Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

11 találat a megadott pénztár tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Készpénzkezelés, ha nincs pénztáros

Kérdés: Mi a házipénztár? A készpénzkezelésről kötelező nyilvántartást vezetni? Akkor is, ha nincs függetlenített pénztáros? Indokolt külön pénztárbevételi és pénztárkiadási bizonylatokat kiállítani? Hogyan történik ez esetben az ellenőrzés?
Részlet a válaszból: […]kell készíteni a pénzkezelési szabályzatot. A (8) bekezdés szerinti tartalommal a pénzkezelési szabályzatot el kell készítenie annak a szervezetnek is, ahol nincsen függetlenített pénztáros. A pénzkezelési szabályzatban kijelölt pénzkezelővel (ügyvezetővel, tulajdonossal) szembeni követelményeket ez esetben körültekintőbben kell megfogalmazni, mivel a pénztári pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat - jellemzően - egy személy végzi, az összeférhetetlenségi elvárások nem vagy csak részben teljesülnek. (Az ügyvezető kezeli a készpénzt, ő az, aki elkölti és költségként is elszámoltatja, a házipénztár pénzállományát nem a társaságnál tartja a pénz megőrzése követelményeinek betartásával, hanem a lakásán vagy magánál, és így a saját célra történő felhasználást nem lehet kizárni!)Nem függetlenített pénzkezelő esetében is gondoskodni kell arról, hogy a készpénz a társaság székhelyén kialakított pénztárban legyen, meg kell határozni a pénztárban tartható pénzállomány összegét (a pénztári keretet), szabályozni kell a készpénz felvételét, szállítását, pénzintézetnél történő elhelyezését, a készpénz meglétének ellenőrzését, rovancsolásának gyakoriságát stb. is.A pénztári befizetéseket, kifizetéseket a pénzmozgás bizonylataival alátámasztva, késedelem nélkül legalább az analitikus pénztári nyilvántartásban (a pénztárkönyvben, a pénztárnaplóban, a pénztárjelentésben), az események sorrendjében, tételesen (nem összevontan) rögzíteni kell. (Ezen követelményt az ügyvezető, a tulajdonos is teljesíteni tudja!)Időszakonként (legalább a hó utolsó napjával) a pénztári nyilvántartást le kell zárni, meg kell állapítani a bevételek és a kiadások végösszegét és ezek egyenlegét, a pénztárban lévő címletenkénti pénzállományt, az előző időszaki pénzállomány figyelembevételével a záró pénzkészletet, amelyet össze kell hasonlítani a tényleges pénzkészlettel, az esetleges eltérést tisztázni kell. (Elvileg nem lehet eltérés, ha mégis van, a pénzkezelő felelőssége tisztázandó!)Amennyiben a nem függetlenített pénzkezelő nem vezet naprakész pénztári nyilvántartást, akkor a pénztári be- és kifizetések alapbizonylatait csak a könyvelő rögzíti a főkönyvi könyvelésben utólag. A házipénztár pénzkezelése helyességének ellenőrzése, a naponkénti készpénzállomány meglétéről való meggyőződés elmarad, a házipénztár pénzállományával való visszaélés lehetősége megnő!Abban az esetben, ha a pénztárt nem függetlenített pénztáros kezeli, akkor nem indokolt a pénztárbevételi és pénztárkiadási bizonylatok használata, hiszen a pénztárbizonylatoknál nem teljesíthetők pl. a pénztárbizonylatok aláírásával kapcsolatos követelmények.A pénztárbevételi bizonylatok helyett a pénztári bevételeket[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7617
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Kifizetés házipénztár nélkül

Kérdés: Multinacionális cég leányvállalataként cégünknél nincs házipénztár. A kifizetéseket átutalással, vállalati hitelkártyával, vagy a dolgozó saját költségelszámolásával összefüggésben teljesítjük, a bérhez kapcsolódó kifizetéseket pedig a helyi bankszámláról utaljuk át. Cégünk gyakran támogat szakmai tudományos rendezvényeket, ahová orvosokat küldünk. Minden orvossal szerződést kötünk, amely alapján kifizetjük a regisztrációját, utazási költségét. A regisztrációs díjat az anyacég fizeti. Milyen módon tudjuk kifizetni az utazási költséget, ha nincs házipénztárunk? Megoldás lehet-e az, ha megbízási díjként - felbruttósítva - minden adót, járulékot megfizetve térítenénk meg a költségeket?
Részlet a válaszból: […]megfizeti.A kérdésben arról írnak, hogy a cég támogat szakmai tudományos rendezvényeket, ahová orvosokat küldenek. Az nem derül ki, hogy a cég tevékenységével milyen kapcsolatban vannak az orvosok. Ha nem egyértelmű ez a kapcsolat, akkor a felmerült költségekkel nemcsak a társasági adó alapját kell növelni, de a kifizetéseket magánszemély részére juttatott, adóköteles nem pénzbeni juttatásnak kell tekinteni.A kérdés szerint a szerződést a cég köti meg az orvosokkal, de a regisztrációs díjat az anyacég fizeti. Ez esetben a szerződést is az anyacégnek kellene megkötnie.A konkrét kérdés az utazási költség kifizetésére vonatkozik, ha nincs a cégnél házipénztár. Ha jogszerűnek minősül az orvosokkal kötött szerződés (azaz az orvosok kiküldése a konferenciára a cég vállalkozási tevékenysége érdekében történik!), akkor az Szja-tv. 3. §-ának 83. pontja szerinti kiküldetési rendelvényt kell az orvosoknak adni, megjelölve azt, hogy milyen járművel megy (mehet) a konferenciára, annak a költségeit[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. március 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5760
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Utalványozó és pénztári ellenőr

Kérdés: Házipénztár működtetése során az utalványozási jogkörrel rendelkező munkavállaló lehet-e egyben a pénztári ellenőr is, vagy ez összeférhetetlen?
Részlet a válaszból: […]rendelkezésre állnak-e, a teljesítést az arra jogosult igazolta-e, szakmailag indokolt-e a be-, illetve kifizetés, annak összege egyértelműen alátámasztott-e stb. A pénztári ellenőr feladata viszont a pénzmozgások megtörténte után - többek között - annak az ellenőrzése is, hogy a be- és kifizetések a szabályszerű utalványozás után történtek, a be- és kifizetések utáni - nyilvántartás szerinti - pénzkészlettel a tényleges pénzösszeg megegyezik-e vagy sem stb. A pénztári ellenőr tehát az utalványozó tevékenységét is ellenőrizni köteles. Ez viszont azt jelentené, ha az utalványozóval azonos a pénztári ellenőr, hogy önmagát kellene ellenőriznie. Ez viszont összeférhetetlen! Megjegyzés: ahhoz, hogy a házipénztári teendők egyértelműen elkülönüljenek egymástól, legalább három munkavállalóra van szükség:[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5054
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Házipénztárnál figyelembe veendő bevételek

Kérdés: A házipénztár napi átlagos záróállománya a társaság előző tárgyévi összes bevételének maximum 2%-a lehet. Az összes bevételbe beleszámít-e az előző évben kapott osztalék (amely tartalmazza a 2008. évi, de a 2006. évi osztalékfizetést is), a vagyonfelosztási javaslat alapján kapott, más gazdasági társaságban lévő vagyon utáni kifizetés, az értékpapírszámlák hozama, az egyéb rendkívüli bevétel?
Részlet a válaszból: […]műveletek bevételei között könyvelt kapott (járó) osztalék és részesedés, függetlenül attól, hogy azt pénzügyileg rendezték-e vagy sem, továbbá attól, hogy melyik évre állapították meg azt; - a rendkívüli bevételek között a jogutód nélküli megszűnés esetén a megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök vagyonfelosztás szerinti értékének és az átvett kötelezettségek megállapodás szerinti értékének különbözetét, amennyiben a kapott eszközök értéke a több; - a pénzügyi műveletek bevételei között az értékpapírok értékesítésének, beváltásának árfolyamnyereségét (a nyilvántartási érték és az eladási, a beváltási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4228
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Készpénz napi záró állományának átlaga [eva]

Kérdés: Azon evás társas vállalkozásokra, amelyek nem tartoznak az Szt. hatálya alá, vonatkozik-e 2009. január 1-jétől az 500 ezer forintos határ? Ezen vállalkozásoknak kell-e pénzkezelési szabályzatot készíteniük?
Részlet a válaszból: […]az Szt. hatálya alá. Így sem az Szt. módosult rendelkezését [a 14. § (9)-(10) bekezdését], sem a pénzkezelési szabályzatra
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. március 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4030
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

6. találat: Pénztárforgalom áfakulcsonként

Kérdés: A kereskedelmi egységek pénztárhelyenként naponta zárnak, a pénztárgépből kinyomtatják a pénztárhely összesített adatait, nyitó és záró pénzkészletet, ami a pénztáros elszámoltatását biztosítja, valamint a napi bevétel áfakulcsonkénti kimutatásának dokumentuma. A naponta lekért ellenőrző szalagok végösszegeit áfakulcsok szerinti bontásban naponta kell-e rögzíteni a számvitelben? A kérdés azért merült fel, mert a társaságok eltérő gyakorlatot követnek. Szükséges-e a napi összesítő tételes rögzítése? Ugyanis a napi adatokkal megegyező tartalommal lekérhető a pénztárhelyenkénti havi összesítő, amelyet a napi tételes rögzítés ellenőrzésére használnak. A 2-3 pénztárhellyel működő kereskedelmi egységeknél általában nincs közvetlen kapcsolat a pénztárhelyek és a főkönyvi könyvelés között, ezért különböző gyűjtéseket alkalmaznak.
Részlet a válaszból: […]pénzeszközök növekedését és az áfát is magában foglaló árbevételt. A kérdés szerint a pénztárgép ellenőrző szalagja áfakulcsonkénti megbontásban tartalmazza a napi pénzforgalmat. Ez esetben az látszik célszerűnek, hogy az ellenőrző szalag alapján naponta rögzítsék áfakulcsonként az árbevételként elszámolandó összeget és a hozzá kapcsolódó fizetendő áfát is a könyvviteli nyilvántartásokban közvetlenül. Ezáltal biztosított a pénzforgalom bizonylata (az ellenőrző szalag) és a könyvelés, továbbá az áfa alapja és a fizetendő áfa közötti szoros kapcsolat. A külső ellenőrzés számára is megnyugtató lehet az, ha az áfabevallásba beállítandó áfaalap és fizetendő áfa áfakulcsonkénti megbontásban tételesen a főkönyvi könyvelésben is rögzítésre került. A számviteli előírásokból következően tehát a pénzforgalmat naponta könyvelni kell. De könyvelni kell az értékesítés ellenértékét is. Ez esetben indokolatlan az olyan[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. február 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3531
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Bolti pénztári nyilvántartás

Kérdés: A kft. bolti pénztára 365 napon keresztül bonyolít készpénzforgalmat. Könyvelheti-e dekádonként a be-, illetve kifizetést? Vagy naponta kell a pénztári tételeknek a főkönyvben megjelennie?
Részlet a válaszból: […]nyilvántartás is. A kft. eleget tehet a számviteli követelménynek azzal, ha naprakészen vezeti a készpénzforgalom analitikus nyilvántartását (a pénztárkönyvet, a pénztárjelentést), azaz mindennap rögzíti abban tételesen a pénztári be- és kifizetéseket a kft. pénzkezelési szabályzatában szabályozott módon, és bizonylatokkal alátámasztottan, biztosítva azt, hogy a bolti pénztár pénzállományának helyessége bármikor ellenőrizhető legyen. A bolti pénztárnak az analitikus nyilvántartásban rögzített adatait azonban az eredeti bizonylatok alapján a főkönyvi számlákon is rögzíteni kell. A vállalati számlarendben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. február 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2941
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Pénzkezelési szabályzat kis cégeknél

Kérdés: Kettős könyvvitelt vezető "kis cégek", bt.-k, kft.-k, szövetkezetek pénzkezelésével van gondunk. Nincs, aki végrehajtsa és ellenőrizze. Ezeknél a cégek vezetői kezelik a pénzt. A cégvezető tölti ki a bevételi pénztárbizonylatot, a pénztári jelentést. Lehetséges ez? Hogyan kell ezt a pénzkezelési szabályzatban előírni, hogy ne sértsenek jogszabályt?
Részlet a válaszból: […]meghatározza a pénztárban elhelyezhető pénz keretösszegét is. (Például a mások által is használt helyiségben elhelyezett kétzáras, betörésbiztos páncélszekrény nem ad olyan biztonságot, mint ha az csak az ügyvezető által kizárólagosan használt helyiségben van, és ez utóbbi helyiség riasztóberendezéssel, bejárata pedig biztonsági zárral ellátott vasajtó.) A feltételek függvényében kell a pénztárban tartható készpénz legmagasabb összegét meghatározni. Ez különösen fontos akkor, ha betörés, lopás vagy sikkasztás történt: a keretösszeget meghaladó készpénz hiányáért a felelősség egyértelműen a cég vezetését terheli. A pénztári pénzkezelés bizonylatai Az Szt. 165. §-a alapján valamennyi pénz- és értékmozgást bizonylattal alátámasztva és késedelem nélkül kell a könyvekben rögzíteni. Ez érvényes a "kis cégek"-re is. Természetesen a szabályozás során a sajátosságokat figyelembe kell venni. A pénztárban készpénzbevétel lehet a bankszámláról felvett összeg, az elszámolásra átadott és visszafizetett készpénz, az értékesítéshez kapcsolódó készpénzbefizetések, egyéb befizetések. Ezeket a pénztári befizetéseket dokumentálhatja a készpénzfelvétel banki alapbizonylata, az egyéb bevétel belső bizonylata, amelyeket folyamatos sorszámozással kell szigorú számadási kötelezettség alá vonni, az ügyvezető által kiállított szigorú számadási kötelezettség alá vont egyszerűsített számla, a pénztárgép ellenőrző szalagja stb. Nincs kötelező előírás arra, hogy a pénztárba befizetett összegről bevételi pénztárbizonylatot kell kiállítani. A pénztárból kifizetést teljesíteni a kapott készpénzes (egyszerűsített) számla, a bankszámlára történő készpénzbefizetés alapbizonylata, az egyéb pénzkiadások belső bizonylata alapján lehet, amelyeket folyamatos sorszámozással kell szigorú számadási kötelezettség alá vonni (tehát kiadási pénztárbizonylat sem kell). A pénzkezelési szabályzatban kell mindezt rögzíteni. Pénztárból történő kifizetéskor a bizonylaton fel kell tüntetni a sorszámon kívül a kifizetés keltét, és alá kell írni a bizonylatot a pénzkezelést végző személynek és a pénzfelvevőnek (ez utóbbinál az azonosításához szükséges adatok feltüntetésével). Ha az ügyvezető egyben a pénztáros is, akkor értelmetlen külön utalványozóról, engedélyezőről beszélni, az ellenőrzési feladatok pedig a könyvelést megelőzően is elvégezhetők. Nem lehet eltekinteni attól, hogy a pénzforgalomról nyilvántartást kell vezetni. Ugyanis folyamatosan, naprakészen tudni kell dokumentálni, hogy a pénztárban mennyi készpénznek kell lennie. (Az ügyvezetőnek önmagát is ellenőriznie kell, de számítania kell külső ellenőrzésre is!) A pénzforgalomról (a szabályszerűen bizonylatolt pénztári tételekről, bevételekről, kiadásokról) folyamatosan, a felmerülés sorrendjében vezetett nyilvántartást (pénztárjelentést, pénztárkönyvet) a pénzforgalom nagyságának függvényében naponta vagy hetenként, de legalább havonta le kell zárni, meg kell állapítani a bevételek és a kiadások végösszegét, azok egyenlegét, a pénztárban lévő címletenkénti pénzállományt, az előző időszaki pénzállomány figyelembevételével a számszaki egyenleget, a pénztári nyilvántartás szerinti záró pénzkészletet össze kell hasonlítani a ténylegesen meglévő pénzkészlettel, és az esetleges eltérést vizsgálni kell. A pénztárkönyvben rögzített pénzkészlet meglétét az ügyvezető aláírásával igazolja. Amennyiben a "kis cég"-nél valutaforgalom is van, arról külön valuta-pénzforgalmi nyilvántartást kell vezetni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2361

9. találat: Házipénztár, pénztárjelentés

Kérdés: Az Európai Unióhoz való csatlakozás jelent-e valamilyen változást a házipénztári teendőkben? Pénztárjelentést milyen gyakorisággal kell készíteni?
Részlet a válaszból: […]változott. A pénzkezelési szabályzatba tartozik a készpénzforgalom (ezen belül a házipénztár) szabályozása is. A készpénzforgalom szabályozásához szorosan kapcsolódik a pénztárjelentés (a pénztárkönyv) vezetése. A pénztárjelentést úgy kell vezetni, hogy abból a készpénzállomány könyv szerinti értéke bármikor megállapítható legyen, biztosítva ezzel a tényleges készpénzállomány ellenőrizhetőségének lehetőségét. A pénztárjelentést - az előbbiekből következően[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. szeptember 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1853
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Pénztárbizonylatok használata

Kérdés: Kötelező-e a kettős könyvvitelt vezető bt.-nek, illetve a kft.-nek a készpénzben bekövetkezett változásokról bevételi, illetve kiadási bizonylatot kiállítani?
Részlet a válaszból: […]érintő gazdasági eseményeket a pénzmozgással egyidejűleg kell a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni. Hogy mi ennek a bizonylata? A pénzkezelési szabályzatban indokolt ezt szabályozni. Az Szt. kötelezően nem írja elő a bevételi és kiadási bizonylatok használatát. A pénztári be- és kifizetések bizonylatolása attól függően más lehet, hogy az adott
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. szeptember 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1835
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést