Munkába járás költségtérítése

Kérdés: Kft. dolgozói munkába járásra kapnak térítést. Az egyik dolgozó saját gépkocsiján hozza a kollégáját is. A könyvelő az utas kollégának is kifizetteti a kilométerenkénti 9 Ft-ot. Jól jár el? Egy kocsi után egyszer adható 9 Ft, nem? Ha a 9 Ft-on felül is térít a munkáltató, akkor a 9 Ft adómentes, és csak a felette lévő rész után kell bérként számfejteni?
Részlet a válaszából: […] Munkába járás esetén költségtérítésként egy kocsi után annyiszor 9 Ft/km adható a lakóhely és a munkahely közötti távolságra, ahány személy a gépkocsit használja. Tehát egy kocsi után nem csak egyszer adható 9 Ft/km összeg. Az Szja-tv. szabálya arról rendelkezik, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. június 20.

Külföldi telephelyen végzett tevékenység

Kérdés: Belföldi magánszemélyek magyarországi székhellyel és osztrák telephellyel kívánnak létrehozni egy kft.-t. A kft. egészségügyi szolgáltatást végezne Ausztriában, ahol rendelőt bérelnének, és ott kezelnék a betegeket. Ehhez kapcsolódóan a kérdező által feltett kérdésekre a válaszban térünk ki.
Részlet a válaszából: […] A válasz előtt néhány megjegyzés. A Számviteli Levelekben alapvetően a számviteli és az ahhoz szorosan kapcsolódó adózási és egyéb törvényi előírásokat érintő kérdésekre igyekszünk választ adni. Ebből következően nem feladatunk a magyar társaság külföldi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 31.

Kihordási idő lejárata előtti munkaruha

Kérdés: A munkaruha kihordási ideje két év. A munkavállaló leszámol, és magával viszi a munkaruhát (nem kell leadnia). Az időarányosan hátralévő részt a munkabéréből levonjuk. Az adott hónapra érvényes bérletével ugyanez a helyzet. Szabályos ez így?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírtak szabályos vagy nem szabályos voltának a megítéléséhez hiányzik az elszámolás bizonylata és az elszámolás módja. Nem elegendő az, hogy a munkabéréből levonják.Feltételezzük, a munkaszerződésben (kollektív szerződésben) rögzítették azt, hogy a még...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 4.

Munkába járás költségeinek megtérítése

Kérdés: Kötelező-e budapesti székhellyel rendelkező cégünknek a hazajárást megtéríteni azon munkavállalónknak, akinek az állandó lakóhelye Nyíregyháza, hétfőtől péntekig Budapesten albérletben él, hétvégenként utazik haza a szüleihez Nyíregyházára. A cég nevére kiállított számla ellenében köteles ezt a cég megtéríteni?
Részlet a válaszából: […] Az új Mt. 51. §-ának (2) bekezdése alapján a munkáltató köteles a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel. (Lényegében hasonlóan fogalmazott a régi Mt. is!) A munkaviszony teljesítése pedig alapvetően a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 4.

Bérlet mellett költségtérítés

Kérdés: Vidéki dolgozóink zömében 5 napos munkarendben (hétfőtől péntekig) dolgoznak. A munkába járáshoz megkapják a törvény szerint is elszámolható bérlet árának 86%-át. Azonban esetenként szombaton is be kell jönniük dolgozni. Akkor viszont csak hosszú várakozási idővel érnék el munkahelyüket, így saját gépkocsival közlekednek. Ehhez a cég milyen formában járulhat hozzá? Ezekre a napokra fizethető a 9 Ft/km-es költség­átalány vagy esetleg más összeg? A törvény szerint adható összeg feletti rész a dolgozónál jövedelemnek számít, és adózik, vagy egyáltalán nem adható?
Részlet a válaszából: […]  Ha a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a munkábajárás címén a dolgozók megkapják a bérlet 86%-át, akkor emellett ezen a címen 9Ft/km költségtérítés már nem fizethető. A kérdésben említett hétvégimunkavégzés esetén megoldásként javasolható csoportos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 3.

Egyéni vállalkozó személygépkocsi-használata

Kérdés: Egyéni vállalkozó vagyok, vállalkozói adózási módot választottam. Kell-e cégautóadót fizetni abban az esetben, ha a saját tulajdonú (nem céges) személygépkocsi üzleti célú használata esetén a költségeket a hivatali km-re szorozva, az APEH-norma és -ár alkalmazásával és a 9 Ft/km átalány fenntartási költséggel számolom el? A gépjármű üzemeltetésével kapcsolatban semmilyen más költséget nem számolok el.
Részlet a válaszából: […]  Az Szja-tv. 11. számú mellékletének III/6. pontja alapjánsaját tulajdonú személygépkocsi esetében az üzemanyag-költségen kívül mindenmás költség címén 9 Ft/km (általános személygépkocsi-normaköltség) elszámolásaválasztható. Az üzemanyagköltség az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 5.

Kerékpár a dolgozóknak

Kérdés: Cégünk vásárolni szeretne egyszerű, városi bejárásra alkalmas kerékpárokat dolgozóinak, és azokat odaadná, hogy azzal járjanak a munkahelyükre. Minek minősül a beszerzés számvitelileg és minek adójogilag? Különösen az Szja-tv. 4. §-a (2) bekezdése második részére tekintettel? (A kerékpárok beszerzési értéke kb. 50 ezer Ft lenne.)
Részlet a válaszából: […] A kérdésből nem derül ki egyértelműen, hogy a cég abeszerzett kerékpárokat tulajdonjogilag is átadná a dolgozóknak, vagy csakhasználatra engedné át azokat. Az utolsó kérdésből valójában az előbbifeltételezés következik.Abban az esetben, ha a beszerzett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 4.

Munkába járás, illetve hivatali-üzleti utazás

Kérdés: Dolgozóink jellemzően telephelyen kívül végzik munkájukat, ügyfeleket keresnek fel. Saját gépkocsit használnak a munkavégzéshez. Benzinköltséget útnyilvántartás alapján számolunk el részükre. A magánszemélyek cégautóadót fizetnek. Ha bejönnek a cég székhelyére, arra a munkába járásnak megfelelő térítést fizetünk. Jellemzően napokig nem jönnek be a cég székhelyére. Ezeken a napokon nem fizetünk a munkába járásnak megfelelő költségtérítést, minden utazás hivatali-üzleti utazásnak minősül. Helyes az eljárásunk?
Részlet a válaszából: […] A válaszhoz először nézzük a vonatkozó jogszabályielő­írásokat.A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről a39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik 2010. május 1-jétől. Akormányrendelet szerint: munkába járás a közigazgatási határon kívülről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 23.

Cégautóadó ingyenes használat esetén

Kérdés: A kft. tulajdonában nincs személygépkocsi. A munkavállalók magánautóval történő munkába járásához és a magánautó munkavégzéshez történő esetleges használatához a kft. költségtérítést nem nyújt. Előfordul azonban, hogy a (munkavégzéshez kapcsolódó) parkolást végző céges telefonnal rendelkezik. Így annak költsége a kft. telefonszámláján jelenik meg. Mi a helyes könyvelés ilyen esetben? Keletkeztet-e a mobil parkolási költség elszámolása cégautóadó-fizetési kötelezettséget? Áfa szempontjából hogyan kezelendő a parkolási költség? Mi a helyzet, ha a magánautóhoz kapcsolódó parkolási díj, autópálya-használati díj nem a mobiltelefon-számlán, hanem a cég által kötött szerződés alapján egy mobilparkolást szolgáltató cég számláján jelenik meg költségként?
Részlet a válaszából: […] Elöljáróbanmeg kell jegyezni, nem a vállalkozási tevékenységhez igénybe vettszemélygépkocsi parkolási díjának, autópálya-használati díjának az elszámolásajelent gondot, hanem az, hogy a magánszemélynek kell-e cégautóadót fizetnievagy nem kell.Kezdjüka könnyebbel, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 24.

Munkába járás, hosszú várakozás

Kérdés: A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítéssel összefüggésben lenne kérdésem. Nem egyértelmű, hogyan kell értelmezni a hosszú várakozás fogalmát. Lehetséges, hogy egy munkavállaló lakóhelyéről munkahelyére személygépkocsival 1 óra alatt ér, viszont tömegközlekedéssel 3 óra lenne az időtartam. Viszont 1 perc várakozás sincs a 3 órában, mert 3 átszállással folyamatos közlekedés mellett ennyi az utazás időtartama. Tehát kérdésem az, hogy elég azt igazolni, hogy a tömegközlekedéssel 3 óra lenne az utazás időtartama? Mi fogadható el igazolásként (akár egy útvonaltervezőből kinyomtatott tömegközlekedési menetidő is)?
Részlet a válaszából: […] A hosszú várakozás fogalmát a rendelet úgy határozza meg,hogy ilyennek minősül az az időtartam, amely a munkavállaló személyi, családivagy egyéb körülményeire tekintettel aránytalanul hosszú, és amely az útmegtételéhez szükséges időt meghaladja. Az egyes konkrét esetekben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 10.
1
2
3
4
8