Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

20 találat a megadott pénztárgép tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Bérelt pénztárgép nélkülözhetetlen eleme

Kérdés: Egy adóalany az online pénztárgépeit mint üzemeltető bérli egy szolgáltató cégtől, így azokat a számviteli nyilvántartásaiban nem mutatja ki. A pénztárgépek nélkülözhetetlen elemét, az AEE-ket azonban saját neve alatt, maga vásárolta meg, azokat aktiválta könyveiben, és értékcsökkenést számolt el utánuk. Helyes ez a gyakorlat?
Részlet a válaszból: […]tartozékok is lehetnek olyanok, amelyek a különleges (plusz)funkciójukat csak egyetlen gépbe beszerelve, azzal tartósan összeszerelve képesek ellátni, akkor a pénztárgép bekerülési értékét növelik (a kérdés szerinti esetben, mivel bérelt gépről van szó, bérbe vett gépen végzett beruházásként kell kimutatni).Vannak olyan tartozékok is, amelyek különleges (plusz)funkciójukat több pénztárgépbe beszerelve el tudják látni (egyik gépről a másik gépre átvihetők, funkciójukat az egyik, illetve a másik gépen is el tudják látni), ezen tartozékokat egyedileg kell - elhasználódási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8474
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Adatszolgáltatás pénztárgéppel kibocsátott számlákról

Kérdés: Az Áfa-tv. 178. § (1a) bekezdésének megfelelően a nyugtaadási, valamint számlaadási kötelezettségét is online pénztárgéppel teljesíti az adó-alany, és így a géppel kiállított nyugták, számlák, valamint a pénztárgép adatairól az adózó rendszeresen adatot szolgáltat a NAV-nak. Ebben az esetben a pénztárgéppel kibocsátott számlákra nem vonatkozik a 2020. július 1-jétől alkalmazandó online számla-adatszolgáltatás, vagyis a pénztárgéppel kibocsátott számlákról továbbra is csak a pénztárgép szolgáltat adatot? Melyik törvényi rendelkezés alapozza meg ezt a "mentességet" az online számla-adatszolgáltatás alól?
Részlet a válaszból: […]pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (Pénztárgéprendelet) tartalmazza.Ezzel szemben a nem pénztárgéppel kiállított számlákról történő adatszolgáltatást "Összesítő jelentés" címen az Áfa-tv. 10. számú melléklete írja elő. Ez a jogszabályhely a nyomdai úton előállított számlák (2. és 3. pont), valamint a számlázási funkcióval rendelkező programmal kiállított számla (4. pont) tekintetében tartalmazza ezt a kötelezettséget. A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (Számlarendelet) 2. § 2. pontja alapján számlázóprogram: számla kibocsátására alkalmas számítástechnikai program, programfunkció, programmodul, ideértve az online számlázórendszereket is. E meghatározás alapján a pénztárgéppel kiállított számla nem minősül számlázóprogrammal kiállított bizonylatnak, így az Áfa-tv. online számlaadat-szolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseit sem kell rá alkalmazni. Ezt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8364
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Pénztárgéphasználat alóli mentesülés

Kérdés: Tevékenységünk pénztárgép használatához kötött (szállodai szolgáltatás). Eddig minden vendégnek számlát állítottunk ki, amit minden hónapban, számlánként jelentettünk a NAV-nak. Áttérnénk az online számlázásra, tehát minden számlát az online számlázóprogrammal jelentenénk a NAV-nak, csak nem igazán egyértelmű, hogy ezzel mentesülnénk-e a kötelező pénztárgép használata alól, mivel minden számla jelentve van.
Részlet a válaszból: […]kelte, sorszáma, a vevő neve és címe, továbbá az ellenérték adót is tartalmazó összege, adómentesség esetén az ellenérték összege), a NAV által rendszeresített nyomtatványon (PTGSZLAH), naponkénti bontásban, havonta, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig, elektronikus úton meg kell küldeni az adóhatóságnak.Fenti eljárás tehát olyan esetekben alkalmazandó, amikor egyébként fennállna a nyugtaadás lehetősége (amit pénztárgéppel kellene teljesíteni), de ehelyett az adóalany számlát állít ki. A nyugtaadás egyik feltétele - az Áfa-tv. 165. § (3) bekezdés a) pontját alapul véve -, hogy a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás nem egy másik adóalany vagy nem adóalany jogi személy részére történik. Amennyiben ugyanis a szolgáltatást igénybe vevő egy másik adóalany vagy nem adóalany jogi személy, a számlaadás kötelező, nyugtaadás fel sem merülhet.Ezzel szemben a 2018. július 1-től bevezetett online számla-adatszolgáltatási kötelezettség azokra a számlákra terjed ki, amelyekben egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra áthárított adó összege a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja. Ezt a fajta, online adatszolgáltatást tehát olyan esetekben kell teljesíteni, amikor a vevő vagy szolgáltatást igénybe vevő egy másik (belföldi) adóalany.Fentiekből következően a kétféle adatszolgáltatási kötelezettség két eltérő és egymást nem átfedő esetben merül fel. A PTGSZLAH[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8071
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Napi kiadások a pénztárgépben

Kérdés: Kiskereskedelmi tevékenységet végző pénztárgépet használó vállalkozásnak a napi bevételeken kívül be kell-e ütni az aznapi kiadásokat úgy, mint árubeszerzési számlák, vételi jegyek, közüzemi számlák összegeit? Zálogházi tevékenység esetén is szerepeltetni kell a pénztárgépben a kiadásokat, ha a nap folyamán az árubeszerzés vételi jeggyel történik?
Részlet a válaszból: […]üzemeltető működési sajátosságai okozzák, és az eltérés mértéke e működési sajátosságokhoz igazodik. Ehhez kapcsolódóan a Rendeletnek az Adóügyi Ellenőrző Egységben tárolt bizonylati adatok tartalmára és szerkezetére vonatkozó előírásokat tartalmazó 4. számú mellékletének 6.5. pontja előírja, hogy pénzmozgás bizonylattal kell kísérni minden olyan tranzakciót, ami nem értékesítéshez, illetve sztornó vagy visszáru bizonylat kibocsátásához kötődik, de módosítja a fióktartalmat. A pénzmozgás-bizonylat a Rendelet 67. § 2. pontja értelmében adóügyi bizonylatnak minősül.Fentiek alapján, amennyiben a pénztárgéphez kapcsolódó pénztároló eszközből kifizetés történik (pl. áruvásárlás, közüzemi számlák fizetése), akkor azt a pénztárgépbe be kell ütni, arról pénzmozgás bizonylatot kell kiállítani. Ezzel biztosítható, hogy egy esetleges ellenőrzés során a pénztárgépben található készpénz összege megegyezzen a pénztárgépen bizonylatolt értékesítések és egyéb pénzmozgások egyenlegével.A pénztárgép használatára kötelezettek körét a Rendelet 1. számú melléklete határozza meg. Eszerint az Áfa-tv. 166. § (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése hiányában nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel tehetnek eleget, többek között a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR '08 a 47.1-47.7 és 47.91 szerinti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7789
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Pénztárgépbe a kivét beütése

Kérdés: Adott egy pénztárgép használatára kötelezett adóalany. Legutóbb egy előadáson elhangzott, hogy a 2017. évtől a pénztárgépes cégeknél a kivétet is be kell ütni a pénztárgépbe (pl. kp.-befizetés bankba). Ezt hogyan kell érteni? Annak a cégnek a pénztárgépe, amelynek könyvelek, még a sztornóbizonylat kezelésére sem alkalmas (pl. téves beütés, vagy rosszul beütött összeg helyesbítése), erre egy külön nyomtatvány szolgál (a legtöbb pénztárgép nem alkalmas erre). Hogyan tudjuk ezt megvalósítani?
Részlet a válaszból: […]sztornó- vagy visszárubizonylat kibocsátásához kötődik, de módosítja a fióktartalmat. Fontos, hogy pénztárgéphez rendelt pénztárolóban lévő pénzkészletnek összeg és összetétel szerint pontosan meg kell egyeznie a pénztárgépen bizonylatolt értékesítések és egyéb pénzmozgások egyenlegével. A pénzmozgásbizonylat-bejegyzés azonosítója: PMN (gyakorló üzemmódban: PMT), adatszerkezete tételesen meghatározott.Ahhoz, hogy ezeket a követelményeket a pénztárgép tudja, a forgalmazási engedéllyel rendelkezőknek szoftverfrissítést kell[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7256
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Autószervizek pénztárgéphasználata

Kérdés: A sajtóban megjelent hírek szerint bevezetésre kerül az autószervizeknél is a pénztárgép. Elterjedt a szakmánkban, hogy ahol minden szolgáltatást áfás számlával kezelnek, ott nem kell pénztárgépet használni, csak havonta bevinni a NAV-hoz a számlákat! A mi szervizünkben a forgalom több mint 75 százaléka átutalással teljesített, csak a többi készpénzes. Kérem, írják meg, mi igaz az általános híresztelésből, és mi vonatkozik a mi szervizünkre?
Részlet a válaszból: […]NAV által meghatározott struktúrában kell beküldeni. Az adatszolgáltatásban szerepelnie kell a számla keltének, sorszámának, típusának, a vevő nevének és címének, továbbá az ellenérték adót is tartalmazó összegének (adómentesség esetén az ellenérték összegének), tehát magukat a számlákat nem kell beküldeni. Fontos, hogy adatot szolgáltatni csak azokról a számlákról kell, amelyet az adózó a saját döntése alapján nyugta helyett állít ki. Az Áfa-tv. pontosan megszabja azokat az esetköröket, amikor nem lehet nyugtát kiállítani, hanem mindenképpen számlával kell kísérni az ügyletet:- ha a nem adóalany igénybevevő a teljesítésig nem készpénzzel fizet (készpénzfizetésnek számít a kártyás fizetés);- ha a nem adóalany igénybevevő ugyan fizet a teljesítésig, de számlát kér;- ha az értékesítés adóalany, nem adóalany jogi személy részére történik;- ha az ellenérték (adóval együtt) meghaladja a 900 ezer forintot.Mindez tehát azt jelenti, hogy ha az adóalany üzemeltet pénztárgépet, amelyet minden olyan esetben használ, amikor nem kötelező számlát kiállítani, akkor a felsorolt esetekben kiállított számlákról nem kell adatot szolgáltatni. Ha például a szóban forgó szerviz a törvényi előírásoknak megfelelően az átutalásos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6979

7. találat: Közvetített szolgáltatás pénztárgép esetén

Kérdés: Társaságunk bolti kiskereskedelemben (barkácsbolt) online pénztárgép használatára kötelezett. Új tevékenységi körként lapszabászati tevékenységet harmadik személy végez, szerződés szerint. Mi a helyes számviteli elszámolás, helyes bizonylatolás, ha a vevő nem kér számlát, a közvetítés ténye a kibocsátott számlából nem derül ki, a szolgáltatás ellenértékét csak a pénztárgépbe ütjük be?
Részlet a válaszból: […]költségkénti elszámolás bizonylata - ez esetben - belsőleg szabályozandó.Ha a vevő kér számlát, de a közvetített szolgáltatás követelményei nem teljesülnek, az ellenérték bizonylata a számlamásodpéldányhoz tűzött pénztárgépnyugta, a költségkénti elszámolás bizonylatát belsőleg kell kialakítani, a vevő részére adott számlamásodpéldányhoz hozzárendelve a külső vállalkozó által számlázott szolgáltatás(oka)t.Ha a vevő kér számlát, a szolgáltatást a vevővel (megrendelővel) kötött szerződés is alátámasztja, a szerződésből a közvetítés ténye is megállapítható, azaz teljesülnek az Szt. 3. §-a (4) bekezdésének 1. pontjában - a közvetített szolgáltatással kapcsolatosan - előírt követelmények, akkor- a harmadik személy által számlázott szolgáltatás ellenértékét készletre kell venni: T 271, 466 - K 454,- a megrendelő, a vevő részére kiállított, a közvetített szolgáltatás követelményeinek megfelelő számla szerinti ellenértéknek a pénztárgépbe be­ütött összegét fizetendő áfaként és árbevételként kell elszámolni: T 384 - K 91-92,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6793
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Közvetített szolgáltatás pénztárgép esetén

Kérdés: Hogyan kell helyesen könyvelni, nyilvántartani, adózás szempontjából az eredményre gyakorolt hatását kimutatni a pénztárgép használatára köteles társaságnak a közvetített szolgáltatásnyújtás értékesítését?
Részlet a válaszból: […]a közvetítő számlázza, a számlából a közvetítés ténye egyértelműen következik. Tehát az általános követelménynek kell teljesülnie akkor is, ha az ellenértéket készpénzzel (bank- vagy hitelkártyával) egyenlítik ki.A szolgáltatásnyújtást ténylegesen végző társaság által számlázott összeget a kérdező cégnél készletre kell venni (T 271, 466 - K 454), a megrendelővel (a harmadik személlyel) kötött szerződésnek (amely a közvetítés lehetőségét biztosítja) megfelelően tovább kell számláznia a megrendelő felé úgy, hogy a számlából a közvetítés ténye egyértelműen megállapítható legyen (T 311 - K 91-92, 467). Ezután könyvelni kell a számla kiegyenlítését (T 384 - K[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6792
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Számlák bejelentése PTSZLAB nyomtatványon

Kérdés: Be kell-e jelenteni hetente a számlákat a PTSZLAB nyomtatványon azoknak az értékesítést végzőknek, akiknek nem pénztárgépes bevételük keletkezik?
Részlet a válaszból: […]adatot szolgáltatni. A fenti kötelezettséggel kapcsolatban két fontos dolgot kell kiemelni. Az adatszolgáltatás kizárólag azokra a számlás értékesítésekre vonatkozik, amelyekkel kapcsolatban az adóalanyt pénztárgép-használati kötelezettség terhelné, tehát az olyan tevékenység bevételével kapcsolatban kiállított számlákról nem kell nyomtatványt kitölteni, amely nem szerepel a pénztárgépes rendelet 1. sz. mellékletében. Ha az adóalany értékesítése egyébként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6622
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Pénztárgép a fogorvosnál

Kérdés: Kell-e pénztárgépet használnia a fogorvosnak?
Részlet a válaszból: […]szerepel a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a pénztárgéprendelet) 1. számú mellékletében. A fogorvosok nyugtaadási kötelezettségüknek
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6615
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést