 könyvelési tétellel kell (adómentes juttatás);- a 3613. számlán[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7816
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3. találat: Személygépjármű magáncélú használatának elszámolása
Kérdés: Milyen lehetőségek vannak a céges személygépjármű, illetve kisteherautó magánhasználatának elszámolására? Hogyan kell szabályosan elszámolni, könyvelni, illetve bizonylatolni a magánhasználatot?
Részlet a válaszból: […]munkaidőn kívül veszi saját célra igénybe. Például a hosszú hétvégén a céges személygépkocsival a munkavállaló a családjával bejárja a fél országot, vagy a céges személygépkocsit más vállalkozás dolgozója részére biztosítják, vagy a kisteherautóval a munkavállaló a frissen vásárolt szobabútort szállítja haza stb., mindezt térítés ellenében.A magáncélú használat technikai lebonyolítása:A magánszemély írásban kérje a cégtől a nevesített személygépkocsi (gépjármű) magáncélú használatának engedélyezését, megjelölve a magáncélú használat célját, időpontját (időtartamát) és nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a magáncélú használat végén számlázásra kerülő díjat megfizeti, például a magáncélú használat alatt megtett kilométerek számított költsége alapján, vagy valamely személyszállítással (áruszállítással) foglalkozó cég tarifái szerint.Ha a magáncélú használatért a magánszemély térítést fizet a költségek alapján, akkor a magáncélú használat során futott kilométernek megfelelően- az üzemanyag-fogyasztási norma és a NAV által közzétett üzemanyagár alapján meghatározott üzemanyagköltség,- az Szja-tv. rendelkezései szerint megállapított vagy a számlák alapján meghatározott üzemanyagköltség,- és az általános személygépkocsi-normaköltség (15 Ft/km)figyelembevételével számított összeg, plusz fizetendő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7508
Kapcsolódó tárgyszavak:
4. találat: Magáncélú telefonhasználat áfa-, illetve szja-alapja
Kérdés: Béren kívüli juttatásnak minősülő magáncélú telefonhasználat adózásával kapcsolatban kérünk segítséget. A telefonszámla végösszege: 1000 Ft, az adózás szempontjából figyelembe vett SzJ-számok szerinti összeg: 1150 Ft, a számlában szereplő előfizetői díjkedvezmény: -150 Ft. Melyik összeget kell adókötelesnek tekinteni?
Részlet a válaszból: […]üzletpolitikai árengedménynek tekintendő. Így áfa szempontjából a telefonszámla végösszegét kell számításba venni.Az Szja-tv. szerint a magáncélú telefonhasználat adózása nem tartozik a béren kívüli juttatások közé, az egyes meghatározott juttatásnak minősül. Ezen juttatások esetében jövedelemnek minősül a juttatás értéke, ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott termék, szolgáltatás esetén annak szokásos piaci értéke, illetőleg abból az a rész, amelyet a magánszemély nem köteles megfizetni.Az Szja-tv. 70. §-a (1) bekezdésének b) pontja részletezi, hogy milyen esetben minősül a telefonszolgáltatás egyes meghatározott juttatásnak. Az (5) bekezdés c) pontja alapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6799
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
5. találat: Szakképzési hozzájárulás mobil­telefonok magáncélú használatakor
Kérdés: Cégünk a mobiltelefonok magáncélú használatát nem térítteti meg a munkavállalóival. 2011. évre vonatkozóan keletkezik-e emiatt szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettség? És ha igen, mi a számítás módja?
Részlet a válaszból: […]járulék alapjába a Tbj-tv. 4. §-ának k) pontja szerinti járulékalapot képező jövedelem tartozott 2011-ben is. Ezek között a mobiltelefonok meg nem térített díja nem szerepel. 2011. évben az egyes meghatározott juttatások közé tartozott a telefonszolgáltatás magáncélú használata címén meghatározott adóköteles jövedelem. Ha a munkavállalók nem térítettek, akkor a mobilszolgáltatónak fizetett - áfát is magában foglaló - teljes összegnek (a szolgáltatás piaci értékének) 20 százaléka minősül adóköteles jövedelemnek (a számla szerinti elő­zetesen felszámított áfát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. április 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5406
6. találat: Személygépkocsi magáncélú használata
Kérdés: Társaságunk személyautókat bérel, de saját tulajdonában is van személygépkocsi. Ezekre a személygépkocsikra engedélyezve van a magánhasználat. A személygépkocsik után társaságunk megfizette a cégautóadót. A dolgozók nem vezetnek útnyilvántartást, mivel a cégautóadó megfizetésre került. Február 1-jétől kötelező-e vezetni az útnyilvántartást? Ha nincs útnyilvántartás, akkor kinek milyen adófizetési kötelezettsége van? A gépjárművek elszámolt költségei növelik a társaságiadó-alapot? A dolgozónak keletkezik-e jövedelme, vagy a társaságnak kell a természetbeni juttatás után az adót megfizetni?
Részlet a válaszból: […]megfizetendő cégautóadó mellett a magáncélú használat miatt a társaságot további adófizetési kötelezettség nem terheli, a cégautóval kapcsolatosan felmerült költségek a társasági adónál a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősülnek. A cégautót magáncélra használó magánszemélyt sem terheli semmiféle adófizetési kötelezettség, mert nála az ingyenes használat miatt nem keletkezik adóztatandó jövedelem. Ez következik az alábbiakból is: Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.37. pontja szerint a természetbeni juttatások közül adómentes a kifizető, külföldi székhelyű jogi személy, egyéb szervezet által biztosított személygépkocsi magáncélú használata. A hivatkozott előírás viszont egyértelműen természetbeni juttatásnak minősíti a személygépkocsi magáncélú használatát, amiből az következik, hogy annak a tényleges költségeit a személyi jellegű egyéb kifizetések között kell elszámolni. E törvényi követelmény teljesíthetősége érdekében meg kell állapítani a személygépkocsik magáncélú használatának tényleges költségeit. A bizonylati elv és a bizonylati fegyelem számviteli követelménye teljesüléséhez (az előző bekezdésben említett magáncélú használat tényleges költségeinek könyveléséhez) viszont hiteles bizonylatot kell kiállítani. Erről az Szja-tv. nem rendelkezik. Ezért a cégautó magáncélú használata dokumentálásának - kívülálló számára is elfogadható - módszerét a cégautót üzemeltető társaságnak kell mind a bérelt, mind a saját tulajdonú személygépkocsikra alkalmazható módon kialakítania. Véleményünk szerint célszerű, ha a társaság felelős vezetője nyilatkozik arról, hogy a cégautót magáncélra használták-e[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4062
Kapcsolódó tárgyszavak:
7. találat: Mobiltelefon-használat alkalmazottaknak
Kérdés: Alkalmazottaink részére mobiltelefon-használatot biztosítunk, amit kiszámlázunk a dolgozóknak. A dolgozók egy része a tételesen kapott számlarészletezés mellett feltünteti, hogy ebből mely hívások magáncélúak, és ez kerül számlázásra, más részük pedig úgy nyilatkozott, hogy nem akar tételes kigyűjtést végezni a magáncélú hívásokról, feléjük a hívásaik számla szerinti összegének 20%-a kerül továbbhárításra. Természetbeni juttatásért adót nem fizetünk az APEH-nak, mivel véleményünk szerint a magáncélú használatot továbbszámlázzuk. Segítségüket abban várjuk, hogy a továbbszámlázás módja véleményük szerint megfelelő-e 2008. 01. 01-től is, mert több előadáson ezzel kapcsolatosan ellentétes vélemény hangzott el.
Részlet a válaszból: […]dokumentált forgalomarányos kiadásnak, a nem forgalomarányos kiadásoknak a forgalomarányos kiadások magáncélú hányadával növelt értékét) árbevételként kell elszámolni, a továbbszámlázott tételek ténylegesen kigyűjtött bekerülési értékét pedig közvetített szolgáltatásként kell kimutatni. Amennyiben - tételes kigyűjtés hiányában - a telefononkénti telefonszolgáltatás számlázott - áfa nélküli - értékének 20 százaléka kerül az áfa felszámításával kiszámlázásra,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. augusztus 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3758
Kapcsolódó tárgyszavak:
8. találat: Evás bt. kültagjának vásárlása külföldről
Kérdés: Az evás bt. kültagja kérdezi, vásárolhat-e magánjellegű termékeket, szolgáltatásokat külföldről (és belföldön) átutalással az evás bt.-bankszámlán keresztül? Ha igen, meg kell-e őriznie a különböző vásárlások számláit? Ha igen, meddig?
Részlet a válaszból: […]elszámolási betétszámlájáról sem a bt. beltagja, sem a bt. kültagja nem használhat fel magánvásárlásaira. A 3714. kérdésre adott válaszban részleteztük, hogy a bt. bel- és kültagja milyen formában számolhat, illetve számoljon el. Ha ilyen elszámolás volt, akkor a kültagot megillető összeget a kültag folyószámlájára kell átutalni, amely pénzösszeget
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. június 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3716
9. találat: Telefon magáncélú használata
Kérdés: Olvastam, hogy a céges telefon elszámolásánál a jövőben már nem lehet alkalmazni a magáncélú használat 20 százalékos továbbszámlázását. Tulajdonképpen hogyan változott a céges telefon elszámolásának a lehetősége?
Részlet a válaszból: […]nem lehetséges, a kifizetőt terhelő kiadás 20 százalékát kell kötelezően a magáncélú használat értékének tekinteni. Nem változott, hogy a magáncélú telefonhasználat értékének tételes elkülönítése helyett választható, hogy a kifizetőt terhelő kiadás 20 százaléka a magáncélú használat értéke. Az
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. február 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3501
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
10. találat: Magáncélú telefon költségvetési szervnél
Kérdés: A Számviteli Levelek 146. számában a 2976. kérdésre adott válaszban az olvasható, hogy a tételes kigyűjtéssel megállapított magáncélú használat esetén, amennyiben a magánszemély(ek) részére kiszámlázott ellenérték eléri vagy meghaladja az adott telefonszámla teljes összegének 30 százalékát, akkor az adóalany a felszámított áfa teljes összegét levonásba helyezheti, ha egyébként csak adóköteles tevékenységet végez. Költségvetési szervünk részéről az a kérdés merült fel, ha alaptevékenységünk tárgyi adómentes, és mellette van adóköteles tevékenységünk (azonban nem kell alkalmaznunk az arányosítás szabályait), akkor nem helyezhetjük levonásba a magánhasználat utáni áfát?
Részlet a válaszból: […]alapelvéből következően először az üzleti és magáncélú használat miatti elkülönítést kell elvégezni. (Amennyiben a tételes kigyűjtéssel meghatározott magánhasználat megtéríttetése megtörténik, akkor ezt az arányosítást esetükben nem kell alkalmazni.) Ezt követően kell nézni az adóköteles és tárgyi adómentes tevékenység meglétét, vegyes tevékenység esetén a 38. § (3) bekezdése szerinti arányosítást a "maradék" áfaösszegre kell elvégezni. (Leveléből nem derül ki, hogy miért nem kell az arányosítást elvégezniük. Ez azonban akkor fordulhat elő, ha a telefonhasználat elkülöníthető módon kizárólag az adóköteles tevékenységet szolgálja.) Mindezeket követően a "maradék" áfával kapcsolatban kell vizsgálni a 33. § (4) bekezdésében foglaltakat.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. november 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3399
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést