Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

2 találat a megadott munkaszemüveg tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Munkaszemüveg
Kérdés: Kérem, szíveskedjenek az alábbi eljárást véleményezni, illetve amennyiben az az Önök álláspontja szerint nem felel meg a törvényi előírásoknak, úgy a helyes módot részletesen - kitérve a főkönyvi és az áfaelszámolásra, bizonylatolásra is - bemutatni! Cégünk az 50/1999. EüM rendelet 1. § (1) a) bekezdés szerinti munkavállalók részére a rendeletben meghatározottaknak megfelelően védőszemüveget biztosít, melyet az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 8.8. pontjára tekintettel adómentes juttatásként számol el. Az elszámolás menete a következő: a munkavállaló a szemészeti vizsgálat eredményét és a neki javasolt, saját ízlése szerint kiválasztott szemüvegről kapott, a munkavállaló nevére szóló számla eredeti példányát a munkáltató részére bemutatja, a munkáltató azokról hiteles másolatot készít. A munkáltató ezen bizonylatmásolat alapján kifizeti a munkavállaló részére a számlán szereplő értéket, illetve részösszeget abban az esetben, ha a szemüveg értéke meghaladja a vállalkozásunk belső szabályzatában rögzített, az 50/1999. EüM rendeletben előírtakat szem előtt tartva megállapított maximális összeget. Az így juttatott pénzösszeget a számlamásolat, illetve a kifizetés tényét rögzítő pénztárbizonylat alapján az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 8.8. bekezdése alapján adómentes juttatásként, a személyi jellegű egyéb kifizetések között számolja el vállalkozásunk.
Részlet a válaszból: […]szemészeti szakvizsgálat eredményeként meghatározott, a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveglencse, és ennek a lencsének a rendeltetésszerű használatához szükséges keret, ide nem értve a munkavállaló által a képernyő előtti munkavégzéstől függetlenül egyébként is használt szemüveget vagy kontaktlencsét. Az éles látást biztosító szemüveg védőeszköznek, egészségvédelmi eszköznek minősül, így a feltételek teljesülése esetén adómentesen juttatható.Az előzőek szerinti szemüveg(ek) juttatása adómentes, a cégnél pedig a cég nevére szóló számla alapján elszámolható költség. A szemüveg juttatása - akkor is, ha ez olyan módon történik, hogy a szemüveget a munkavállaló veszi meg, de a munkáltató nevére szóló számlában szereplő szemüveg vételárát a munkáltató megtéríti - nem pénzbeli juttatás, amely az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.8. alpontja szerint adómentes.Az érintett társaság - a fenti szabályokra figyelemmel - csak a nevére szóló számla alapján számolhatja el a szemüveg vagy kontaktlencse bekerülési értékét, a személyi jellegű egyéb kifizetések között, feltéve, ha egyébként a hivatkozott rendelet előírásainak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8367
Kapcsolódó tárgyszavak:
2. találat: Munkaszemüveg
Kérdés: Az általam könyvelt kft. 56 800 Ft-ért vett éles látást biztosító szemüveget. Adóköteles vagy adómentes természetbeni juttatásnak minősül?
Részlet a válaszból: […]szemüveglencse, és ennek a lencsének a rendeltetésszerű használatához szükséges keret, ide nem értve a munkavállaló által a képernyő előtti munkavégzéstől függetlenül is használt szemüveget vagy kontaktlencsét.Az EüM rendelet szerint a munkáltató köteles a foglalkozás-egészségügyi orvosnál kezdeményezni a munkavállaló szem- és látásvizsgálatának elvégzését a képernyős munkakörben történő foglalkozás megkezdése előtt, és ezt követően időszakonként, illetve panaszok esetén. Ha a szemészeti szakvizsgálat eredményeként indokolt, a munkáltató a munkavállalót ellátja a minimálisan szükséges, a képernyő előtti munkavégzéshez éles látást biztosító szemüveggel.A fentiekből következik, ha a kft. a munkavállalója részére vásárolta meg (a kft. nevére szól a számla) az éles látást biztosító szemüveget, és a munkáltató szemüvegjuttatása megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak, azaz annak használatát szemészeti szakorvos indokoltnak találta, akkor adómentes természetbeni juttatásról van szó, a számlázott ellenértéket (az áfa nem vonható le) pedig a személyi jellegű egyéb kifizetések között kell elszámolni.Ha a szemészeti szakorvos által[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7092
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: