Lízingelt személygépkocsi le nem vonható áfája

Kérdés:

A kft. nyílt végű pénzügyi lízing keretében szerzett be személygépkocsit. Az előleg előzetesen felszámított áfájának 50%-át levonásba helyeztük. A le nem vonható 50% áfa a bekerülési érték része lesz, vagy egyéb ráfordításként kell elszámolni?

Részlet a válaszából: […] ...hányada. Az így le nem vonható áfát egyéb ráfordításként kell elszámolni a nyílt végű pénzügyi lízing keretében beszerzett személygépkocsi előlege esetében, de a későbbi törlesztések esetében is.(Kéziratzárás: 2023. 11....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 23.

Opciós vételi jog értéke

Kérdés: Nyílt végű pénzügyi lízing opciós vételi jogával kapcsolatban kérdezem: a nyílt végű személygépkocsi-lízing lejáratakor a lízingbe vevő társaságnak joga van 3. személyt kijelölni vevőként. A társaság tulajdonosa, aki alkalmazottja a társaságnak, vásárolná meg a személyautót maradványértéken, ami jelen esetben lényegesen alacsonyabb a szokásos piaci árnál. Számszerűsítve, az autó szokásos piaci értéke bruttó 20.000.000 Ft, a maradványértéke bruttó 6.000.000 Ft. A társaság az opciós vételi jog értékét bruttó vagy nettó 14.000.000 Ft-ban kell, hogy megállapítsa ahhoz, hogy a tulajdonosnak (magánszemély) ne keletkezzen nem önálló tevékenységből származó jövedelme az autó megszerzése kapcsán?
Részlet a válaszából: […] ...vételáron egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatja.A Ptk. hivatkozott előírása alapján a kérdés utolsó mondata nem értelmezhető! A személygépkocsit vevő magánszemélynek a vétel kapcsán semmilyen jövedelme nem keletkezik.A vételi jog alapítása valójában az, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 23.

Részben levont áfájú személygépkocsi értékesítése

Kérdés:

Áfaköteles-e azon személygépkocsi értékesítése (a futamidő után), amelynek a futamidő alatt a lízingcég által számlázott díj áfatartalmának egy részét levonásba helyezték?

Részlet a válaszából: […] ...felszámított adó a 124. és 125. § szerint nem vonható le. A hivatkozott törvényhely pedig levonási tilalmat fogalmaz meg a személygépkocsi beszerzését terhelő áfára (kivéve, ha azt például továbbértékesítési céllal szerezték be, vagy igazoltan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 26.

Közigazgatási bírság megtéríttetése

Kérdés: Bérbe adott személygépkocsinkra közigazgatási bírságot szabtak ki. A bírságot megtéríttetjük a bérlő társasággal. Milyen bevételi számlán kell nyilvántartanunk számviteli szempontból az így kapott bírságot, amelyet cégünknek a bérlő társaság megtérít? Helyes-e az egyéb bevételeket, azon belül is a kapott bírságokat, késedelmi kamatokat, kártérítéseket főkönyvi számlán nyilvántartani?
Részlet a válaszából: […] A kérdező által kiszabott és ténylegesen megfizetett közigazgatási bírságot az Szt. 81. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerint: az egyéb ráfordítások között kell elszámolni, a bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, behajtási költségátalányok,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 26.

LPG/benzin üzemű gépjármű elszámolása

Kérdés:

LPG/benzin üzemű gépjármű elszámolással kapcsolatban szeretnénk segítséget kérni. Kormányrendeletben előírtak szerint a 8,6 liter normát (1,328 cm³) felszorozzuk az előírt 1,2-es szorzóval (10,32 l/km). Jól gondoljuk, hogy az LPG-gáz NAV-norma szerinti árát vesszük figyelembe, nem a benzinét?

Részlet a válaszából: […] ...4. § (4) bekezdése továbbá arról rendelkezik, hogy a kettős üzemű gépkocsi alapnorma-átalányának mértékét a benzinüzemű személygépkocsik liter/100 kilométerben meghatározott alapnormaátalány-mértékét alapul vévea) cseppfolyós propán-bután gázüzem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 10.

Lízingszerződés lejártakor a személygépkocsi megvétele

Kérdés: A kft. nyílt végű pénzügyi lízingszerződést kötött személygépkocsira 2019. évben. A szerződés ez év júniusában lejár. A lízingbe adó nyilatkozattételt kér az ügyben, hogy az eddigi lízingbe vevő kft. vagy egy harmadik fél akar élni a gépjármű-megvásárlás lehetőségével (ennek hiányában át kell adni az autót a lízingbe adónak). A kft. is a könyveiben nyilvántartotta a személygépkocsit, a havi tőke+kamat részleteket (az áfa 50%-át) helyezte csak levonásba, T 448/8712/4661 – K 454 tétellel könyvelte. A kft. kívánja megvásárolni az autót. A megadott 1.200.000 + áfa fennmaradó vételárat hogyan könyveljük, az áfával mit kezdjünk? Rá kell aktiválnunk a meglévő könyv szerinti értékre? Tehát az induló rész áfájának 50%-át helyeztük levonásba, illetve a havi törlesztőrészletek 50%-ának áfáját is. Ebből egy esetleges NAV-ellenőrzéskor lehet-e gond, hogy most a futamidő végén a kft. veszi meg az autót? Nem minősítik át, vagy a levont áfákkal nem lesz gond?
Részlet a válaszából: […] ...maradéktalan megtérítésével – a lízingszerződés szerint – megszerezheti.A nyílt végű pénzügyi lízing keretében beszerzett személygépkocsi nyilvántartásba vétele ugyanúgy történik, mint zárt végű pénzügyi lízingnél: a lízingbe adónak piaci...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 13.

Külföldi kiküldetés (szállás, étkezés) könyvelése

Kérdés: Társaságunk néhány kollégája külföldi kiküldetésre utazott. Forintos bankkártyával fizették a kinti (csehországi) étkezésüket, tankolást, szállást. Bankkivonaton szerepel a forintösszeg, valamint a cseh korona és euró összege is. Az étkezés és a szállás könyvelhető reprezentációnak? Könyvelhető-e a bankcsomag rögzítésekor, vagy külön kell minden nyugtát könyvelni, és úgy kiegyenlíteni a bankcsomag könyvelésekor?
Részlet a válaszából: […] ...hogy önmagában a tankolás költsége számla alapján csak cégautó használata (cégautóadó fizetése) esetében számolható el. Ha saját személygépkocsit használtak a külföldi kiküldetésre, akkor a tankolás költsége a magánszemély kiadása lesz, ha azt a cég kifizeti,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 25.

Nyílt végű lízingelt személygépkocsi átadása

Kérdés:

A kft. nyílt végű lízingszerződése lejárt. A gépkocsit vevőkijelölés szerint idegen magánszemély veszi meg. A cég könyveiből hogyan kell kivezetni a gépkocsit? A bekerülési érték 10 millió Ft volt, maradványérték 1,5 millió Ft. Számviteli amortizáció 4 évre (48 hónapra) évi 1,7 millió Ft. Az adótörvény szerint 4 év×2,0 millió Ft-ot számoltunk el. Hogyan kell kivezetni a gépkocsit, és a társaságiadó-bevallásba milyen összegek kerülnek az adóalap-növelő és -csökkentő tételekhez?

Részlet a válaszából: […] ...felszámítani, hanem a lízingdíjak fizetésekor, a lízingdíjban lévő törlesztőrészletre. A törlesztőrészletre felszámított áfa 50%-a személygépkocsinál levonható, 50%-a az egyéb ráfordítás. Ha nem így jártak el, akkor önellenőrzéssel az adatokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 25.

Külföldi munkáltató magyar munkavállalójának bejelentése, személygépkocsi-használata

Kérdés:

Adott egy magyarországi illetőségű munkavállaló, amely egy külföldi cég alkalmazottja. A külföldi cég magyarországi adószámmal nem rendelkezik. A munkabér közterheit a munkavállaló vallja be és fizeti meg a 2308INT nyomtatványon. Amennyiben a munkaadó átad egy személygépkocsit a munkavállalónak üzleti és részben magáncélú használatra, az milyen adókötelezettséget von maga után? A válaszuk szempontjából van-e jelentősége annak, hogy a jármű magyarországi vagy külföldi rendszámmal rendelkezik, illetve hogy a munkáltató – kizárólag a munkabér közterheinek bevallása és megfizetése céljából – rendelkezik-e magyarországi adószámmal?

Részlet a válaszából: […] ...bírságot és az adóbírságot). A bejelentésre szolgál jelenleg a 2308INT jelzésű nyomtatvány.2. Külföldi munkáltató által biztosított személygépkocsi a munkavállaló részére és a cég tulajdonában lévő személygépkocsihoz kapcsolódó adózás:A törvényi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 11.

Totálkáros személygépkocsi átsorolása

Kérdés: A társaság személygépkocsija tömegbalesetnél jelentősen megsérült. A kárfelmérő véleménye alapján a biztosító a személygépkocsit totálkárosnak minősítette. Ki kell-e vezetni a személygépkocsit a könyvekből, és milyen értéken? Szükséges megállapítani hulladékértéket? Mi a teendő akkor, ha a biztosító totálkárosnak minősítette, de a társaság autószerelője úgy ítéli meg, hogy a biztosító által átutalt összegből a személygépkocsi felújítható, rendeltetésének megfelelően ismételten használható állapotba hozható?
Részlet a válaszából: […] ...gyakorlat az, ha a kárfelmérő a személygépkocsit totálkárosnak minősíti, és a biztosító ennek megfelelően fizet, akkor a társaságok úgy tekintik ezt a tényt, hogy a személygépkocsi nem javítható, az rendeltetésének megfelelően a jövőben sem használható....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 13.
1
2
3
43