Nyugdíjas ügyvezető bevallása

Kérdés: Egy belföldi kft.-nek két magánszemély tagja van. Az ügyvezető (vezető tisztségviselő) már az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjas személy. A társaság ügyvezetését és a bolti eladói munkáját díjazás nélkül látja (látta) el az ügyvezető (méterárubolt). A havi járulékbevallás M-es lapján eddig az alkalmazás minőségének a 8/53 kódot jelöltem (öregségi nykh. betöltött nyugdíjas/és kieg. tev. folytató társas vállalkozó). 2022. júniustól munkabért kíván felvenni a nyugdíjas tag a munkájáért. Jól gondolom-e azt, hogy
- T1041-e bevallást nem kell beadnom a munkaviszony létesítése miatt, mivel ő már nem biztosított;
- a 08-as járulékbevallásban alkalmazás minőségének 8/20 kódot jelölöm (nyugdíjas/és munkaviszonyos), csak szja-előleget vonok a béréből, és a kft. nem fizet a bére után szociális hozzájárulást?
Kell-e heti munkaórát megadni nyugdíjas tag és egyben munkavállaló esetén, ugyanis bruttó 118 000 Ft munkabért kap a kft.-től? Kell e figyelnem a minimálbér-, bérminimum-összeghatárt, ugyanis ezen munkabér, bérminimummal számolva, heti 15 órás munkaidő esetén arányos? Gondolom, 40 órás munkaviszony esetén nem számfejthet a cég bruttó 118 000 Ft-ot részére?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírtaknak megfelelően, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjas személy 2022. júniustól munkabért kíván felvenni, akkor:– a T1041-e bevallást nem kell beadni a munkaviszony létesítése miatt, mivel ő öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 11.

Nyugdíjas ügyvezető munkaviszonyban – járulékfizetés

Kérdés: Könyvelőtevékenységet végző kft. egyik tulajdonosa és ügyvezetője, aki saját jogú nyugdíjas, a tevékenységét a 2019-es évtől munkaviszony keretében végzi, a munkaszerződésben irodavezetői, könyvelői és ügyvezetői tevékenység van meghatározva. A munkaviszonyra, ill. a saját jogú nyugdíjra tekintettel felmerül-e a 7500 Ft-os egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] 2019-től a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonyban foglalkoztatott saját jogú nyugdíjas nem minősül biztosítottnak, ennek megfelelően mentesül a 10 százalékos nyugdíjjárulék, valamint a 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járulék megfizetése alól, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 28.

40 éves munkaviszony utáni nyugdíjas

Kérdés: Egy betéti társaság mindkét tagja (bel- és kültag) a 40 éves munkaviszony betöltése után nyugdíjba vonult. A nyugdíj mellett mindketten folytatják a könyvvizsgálói tevékenységüket. Az osztalék kifizetésén kívül más jövedelmet nem szereznek a társaságban. 2012-től megváltoztak a járulékfizetési kötelezettségek. Társas vállalkozónak minősül az a vezető tisztségviselő (üzletvezető) is, aki a személyes közreműködést nem munkaviszony mellett látja el. A nyugdíjba vonult üzletvezetőnek, illetve a társának (aki kültag), a könyvvizsgálói tevékenység ellátása után, milyen járulékfizetési kötelezettsége keletkezik?
Részlet a válaszából: […]  A 2012. évtől bekövetkezett változások a vezetőtisztségviselőkre vonatkoznak, és olyan személyekre, akik nem minősülnekkiegészítő tevékenységet végző társas vállalkozónak, azaz biztosítottnakszámítanak. A nyugdíjba vonult, a Tbj-tv. 4. §-ának e) pontja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 16.

Ingyenesen végzett ügyvezetés

Kérdés: A kft. ügyvezetője egy nyugdíjas személy, aki egy bt.-nek is a beltagja. Kérdésem: elfogadható-e, hogy az ügyvezető tevékenységét ingyenesen végzi? A kft. ügyvezetője akkor is végezheti-e a tevékenységét ingyenesen, ha egy másik kft. ügyvezetője?
Részlet a válaszából: […]  Ha a társas vállalkozás tagja egyben ügyvezetőis, akkor azt kell vizsgálni, hogy ezt a tisztséget milyen minőségben látja el.Az ügyvezető mint vezető tisztségviselő – e minőségében – vagy a munkaviszonyravonatkozó, vagy a megbízásra irányadó társadalombiztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 22.

Nyugdíjas ügyvezető díjazás nélkül

Kérdés: Egy 2 személyes kft. nyugdíjas ügyvezetője díjazás nélkül adminisztratív anyagbeszerzői, szerződéskötési munkát végez. Milyen adó- és járulékkötelezettség terheli a kft.-t és az ügyvezetőt 2010. évben? Kell-e alkalmazni a szuperbruttósítást? Milyen kötelezettség terheli a kft.-t és az ügyvezetőt, ha a minimálbér 30%-át nem éri el a juttatás?
Részlet a válaszából: […] Az Szja tv. szerint nem önálló tevékenység a gazdaságitársaság vezető tisztségviselőjének személyes közreműködése. Ha díjazásellenében van személyes munkavégzés, akkor az után kell személyijövedelem­a­dót fizetni. Az adóalap a jövedelem 1,27-szerese 2010-ben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 7.

Nyugdíjas ügyvezető eho-ja

Kérdés: Kft. nyugdíjas ügyvezetője után kell-e eho-t fizetni, ha nem vesz fel jövedelmet?
Részlet a válaszából: […] Ha a nyugdíjas ügyvezető nem vesz fel jövedelmet, de azSzja-tv. szerint szereza) vállalkozásból kivont jövedelmet (Szja-tv. 68. §),b) értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelmet (Szja-tv.65/A. §),c) 25, illetőleg 35 százalékos adóterhet viselő osztalékot(Szja-tv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 22.

Nyugdíjas ügyvezető jövedelme (eva)

Kérdés: A kft. evát választott, alkalmazottunk nincs, az ügyvezető nyugdíjas. Jövedelmet kell számfejteni részére az ügyvezetésért? Ha igen, akkor alkalmazotti minőségében, vagy mint nyugdíjas tag?
Részlet a válaszából: […] A Gt. szerint a vezető tisztségviselő minőségében megilletőjogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a társasági jogi jogviszony azirányadó azzal, hogy az így nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízásiszerződésre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 8.

Tagi jogviszonnyal összefüggő kötelezettségek

Kérdés: Egy kft. 3 fő tagból áll: egy fő nyugdíjas ügyvezető és két nagykorú gyermeke, akik korábban befektetési céllal szálltak be a kft.-be 20-20 százalék jegyzett tőkerészesedéssel. Minden tevékenységet a nyugdíjas ügyvezető végez, az egyik 20 százalékkal részesedő tag azonban korábbi munkahelye megszűnése miatt munkanélkülivé vált. A két szóban forgó tag egyébként tagsági jogviszonya alapján munkabért nem kapott, mivel nem is végzett tevékenységet, és állandó, 36 órát meghaladó foglalkoztatással rendelkezett jelen kft.-n kívül. A most megszűnt munkaviszonyú tag esetében – úgy gondoljuk – nincs foglalkoztatási kényszer, tehát pl. a munka nélküli tagot nem vagyunk kötelesek legalább a minimálbér alapján foglalkoztatni és járulékolni. Végezetül, ha a nyugdíjas ügyvezető 2006-ban nem kíván jövedelmet önmagára elszámolni, mivel a képződő osztalékra számol, megteheti-e ezt, s ha igen, milyen terheket kell figyelembe vennie (eho, járulék stb.)?
Részlet a válaszából: […] Ha a társaságban személyesen közre nem működő, 20százalékkal részesedő tag korábbi munkahelye megszűnése miatt munkanélkülivéválik, akkor emiatt nem változik a társaságban a munkavégzési kötelezettsége(amelyet egyébként a társasági szerződés határoz meg). Tehát a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 30.