Nyugdíjas jövedelmének szochója

Kérdés: Kft.-ben teljes munkaidőben foglalkoztatott nyugdíjas január-május hónapokban munkabért, májusban megbízási díjat is kap. (Ezen jövedelmek után személyi jövedelemadót fizet, de szociális hozzájárulási adót nem.) Ezen jövedelmek összege május végére meghaladja a minimálbér 24-szeresét. Júniusban osztalékot vesz fel. Kell-e az osztalék után szociális hozzájárulási adót fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...is) a szociálishozzájárulásiadó-alap éves maximuma a minimálbér 24-szerese. E maximumalap számításakor figyelembe kell venni az érintett nyugdíjasnak az Szja-tv. szerinti összevont adóalapba tartozó adó- (adóelőleg-) alap számításánál figyelembe vett jövedelmeit, így...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 10.

Öregségi nyugdíjas bérköltsége (kivaalap)?

Kérdés: Kisvállalatiadó-alany társas vállalkozás öregségi nyugdíjas munkavállalójának bérköltsége kivaadóalapot képez-e a jelenleg hatályos jogszabályok alapján? Az adónemre vonatkozó NAV információs füzetekben (92. számú) a korábbi években ki volt emelve, hogy nem, viszont a 2021. évben készült tájékoztatóban már nem szerepel ez a kijelentés. Van ennek bármi jelentősége? Változott a törvény erre vonatkozóan?
Részlet a válaszából: […] ...június 30-ig hatályos 5. § (1) bekezdés a) pontja úgy rendelkezett, hogy biztosított "a munkaviszonyban (ide nem értve a saját jogú nyugdíjasnak minősülő személy által létesített Mt. szerinti munkaviszonyt)...", azonban a 2020. július 1-jétől hatályos Tbj-tv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 16.

Nyugdíjas magánszemély szoftverértékesítése cégen keresztül

Kérdés: Egy nyugdíjas magánszemély egy speciális szoftvert fejleszt ki, amelyet egy együttműködési megállapodás alapján egy szoftverkereskedelemre szakosodott cégen keresztül értékesít úgy, hogy a kft. által elért árbevétel 50%-a illeti meg a magánszemélyt. A magánszemélynek járó összeget lehet-e megbízásként értelmezni, és a 10% költséghányad figyelembevétele mellett számfejteni? (Pl. ha 100 Ft bevételt realizált a kft., akkor a magánszemélytől 50×0,9×0,15 = 6,75 Ft szja kerül levonásra a bruttó 50 Ft-ból.) Felmerült az is, hogy a magánszemélynél ez a tevékenység egy rendszeres értékesítésnek minősülhet a kft. felé, és így ezt számláznia kell, vagy adószámos magánszemélyként, vagy egyéni vállalkozóként. Az előző esetben az ellenérték kifizetése, adózása hogyan alakulna?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben leírtak alapján értelmezésünk szerint a nyugdíjas magánszemély jutalékot kap az együttműködési megállapodás alapján a szoftverkereskedelemre szakosodott cégen keresztül történő értékesítése után, úgy, hogy a kft. által elért árbevétel 50%-a illeti meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 28.

Kiegészítő tevékenység vagy mellékszolgáltatás

Kérdés: Egy korlátolt felelősségű társaság saját jogú nyugdíjas tagjai (nem tisztségviselők) személyesen közreműködnek a társaság tevékenységében. Munkavégzésüket lehet-e tagi jogviszonynak minősíteni, függetlenül attól, hogy munkavégzési kötelezettségük nem szerepel a társasági szerződésben? Mik a feltételei annak, hogy a kft. nyugdíjas tagjai által végzett munkát kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó általi munkának minősítsem? Hogyan tudom igazolni, hogy a munka teljesítése megtörtént, és a munkáért kifizetett díjat kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozóként vették fel? Az APEH átminősítheti-e munkabérnek, megbízási díjnak, illetve osztaléknak? Elég-e egy taggyűlési határozat, mely arról szól, hogy az ügyvezető igazgató a tagokkal tagi jogviszonyukon alapuló kiegészítő tevékenység formájában közreműködői megállapodást köthet, meghatározott havi díj ellenében?
Részlet a válaszából: […] ...szerint kiegészítő tevékenységet folytatónak kell tekinteni azt a társas vállalkozót, aki vállalkozói tevékenységet saját jogú nyugdíjasként folytatja, továbbá azt az özvegyi nyugdíjban részesülő személyt, aki a reá irányadó öregségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 21.

Nyugdíjas munkaviszonyban és máshol ügyvezetőként

Kérdés: Öregségi nyugdíjas társasági tag egyik vállalkozásában heti 20 órás munkaviszonyban, díjazás mellett dolgozik; a szükséges járulékokat fizetik. Ha párhuzamosan egy másik kft.-jében, díjazás nélkül, ügyvezetőként személyesen közreműködik, van-e további járulék­kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] Ha az ügyvezető az ügyvezetés mellett a társaság tevékenységében nem működik közre, így nem minősült 2011-ben tagként társas vállalkozónak, akkor 2012. január 1-jétől az ügyvezetői tevékenysége alapján kell társas vállalkozónak tekinteni. Ha az alkalmazás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 31.

40 éves munkaviszony utáni nyugdíjas

Kérdés: Egy betéti társaság mindkét tagja (bel- és kültag) a 40 éves munkaviszony betöltése után nyugdíjba vonult. A nyugdíj mellett mindketten folytatják a könyvvizsgálói tevékenységüket. Az osztalék kifizetésén kívül más jövedelmet nem szereznek a társaságban. 2012-től megváltoztak a járulékfizetési kötelezettségek. Társas vállalkozónak minősül az a vezető tisztségviselő (üzletvezető) is, aki a személyes közreműködést nem munkaviszony mellett látja el. A nyugdíjba vonult üzletvezetőnek, illetve a társának (aki kültag), a könyvvizsgálói tevékenység ellátása után, milyen járulékfizetési kötelezettsége keletkezik?
Részlet a válaszából: […] ...kifizetésén kívül másjövedelmet nem szereznek a társaságban. 2012. január 1-jétől társadalombiztosítási szempontból sajátjogú nyugdíjasnak és így kiegészítő tevékenységet végző társas vállalkozónakcsak azt a természetes személyt lehet tekinteni, aki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 16.

Utazási bérlet nyugdíjas munkavállalónak

Kérdés: Társaságunk nyugdíjas munkavállalókat is alkalmaz. Mindenkinek biztosítjuk a BKV-bérletet a cégnél. Mivel a nyugdíjasoknak a BKV nem állít ki cégnévre szóló számlát, csak saját nevükre szóló számlát tudnak hozni havonta. Hogyan járok el helyesen adózás szempontjából? Megtehetem-e, hogy az Szja-tv. alapján a 70. § (1) bekezdés bc) pontja szerint csoportot képezek a cégnél, azaz a nyug­díjasoknak a nyugdíjasbérletet juttatásként adom havonta? Így az egyes meghatározott juttatásként megfizetem a 16% szja-t és a 27% ehót. Vagy csak úgy tudok adni a nyugdíjas dolgozóknak bérletet, hogy ők is a teljes árú havi bérletet veszik meg, és a béren kívüli juttatás szabályai szerint adózom le?
Részlet a válaszából: […] ...esetén. Ebben a formában kizárólag teljes árú bérlet juttatásalehetséges, hiszen - ahogyan a kérdésben is szerepel - kedvezményes árúnyugdíjasbérlet vásárlásakor a BKV nem állít ki cégnévre szóló számlát. [Nem isállíthat ki, hiszen a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 22.

Ingyenesen végzett ügyvezetés

Kérdés: A kft. ügyvezetője egy nyugdíjas személy, aki egy bt.-nek is a beltagja. Kérdésem: elfogadható-e, hogy az ügyvezető tevékenységét ingyenesen végzi? A kft. ügyvezetője akkor is végezheti-e a tevékenységét ingyenesen, ha egy másik kft. ügyvezetője?
Részlet a válaszából: […]  Ha a társas vállalkozás tagja egyben ügyvezetőis, akkor azt kell vizsgálni, hogy ezt a tisztséget milyen minőségben látja el.Az ügyvezető mint vezető tisztségviselő - e minőségében - vagy a munkaviszonyravonatkozó, vagy a megbízásra irányadó társadalombiztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 22.

Nyugdíjas ügyvezető díjazás nélkül

Kérdés: Egy 2 személyes kft. nyugdíjas ügyvezetője díjazás nélkül adminisztratív anyagbeszerzői, szerződéskötési munkát végez. Milyen adó- és járulékkötelezettség terheli a kft.-t és az ügyvezetőt 2010. évben? Kell-e alkalmazni a szuperbruttósítást? Milyen kötelezettség terheli a kft.-t és az ügyvezetőt, ha a minimálbér 30%-át nem éri el a juttatás?
Részlet a válaszából: […] Az Szja tv. szerint nem önálló tevékenység a gazdaságitársaság vezető tisztségviselőjének személyes közreműködése. Ha díjazásellenében van személyes munkavégzés, akkor az után kell személyijövedelem­a­dót fizetni. Az adóalap a jövedelem 1,27-szerese 2010-ben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 7.

Személyesen közreműködő nyugdíjas

Kérdés: Q. U. saját jogú nyugdíjas egy zrt. részvényese, és megbízási szerződéssel személyesen is közreműködik benne. (A nyugdíján kívül osztalékban és megbízási díjban részesül.) Érinti-e a bevezetett személyes közreműködőidíj-kiegészítés? A zrt.-nek a részére kifizetett osztalék (vagy annak egy része) bérszámfejtésekor azt nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek kell tekintenie?
Részlet a válaszából: […] ...a társaság személyesen közreműködő tagja (idetartozik anyugdíjas tag is) által az adóév során felvett, a társas vállalkozás költségeiközött elszámolt, személyes közreműködői díj nagysága nulla, vagy annak évesösszege nem éri el a társas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 29.
1
2
3