Mérlegkészítés napja után érkezett számlák

Kérdés: A mérlegkészítés időpontja 2012. évre vonatkozóan 2013. 01. 31-e. A cég a beszámolóját ennek megfelelően készítette el és tette közzé. 2013. 01. 31-ét követően azonban érkeztek számlák, amelyek számviteli szempontból a 2012. évet érintik. Ha ezeket a költségszámlákat semmilyen módon nem könyvelték 2012. évre, hogyan kezeljük azokat? Szükséges a társasági adót módosítani? Vagy rögzítsük 2013. évi költségként? Ha önellenőrizni kell a 2012. évi társasági adót, akkor a beszámolót hogyan módosítsuk? A cég 2013. májusi keltezésű számlát kap, amely 2012. évi szállításhoz kapcsolódó bonifikációról szól?
Részlet a válaszából: […] ...hogy a 2012. évet érintő tételek 2012. évre könyvelésre kerüljenek, és az eredményt ezek figyelembevételével határozzák meg. Ilyen, a mérlegfordulónaphoz közeli mérlegkészítési időpont mellett fokozott figyelemmel kell lenni arra, hogy minden 2012. évet érintő tételt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 21.

Devizás tételek mérleg-fordulónapi értékelése

Kérdés: Egy belföldi cég másik belföldi céggel kötött szerződésében devizában határozta meg az értékesítés, a szolgáltatásnyújtás ellenértékét, devizában történt a számlázás, devizában lesz a kiegyenlítés is. 2011. december 31-én át kell-e értékelni az ilyen követelést, illetve kötelezettséget?
Részlet a válaszából: […] ...leltárban) kimutatott mindenkülföldi pénzértékre szóló követelést, illetve kötelezettséget (a devizástételeket) az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó - a vállalkozó általválasztott - devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 14.

Eltérő mérleg-fordulónapi devizaárfolyam

Kérdés: Cégcsoportunk több társaságánál problémát jelent a devizás tartozások és követelések állományának a december 31-én érvényes árfolyamra történő értékelésének elszámolása, annak az eredményre, a saját tőkére, az adókötelezettségre gyakorolt hatása. A december 31-i kiugróan magas euró- és CHF-árfolyam alkalmazásával keletkező árfolyam-különbözet jelentős mértékben torzíthatja a cégek vagyoni és pénzügyi helyzetét jelző mutatókat. Elfogadható-e a könyvvizsgálóval való egyetértés esetén [az Szt. 4. §-ának (4) bekezdése alapján], hogy az év végi devizás tartozások és követelések átértékelésénél a december 31-i árfolyam helyett egy átlagárfolyammal számoljunk? Megítélésünk szerint az átlagárfolyammal számított különbözettel a beszámoló jobban megközelítené a valós vagyoni és pénzügyi helyzetet.
Részlet a válaszából: […] ...hogy a külföldi pénzértékre szóló követeléseket, illetvekötelezettségeket milyen értéken vesszük nyilvántartásba, és mutatjuk ki amérlegfordulónapon a mérlegben. Ez utóbbira vonatkozóan változott 2011. január1-jétől a törvényi előírás, és tette kötelezővé...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 14.

Mérlegfordulónapot követő számlák

Kérdés: Az 5271. számú kérdésre adott válasz újabb kérdéseket vet fel. Az elhatárolások kapcsán mi a teendő azon időszaki szolgáltatásokkal, ahol az Áfa-tv. 58. §-ának (1) bekezdése alapján a számlakibocsátó nem tud elkésni a számla kiállításával, hiszen a teljesítési időpont mindig a számlakiállítást követő esemény (a fizetési határidő)?
Részlet a válaszából: […] ...Számviteli Levelek 258. számában az 5271. számú kérdésreadott válaszban részletesen kifejtettük, hogy a mérlegfordulónap előttiteljesítést követően a mérlegfordulónap után kibocsátott, érkezett számlákatmeddig, mikor és hogyan kell könyvelni, hangsúlyozva azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 5.

Mérleg-fordulónapi devizaárfolyam

Kérdés: A 2011. december 31-i devizás tételek Szt. és Tao-tv. szerinti nem realizált árfolyamnyereség vagy -veszteség számításához (mivel az MNB által nem volt jegyzett árfolyam) a megelőző napon (2011. 12. 30-i) vagy az utána következő napon (2012. 01. 02.) jegyzett árfolyamot kell használni?
Részlet a válaszából: […] ...Szt. 60. §-ának (2) bekezdése alapján a devizás tételeketaz üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó - a (4)-(6) bekezdés szerinti -devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni.A hivatkozott előírás szerint tehát a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 8.

Mérlegfordulónap megváltoztatása

Kérdés: Kérdésemre a Számviteli Levelek 253. számában az 5177. szám alatt kaptam választ. Pontatlan volt a kérdés. A társaság a naptári évtől eltérő üzleti évre a külföldi anyavállalat zárlati időpontja miatt tért át, de év közben meggondolta magát. Lehet-e év közben visszatérni az eredeti üzleti évre? Zavar az a kitétel, hogy áttérni csak három lezárt üzleti év után lehet. A visszaállításra ez nem vonatkozik?
Részlet a válaszából: […] ...számú választ. Súlyosabb azonbana helyzet a most megadott információk alapján.Az Szt. 11. §-ának (3) bekezdése alapján az üzleti évmérlegfordulónapjának megváltoztatására - a (2) bekezdésben rögzítettek mellettis - három, beszámolóval lezárt üzleti év után,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 1.

Mérlegfordulónap megváltoztatása

Kérdés: A társaság mérlegfordulónapja december 31. Taggyűlési határozattal a mérleg fordulónapja augusztus 31-e lett. Ezt bejelentették a cégbírósághoz, illetve az adóhivatalhoz. A tulajdonosok azonban meggondolták magukat, és visszatértek az eredeti, december 31-i mérlegfordulónaphoz. Ezt a változást is bejelentették a cégbírósághoz, amit augusztus 15-én bejegyeztek. Ez esetben kell-e mérleget készíteni augusztus 31-i fordulónappal, majd egy másikat szeptember 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra, vagy mivel még nem volt zárás az augusztusi fordulónappal, elegendő egy mérleget készíteni a december 31-i fordulónappal?
Részlet a válaszából: […] ...rövid válasz az, hogy csak egy számviteli beszámolót (ésnem csak mérleget) kell készíteni 2011. de­cember 31-i mérlegfordulónappal(feltéve hogy a társaság nem alakul át, nem szűnik meg!). De nem azért, mert azaugusztusi mérlegfordulónappal nem volt zárás, hanem azért...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 20.