Keresés eredménye

18 találat a megadott nyugdíjas tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Kiegészítő tevékenység vagy mellékszolgáltatás
Kérdés: Egy korlátolt felelősségű társaság saját jogú nyugdíjas tagjai (nem tisztségviselők) személyesen közreműködnek a társaság tevékenységében. Munkavégzésüket lehet-e tagi jogviszonynak minősíteni, függetlenül attól, hogy munkavégzési kötelezettségük nem szerepel a társasági szerződésben? Mik a feltételei annak, hogy a kft. nyugdíjas tagjai által végzett munkát kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó általi munkának minősítsem? Hogyan tudom igazolni, hogy a munka teljesítése megtörtént, és a munkáért kifizetett díjat kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozóként vették fel? Az APEH átminősítheti-e munkabérnek, megbízási díjnak, illetve osztaléknak? Elég-e egy taggyűlési határozat, mely arról szól, hogy az ügyvezető igazgató a tagokkal tagi jogviszonyukon alapuló kiegészítő tevékenység formájában közreműködői megállapodást köthet, meghatározott havi díj ellenében?
Részlet a válaszból: […]társas vállalkozás tagja esetében lehetőség van tagsági jogviszonyban (társas vállalkozóként) tevékenykedni, ha a tevékenységet nem munkaviszony és nem megbízási jogviszony keretében végzi, így a munkaviszonnyá történő átminősítés nehezen értelmezhető.A Tbj-tv. szerint kiegészítő tevékenységet folytatónak kell tekinteni azt a társas vállalkozót, aki vállalkozói tevékenységet saját jogú nyugdíjasként folytatja, továbbá azt az özvegyi nyugdíjban részesülő személyt, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és a társaság (ideértve ezen társaságok előtársaságként történő működésének időtartamát is) tevékenységében ténylegesen és személyesen közreműködik, és ez nem munkaviszony vagy megbízási jogviszony[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. február 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5748
2. találat: Nyugdíjas munkaviszonyban és máshol ügyvezetőként
Kérdés: Öregségi nyugdíjas társasági tag egyik vállalkozásában heti 20 órás munkaviszonyban, díjazás mellett dolgozik; a szükséges járulékokat fizetik. Ha párhuzamosan egy másik kft.-jében, díjazás nélkül, ügyvezetőként személyesen közreműködik, van-e további járulék­kötelezettsége?
Részlet a válaszból: […]jövedelem után. A tag után a társaság egészségügyi szolgáltatási járulékot köteles fizetni (havi 6390 forint). Ha a magánszemély több társas vállalkozásnak is tagja, a nyilatkozata alapján csak az egyik társas vállalkozásnak kell fizetnie. A kérdésben szereplő kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után (mint ügyvezető), ha jövedelmet nem vesz fel, a vállalkozásnak nem kell megfizetnie a 6390 forintos egészségbiztosítási szolgáltatási járulékot.Ha nincs jövedelme ügyvezetőként, a 08-as bevalláson akkor is havonta[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. január 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5724
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3. találat: 40 éves munkaviszony utáni nyugdíjas
Kérdés: Egy betéti társaság mindkét tagja (bel- és kültag) a 40 éves munkaviszony betöltése után nyugdíjba vonult. A nyugdíj mellett mindketten folytatják a könyvvizsgálói tevékenységüket. Az osztalék kifizetésén kívül más jövedelmet nem szereznek a társaságban. 2012-től megváltoztak a járulékfizetési kötelezettségek. Társas vállalkozónak minősül az a vezető tisztségviselő (üzletvezető) is, aki a személyes közreműködést nem munkaviszony mellett látja el. A nyugdíjba vonult üzletvezetőnek, illetve a társának (aki kültag), a könyvvizsgálói tevékenység ellátása után, milyen járulékfizetési kötelezettsége keletkezik?
Részlet a válaszból: […]azt a természetes személyt lehet tekinteni, aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény, illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával öregségi nyugdíjban, illetve rehabilitációs járadékban részesül. A saját jogú nyugdíjas kategóriából kikerülnek azok a személyek, akik 2011. december 31-éig korengedményes nyugdíjban, előnyugdíjban, bányásznyugdíjban, szolgálati nyugdíjban részesültek, de nyugdíjuk az öregségi nyugdíjkorhatár el nem érése miatt 2012. január 1-jével átminősül korhatár előtti ellátássá, szolgálati járandósággá. A változás érinti a rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülőket is, akik egészségi állapotuk miatt rehabilitációs, illetve rokkantsági[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. augusztus 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5546
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Utazási bérlet nyugdíjas munkavállalónak
Kérdés: Társaságunk nyugdíjas munkavállalókat is alkalmaz. Mindenkinek biztosítjuk a BKV-bérletet a cégnél. Mivel a nyugdíjasoknak a BKV nem állít ki cégnévre szóló számlát, csak saját nevükre szóló számlát tudnak hozni havonta. Hogyan járok el helyesen adózás szempontjából? Megtehetem-e, hogy az Szja-tv. alapján a 70. § (1) bekezdés bc) pontja szerint csoportot képezek a cégnél, azaz a nyug­díjasoknak a nyugdíjasbérletet juttatásként adom havonta? Így az egyes meghatározott juttatásként megfizetem a 16% szja-t és a 27% ehót. Vagy csak úgy tudok adni a nyugdíjas dolgozóknak bérletet, hogy ők is a teljes árú havi bérletet veszik meg, és a béren kívüli juttatás szabályai szerint adózom le?
Részlet a válaszból: […]közös ismérv alapján határozza meg. A jogszabály szövege alapján látható, hogy egy juttatás kizárólag abban az esetben sorolható be ebbe a körbe, ha a bevételhez a magánszemély természetben, azaz termék vagy szolgáltatás formájában - de semmiképpen sem pénzben - jut hozzá. A természetben történő juttatatás pedig úgy nem valósul meg, ha a magánszemély nevére szól a számla, aki aztán egy ennek megfelelő összeget kap munkáltatójától. Ebben az esetben ugyanis a BKV szolgáltatásának igénybevevője jogilag közvetlenül maga a munkavállaló, nem pedig a társaság, így az nem tud utazási szolgáltatást juttatni dolgozójának. A munkáltató által térített összeg tehát nem önálló tevékenységből származó bevételnek (munkabérnek) minősül, és az általános adó- és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5351
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Ingyenesen végzett ügyvezetés
Kérdés: A kft. ügyvezetője egy nyugdíjas személy, aki egy bt.-nek is a beltagja. Kérdésem: elfogadható-e, hogy az ügyvezető tevékenységét ingyenesen végzi? A kft. ügyvezetője akkor is végezheti-e a tevékenységét ingyenesen, ha egy másik kft. ügyvezetője?
Részlet a válaszból: […]írásbeli munkaszerződés nem készült, akkor az ügyvezetőként végzett tevékenységre a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének g) pontjában meghatározott megbízási jogviszonyra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének g) pontja szerint biztosítási kötelezettség alá esik a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében személyesen munkát végző[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5142
6. találat: Nyugdíjas ügyvezető díjazás nélkül
Kérdés: Egy 2 személyes kft. nyugdíjas ügyvezetője díjazás nélkül adminisztratív anyagbeszerzői, szerződéskötési munkát végez. Milyen adó- és járulékkötelezettség terheli a kft.-t és az ügyvezetőt 2010. évben? Kell-e alkalmazni a szuperbruttósítást? Milyen kötelezettség terheli a kft.-t és az ügyvezetőt, ha a minimálbér 30%-át nem éri el a juttatás?
Részlet a válaszból: […]történik a munkavégzés, akkor a magánszemély nem minősül biztosítottnak. Az ügyvezetői tisztség megbízásos jogviszonyban is ellátható. Biztosítottnak kell tekinteni a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (idetartozik a megbízási szerződés alapján) személyesen munkát végző személyt, amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4983
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7. találat: Személyesen közreműködő nyugdíjas
Kérdés: Q. U. saját jogú nyugdíjas egy zrt. részvényese, és megbízási szerződéssel személyesen is közreműködik benne. (A nyugdíján kívül osztalékban és megbízási díjban részesül.) Érinti-e a bevezetett személyes közreműködőidíj-kiegészítés? A zrt.-nek a részére kifizetett osztalék (vagy annak egy része) bérszámfejtésekor azt nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek kell tekintenie?
Részlet a válaszból: […]kifizetett osztalékot, ideértve az adóévben jóváhagyott, osztalékelőlegként már kifizetett osztalék együttes összegéből csak azt a részt kell személyes közreműködőidíj-kiegészítésként figyelembe venni, amely a személyes közreműködői díjjal együtt, illetve ilyen díj hiányában a nélkül eléri a főtevékenységre jellemző kereset éves összegét. A személyes közreműködőidíj-kiegészítés összegéről a társas vállalkozásnak az adóévet követő év január 31-éig kell igazolást adnia a személyesen közreműködő számára. Az igazoláson a személyes közreműködőidíj-kiegészítésre jutó, az összevont adóalap adójából levonható átlagos társasági adó meghatározásához szükséges hányadost is fel kell tüntetni, és erről - mint adókedvezményre (is) jogosító[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4579
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
8. találat: Nyugdíjas segítő családtag
Kérdés: Nyugdíjas segítő családtag egyéni vállalkozónál van bejelentve. Ha díjazásban nem részesül, kell-e valamilyen jogcímen fizetni utána és mennyit? Vagy ha AM könyvvel foglalkoztatják, mi a teendő?
Részlet a válaszból: […]munkáltató 29% társadalombiztosítási járulékot fizet. A foglalkoztatott nyugdíjas a járulékalapot képező jövedelme után 9,5% nyugdíjjárulékot és 4% természetbeni egészségbiztosítási járulékot fizet. Ha a tárgyhavi járulékalapot képező jövedelem nem éri el a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér havi összegének harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincadrészét, akkor a kifizetés után 11 százalék egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie a foglalkoztatónak. A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. augusztus 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3768
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
9. találat: Nyugdíjas bérlete
Kérdés: A kft. alkalmazásában álló munkatársunk munkaszerződése szerint - egyéb teendők mellett - kézbesítői feladatokat is ellát, melyekhez a cég nevére szóló számlával elszámolt BKV-bérletet kapott. Nevezett munkatárs a közelmúltban nyugdíjba vonult, azonban kézbesítői állását nyugdíjasként is megtartotta. Nyugdíjas BKV-bérletről cégnek szóló számlát a BKV-pénztárak nem állítanak ki. A kérdésem, hogy fenti esetben a bérlet milyen formában számolható el a társaságnál?
Részlet a válaszból: […]sincs akadálya, hogy a kft. a nyugdíjas munkavállaló részére teljes árú bérletet juttasson, amelyről a BKV már ad a cég nevére szóló számlát. Természetesen a kft. eldöntheti, hogy számára melyik változat a kedvezőbb: a teljes árú bérlet adómentesen, vagy a nyugdíjasbérlet és az azt terhelő adók együttes összege. A szerző válaszol: Tisztelt Olvasónk! Igaza van, a hivatkozott kérdésre adott válasz nem teljes, és így „a nyugdíjas részére csak adóköteles természetbeni juttatásként adható a bérletjuttatás” válasz félreérthető. Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.34. pontja szerint a természetbeni juttatások közül adómentes a munkáltató által a nevére szóló számlával megvásárolt, a munkavállalónak ingyenesen vagy kedvezményesen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. október 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3357
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
10. találat: Étkezési utalvány nyugdíjasnak
Kérdés: Ez évben lettem nyugdíjas. A munkahelyem hozzájárult, hogy a nyugdíjazásomat követően úgymond sétáljak. Erre az időre az eddigi munkabérem levonásokkal csökkentett részét folyósítja a foglalkoztató. Igaz, ez esetben a munkabér effektív munkát nem takar. Jogosult vagyok-e étkezési utalványra?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. szeptember 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3319
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 18 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés