Új beszerzett személygépkocsi kivás kft.-nél

Kérdés: Kivás kft. esetében új beruházásnak minősül a nyílt végű pénzügyi lízing keretében beszerzett új személygépkocsi, aminek még csak az első részlete lett kifizetve? Figyelembe lehet-e venni az új személygépkocsi már kifizetett lízingdíját mint új beruházást?
Részlet a válaszából: […] ...Katv. 20. § (7) bekezdés alkalmazásában korábban még használatba nem vett beruházásnak minősül az új személygépkocsi beszerzése, feltéve, hogy azt nem a Katv.-adóalanyiság előtt szerezte be (vette át) a kft. Ez esetben az adóévben kifizetett lízingdíjnak az a része...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 17.

Személygépkocsi leírási ideje - pénzügyi lízing

Kérdés: Ha egy 15.000.000 Ft+áfa értékű személygépjárművet nyílt végű pénzügyi lízing keretében vásárol meg a kft., amelynél 3 év a lízing futamideje, és a lízingszerződés szerinti maradványérték 3 millió Ft, akkor kötelező a számviteli értékcsökkenési leírási kulcsnak 33%-nak és a maradványértéknek 3 millió forintnak lennie? Vagy a vállalkozó dönthet úgy, hogy 5 év alatt írja le, és a maradványértéket 5 millióban határozza meg? Kérném törvényi hivatkozással alátámasztani a választ.
Részlet a válaszából: […] ...elszámolt beszerzést (bekerülési értéke: 15 millió Ft+áfa) a rendeltetésszerű használatbavételkor a tárgyi eszközök között (személygépkocsiként) aktiválni kell. Az üzembe helyezéskor az Szt. 52. §-ának (1)-(2) bekezdése alapján meg kell állapítani...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 15.
Kapcsolódó címkék:  

Személygépkocsi értékesítése hulladékként

Kérdés: A kft. a személygépkocsit hulladékként, 48 Ft/kg áron eladta. Ki fizet áfát? Ki igényelhet vissza? Mi a számla tartalma arra vonatkozóan? Hogyan könyvel az eladó?
Részlet a válaszából: […] ...válasz előtt tisztázni kell, hogy a kft. személygépkocsit értékesít hulladékáron, vagy a szétszerelt személygépkocsiból visszanyert hulladékot értékesíti? Nyilvánvalóan másként kell elszámolni, az áfa felszámításának kérdésében állást foglalni az első, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 9.

Kisvállalkozások beruházási adóalap-kedvezménye

Kérdés: Egy kisvállalat tesztautót vásárolna (tehergépjármű), és társaságiadó-kedvezményt szeretne igénybe venni. Új eszköznek számít a tesztautó? Korábban használatba még nem vettnek minősül-e, hiszen a vállalkozó lenne az első tulajdonosa? Érvényesíthető kisvállalati adókedvezmény tesztautó vásárlásakor?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. előírása szerint [7. § (1) bekezdésének zs) pontja, (11)-(12) bekezdés] a kis- és középvállalkozások az adózás előtti eredményt - többek között - a korábban még használatba nem vett, a műszaki berendezések, gépek, járművek közé sorolandó tárgyi eszköz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 4.

Szakorvos ügyvezető személygépkocsiköltség-elszámolása

Kérdés: Szakorvosi tevékenységet végző személy - aki egyszemélyes kft. ügyvezetője, társas vállalkozó 40 órás munkaviszony mellett - elszámolhat-e gépjármű- és üzemanyagköltséget, parkolási díjat a kft. esetében, amennyiben a személygépjárművet mint magánszemély vásárolta, és az nem jelenik meg a kft. tárgyieszköz-nyilvántartásában? Különösen arra tekintettel, hogy a kft. kereteiben végzett járóbeteg-ellátást kórházban, illetve más szervezet által fenntartott magánrendelőben végzi Budapesten, eltérő kerületekben, megbízási szerződés alapján, és ehhez a közlekedés elengedhetetlen. Amennyiben elszámolhatja, szükséges a költségeket megosztani útnyilvántartás alapján magán- és üzleti célra? Ha nem, akkor apportálnia kell a gépjárművet a kft.-be, és ez után elszámolhatók az ilyen jellegű költségek?
Részlet a válaszából: […] ...kft. ügyvezetője, társas vállalkozó 40 órás munkaviszony mellett - közvetlenül költségként a kft.-ben nem számolhatja el a személygépkocsi üzemanyagköltségét, parkolási díját, ha a személygépkocsit mint magánszemély vásárolta, és az nem jelenik meg a kft...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 4.

Nyílt végű pénzügyi lízingnél az eszköz nyilvántartásba vétele

Kérdés: Személygépkocsi nyílt végű pénzügyi lízingjével kapcsolatosan hogyan kell tárgyi eszközként nyilvántartásba venni az értékcsökkenés alá eső részt: áfával vagy áfa nélkül? Ha a személygépkocsi áfáját nem igényli vissza, akkor az áfa is aktiválandó? Ha 2019. évtől az áfa 50%-át vissza szeretné igényelni, akkor azt hogyan kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...kapcsolatos számviteli előírásokat, továbbá az Áfa-tv. szabályait nem ismeri. (Sajnos, nincs egyedül!)A számviteli előírások szerint a személygépkocsit mint tárgyi eszközt nem lehet részletekben nyilvántartásba venni sem áfával, sem áfa nélkül. A kérdésre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 4.
Kapcsolódó címkék:  

Használt autó beszerzési költségei

Kérdés: A használtautó-kereskedelemmel foglalkozó cég külföldről is hoz be személygépkocsikat. Ezekkel az autókkal kapcsolatban többféle kiadás merül fel, mint például a honosítási díj, a regisztrációs adó, műszakivizsga-díj, egyéb eljárási díjak. Ezek a beszerzési ár részét képezik, emiatt az eladott áruk beszerzési értékére könyvelendők? Esetleg igénybe vett szolgáltatások költségei, vagy hatósági díjként kell kezelni?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 47. §-a alapján az eszköz bekerülési (beszerzési, előállítási) értéke az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 12.

Használt személygépkocsi beszerzése bontási céllal

Kérdés: Az általunk vizsgált társaság használt személygépkocsikat szerez be bontási célzattal. A beszerzést rögtön elábéra könyvelik, majd a bontott alkatrészek értékesítését árbevételként mutatják ki. Nem találkoztunk viszont a hulladékok, illetve a selejtezett alkatrészek elszámolásával. Hogyan kell könyvelni a bontási tevékenységet, illetve a bontott alkatrészek nyilvántartását?
Részlet a válaszából: […] ...számviteli alapelvek követelményeit a bontási céllal beszerzett személygépkocsik nyilvántartásba vétele, ráfordításkénti elszámolása során is számításba kell venni, azoknak ez esetben is teljesülniük kell. Általánosságban megjegyezendő, hogy a kérdésben leírtak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 11.

Külföldön bérelt személygépkocsi cégautóadója

Kérdés: A 216. számban a 4495. kérdésre adott válasz a következőket tartalmazza: "Egy adott hónapon belül kezdődő és megszűnő személygépkocsi-bérlet esetén az adófizetési kötelezettség a tárgyhónapban megszűnik, de csak a következő hónapban keletkezik, így nem értelmezhető az adófizetési kötelezettség." A NAV kérésünkre ennek az ellenkezőjét erősítette meg: "Abban az esetben pedig, ha a hatósági nyilvántartásban nem szereplő személygépkocsi bérlése adott hónapon belül csak pár (vagy akár csak egy) napot érint, vagyis a személygépkocsi után egyetlen hónapon belül pár napra (vagy akár csak egyetlen napra) számolnak el költséget - tekintettel arra, hogy az adókötelezettség keletkezését nem előzheti meg az adókötelezettség megszűnésének időpontja -, az adókötelezettség az elszámolás hónapját követő teljes hónapra fennáll." Kérjük álláspontjukat, s amennyiben az adóhatóság által leírtakkal egyetértenek, helyesbítsék a hivatkozott választ.
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben közzétett NAV-válasz szerint ha az egyetlen hónapon belül pár napra (vagy akár egyetlen napra) a személygépkocsi után költséget számolnak el, akkor az adófizetési kötelezettség az 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 17/C. §-ának (5) bekezdésében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 23.

Személygépkocsi-értékesítés áfája

Kérdés: Keletkezik-e áfafizetési kötelezettség személygépkocsi értékesítésénél, amennyiben azt nyílt végű pénzügyi lízing keretében szerezték be, és a lízingdíjak előzetesen felszámított adója nem került levonásra?
Részlet a válaszából: […] ...nyílt végű pénzügyi lízing keretében beszerzett személygépkocsi a számviteli előírások szerint és a lízingszerződés szerint a lízingbe vevőnél tárgyieszköz-beszerzés, az Áfa-tv. viszont nem tekinti termékbeszerzésnek, mivel nem biztos, hogy a tulajdonjog átkerül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 14.
1
2
3
9